Tillbaka


 S W E D I S H F I D O N E W S -- Volume 7, Number 1   07 January 2002
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 | Elektronisk nyhetstidning |   Publicerad av: Svenska FidoNet   |
 |  för svenska FidoNet   |                     |
 |     _         |                     |
 |     / \        |       Svenska FidoNews      |
 |    /|oo \       |       ~~~~~~~~~~~~~~~~      |
 |    (_| /_)       |  Redaktör : Håkan Andersson 2:201/601 |
 |    _`@/_ \  _    |  InterNet : hka@sweline.net      |
 |    |   | \  \\    |  Webb   : http://www.sweline.net   |
 |    | (*) | \  ))   |                     |
 |    |__U__| / \//    | Aldrig har vi så lätt för att tolerera |
 |    _//|| _\  /    | grannens högljudda fest som när vi   |
 |    (_/(_|(____/     | själva är bjudna.            |
 |       (jm)      |                     |
 |              |                 - F.J. |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |  Adress för inlämnande av artiklar för publicering: 2:201/600   |
 |    Vid file request så skall nodnummer 2:201/600 användas.    |
 |  Detta beroende på att 2:201/601 inte har någon request-funktion.  |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |   För information om copyrights, artiklar och publicering av   |
 |    Svenska FidoNews, vänligen läs slutet av denna tidning.    |
 +----------------------------------------------------------------------+

 
        Detta nummer innehåller totalt 66 artiklar                 Rubriker
                 ~~~~~~~~
   1. ARTIKLAR ................................................. 1
    IT-investeringarna ökar i år  ............................ 1
    Delstater vägrar ge Microsoft mer tid  ................... 2
    Internet krymper  ........................................ 2
    Minnespriserna på väg upp  ............................... 3
    Japanskt samarbete ska ge framtidens kretsar  ............ 4
    Kvinnor dominerade julhandeln på nätet  .................. 4
    Morpheus 2.0 bäddar för gigantiskt P2P-nätverk  .......... 5
   2. FIDONET-FUNKTIONÄRER ..................................... 6
    FidoNet-funktionärer i region 20 ......................... 6
    FidoNet-funktionärer i region 20 (Hubar) ................. 7
   3. FIDONET-STATISTIK ........................................ 9
    Nodliste-statistik ....................................... 9
   4. FIDONET-ANVÄNDARE PÅ INTERNET (ICQ) ...................... 11
    ICQ-Listan för Fidonetanvändare .......................... 11
   5. NÄT-HUMOR ................................................ 15
    Alkohol, Tuppar .......................................... 15
   6. CARL BILDTS VECKOBREV .................................... 16
    Carl Bildts veckobrev v1/2002 ............................ 16
   7. SURFTIPS ................................................. 23
    Gratis skrivtips i pdf-format ............................ 23
    Döda popup-fönster ....................................... 23
    Film och filmcensur ...................................... 23
    Aktuell trafikinformation ................................ 24
    Påminnelser via e-post ................................... 24
    Allt i ett på webben ..................................... 24
    Läs på om euron .......................................... 25
   8. NOTISER .................................................. 26
    Låga räntor ger ökande datorförsäljning .................. 26
    Maskiner kan utrota mänskligheten ........................ 26
    Palm stöder generation x ................................. 26
    Eurosedlar kan få säkerhetschips ......................... 27
    Lyckat nätfiske för kalixrom.com ......................... 27
    Från bpm till scm - it-schamanens trollformler ........... 27
    E-utbildning på konsum tränar kassaarbetet ............... 27
    Red hat linux stöder allt från ibm ....................... 28
    Fbi varnar för windows xp ................................ 28
    Anställda i branschen gör upp i slalombacken ............. 28
    Brittiska idesta vill växa i norden ...................... 28
    Usb-enheter får umgås med varandra ....................... 29
    Java populärare än net för webbtjänster .................. 29
    It-året som gått ......................................... 29
    It-året som gått: februari ............................... 29
    It-året som gått: mars ................................... 30
    It-året som gått: april .................................. 30
    It-året som gått: maj .................................... 30
    It-året som gått: juni ................................... 30
    It-året som gått: juli ................................... 31
    It-året som gått: augusti ................................ 31
    It-året som gått: september .............................. 31
    Delstater och microsoft slåss om schema .................. 31
    It-året som gått: oktober ................................ 32
    It-året som gått: november ............................... 32
    It-året som gått: december ............................... 32
    Dömd hackare får inte behålla radiolicensen .............. 32
    140 miljoner mobilanvändare i kina ....................... 33
    Spray bildar mobil-community ............................. 33
    New york-företag decentraliserar efter attacken .......... 33
    1,2 miljarder till kompetenshöjning ...................... 33
    Tre eu-miljarder att söka för svenska it-företag ......... 34
    Nytt år, nya processorer ................................. 34
    Ibm erbjuder kundrelationer på burk ...................... 34
    Hp bedyrar sin kärlek till compaq ........................ 34
    Spårlösa meddelanden via virtuella tunnlar ............... 35
    Dotcom-företagen i usa allt stabilare .................... 35
    Säkerhetshål i alla windows-versioner .................... 35
   9. TV-TABLÅER ............................................... 36
    KANAL5 tablå för vecka 2 ................................. 36
    SVT1 tablå för vecka 2 ................................... 75
    SVT2 tablå för vecka 2 ...................................112
    TV3 tablå för vecka 2 ....................................147
    TV4 tablå för vecka 2 ....................................189
   10.KOMMANDE EVENEMANG .......................................244
    Kommande evenemang .......................................244
   11.FIDONET VIA INTERNET .....................................245
    Adresser på InterNet relaterade till FidoNet .............245
   12.INFORMATION SVENSKA FIDONEWS .............................250
    Information om Svenska FidoNews ..........................250


[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 1          07 Jan 2002

   =================================================================
                 ARTIKLAR
   =================================================================
   ________________________________
   # IT-investeringarna ökar i år #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   Företagens investeringar i teknik förväntas öka med 3 procent i år, 
   visar en färsk rapport från analysföretaget Merrill Lynch. 
   
   Prognosen pekar på en klar förbättring mot förra årets 1-procentiga 
   minskning, men är trots allt bara en första prognos. För 2001 
   förutspåddes IT-investeringarna öka med 9 procent, men ett år med så 
   dramatiska förändringar har aldrig tidigare skådats, påpekar en 
   analytiker från Merrill Lynch. 
   
   Händelserna i USA den 11 september förra året kommer att ha en 
   fortsatt inverkan på investeringsviljan, och investeringar i säkerhet 
   har högsta prioritet. Andra prioriterade områden uppges vara 
   webbutveckling, lagring och resurshantering inom företagen. 
   
   Europeiska företag har en mer optimistisk syn på 2002 och räknar med 
   att investeringarna ska öka med 4 procent mot 2 procent för företag i 
   USA. 
   
   Rapporten visar också att företagen kommer att vara noga med vem man 
   väljer att köpa teknik från, och IBM, Microsoft, Dell och Cisco spås 
   ett framgångsrikt år. 
   
   En ännu mer positiv syn har både företag i Europa och USA på 2003. De 
   europeiska företagen räknar då med att kunna öka sina investeringar 
   med 12,1 procent medan de amerikanska företagen är mer försiktiga och 
   förutspår en ökning med 6,8 procent. 
   http://news.zdnet.co.uk/.../0,,t269-s2101863,00.html

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 2          07 Jan 2002

   _________________________________________
   # Delstater vägrar ge Microsoft mer tid #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   De nio delstater som företräder konsumentintressen i det långdragna 
   konkurrensmålet mot Microsoft, motsatte sig i måndags Microsofts 
   begäran om mer tid att ta fram bevis som talar till företagets favör. 
   
   Delstaterna meddelade domaren Colleen Collar-Kotelly att de föreslagna 
   straffen som berör många Microsoft-produkter, inte borde ha kommit som 
   någon överraskning för mjukvarujätten. Samtidigt motsatte man sig 
   Microsofts begäran om ett uppskov på nio månader som företaget menar 
   att man behöver för att gå igenom miljontals dokument för att kunna 
   presentera bevis som talar till Microsofts fördel. 
   
   En företrädare för en av delstaterna menar att Microsoft har 
   tillräckliga resurser och har fått tillräcklig tid på sig för att 
   presentera ett svar på anklagelserna om lagöverträdelser, och att ett 
   uppskov skulle ytterligare skada konsumentintressena. 
   
   De nio delstaterna har krävt straff som är mycket strängare än den 
   överenskommelse Microsoft gjort med den federala domstolen och nio 
   andra delstater. 
   
   Enligt tidplanen ska det i mars fastställas vilka ytterligare straff 
   Microsoft ska tilldömas för sitt konkurrenshämmande uppträdande, och 
   om domaren bifaller Microsofts begäran om uppskov kommer prövningen 
   inte att kunna äga rum förrän tidigast i slutet av sommaren. 
   http://www.siliconvalley.com/.../011985.htm

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________
   # Internet krymper #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   Antalet registrerade domäner på nätet blev färre mellan november och 
   december förra året, kostateras i en mätning som utförts av Netcraft. 
   Minskningen är inte kraftig, endast 182 142 domäner, med tanke på att 
   det finns över 36 miljoner webbplatser i världen. 
   
   Det är andra gången i Internets historia som man konstaterar att 
   antalet domäner minskat. Första gången en minskning registrerades var 
   i augusti 2000 och orsakades av en rad företagskonkurser och 
   verkningarna av Code Red-viruset. Redan i september samma år började 
   domänregistreringarna öka igen. 
   
   Den nu uppmätta minskningen väntas bli mer långvarig beroende på att 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 3          07 Jan 2002

   de som spekulerat i domännamn och inte lyckats sälja dem, inte bryr 
   sig om att betala en förnyad avgift när avtalstiden gått ut. 
   Införandet av nya suffix som .name, .biz och .info kan även ha lättat 
   på trycket för det gamla com-suffixet och gjort det mindre intressant 
   för spekulanter. 
   
   Netcraft påpekar att antalet domäner inte behöver ha en direkt 
   påverkan på antalet webbplatser, men att det är troligt att 
   minskningen innebär att en rad webbplatser inte kommer att underhållas 
   och med tiden försvinner från nätet. 
   http://news.bbc.co.uk/.../1738496.stm

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________
   # Minnespriserna på väg upp #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   Kretstillverkaren Hynix Semiconductors annonserade igår, onsdag, en 
   30-procentig höjning av priset på företagets minneskretsar till 
   kontraktskunder. Resultatet blev en ökad efterfrågan på 
   minnestillverkarnas aktier. 
   
   Företaget motiverar prishöjningen med en ökad efterfrågan på nya 
   persondatorer i kölvattnet på lanseringen av Windows XP och en 
   förväntad försäljningsexplosion av datorer på den kinesiska marknaden. 
   
   Även Samsung, världens största tillverkare av minneskretsar, säger att 
   man överväger ytterligare prishöjningar på minneskretsar efter de två 
   höjningar man tillsammans med Hynix genomförde i slutet av förra året. 
   
   Priserna för minneskretsar på spotmarknaden har återhämtat sig de 
   senaste veckorna efter ett årslångt fall som som värst innebar högre 
   tillverkningskostnader än försäljningspris. 
   http://news.zdnet.co.uk/.../0,,t269-s2101858,00.html

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 4          07 Jan 2002

   ________________________________________________
   # Japanskt samarbete ska ge framtidens kretsar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   Elva av de större japanska kretstillverkarna undersöker möjligheten 
   att skapa en gemensam anläggning för att utveckla och tillverka 
   framtidens kretsar, uppger japanska tidningar. 
   
