Notice: Undefined variable: faltnr in D:\webbserv\fidonetitu\nodelist-data\index.php on line 78

Notice: Undefined variable: sokord in D:\webbserv\fidonetitu\nodelist-data\index.php on line 83

På den här sidan kan du söka i svenska Fidonets nodlistor. Det finns några från 1985 - 1990, från juli 1990 finns samtliga nodlistor fram till och med år 2003.

Nodlistans rader är uppdelade i ett antal fält, åtskilda med komma:

typ,nodnr,BBS-namn,ortnamn,sysopnamn,telefonnummer,hastighet,fält_med_resterande_flaggor
till exempel:
   Hub,500,HUB_500,Korpilombolo,Kalle_Andersson,46-321-12345,9600,CM,V22,V32B,HST,V42B,XA
   --- --- ------- ------------ --------------- ------------ ---- -----------------------...
fält: 1  2   3     4       5       6    7       8
Sök baserat på:
nodlistans datum, tex. "1999-12-30"
nodlistans veckonummer, tex. "01" -- "52";
nodlistans dagnummer, tex. "072"
helt nodnummer, tex. "205/412"
nätnummer, tex. "501" , "20" , "200" -- "206"
Eller, sök i fält:
fält 1: Up/Hold/Down/Pvt/Hub/Host
fält 2: nodnummer, tex. "412"
fält 3: BBS-namn, tex. "Kalles_Korner"
fält 4: ortnamn, tex. "Upplands_Vasby"
fält 5: sysops namn, tex. "Kalle_Andersson"
fält 6: telefonnummer, tex. "46-63-133330" , "-Unpublished-"
fält 7: modemhastighet, tex. "9600"
fält 8: resterande flaggor mm.
Eller:
visa vilka nodlistor som finns (inget sökord behövs)

Skriv in sökord, använd inte * eller andra jokertecken:
(det går bra att skriva delar av ord, namn, eller nummer, man behöver inte ange hela)
Version: 020726-040111       Frågor/tips till http://itu.se/kontakt