   Enligt källor som är familjära med ämnet kan det bli aktuellt att 
   bygga en gemensam produktionsenhet redan nästa år. Även om det 
   tidigare förekommit utvecklingssamarbeten så blir det, om uppgifterna 
   visar sig vara riktiga, första gången ett storskaligt samarbete som 
   inbegriper tillverkning, blir verklighet inom den japanska 
   halvledarindustrin. 
   
   Företag som anses vara aktuella i samarbetet, uppges bland andra vara 
   Hitachi, NEC, Mistsubishi, Toshiba, Oki och Matsushita. 
   
   Genom samarbete kring en gemensam tillverkningsenhet beräknas 
   företagen spara runt 1,52 miljarder dollar årligen. 
   
   Vid den nya fabriken väntas företagen tillverka kretsar med teknik som 
   understiger 0,10 mikrometer med fokus på systemkretsar för användning 
   i digital televisions- och kommunikationsutrustning. 
   
   De gemensamt producerade kretsarna kommer att säljas under de 
   samarbetande företagens egna varumärken. 
   
   Överläggningar om detaljer kring samarbetet, såsom respektive företags 
   investeringar samt det slutgiltiga antalet företag som kommer att 
   medverka, uppges kunna inledas redan i vår. 
   http://news.zdnet.co.uk/.../0,,t269-s2101836,00.html

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________________
   # Kvinnor dominerade julhandeln på nätet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   För första gången har kvinnor i USA gjort fler julinköp på nätet än 
   män, visar en undersökning från Pew Internet and American Life 
   Project. 
   
   Totalt gjorde 29 miljoner amerikaner julklappsinköp på nätet och i 
   genomsnitt spenderade man 392 dollar vilket är 62 dollar mer än julen 
   2000. 
   
   En fjärdedel av alla amerikanska Internetanvändare gjorde något inköp 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 5          07 Jan 2002

   online inför julen och 58 procent av dessa var kvinnor. Undersökningen 
   visar också att en tredjedel av all e-handel genomfördes från datorer 
   på arbetsplatser. 
   
   Den största delen Internetanvändare, 43 procent, visade sig dock vara 
   "fönstershoppare" och företagens webbplatser kan i hög grad betraktas 
   som skyltfönster för de traditionella butikerna. 
   
   Även om minoritetsgrupper och personer i lägre inkomstskikt blivit mer 
   benägna att julhandla online så är det fortfarande välavlönade 
   amerikaner med inkomster på över 75 000 dollar om året som dominerar 
   e-handeln. 
   http://www.nando.net/.../208737p-2014059c.html

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________________________
   # Morpheus 2.0 bäddar för gigantiskt P2P-nätverk #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr. 505 - 3 januari 2002 
   
   När Musiccity nu annonserar version 2.0 av sin mjukvara Morpheus, och 
   länkar samman Musiccity, Grokster och Kazaa med Gnutella, skapar man 
   det hittills största nätverket för fildelning. 
   
   Både Morpheus och Gnutella är enorma nätverk som tillåter användarna 
   att dela med sig av alla typer av mjukvaror. De är dessutom "äkta" 
   person-till-person-nätverk som inte förlitar sig på centrala servrar, 
   vilket gör det extremt svårt att stänga dem. 
   
   Version 2.0 av Morpheus släpps bara veckor efter det att samtliga tre 
   företag som står bakom mjukvaran, stämts av både den amerikanska skiv- 
   och filmindustrin för brott mot upphovsrätten. 
   
   Morpheus har under lång tid varit en av de mest populära mjukvaror som 
   kan laddas hem från Cnet:s nedladdningssektion och länkar nu ihop 
   hundratusentals användare. Korta söktider har starkt bidragit till 
   Morpheus popularitet. 
   
   En Macintosh-version av Morpheus beräknas debutera till våren. 
   http://news.cnet.com/news/0-1005-200-8291508.html

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 6          07 Jan 2002

   =================================================================
              FIDONET-FUNKTIONÄRER
   =================================================================
   ________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 004 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@sweline.net 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20 och zon 2
   enligt nodlista NODELIST.004.  Lista Fredag 04 Januari 2002 00:46.
   ---------------------------------------------------------------------
   ZC   : Ward Dossche      Belgium          2:2/0
   ZEC   :                         
   ZELC  :                         
   ZORG  : Ward Dossche      B             2:2/1002
   
   RC   : Goran Eriksson     Lulea           2:20/0
   REC   : Hakan Andersson    Tungelsta         2:20/2
   
   BB   : Goran Eriksson     Lulea           2:20/10
   FTPBB  :                         
   GUUCP  :                         
   
   NC200  : Haakan Karlsson    Landskrona        2:200/0
   NC201  : Christer Jonson    Haninge          2:201/0
   NC203  : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NC204  : Jesper Sorensen    Linkoping SE       2:204/0
   NC205  : Michael Cronsten    Ostersund         2:205/0
   NC206  : Martin Evald      Stockholm         2:206/0
   
   NEC200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/2
   NEC201 : Niklas Angelid     Haninge       Down 2:201/2
   NEC203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NEC204 : Micael Bulow      Linkoping         2:204/2
   NEC205 : -Vakant-        Net 205       Down 2:205/2
   NEC   :                         
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 7          07 Jan 2002

   ________________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 004 (Hubar) #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@sweline.net 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20  (Hubar) 
   enligt nodlista NODELIST.004.  Lista Fredag 04 Januari 2002 00:46.
   --------------------------------------------------------------------
   HUBAR I REGION 20
   ---------------------------------------------------------------------
   Hubar i nät 0
   ---------------
   Host200 : Haakan Karlsson    Landskrona        2:200/0
   
   ---------------
   Hubar i nät 201
   ---------------
   Host201 : Christer Jonson    Haninge          2:201/0
   
   Hub100 : Goran Eriksson     Lulea           2:201/100
   Hub600 : Hakan Andersson    Tungelsta         2:201/600
   ---------------
   Hubar i nät 203
   ---------------
   Host203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   
   Hub100 : Dan Karlsson      Goteborg         2:203/100
   Hub600 : Mikael Karlsson    Seffle          2:203/600
   ---------------
   Hubar i nät 204
   ---------------
   Host204 : Jesper Sorensen    Linkoping SE       2:204/0
   
   Hub450 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/450
   ---------------
   Hubar i nät 205
   ---------------
   Host205 : Michael Cronsten    Ostersund         2:205/0
   
   Hub500 : Peter Lindberg     Overklinten        2:205/500
   ---------------
   Hubar i nät 0
   ---------------
   Host206 : Martin Evald      Stockholm         2:206/0
   
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 8          07 Jan 2002

   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 9          07 Jan 2002

   =================================================================
              FIDONET-STATISTIK
   =================================================================
   ________________________________
   # Nodliste-statistik för dag 4 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/600, hka@sweline.net 
   
   
   HELA FIDONET    Noder Hold     Varav noder i zon
   Dag Zoner Reg Nät Total Down Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6
   --- ----- --- --- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   306:   6 65 508 14275 933 1581 11916  135  88  87  468
   313:   6 65 503 14171 939 1505 11889  134  88  87  468
   320:   6 65 497 14083 937 1440 11866  134  88  87  468
   327:   6 65 497 14074 937 1440 11857  134  88  87  468
   334:   6 65 494 14001 939 1424 11801  133  88  87  468
   341:   6 65 489 13918 930 1353 11789  133  88  87  468
   348:   6 65 486 13817 885 1353 11723  133  53  87  468
   355:   6 65 486 13792 1040 1336 11718  133  53  87  465
   362:   6 65 485 13777 1024 1347 11728  124  53  87  438
   2002
   004:   6 65 483 13706 1011 1335 11669  124  53  87  438
   
   REGION 2:20 Noder    Varav noder      Varav noder i nät
   Dag Nät Hub Total Pvt Hold Down Hold/Down 200 201 203 204 205 206
   --- --- --- ----- --- ---- ---- --------- --- --- --- --- --- ---
   306:  6  7  98  11  6  6  12    10 33 20 12 11  4
   313:  6  7  98  12  5  7  12    10 33 20 12 11  4
   320:  6  7  98  12  5  7  12    10 33 20 12 11  4
   327:  6  7  98  12  5  7  12    10 33 20 12 11  4
   334:  6  7  98  12  5  7  12    10 33 20 12 11  4
   341:  6  7  98  12  5  7  12    10 33 20 12 11  4
   348:  6  7  98  12  5  7  12    10 33 20 12 11  4
   355:  6  6  97  12  6  6  12    10 33 20 12 10  4
   362:  6  6  96  12  6  5  11    10 33 19 12 10  4
   2002
   004:  6  6  95  11  7  6  13    10 33 18 12 10  4
   
   POINTSWE        Varav pointer    Varav pointer i nät
   Dag Bossar Pointer Hold Down Unpublished 200 201 203 204 205 206
   --- ------ ------- ---- ---- ----------- --- --- --- --- --- ---
   306:  29   247  6  0 233 ( 94%) 19 86 91 35 16  0
   313:  29   250  6  0 236 ( 94%) 19 86 92 37 16  0
   320:  29   250  6  0 236 ( 94%) 19 86 92 37 16  0
   327:  29   250  6  0 236 ( 94%) 19 86 92 37 16  0
   334:  29   251  6  0 237 ( 94%) 19 86 93 37 16  0
   341:  29   251  6  0 237 ( 94%) 19 86 93 37 16  0
   348:  29   251  6  0 237 ( 94%) 19 86 93 37 16  0
   355:  29   251  6  0 237 ( 94%) 19 86 93 37 16  0
   362:  29   251  6  0 237 ( 94%) 19 86 93 37 16  0
   2002
   004:  24   198  6  0 185 ( 93%)  7 60 79 37 15  0
   
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 10         07 Jan 2002

   Down/Hold- och Pvt-flaggade noder ingår i totala siffran av noder.
   Ingen dublettkontroll av noder görs.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 11         07 Jan 2002

   =================================================================
          FIDONET-ANVÄNDARE PÅ INTERNET (ICQ)
   =================================================================
   ___________________________________
   # ICQ-Listan för Fidonetanvändare #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Av Mikael Karlsson, 2:203/614
   (skapare Micael Blow, 2:204/710)
    
   >(info)----------------------------------------------------(01-09-22)----
   Följande format används. Först i listan ligger ett register i
   alfabetisk
   ordning med formatet [Nr, Namn, ICQ#]:
    
   >Nickname        FIDO#     E-mail
   >Namn          ICQ#      Hemsida
   >BBS namn        BBS#      Övrig info
    
   >Nr-----Namn-----------------ICQ#----------------------------------------
   [033] Abrahamsson Lars   2200036
   [007] Ahlberg Daniel    1636495
   [023] Andersson Håkan   14522720
   [030] Andren Tomas     13064983
   [018] Bengtsson Emil    4162351
   [006] Bergsten Mattias   389620
   [001] Bulow Micael     29786806
   [034] Danielsson Simon   15158135
   [038] Einarsson Lennart  64971749 
   [002] Hansson Andreas   2109134
   [013] Hermansson Thomas  1963480
   [024] Holm Fredrik     3070190
   [040] Jönsson Björn    27988512 
   [016] Karlsson Magnus   6585894
   [004] Karlsson Mikael   650551
   [041] karlsson Peter    762719
   [014] Kjellman Rasmus   2947192
   [019] Lagerstedt Magnus  24416646
   [028] Lagerås Anders    5161379
   [009] Larsen Jens Almgren 4484331
   [026] Lennartsson Martin  8281734
   [011] Lindgren Thomas   3445390
   [022] Lindqvist Thomas   4884042
   [015] Lundstrom Thomas   2703085
   [032] Lundwall Anders   10423098
   [017] Peterson Per-Erik  5431115
   [035] Peterson Robert   5034292
   [027] Raab Wille      7080811
   [005] Sanfridsson Patrik  7540943
   [008] Segernäs Johan    528646
   [003] Selstam Andreas   891840
   [012] Tegnerud Hans    3184911
   [037] Tornevall Thomas   6460341 
   [021] Wadsten Hans     12722532
   [036] Wallden Bengt-Arne  38648200

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 12         07 Jan 2002

   [029] Videren Jan     4046576
   [039] Widerström Daniel  12174666
   [025] Wiegert Daniel    2924037
   [031] Öqvist Jan      15166852
   [010] Österdahl Henrik   1210523
   
   >(001)-------------------------------------------------------------------
   Micke         2:204/710   micke@bulow.nu 
   Micael Bulow      29786806    http://www.bulow.nu
   JAM BBS        013-261829   bulow.darktech.org
   >(002)-------------------------------------------------------------------
   Andreas        2:204/210.1  
   andreas.hansson@mbox303.swipnet.se 
   Andreas Hansson    2109134    
   http://home2.swipnet.se/~w-24528/
   >(003)-------------------------------------------------------------------
   Selstam        2:203/648   selstam@home.se 
   Andreas Selstam    891840     http://hem.passagen.se/selstam/
   >(004)-------------------------------------------------------------------
   MiK          2:203/614   mikael@hotbrev.com 
   Mikael Karlsson    650551     http://mik.nu
   Viking City      0533-689386  Mail Only
   >(005)-------------------------------------------------------------------
   Patsa         N/A      patsa@hem2.passagen.se 
   Patrik Sanfridsson   7540943    http://hem2.passagen.se/patsa
   >(006)-------------------------------------------------------------------
   fnordpojk       2:205/454.39  mattias@bergsten.cx 
   Mattias Bergsten    389620     http://www.fnord.nu/
   >(007)-------------------------------------------------------------------
   ALiZ          2:205/304   aliz@sunflower.se.eu.org 
   Daniel Ahlberg     1636485    N/A
   >(008)-------------------------------------------------------------------
   Sege          2:203/614.204 johan.segernas@swipnet.se 
   Johan Segernäs     528646     N/A
   >(009)-------------------------------------------------------------------
   JAL          2:204/536.11  larsen@audiophile.com 
   Jens Almgren Larsen  4484331    http://hem2.passagen.se/jensal
   >(010)-------------------------------------------------------------------
   Henka         2:201/329.14  henrik.osterdahl@telia.com 
   Henrik Österdahl    1210523    http://www.osterdahl.nu
   >(011)-------------------------------------------------------------------
   iamthomas       2:203/2    thomas@jolie.nu      
   Thomas Lindgren    3445390    N/A
   >(012)-------------------------------------------------------------------
   HasseMan        2:201/293.24  hans_tegnerud@geocities.com 
   Hans Tegnerud     3184911
   www.geocities.com/SiliconValley/Park/5041
   >(013)-------------------------------------------------------------------
   Ed:arn         2:203/638.7  d97th@efd.lth.se 
   Thomas Hermansson   1963480    N/A
   >(014)-------------------------------------------------------------------
   Bonka         2:201/135   rasmus.kjellman@home.se 
   Rasmus Kjellman    2947192    N/A
   Ironic         N/A      
   >(015)-------------------------------------------------------------------
   Tompa         2:203/614.638 thomas.lundstrom@swipnet.se 
   Thomas Lundström    2703085    http://surf.to/lundstrom
   Taxfree        N/A

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 13         07 Jan 2002

   >(016)-------------------------------------------------------------------
   Emax          N/A      emax@null.net 
   Magnus Karlsson    6585894    http://www.tigress.com/emax
   >(017)-------------------------------------------------------------------
   Pekka         2:203/221.10  pekkape@algonet.se 
   Per-Erik Peterson   5431115    N/A
   ASB2(tillf stängd)   031-458807   Atari 8bit only/No UL
   >(018)-------------------------------------------------------------------
   emilbeng        2:204/536.5  emilbeng@algonet.se 
   Emil Bengtsson     4162351    http://www.algonet.se/~emilbeng
   >(019)-------------------------------------------------------------------
   Sleepy         2:206/145.83  latfan@hotmail.com 
   Magnus Lagerstedt   24416646    http://i.am/sleepy
   >(020)-------------------------------------------------------------------
   N/A          N/A      N/A     
   N/A          N/A      N/A
   >(021)-------------------------------------------------------------------
   Hans          2:203/159.12  dubl@swipnet.se 
   Hans Wadsten      12722532   
   http://home7.swipnet.se/~w-75555/
   >(022)-------------------------------------------------------------------
   bfarmer        2:203/614.31  bfarmer@c64.org 
   Thomas Lindqvist    4884042    http://zap.to/bfarmer
   >(023)-------------------------------------------------------------------
   Håkan Andersson    2:201/601   hka@sweline.net 
   Håkan Andersson    14522720    http://www.sweline.net
   HANINGE BBS      08-50430611  N/A
   >(024)-------------------------------------------------------------------
   Fredrik Holm      2:205/624.11  fholmen@hem.passagen.se 
   Fredrik Holm      3070190    http://hem.passagen.se/fholmen
   >(025)-------------------------------------------------------------------
   Daniel Wiegert     2:203/159.42  damme@home.se 
   Daniel Wiegert     2924037    http://damme.kcs.cx
   >(026)-------------------------------------------------------------------
   Martlenn        2:204/254.13  martlenn@swipnet.se 
   Martin Lennartsson   8281734    N/A
   >(027)-------------------------------------------------------------------
   Moose         2:203/6789   grolk@2.sbbs.se 
   Wille Raab       7080811    http://home.bip.net/raab
   >(028)-------------------------------------------------------------------
   Anders Lagerås     2:203/2    anders.lageras@europe.com 
   Anders Lagerås     5161379    http://www.uzi.n3.net/
   >(029)-------------------------------------------------------------------
   Jan          2:201/293.18  jan.videren@sapa.se 
   Jan Videren      4046576    http://home.swipnet.se/videren/
   >(030)-------------------------------------------------------------------
   Bulldozer       2:201/254.20  tomas.andren@home.se 
   Tomas Andren      13064983    http://surf.to/bulldozer
   TompaBBS        033-271760   Mobil: 0703-482140
   >(031)-------------------------------------------------------------------
   Jan          2:205/624.6  jan.oqvist@mbox301.swipnet.se 
   Jan Öqvist       15166852    N/A
   >(032)-------------------------------------------------------------------
   lundwall        2:203/650   anders@lundwall.net 
   Anders Lundwall    10423098    http://lundwall.net
   >(033)-------------------------------------------------------------------
   asch          2:205/624.1  asch@bigfoot.com 
   Lars Abrahamsson    2200036    N/A

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 14         07 Jan 2002

   >(034)-------------------------------------------------------------------
   D Simon ^achmed one  2:206/148.3  simon_d@home.se 
   Simon Danielsson    15158135    N/A
   >(035)-------------------------------------------------------------------
   robban         2:206/224.28  dumbo@swipnet.se 
   Robert Petersson    5034292    
   http://home5.swipnet.se/~w-56127
   >(036)-------------------------------------------------------------------
   setter         2:205/454.54  bawa@home.se 
   Bengt-Arne Wallden   38648200    http://come.to/bawa
   >(037)-------------------------------------------------------------------
   TMM-TT         2:203/2    thorne@defiant.org 
   Tomas Tornevall    6460341    http://www.defiant.org/~thorne
   N/A          N/A      fd 2:200/213
   >(038)-------------------------------------------------------------------
   Dioden         2:201/170   dioden@dioden.com 
   Lennart Einarsson   64971749    http://www.dioden.com
   Topazen BBS      08-55017445  N/A
   >(039)-------------------------------------------------------------------
   Rutgers        2:203/2    rutgers@mhd.mh.se 
   Daniel Widerström   12174666    http://www.mhd.mh.se/~rutgers
   N/A          N/A      Amiga Rulez! :)
   >(040)-------------------------------------------------------------------
   Maniac         2:206/112.668 maniacdragoon@hotmail.com 
   Björn Jönsson     27988512    http://turn.to/maniac
   >(041)-------------------------------------------------------------------
   Peter Karlsson     2:204/254.222 N/A
   Peter Karlsson     762719     http://www.softwolves.pp.se/
   >------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 15         07 Jan 2002

   =================================================================
                NÄT-HUMOR
   =================================================================
   ____________________
   # Alkohol, Tuppar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, 
   Av Tobias Rosenqvist, 2:206/149.8
   
   
   - En drink gör mig alltid lite yr i skallen.
   - Menar du det?
   - Ja, och det brukar konstigt nog alltid vara den åttonde.
   
   
   Kålle hade jobb på det stora bryggeriet då han en dag föll ner i ett
   fat med 50 000 liter öl och drunknade. Osborn fick uppdraget att
   meddela den tragiska händelsen för Ada.
   - Det var ju änna hemskt, sa Ada. Men jag har i alla fall hört att det
   ska gå fort.
   - Fort!? sa Osborn. Han var uppe och pinka tre gånger.
   
   
   En ung bilist hade råkat köra över en tupp på landsvägen. Eftersom han
   var en ärlig själ, gick han till bondgården, knackade på och sa:
   
   - Jag är hemskt ledsen, men jag har kört över er tupp. Jag är givetvis
   villig att ersätta den.
   
   - Det går bra, sa bonden. Hönshuset är där borta.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 16         07 Jan 2002

   =================================================================
             CARL BILDTS VECKOBREV
   =================================================================
   _________________________________
   # Carl Bildts veckobrev v1/2002 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Vänner,
   
   Medan Sverige förbereder sig för det crescendo i samhällsutvecklingen 
   som en final i TV-programmet Robinsson, att döma av kvällstidningarnas 
   löpsedlar, innebär, står 300 miljoner andra europ‚er mitt uppe i 
   skiftet i vardagen från en valuta till en annan. Förr eller senare 
   kommer finalen också för den svenska kronan. 
   
   Euron infördes som gemensam valuta för 12 länder för två år sedan, och 
   har sedan dess bidragit till en stabilitet som vi sannolikt annars 
   inte hade haft. I ett kraftigt inbromsningsskede för den globala och 
   den europeiska ekonomin är det inte all osannolikt att vi annars hade 
   haft en viss valutaturbulens i Europa med alla de negativa effekter 
   detta hade fört med sig. 
   
   I och med årsskiftet infördes nu också de nya mynt och sedlar som från 
   finska Lappland i norra till Kanarieöarna i söder under de närmaste 
   två månaderna ersätter de gamla nationella mynten och sedlarna. Med 
   all rätt firas detta som ett historiskt steg för Europa, och med all 
   rätt diskuteras nu hur länge Sverige skall släpa på en skvalpvaluta 
   som kommer att bli ett större och större problem. 
   
   Lite historieskrivning kan vara på sin plats. Jag märker i media att 
   det ibland finns ett visst behov av sådan. 
   
   Valutapolitiken har varit en svensk akilleshäl alltsedan det s.k. 
   Bretton Woods-systemet med faktiskt fasta valutor bröt samman i början 
   av 1970-talet. Diskussionen om rätt valutapolitik har böljat fram och 
   tillbaka, men facit av dessa decennier är att kronan successivt 
   försvagats och att Sveriges plats i de europeiska välfärdstabellerna 
   stadigt har sjunkit ner. 
   
   I det europeiska samarbetet har under dessa decennier diskuterats vad 
   som kunde göras för att undvika en för den ekonomiska utvecklingen 
   skadlig turbulens på valutamarknaderna. 
   
   Det första försöket till stabilitet var den s.k. valutaormen kring den 
   västtyska D-marken som Sverige under några år försökte att vara en del 
   av, men som vi misslyckades att klara eftersom vi tillät kostnader att 
   skena iväg långt mycket snabbare än i den västtyska ekonomin. 1977 
   tvingades vi, som ett resultat av den s.k. överbryggningspolitiken 
   under mandatperioden mellan 1973 och 1976, att ge upp det försöket. 
   
   Det andra försöket var det s k EMS-system som Västtyskland och 
   Frankrike gemensamt drog igång i slutet på 1970-talet, och som 
   successivt kom att leda fram till dagens ekonomiska och monetära union 
   med dess gemensamma valuta. Sverige erbjöds att vara med, men valde 
   dessvärre att tacka nej. I stället fortsattes en medveten 
   devalveringspolitik med en defensiv devalvering av mittenregeringen 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 17         07 Jan 2002

   1981 och en stor offensiv devalvering av socialdemokraterna när de 
   återerövrade regeringsmakten 1982. 
   
   Mot slutet av 1980-talet rådde det allmän enighet om att 
   devalveringspolitiken i dess olika skepnader under 1970- och 1980-
   talen hade misslyckats. Med möjligt undantag av LO, som nog såg det 
   som svårt att få förhandlingssystemet att acceptera nominella 
   löneökningar som inte förr eller senare skulle kräva en nedskrivning 
   av kronans värde, diskuterade alla hur en s.k. hårdvalutapolitik 
   skulle kunna utformas och ges trovärdighet. 
   
   När vi bildade den borgerliga fyrpartiregeringen i oktober 1991 har 
   den socialdemokratiska regeringen i juni låst den svenska kronan vid 
   den europeiska beräkningsenheten Ecu. Vi hade krävt det länge, och 
   steget hade välkomnats av alla som tecken både på ekonomisk 
   tillnyktring och politiskt målmedvetenhet när det gällde att fullt ut 
   ta steget in i Europa. 
   
   Denna dramatiska höst förändrades Europa. I Maastricht fattade ledarna 
   i dåvarande EG beslutet att under 1990-talet successivt förverkliga en 
   ekonomisk och monetär union som i sitt tredje steg skulle leda fram 
   till en gemensam valuta. Och en månad därefter förklarades 
   Sovjetunionen upplöst. Vi arbetade för att så snabbt som möjligt komma 
   igång med förhandlingar om medlemskap med siktet inställt på inträde 
   1995. 
   
   Men den ekonomiska nedgången var skarp. När Danmark senvåren 1993 i en 
   folkomröstning sade nej till Maastricht-avtalet bröt helvetet löst på 
   de europeiska valutamarknaderna. Spänningar har redan byggts upp som 
   en följd av bl a den tyska återföringen. Det blåste full storm på det 
   upprörda havet och det ena skeppet efter det andra havererade. 
   
   Det gällde som bekant också den svenska kronan. Den 19 november 
   tvingades riksbanken att ge upp försöken att försvara den fasta kursen 
   för den svenska kronan. Samma sak hände faktiskt med de flesta andra 
   europeiska valutor. Sommaren 1993 tvingades man i sak att låta alla 
   europeiska valutor flyta mot varandra. Vi var alla på samma stormiga 
   hav. 
   
   Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna 
   med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare 
   decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en 
   konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det 
   europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära 
   unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från 
   dess första dag. Försvaret av kronan handlade om den viktiga 
   kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik. 
   
   Vi misslyckades tillsammans med alla andra. Det som kom att skilja ut 
   Sverige var inte misslyckandet i den europeiska valutastormen 1992 och 
   1993, utan vi skiljde ut oss när vi därefter medvetet valde att ställa 
   oss utanför försöken att åter bygga upp det europeiska samarbete som 
   skulle leda fram till den gemensamma valutan. 
   
   När vi under 1993 och 1994 förde förhandlingarna om medlemskap i EU 
   var jag fast besluten att inte be om några undantagsklausuler. Vi 
   skulle bli medlem helt och fullt, också när det gällde förverkligandet 
   av de långtgående ambitioner som lagts fast i Maastricht-avtalet. 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 18         07 Jan 2002

   Sverige skulle inte vara ett s.k. fotnotsland. 
   
   Inom socialdemokratin var nervositeten stor vad gällde den s.k. 
   neutralitetspolitiken, och där fanns också en betydande osäkerhet 
   kring den ekonomiska och monetära unionen. Efter det att Danmark vid 
   toppmötet i Edinburgh i början av 1993 förhandlat sig till sina s.k. 
   undantag fanns det där ett påtagligt tryck för att Sverige skulle göra 
   samma sak. 
   
   Men så skedde inte. I samverkan mellan regering och opposition 
   konstaterade vi att anslutningen till den gemensamma valutan skulle 
   ske genom riksdagsbeslutet men i enlighet med EU-fördraget. Detta 
   innebär konkret att vi i och med undertecknandet av 
   anslutningsfördraget, och därefter dess godkännande i folkomröstning 
   och genom riksdagsbeslut, förpliktade oss till att delta i den 
   gemensamma eurovalutan. 
   
   I någon tidning har jag läst att det då fanns en överenskommelse 
   mellan socialdemokraterna och oss om att inte tala om den ekonomiska 
   och monetära unionen. Det är felaktigt. Jag var alltid tydlig om vad 
   vi förpliktat oss till och tydlig om vad vi tyckte var riktigt och 
   rätt. Jag reste land och rike runt i först valrörelse och sedan 
   folkomröstningskampanj sommaren och hösten 1994 och talade om den 
   fördel som den gemensamma valutan skulle vara för Sverige i varje 
   anförande som jag höll. 
   
   Och det var inte svårt att argumentera. Vi hade valutatumultet 1992 i 
   färskt minne, och vi hade all anledning att aktivt söka den trygghet 
   som den gemensamma valutan skulle innebära. 
   
   För socialdemokraterna var det däremot annorlunda. De hade ju länge 
   stretat mot medlemskap i EU, och när de mer eller mindre under galgen 
   svängde på hösten 1990 skedde det med en mycket minimalistisk tolkning 
   av vad detta medlemskap skulle innebära. De spelade konsekvent ner 
   både de säkerhetspolitiska och de ekonomisk-politiska delarna av EU-
   medlemskapet. 
   
   I folkomröstningen i november 1994 arbetade socialdemokraterna med en 
   officiell Ja-kommitt‚ och en lika officiell Nej-kommitt‚ och 
   slutresultatet blev att fler socialdemokrater röstade nej än vad som 
   röstade ja. Man fick med råge äta upp konsekvenserna av sin brist på 
   ledarskap i Europapolitiken under 1980-talet och början av 1990-talet. 
   
   Men i stället för att lära sig av detta och utveckla ett mer 
   framtidsorienterat ledarskap fortsatte man att tala med kluven tunga. 
   Partiets enighet var viktigare än Sveriges intresse. Man sköt 
   konsekvent undan varje diskussion om den euron och Sverige. Som ny 
   statsminister uttalade sig Göran Persson mycket kritisk mot hela 
   projektet. Men när det började stå klart att den gemensamma valutan 
   dock skulle komma att införas 1999 blev det dock nödvändigt att ta 
   ställning. 
   
   På senvåren 1997 förklarade den socialdemokratiska partistyrelsen att 
   det inte var aktuellt med ett svenskt deltagande när valutaunionen 
   startade den 1 januari 1999. I september instämde en socialdemokratisk 
   partikongress i denna fega politik, och samtidigt lade regeringen en 
   proposition till riksdagen som med hänvisning till bl a den 
   socialdemokratiska partikongressen (!) sade samma sak. 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 19         07 Jan 2002

   
   Då krävde vi moderater tillsammans med folkpartiet ett snabbt 
   ställningstagande för en snabb anslutning. Vi var redo för omedelbara 
   samtal om en folkomröstning, men vi var också redo för att låta frågan 
   avgöras i samband med riksdagsvalet i september 1998. Men Göran 
   Persson och socialdemokraterna avvisade allt. De ställde medvetet 
   Sverige vid sidan av. 
   
   När frågan kom till riksdagen sent 1997 hade Sverige de facto redan 
   missat möjligheten att vara med i starten för den nya valutan 1999. 
   Den skadan var skedd. Vår politik inriktades under 1997 och 1998 på 
   att skapa förutsättningar för att Sverige skulle kunna komma med 
   samtidigt som sedlar och mynt infördes 2002, och då vara med fullt ut. 
   Men också detta blockerades av socialdemokraterna. 
   
   Det är där vi är nu, och det är där jag fruktar att vi kommer att 
   förbli under åtskillig tid framöver. 
   
   Efter att plötsligt ha sagt att han kunde tänka sig en folkomröstning 
   i ärendet efter riksdagsvalet i höst förefaller nu statsministern via 
   sina medarbetare fullt upptagna med att hälla kallt vatten på denna 
   möjlighet. Han vill inte ha några diskussioner före eller under 
   valrörelsen. Åter är det spöket om osäkerheten inom socialdemokratin 
   som blockerar Sverige. 
   
   Om inte partierna i övrigt helt sonika kör över socialdemokraterna, 
   vilket skulle bryta mot traditionen att sträva efter enighet i frågor 
   som dessa, blir det därmed ingen folkomröstning om euron i år. Och 
   därmed kommer vi att få stå utanför ytterligare ett år. Svensk 
   anslutning tidigare än 2005 blir med all sannolikhet inte möjlig. 
   
   Ibland får man av debatten intrycket att det bara är att hux flux 
   kliva in den dag opinionsundersökningar gör att en 
   opinionsundersökning alldeles säkert kan vinnas. Men så fungerar vare 
   sig politiken i Sverige eller i Europa. 
   
   Opinionsundersökningarna kommer att fortsätta att flacka upp och ned. 
   Just nu ser de bra ut, men det kommer att förändras. Opinion i viktiga 
   framtidsfrågor skapas genom politiskt ledarskap, och innan det 
   ledarskapet finns kommer det heller aldrig att finnas någon tydlig och 
   fast opinion. Ledarskapet tvingas fram när det finns en fast 
   föreställning om när beslutet kommer att fattas. 
   
   Men även när den svenska beslutsprocessen är klar återstår mycket. 
   Skulle det bli ett svenskt ställningstagande under 2003 kommer EU i de 
   olika former som trakten lägger fast att ge sitt godkännande under 
   2004 så att vi kan genomföra en anslutning under 2005. 
   
   Men även en sådan tidtabell innehåller många frågetecken. En mer 
   realistisk tidtabell också mot bakgrund av de mycket besvärliga 
   problem som ligger i att få stabilitet i den svaga och skvalpiga 
   kronan, och att få denna stabilitet accepterad av euroländerna, leder 
   nog snarare fram till 2006. Och kommer den tolkning av de formella 
   villkoren som såväl Europeiska Centralbanken som chefsjuristen på 
   Sveriges Riksbank står för att gälla är ingenting möjligt förrän 2007. 
   
   Hur man än vänder och vrider på saken sitter vi därför i kylan för 
   åtskilliga år framöver. 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 20         07 Jan 2002

   
   Under tiden har vi att leva med en svag och skvalpig krona. När några 
   analytiker tror att vi är på väg att snabbt gå med i euron kommer den 
   att stärkas, och när samma analytiker tror att det i stället tar lång 
   tid att komma med kommer den, allt annat lika, att försvagas. Men när 
   tidningsrubriker talar om styrka för kronan handlar det om en styrka 
   sprungen ur hoppet att den snabbt skall försvinna. Starkare än så är 
   Sveriges skvalpvaluta tyvärr inte. Upp och ned. Men utan stabilitet. 
   
   Utan tvekan är införandet av sedlar och mynt för euron detta 
   årsskiftes stora händelse också i ett mer globalt perspektiv. 
   
   Men året som nu inletts blir betydelsefullt i Europa också i andra 
   avseenden. Om 2002 på många sätt var ett mellanår, kommer 2004 i 
   viktiga avseenden att vara ett beslutsår. 
   
   Spanien har nu tagit över ordförandeskapet i EU, och står inför en 
   tuff agenda. Toppmötet i Barcelona i mars måste visa framgångar när 
   det gäller ekonomiska reformer om inte värdet på euron skall drabbas. 
   Och intill toppmötet i Sevilla i juni måste man ha klarat huvuddelen 
   av de allra tuffaste och svåraste frågorna i 
   utvidgningsförhandlingarna budgeten. Samtidigt skall konventet om den 
   kommande EU-författningen dras igång. 
   
   Detta skall ske samtidigt som det råder betydande politisk osäkerhet i 
   två viktiga medlemsländer. Den 21 april och den 5 maj sker det franska 
   presidentvalets två omgångar, och den 9 och den 16 juni är det dags 
   för de två omgångarna i valet till nationalförsamlingen. Och den 22 
   september är det så dags för det viktiga valet till förbundsdagen i 
   Tyskland. 
   
   Också andra EU-länder går till val. I mars Portugal efter den hastiga 
   upplösningen, i maj Nederländerna och den 15 september alls icke att 
   förglömma! 
   
   Under dessa månader avgörs inte bara den kommande EU-utvidgningen utan 
   också den kommande NATO-utvidgningen. Det är vid toppmötet i Prag i 
   november som NATO kommer att besluta vilka nya nationer som kommer att 
   inbjudas till dess krets. 
   
   Viktigt är då att Estland har en regering som kan fortsätta 
   reformkursen. I Lettland blir det parlamentsval i november, och de 
   kommer att följas noga. Innan dess är det val i Slovakien, där en 
   möjlig återkomst för den auktoritäre Meciar kan sätta käppar i hjulet 
   för landets ambitioner. 
   
   Nere på Balkan är spänningarna fortfarande stora. I mars inleds i Haag 
   rättegången mot Milosevic för det som inträffade i Kosovo, och den 
   kommer säkert att pågå hela detta år. I skuggan av den skall framtiden 
   för den jugoslaviska federationen mellan Serbien och Montenegro 
   avgöras, och någon gång under senvåren blir det också val i sargade 
   Makedonien. I september är det så åter dags för val i Bosnien. 
   
   I hög utsträckning kommer vi att ha anledning att blicka över 
   Atlanten. Det gäller inte bara den ekonomiska utvecklingen, där de 
   senaste veckornas ljuspunkter ger hopp om en begynnande uppgång inte 
   minst för den viktiga teknologisektorn i den amerikanska ekonomin. 
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 21         07 Jan 2002

   Det gäller än mer politiskt. Den relativa styrka USA i dag har i 
   världen saknar, enligt min mening, varje historisk motsvarighet. Inte 
   ens Rom på höjden av sin makt hade denna styrka över globen i dess 
   helhet. 
   
   USA går också till val med ett viktigt kongressval i november. Även 
   om kriget mot terrorismen kommer att dominera under åtskillig tid 
   tillbaka kommer de klassiska frågorna om ekonomin att komma tillbaka 
   på den politiska agendan. En president som ses som internationellt 
   framgångsrik i kombination med en ekonomi som då kanske har vänt uppåt 
   med viss tydlighet skulle kunna ge administrationen ett ovanligt bra 
   utgångsläge inför dessa val. 
   
   För ett år sedan handlade mycket om Kina och de motsättningar som kom 
   i dagen mellan USA och den uppåtsträvande stormakten i öster. Nu har 
   Kina tillsammans med Taiwan trätt in i WTO och kriget mot terrorismen 
   har skapat en ny situation. I höst samlas i Beijing den 16: e 
   kommunistiska partikongressen för att kröna den nya generation av nya 
   ledare som kommer att ta över från den generation som dominerat under 
   det senaste decenniet. 
   
   Med all sannolikhet kommer vi att intensifiera diskussionen om hur det 
   internationella samarbetet skall utvecklas. Hanteringen av Afghanistan 
   blir viktig. Inom ramen för FN samlas under året två viktiga 
   världskonferenser. I vår samlas länderna i Monterey i Mexico för att 
   diskutera finansieringen av utvecklingsländerna, vilket blivit en akut 
   fråga under det senaste året. Och i slutet på sommaren är det i 
   Johannesburg dags för en uppföljning av konferensen i Rio för ett 
   decennium sedan om uthållig utveckling och hushållning med världens 
   resurser. 
   
   Frågan om krig och fred svävar lägre över detta årsskifte än på länge. 
   
   Jag tror att vi har all anledning att utgå från att konfrontationen i 
   och kring Kashmir kommer att trappas upp under året. Här är 
   terrorismen som instrument hårt förankrad i en ytterligt komplicerad 
   och hård konflikt. Även om det inte är det sannolikaste vågar ingen 
   utesluta ett nytt krig mellan Indien och Pakistan. 
   
   Kring Palestina har upptrappningen för ögonblicket stannat av, men 
   vägen till en möjlig fred förefaller nu så lång att sannolikheten för 
   att den konkret kommer att beträdas under detta år inte är hög. I 
   bästa fall kan konflikten begränsas och hanteras intill dess att 
   bättre politiska förutsättningar kan skapas. Men i värsta fall finns 
   det en risk för att den spårar ur och ett mer öppet krig kommer 
   närmare. 
   
   Frågan om Irak har jag skrivit om tidigare. Sedan dess har, utan 
   större ståhej, högkvarteret för den amerikanska 3: e arm‚n flyttats 
   från sin ordinarie plats i Georgia i USA till en framskjuten 
   baseringsplats i Kuwait. Det var denna 3: e arm‚ som med två arm‚kårer 
   var kärnan i Gulf-kriget 1991. 
   
   På sina håll finns det kanske ljuspunkter. Mer i tysthet än med 
   trumpeter håller ett fredsinitiativ när det gäller konflikten i Sudan 
   på att rulla igång. USA är i mångt och mycket drivande, men i Europa 
   spelar också Storbritannien och Norge viktiga roller. I nästa vecka 
   blir det toppmöte i Khartoum med bl a presidenterna från Kenya, Uganda 

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 22         07 Jan 2002

   och Sudan i direkta samtal om fredsmöjligheterna. Januari kommer även 
   i övrigt att bli en viktig månad som kommer att göra det möjligt att 
   göra en säkrare bedömning av fortsättningen. 
   
   Från Latinamerika nås via av bulletinerna om hur Argentina nu fått sin 
   femte president på två veckor. Tyvärr finns det en risk för att 
   president Duhalde kommer att föra in landet i en än mer populistisk 
   och därmed för dess invånare än mer destruktiv politik. Det finns 
   anledning att gråta för Argentina. 
   
   Själva har vi njutit helg och arbete i ett snöigt Stockholm. Solen 
   lyste över juldagen vid Birgittakyrkan i Rom, och snart är det dags 
   för nya utflykter i ett Europa och en värld i förändring. 
   
   Alla tillönskas en god fortsättning på det nya året! 
   
   Carl Bildt 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 23         07 Jan 2002

   =================================================================
                 SURFTIPS
   =================================================================
   _________________________________
   # Gratis skrivtips i pdf-format #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   Säger man "höja volymen" eller "öka volymen"? På Satellits 
   hemsida kan du ladda ner e-boken "150 bra tips för att skriva 
   bättre". Den är gratis.
   http://www.satellit.se/150skrivtips.htm

   -----------------------------------------------------------------
   ______________________
   # Döda popup-fönster #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   Popup Killer är ett gratisprogram som sätter stopp för irriterande 
   popup-fönster. Programmet kan användas med Internet Explorer, 
   Netscape, Opera och Mozilla.
   http://software.xfx.net/utilities/popupkiller/

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________
   # Film och filmcensur #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   Snygg filmsajt med nyheter, biopremiärer, recensioner, trailrar 
   och flera videointervjuer med regissörer och skådespelare som 
   Ian McKellen, Al Pacino och Catherine Zeta-Jones. På avdelningen 
   Banned, som kräver registrering, diskuterar man filmcensur och 
   visar filmpklipp och intervjuer. 
   http://www.filmfour.com

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 24         07 Jan 2002

   _____________________________
   # Aktuell trafikinformation #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   Ska du ut och resa i helgen? Istället för att sitta i telefonkö 
   till exempelvis SJ kan du kolla eventuella förseningar på webben.
   Vägverket rapporterar om läget på vägarna.
   http://www.sj.se/node/0,4452,1755_1,FF.html
   http://www.sl.se/trafiknyheter/
   http://www.vv.se/i_laget.shtml

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________
   # Påminnelser via e-post #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   När du känner att minnet sviker kan du ta hjälp av sajten 
   Pcreminder.com som ser till att du får en påminnelse om 
   pojkvännens födelsedag eller det viktiga mötet via e-post 
   eller handdator. Tjänsten är gratis men kräver registrering.
   http://www.pcreminder.com

   -----------------------------------------------------------------
   ________________________
   # Allt i ett på webben #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   Om du behöver en online-kalender kan du testa Junglemate där 
   du även kan skapa en adressbok, samla favoritlänkar, spara 
   filer (max tre megabyte) och lägga upp en att göra-lista. 
   Gratis för privatpersoner. Dessutom får du en e-postadress, 
   enligt principen dittnamn@junglemat.com. 
   http://www.junglemate.com

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 25         07 Jan 2002

   ___________________
   # Läs på om euron #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Surftips
   
   Den nya europeiska valutan är högaktuell. Här kan du läsa vanliga
   frågor och svar, beställa broschyrer och kolla eurons värde i
   valutaräknaren.
   http://www.finans.regeringen.se/euro

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 26         07 Jan 2002

   =================================================================
                 NOTISER
   =================================================================
   ___________________________________________
   # Låga räntor ger ökande datorförsäljning #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 09:39) Försäljningen av datorer och elektronik i USA ökade under november. Skälet till ökningen anses vara de låga räntorna.   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS7

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________________
   # Maskiner kan utrota mänskligheten #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 00:05) Favorit i repris: Bill Joy, chefsforskare och en av grundarna till Sun Microsystems, varnar för att dagens supersmarta maskiner kan göra slut på mänskli
   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS1

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________________
   # Palm stöder generation x #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-01 12:00) Palm Desktop finns redan i en betaversion för Mac OS X. Macanvändare kan ladda ner den efter att ha registrerat sig och besvarat en enkät på Palms webbp
   http://computersweden.idg.se/text/020101-CS4

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 27         07 Jan 2002

   ____________________________________
   # Eurosedlar kan få säkerhetschips #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-01 10:00) Knappt har euron introducerats i Europa förrän det börjar pratas om hur de nya sedlarna ska skyddas mot förfalskning. Ett sätt kan vara att bygga in chi
   http://computersweden.idg.se/text/020101-CS3

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________________________
   # Lyckat nätfiske för kalixrom.com #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-01 01:05) I byn Påläng utanför Kalix har fiskarfamiljen Karlsson lyckats med det alla sa var omöjligt. De säljer löjrom över internet och har fått kunder över hel
   http://computersweden.idg.se/text/020101-CS2

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________________________
   # Från bpm till scm - it-schamanens trollformler #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-01 00:05) Favorit i repris: "Jag tror att ordet bullshit uppfanns på engelska för att det behövdes"
   http://computersweden.idg.se/text/020101-CS1

   -----------------------------------------------------------------
   ______________________________________________
   # E-utbildning på konsum tränar kassaarbetet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-31 12:00) Konsum Nords 1 200 anställda får i fortsättningen utbildning i kassaarbete vid datorn och via utbildningsföretaget Docendos e-utbildning.   http://computersweden.idg.se/text/011231-CS2

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 28         07 Jan 2002

   ______________________________________
   # Red hat linux stöder allt från ibm #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-31 10:00) Linuxdistributören Red Hat har lanserat versioner av företagets Linuxdistribution för samtliga modeller i IBMs Eserver-serie.   http://computersweden.idg.se/text/011231-CS1

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________
   # Fbi varnar för windows xp #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-31 01:05) FBI varnar användare av Windows XP eftersom en brist i funktionen Universal Plug and Play gör operativsystemet sårbart intrång.   http://computersweden.idg.se/text/011227-CS7

   -----------------------------------------------------------------
   ________________________________________________
   # Anställda i branschen gör upp i slalombacken #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 12:00) It-branschens skidkunniga tävlar i slalom i februari.
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS5

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________________
   # Brittiska idesta vill växa i norden #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 10:00) Det brittiska mjukvaruföretaget Idesta ska expandera i Norden och kommer att öppna kontor i Stockholm.   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS4

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 29         07 Jan 2002

   ______________________________________
   # Usb-enheter får umgås med varandra #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 11:45) On-the-Go kallas ett komplement till usb-standarden som låter tillbehör tala med varandra, utan dator.    http://computersweden.idg.se/text/020102-CS4

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________________________
   # Java populärare än net för webbtjänster #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 01:05) 2ee-baserade servrar är bättre för webbtjänster än Net-baserade, anser IT-chefer. Det framgår av en undersökning utförd av analysföretaget Giga Informat
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS6

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________
   # It-året som gått #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 01:00) Året som gått: Neddragningar, jättefusioner, hårda patentstrider och välsignelse över webben är något som tredje milleniets första år kunde erbjuda. Här
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS1

   -----------------------------------------------------------------
   ______________________________
   # It-året som gått: februari #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:58) Året som gått: Februari präglas av massavhopp, uppsägningar och statliga systemfiaskon.
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS2

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 30         07 Jan 2002

   __________________________
   # It-året som gått: mars #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:57) Året som gått: Dyrast med sms i Sverige, nätrekryterarna får konkurrens, asp-döden och Napsterhysteri under mars 2001.   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS3

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________
   # It-året som gått: april #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:56) Året som gått: Succ‚ för Mobitex i USA, mobiltelefonen fyller 50 och den svenska IT-branschen rockar.
   http://computersweden.idg.se/text/011231-CS3

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________
   # It-året som gått: maj #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:55) Året som gått: Priskrig på pc, Compaq i blåsväder och Ericsson vill ha bort 4 000 konsulter.
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS7

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________
   # It-året som gått: juni #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:54) Året som gått: Intel lanserar sin 64-bitarsprocessor, Linus Torvalds klagar på Mac OS i en ny bok och jätteras för webbannonser.   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS8

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 31         07 Jan 2002

   __________________________
   # It-året som gått: juli #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:53) Året som gått: IBM säger upp folk, Lucent ännu fler och skivbolagsjätten Bertelsman tar över Napster.
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS9

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________
   # It-året som gått: augusti #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:52) Året som gått: Säkerhetsluckor i trådlösa nät, virusplågan blir allt värre och Microsoft får kvarstå som ett odelat företag.   http://computersweden.idg.se/text/011228-CS13

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________
   # It-året som gått: september #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:51) Året som gått: Årets mörkaste månad med terrorattacker, ekonomisk nedgång och allt värre virusangrepp. Samtidigt aviserar HP och Compaq att de tänker gå
   http://computersweden.idg.se/text/011228-CS14

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________________________
   # Delstater och microsoft slåss om schema #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 10:40) Precis före jul bad Microsoft domaren om mer tid för att kunna förbereda sig för den fortsatta rättegången mot nio delstater. Föga förvånande kräver del
   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS8

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 32         07 Jan 2002

   _____________________________
   # It-året som gått: oktober #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:50) Året som gått: Första 3G-tjänsten i Japan, Microsoft lanserar Pocket PC 2002 och Windows XP.
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS10

   -----------------------------------------------------------------
   ______________________________
   # It-året som gått: november #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:49) Året som gått: De flesta hemanvändare råkar ut för intrångsförsök, IT-prylar rasar i pris och ICL byter namn till Fujitsu.   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS11

   -----------------------------------------------------------------
   ______________________________
   # It-året som gått: december #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-30 00:48) Året som gått: Nokia rasar,Ericsson har leveransproblem och Icon blir Lost Boys.
   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS12

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________________________
   # Dömd hackare får inte behålla radiolicensen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-29 14:00) En gång kriminell, alltid kriminell, även om man avtjänat sitt straff tycker den amerikanska myndighet som delar ut tillstånd till radioamatörer.   http://computersweden.idg.se/text/011230-CS13

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 33         07 Jan 2002

   ______________________________________
   # 140 miljoner mobilanvändare i kina #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-29 12:00) Medan ökningstakten stagnerar i Japan och på de flesta andra mobilmarknader i världen, fortsätter antalet mobilanvändare i Kina att öka i snabb takt.   http://computersweden.idg.se/text/011229-CS3

   -----------------------------------------------------------------
   ________________________________
   # Spray bildar mobil-community #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-29 10:00) Spray Mobil blir en central för sms-meddelanden där medlemmar kan skicka meddelanden till varandra.
   http://computersweden.idg.se/text/011229-CS1

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________________________________
   # New york-företag decentraliserar efter attacken #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-29 01:05) Efter terrorattacken den 11 september har allt fler företag med säte i New York börjat decentralisera sin verksamhet.   http://computersweden.idg.se/text/011227-CS4

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________________
   # 1,2 miljarder till kompetenshöjning #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-28 14:30) Genom EU-programmet Växtkraft mål 3 finns det över en miljard kronor för företag i Stockholm som vill ta ett helhetsgrepp på sin kompetensutveckling.   http://computersweden.idg.se/text/011228-CS9

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 34         07 Jan 2002

   ____________________________________________________
   # Tre eu-miljarder att söka för svenska it-företag #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2001-12-28 14:00) Den 21 februari löper tiden ut för den sista chansen att söka pengar från EUs femte ramprogram. Tre miljarder kronor delas ut. För svenska företag som ä
   http://computersweden.idg.se/text/011228-CS8

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________________
   # Nytt år, nya processorer #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 10:33) I Japan har försäljningen av Intels Pentium 4-processoer på 2,2 gigahertz redan tjuvstartat men den officiella lanseringen är inte långt borta.   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS9

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________________
   # Ibm erbjuder kundrelationer på burk #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 10:00) Genom att göra det enklare för kunderna att investera i kundrelationssystem hoppas IBM nu få fart på den globala marknaden, trots att många företag håll
   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS3

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________________
   # Hp bedyrar sin kärlek till compaq #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 09:27) Striden om huruvida HP och Compaq ska gå ihop fortsätter. I torsdags förklarade HP återigen att sammanslagningen är det bästa för företaget. Förklaringe
   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS6

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 35         07 Jan 2002

   ______________________________________________
   # Spårlösa meddelanden via virtuella tunnlar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 09:00) Svenska Webgiro har lanserat tjänsten Autoinfo som innebär att meddelanden kan skickas i det närmaste spårlöst via internet.   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS2

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________________________
   # Dotcom-företagen i usa allt stabilare #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 08:49) Antalet uppsägningar hos dotcom-bolagen i USA var 2,5 gånger högre under 2001 jämfört med året innan. Men läget har stabiliserats under andra halvåret. 
   http://computersweden.idg.se/text/020102-CS5

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________________________
   # Säkerhetshål i alla windows-versioner #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Källa: Computer Sweden
   
   (2002-01-02 01:05) Larmet kom dagarna före jul och uppmärksammades som en säkerhetslucka i nya Windows XP. Men även versionerna 98 och ME kan knäckas av överlasningsattack
   http://computersweden.idg.se/text/011231-CS4

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 36         07 Jan 2002

   =================================================================
                TV-TABLÅER
   =================================================================
   ____________________________
   # KANAL5 tablå för vecka 2 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Micael Bulow 2:204/710
   Källa: www.ingelshed.nu
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-07
   =================================================================
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 14910133
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8678397
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2500026
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8936113
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 24 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 5739002
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 3342804
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 3365755
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 3082397
   
   10:00 - MacGyver

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 37         07 Jan 2002

       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5222533
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 4/1.
       
       Showview: 7935533
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 221736
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 1 av 96.
       
       Showview: 777216
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2002674
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3745216
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7212465
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 611620
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 46 av 147.
       
       Showview: 3856842
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 12 av 101.
       
       Showview: 517945
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 19 av 29.
       Även 12/1.
       
       Showview: 428281
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Ross lesbiska exfru

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 38         07 Jan 2002

       ska gifta om sig med en kvinna, vilket Ross har svårt att
       hantera.
       
       Showview: 295656
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Mikes 30-årsdag närmar sig
       och han påminns om ett löfte till en före detta flickvän.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 645197
   
   20:00 - Hjältar i elden
       Amerikansk dokumentär från 1999. Om brandmän som riskerar
       sina liv och kämpar mot alla odds i en mängd farliga
       situationer.
       
       Showview: 441587
   
   21:00 - Hämnd som terapi
       Amerikansk thriller från 1998. När psykiatrikern Andi hämtar
       sina döttrar i skolan kidnappas hon och döttrarna av en
       galen ex-patient till Andi. I huvudrollerna: Eriq La Salle.
       Titus Welliver, Sheila Kelley m fl. Regi: DJ Caruso. (Mind
       Prey).
       
       Showview: 4277804
   
   22:45 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 7123939
   
   23:15 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1996/97.
       
       Showview: 7206216
   
   23:45 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 333420
   
   00:40 - Mördande skratt
       Amerikansk rysare från 1980. Eric tittar mycket på film och
       är ett extremt filmfreak. Men en dag börjar han leva ut sina
       favoritscener och det resulterar i ond bråd död. I rollerna:
       Dennis Christopher, Tim Thomerson, Gwynne Gilford m fl.
       Regi: Vernon Zimmerman. (Fade to Black).
       
       Showview: 1375822
   
   02:30 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 9 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 8047717
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 39         07 Jan 2002

   =================================================================
   KANAL5 2002-01-08
   =================================================================
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 48215345
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8645069
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2577798
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8903885
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 25 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 9034214
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 7/1.
       
       Showview: 3319576
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 7/1.
       
       Showview: 3332427
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 7/1.
       
       Showview: 3059069
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5299205
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 7/1.
       
       Showview: 7902205
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 40         07 Jan 2002

       Showview: 758137
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 2 av 96.
       
       Showview: 115779
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2906446
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3649088
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7289137
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 148021
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 47 av 147.
       
       Showview: 3823514
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 14 av 101.
       
       Showview: 971446
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 20 av 29.
       Även 12/1.
       
       Showview: 252408
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Phoebe sjunger sina
       högst egna sånger för barn, vilket föräldrarna inte
       uppskattar.
       
       Showview: 401935
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Repris från 2001. Mike blir
       ihop med en såpaförfattare och upptäcker att hans eget liv
       börjar dyka upp i tv-rutan.
       
       Showview: 851476
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 41         07 Jan 2002

   20:00 - Fool Britannia
       Brittisk komedi från 1997. överklassynglingen Edward kommer
       med sin vän Cedric till godset Ivory Hall. I rollerna: Peter
       Ustinov, Prunella Scales, Georgina Cates m fl. Regi: Gary
       Sinyor. (Stiff Upper Lips).
       
       Showview: 5672866
   
   21:50 - Profiler
       Amerikansk thrillerserie från 1999/2000. Agenten John
       flickvän Kate blir skjuten vid ett rån och Rachel och Bailey
       är oroliga för att John ska hämnas.
       
       Showview: 6871408
   
   22:45 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 7183311
   
   23:15 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1996/97.
       
       Showview: 7100088
   
   23:45 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 506021
   
   00:40 - Ingen kan kriga som vi
       Australiensisk komedi från 1997. Journalisten Tash och
       tv-stjärnan Brett är trots sina olikheter ett par. När
       förhållandet kraschar önskar båda att partnern kunde se sig
       själv med den andres ögon. Och deras önskan går i
       uppfyllelse. I rollerna: Claudia Karvan, Guy Pearce, Lisa
       Hensley m fl. Regi: Megan Simpson Huberman. (Dating the
       Enemy).
       
       Showview: 4220593
   
   02:35 - Mission: Impossible
       Amerikansk agentserie från 1988/90.
       
       Showview: 8751828
   
   03:25 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 10 av 12. Repris från
       2001.
       
       Showview: 8752557
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-09
   =================================================================
   
   06:25 - Barnprogram
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 42         07 Jan 2002

       
       Showview: 72510557
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8605441
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2537170
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8970557
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 26 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 3339426
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 8/1.
       
       Showview: 3386248
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 8/1.
       
       Showview: 3309199
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 8/1.
       
       Showview: 3019441
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5266977
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 8/1.
       
       Showview: 7979977
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 292828
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 3 av 96.
       
       Showview: 635880

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 43         07 Jan 2002

   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2973118
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3609460
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7256809
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 699002
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 48 av 147.
       
       Showview: 3890286
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 14 av 101.
       
       Showview: 482809
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 21 av 29.
       Även 13/1.
       
       Showview: 789809
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Monica blir
       intresserad av filmstjärnan Jean-Claude Van Damme som är
       intresserad av Rachel.
       
       Showview: 553286
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Mikes mamma kommer på besök
       och hon och borgmästaren kommer bättre överens än vad Mike
       nånsin kunde tro. Repris från 2001.
       
       Showview: 552557
   
   20:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 2000/2001. Chandler får en
       chockerande nyhet om Monica och Joey och en natt i London.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 542170

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 44         07 Jan 2002

   
   20:30 - Spin City
       Amerikansk komediserie från 2000/2001. Borgmästaren flirtar
       med arbetarklassen och hamnar bakom disken på ett snabbhak.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 541441
   
   21:00 - Vart hemliga liv
       Australiensisk dramakomediserie från 2001. Del 1. Säsong 1.
       Om åtta unga människor som alla söker samma sak, kärlek,
       romantik, framgång och allt annat som är värt att ha.
       
       Showview: 347712
   
   22:00 - Banzai
       Brittiskt humorprogram från 2001. Del 2 av 8. Programmet är
       en parodi på japanska gameshows där gambling är huvudsaken.
       
       Showview: 539606
   
   22:30 - Ed
       Amerikansk dramakomediserie från 2000/2001. Repris från 2001.
       
       Showview: 335977
   
   23:30 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 987354
   
   00:00 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1996/97.
       
       Showview: 331478
   
   00:30 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 5490519
   
   01:25 - Hämnd AB
       Amerikansk kriminalserie från 1998/99. Del 9 av 16. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 3222519
   
   02:20 - Brain Smasher... A Love Story
       Amerikansk action från 1993. Ed är en stenhård utkastare som
       har ett hjärta av guld. När den vackra fotomodellen Sam
       hamnar i livsfara rycker han ut till undsättning. I
       rollerna: Andrew Dice Clay, Teri Hatcher, Deborah van
       Valkenburgh m fl. Regi: Albert Pyun.
       
       Showview: 4151132
   
   03:45 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 11 av 12. Repris från

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 45         07 Jan 2002

       2001
       
       Showview: 6381584
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-10
   =================================================================
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8509213
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 41869869
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2431942
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8947229
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 27 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 2688738
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 9/1.
       
       Showview: 3273720
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 9/1.
       
       Showview: 3296671
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 9/1.
       
       Showview: 3913213
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5160749
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 9/1.
       
       Showview: 7873749

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 46         07 Jan 2002

   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 729229
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 4 av 96.
       
       Showview: 733251
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2933590
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3676132
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7143381
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 126403
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 49 av 147.
       
       Showview: 3867958
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 15 av 101.
       
       Showview: 822720
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 22 av 29.
       
       Showview: 129720
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Vännerna får se en
       video från en gammal dubbeldejt och Rachel tycker plötsligt
       att Ross är underbar.
       
       Showview: 935137
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Mike måste välja mellan att
       skydda sin mamma eller att skydda borgmästaren. Repris från
       2001.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 47         07 Jan 2002

       
       Showview: 439818
   
   20:00 - Dreamland: UFOn finns de?
       Amerikanska dokumentär från 1996. Sista delen. Djupt in i
       Nevadaöknen ligger en av världens hemligaste militärbaser,
       Area 51, även känd som Dreamland. Det sägs att USAs regering
       där gömmer utomjordiska rymdskepp. Repris från 2000.
       
       Showview: 163039
   
   21:00 - Frankie & Johnny
       Amerikanskt drama från 1991. Johnny har just släppts ut ur
       fängelset och får jobb som kock på en restaurang. Där
       arbetar servitrisen Frankie som Johnny blir förälskad i. I
       rollerna: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo m
       fl. Regi: Garry Marshall.
       
       Showview: 5036519
   
   23:10 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 7147519
   
   23:40 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1997/98.
       
       Showview: 3774294
   
   00:10 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 4809275
   
   01:05 - Drive
       Amerikansk action från 1997. Det är år 2008 och Leung
       Corporation i Hongkong har framställt ett perfekt vapen som
       ger sin bärare övernaturlig styrka. Men Toby som har
       prototypen inopererad i bröstet har flytt. I rollerna: Mark
       Dacascos, Kadeem Hardison, John Pyper-Ferguson m fl. Regi:
       Steve Wang.
       
       Showview: 9508121
   
   02:55 - Mission: Impossible
       Amerikansk agentserie från 1988/90.
       
       Showview: 8602508
   
   03:45 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Sista delen. Repris från
       2001.
       
       Showview: 3399343
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-11

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 48         07 Jan 2002

   =================================================================
   
   06:50 - Barnprogram
       
       
       Showview: 4521166
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2408614
   
   07:20 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8834701
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 28 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 4184850
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3240492
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3263343
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3980985
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5120121
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 10/1.
       
       Showview: 7833121
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 176430
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 5 av 96.
       
       Showview: 526782
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 49         07 Jan 2002

   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2837362
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3570904
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7110053
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 573614
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 50 av 147.
       
       Showview: 3754430
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 16 av 101.
       
       Showview: 359121
   
   18:00 - Helvilt
       Amerikansk naturdokumentärserie från 1999. Unika möten
       mellan människor och djur.
       
       Showview: 663411
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Ross och Rachel går
       på museum och gör sånt man inte gör på museum.
       
       Showview: 444188
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Borgmästarens frisinnade
       dotter är en sann men alldeles för naken djurvän. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 443459
   
   20:00 - Ripleys tro det eller ej!
       Realityshow. Del 3 av 44. Medicinska och vetenskapliga
       genombrott. Det blir även reportage om spännande människor
       med roliga, underliga och knäppa talanger och kunskaper.
       
       Showview: 690430
   
   21:00 - The Strip
       Amerikansk deckarserie från 1999. Del 1 av 10. Poliserna

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 50         07 Jan 2002

       Ford och Weir får skulden för en misslyckad FBI-operation
       och säger upp sig. De får jobb som säkerhetsmän på ett
       hotell och deras första jobb blir att rädda en kidnappad
       kvinna. Repris från 2001.
       
       Showview: 238614
   
   22:00 - Rätta virket
       Amerikanskt drama från 1983. Det är 50-tal och sju män från
       flottan och flyget väljs ut för att delta i USAs första
       astronautprogram. I rollerna: Sam Shepard, Scott Glenn, Ed
       Harris m fl. Regi: Philip Kaufman. (The Right Stuff).
       
       Showview: 89280459
   
   01:00 - Cool World
       Amerikansk actionkomedi från 1992. Jack sitter i fängelse
       och hans liv rubbas ordentligt då han börjar teckna en
       fantasivärld, Cool World. Efter frigivningen får hans
       skapelse eget liv. I rollerna: Brad Pitt, Gabriel Byrne, Kim
       Basinger m fl. Regi: Ralph Bakshi.
       
       Showview: 8858314
   
   02:50 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1997/98.
       
       Showview: 3070386
   
   03:15 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 6981183
   
   04:00 - Hämnd AB
       Amerikansk kriminalserie från 1998/99. Del 10 av 16. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 9173676
   
   04:45 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 6 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 6120034
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-12
   =================================================================
   
   08:00 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 327164
   
   08:00 - Barnprogram
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 51         07 Jan 2002

       Showview: 4442744
   
   08:25 - Det Tazmanska Odjuret
       Tecknad serie med satir.
       
       Showview: 5238657
   
   08:50 - Batman
       Tecknad film för barn.
       
       Showview: 6036947
   
   09:15 - Av samma skrot och korn
       Amerikansk komediserie från 1998/99. Del 3 av 22. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 6027299
   
   09:40 - Fem i familjen
       Amerikansk komediserie från 80-talet.
       
       Showview: 3386589
   
   10:10 - Fira med Ferris
       Amerikansk komediserie från 1990. Sista delen.
       
       Showview: 3367454
   
   10:40 - Moesha
       Amerikansk komediserie från 1998/99.
       
       Showview: 2097218
   
   11:10 - Popstars
       Nöje. Del 3 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 9554657
   
   13:35 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 2030928
   
   14:25 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Repris från 7/1.
       
       Showview: 650249
   
   15:20 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Repris från 8/1.
       
       Showview: 6736251
   
   16:20 - Var märkliga värld
       Samlingsmagasin.
       
       Showview: 6628003
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 52         07 Jan 2002

   17:15 - Higher Ground
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 19 av 22.
       
       Showview: 450725
   
   18:10 - Spin City
       Komediserie. Repris från fredag.
       
       Showview: 192305
   
   18:40 - French och Saunders gar pa bio
       Brittisk BBC-komedi. Del 2 av 2. Galna och roliga satirer
       över kända tv- och filmsucc‚er. Repris från 1/1.
       
       Showview: 1739541
   
   19:15 - Jagat hjärta
       Amerikansk rysare från 1996. Ton är en ung man som vill
       börja på college men hans mamma gör allt för att stoppa
       honom. Och hennes bästa vän är beredd att göra allt för att
       komma nära Ton, även om hon måste mörda honom. I rollerna:
       Diane Ladd, Olympia Dukakis, Morgan Weisser m fl. Regi:
       Frank LaLoggia. (Mother: The Haunted Heart).
       
       Showview: 1432657
   
   21:00 - Ett oanständigt förslag
       Amerikanskt drama från 1993. David och Diana åker till Las
       Vegas för att försöka vinna pengar med sina sista femtusen
       dollar som insats. Där träffar de miljardären John som
       erbjuder paret en miljon dollar för en natt med Diana. I
       rollerna: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson m fl.
       Regi: Adrian Lyne. (Indecent Proposal).
       
       Showview: 3065522
   
   23:05 - 9 1/2 vecka
       Amerikanskt erotiskt drama från 1986. Den unga nyskilda
       Elizabeth uppvaktas och förförs av den välbärgade
       börsmäklaren John. I rollerna: Kim Basinger, Mickey Rourke,
       Margaret Whitton m fl. Regi: Adrian Lyne. (9 1/2 Weeks).
       
       Showview: 6437744
   
   01:15 - Brimstone Djävulskt uppdrag
       Amerikansk thrillerserie från 1998/99. Del 5 av 13. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 3066955
   
   02:10 - Dom kallar mig Trinity djävulens högra hand
       Italiensk västernkomedi från 1970. Två halvbröder försöker
       hjälpa några mormonska nybyggare mot några mexikanska
       banditer. I rollerna: Terence Hill, Bud Spencer, Farley
       Granger m fl. Regi: EB Clucher. (Lo chiamavano Trinità: They
       Call Me Trinity).
       
       Showview: 7149416

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 53         07 Jan 2002

   
   04:10 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 7 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 7248023
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-13
   =================================================================
   
   08:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 4419416
   
   08:00 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 870503
   
   08:25 - Det Tazmanska Odjuret
       Tecknad serie med satir.
       
       Showview: 4587969
   
   08:50 - Superman
       Tecknade äventyr.
       
       Showview: 6003619
   
   09:15 - Av samma skrot och korn
       Amerikansk komediserie från 1998/99. Del 4 av 22. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 6914771
   
   09:40 - Fem i familjen
       Amerikansk komediserie från 80-talet.
       
       Showview: 65932077
   
   10:15 - 2gether
       Amerikansk musikalkomedi från 2000/2001. Del 3 av 19. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 1386145
   
   10:40 - Skeppsbrutna
       Brittisk äventyrsunderhållning från 1999. Del 3 av 10.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 2057690
   
   11:10 - Popstars
       Nöje. Repris från 2001.
       
       Showview: 3727961

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 54         07 Jan 2002

   
   13:25 - Diagnos Mord
       Amerikansk deckarserie från 1999/2000.
       
       Showview: 442394
   
   14:20 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Repris från 9/1.
       
       Showview: 5758874
   
   15:20 - Flykt till seger
       Amerikanskt drama från 1981. Det är 1943 och männen i det
       tyska fånglägret spelar spel för att få tiden att gå. När
       fånglaget får chansen att möta tyska landslaget i fotboll
       ställer de upp. Inte för att vinna, utan för att fly. I
       rollerna: Sylvester Stallone, , Max von Sydow, Pel‚ m fl.
       Regi: John Huston. (Escape to Victory).
       
       Showview: 6631706
   
   17:30 - Jesse
       Amerikansk komedi från 1999/2000. Del 31 av 42.
       
       Showview: 374684
   
   17:55 - Nikki
       Amerikansk komediserie från 2000/2001.
       
       Showview: 269348
   
   18:25 - Barnsjukhuset
       Brittisk dokumentärserie. Vi följer några av de barn som
       behandlas på barnsjukhus i Storbritannien. Vi får vara med
       om deras förhoppningar, rädsla och den medicinska
       behandlingen.
       
       Showview: 272058
   
   19:00 - Lucy Sullivan ska gifta sig
       Brittisk komediserie från 1999/2000. Del 13 och 14 av 16.
       Charlottes mamma flyttar in i lägenheten med sin make. Megan
       och Lucy ska hämnas på Gus men resultatet blir att Lucy och
       Daniel hamnar i en poliscell. Repris från 2001.
       
       Showview: 569110
   
   20:00 - Tanga: Plastikoperationer
       Amerikansk dokumentär från 2000. Skönhet och ungdom har
       blivit allt viktigare i dagens värld. Här får vi möta dem
       som blivit grymt besvikna efter sina plastikoperationer och
       anser sig ha blivit felbehandlade. Repris från 2001.
       
       Showview: 565394
   
   21:00 - Born Bad
       Amerikansk action från 1997. En grupp unga män rånar en bank
       i en liten stad. Men rånet går på tok och förvandlas till en

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 55         07 Jan 2002

       gisslansituation. I rollerna: J C Brandy, Corey Feldman,
       Ryan Francis m fl. Regi: Jeff Jonis.
       
       Showview: 4046936
   
   22:45 - Fraga Olle
       Samlevnadsprogram. Del 6 av 10. Repris från 2000.
       
       Showview: 1246042
   
   23:45 - Kvinnofängelset i verkligheten
       Brittisk BBC-dokumentärserie från 1999. Del 3 av 10. Repris
       från 2000.
       
       Showview: 9806459
   
   00:20 - Yrke: Polis
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 2 av 10. Repris från
       2000.
       
       Showview: 8843375
   
   01:15 - Dubbel misstanke
       Amerikansk action från 1993. Polisen Dwight lämnar polisen
       efter att ha misslyckats med att fånga massmördaren
       "Kirurgen". Men när "Kirurgen" mördar en av Dwights kollegor
       tar han upp jakten igen. I rollerna: Gary Busey, Kim
       Cattrall, Darlanne Fluegel m fl. Regi: Paul Ziller. (Double
       Suspicion).
       
       Showview: 4404356
   
   03:00 - Mission: Impossible
       Amerikansk agentserie från 1988/90.
       
       Showview: 5125153
   
   03:50 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 8 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 3212240
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-07
   =================================================================
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 14910133
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8678397
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 56         07 Jan 2002

       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2500026
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8936113
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 24 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 5739002
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 3342804
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 3365755
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 3082397
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5222533
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 4/1.
       
       Showview: 7935533
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 221736
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 1 av 96.
       
       Showview: 777216
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2002674
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 57         07 Jan 2002

       Showview: 3745216
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7212465
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 611620
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 46 av 147.
       
       Showview: 3856842
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 12 av 101.
       
       Showview: 517945
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 19 av 29.
       Även 12/1.
       
       Showview: 428281
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Ross lesbiska exfru
       ska gifta om sig med en kvinna, vilket Ross har svårt att
       hantera.
       
       Showview: 295656
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Mikes 30-årsdag närmar sig
       och han påminns om ett löfte till en före detta flickvän.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 645197
   
   20:00 - Hjältar i elden
       Amerikansk dokumentär från 1999. Om brandmän som riskerar
       sina liv och kämpar mot alla odds i en mängd farliga
       situationer.
       
       Showview: 441587
   
   21:00 - Hämnd som terapi
       Amerikansk thriller från 1998. När psykiatrikern Andi hämtar
       sina döttrar i skolan kidnappas hon och döttrarna av en
       galen ex-patient till Andi. I huvudrollerna: Eriq La Salle.
       Titus Welliver, Sheila Kelley m fl. Regi: DJ Caruso. (Mind
       Prey).
       
       Showview: 4277804

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 58         07 Jan 2002

   
   22:45 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 7123939
   
   23:15 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1996/97.
       
       Showview: 7206216
   
   23:45 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 333420
   
   00:40 - Mördande skratt
       Amerikansk rysare från 1980. Eric tittar mycket på film och
       är ett extremt filmfreak. Men en dag börjar han leva ut sina
       favoritscener och det resulterar i ond bråd död. I rollerna:
       Dennis Christopher, Tim Thomerson, Gwynne Gilford m fl.
       Regi: Vernon Zimmerman. (Fade to Black).
       
       Showview: 1375822
   
   02:30 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 9 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 8047717
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-08
   =================================================================
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 48215345
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8645069
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2577798
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8903885
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 25 av 50. Repris
       från 2001.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 59         07 Jan 2002

       
       Showview: 9034214
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 7/1.
       
       Showview: 3319576
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 7/1.
       
       Showview: 3332427
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 7/1.
       
       Showview: 3059069
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5299205
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 7/1.
       
       Showview: 7902205
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 758137
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 2 av 96.
       
       Showview: 115779
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2906446
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3649088
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7289137
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 148021
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 60         07 Jan 2002

   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 47 av 147.
       
       Showview: 3823514
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 14 av 101.
       
       Showview: 971446
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 20 av 29.
       Även 12/1.
       
       Showview: 252408
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Phoebe sjunger sina
       högst egna sånger för barn, vilket föräldrarna inte
       uppskattar.
       
       Showview: 401935
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Repris från 2001. Mike blir
       ihop med en såpaförfattare och upptäcker att hans eget liv
       börjar dyka upp i tv-rutan.
       
       Showview: 851476
   
   20:00 - Fool Britannia
       Brittisk komedi från 1997. överklassynglingen Edward kommer
       med sin vän Cedric till godset Ivory Hall. I rollerna: Peter
       Ustinov, Prunella Scales, Georgina Cates m fl. Regi: Gary
       Sinyor. (Stiff Upper Lips).
       
       Showview: 5672866
   
   21:50 - Profiler
       Amerikansk thrillerserie från 1999/2000. Agenten John
       flickvän Kate blir skjuten vid ett rån och Rachel och Bailey
       är oroliga för att John ska hämnas.
       
       Showview: 6871408
   
   22:45 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 7183311
   
   23:15 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1996/97.
       
       Showview: 7100088
   
   23:45 - Jay Leno Show
       Pratshow.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 61         07 Jan 2002

       
       Showview: 506021
   
   00:40 - Ingen kan kriga som vi
       Australiensisk komedi från 1997. Journalisten Tash och
       tv-stjärnan Brett är trots sina olikheter ett par. När
       förhållandet kraschar önskar båda att partnern kunde se sig
       själv med den andres ögon. Och deras önskan går i
       uppfyllelse. I rollerna: Claudia Karvan, Guy Pearce, Lisa
       Hensley m fl. Regi: Megan Simpson Huberman. (Dating the
       Enemy).
       
       Showview: 4220593
   
   02:35 - Mission: Impossible
       Amerikansk agentserie från 1988/90.
       
       Showview: 8751828
   
   03:25 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 10 av 12. Repris från
       2001.
       
       Showview: 8752557
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-09
   =================================================================
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 72510557
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8605441
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2537170
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8970557
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 26 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 3339426
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 8/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 62         07 Jan 2002

       Showview: 3386248
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 8/1.
       
       Showview: 3309199
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 8/1.
       
       Showview: 3019441
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5266977
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 8/1.
       
       Showview: 7979977
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 292828
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 3 av 96.
       
       Showview: 635880
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2973118
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3609460
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7256809
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 699002
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 48 av 147.
       
       Showview: 3890286
   
   17:05 - Pacific Blue

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 63         07 Jan 2002

       Amerikansk polisserie från 1996. Del 14 av 101.
       
       Showview: 482809
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 21 av 29.
       Även 13/1.
       
       Showview: 789809
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Monica blir
       intresserad av filmstjärnan Jean-Claude Van Damme som är
       intresserad av Rachel.
       
       Showview: 553286
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Mikes mamma kommer på besök
       och hon och borgmästaren kommer bättre överens än vad Mike
       nånsin kunde tro. Repris från 2001.
       
       Showview: 552557
   
   20:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 2000/2001. Chandler får en
       chockerande nyhet om Monica och Joey och en natt i London.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 542170
   
   20:30 - Spin City
       Amerikansk komediserie från 2000/2001. Borgmästaren flirtar
       med arbetarklassen och hamnar bakom disken på ett snabbhak.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 541441
   
   21:00 - Vart hemliga liv
       Australiensisk dramakomediserie från 2001. Del 1. Säsong 1.
       Om åtta unga människor som alla söker samma sak, kärlek,
       romantik, framgång och allt annat som är värt att ha.
       
       Showview: 347712
   
   22:00 - Banzai
       Brittiskt humorprogram från 2001. Del 2 av 8. Programmet är
       en parodi på japanska gameshows där gambling är huvudsaken.
       
       Showview: 539606
   
   22:30 - Ed
       Amerikansk dramakomediserie från 2000/2001. Repris från 2001.
       
       Showview: 335977
   
   23:30 - Spin City

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 64         07 Jan 2002

       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 987354
   
   00:00 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1996/97.
       
       Showview: 331478
   
   00:30 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 5490519
   
   01:25 - Hämnd AB
       Amerikansk kriminalserie från 1998/99. Del 9 av 16. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 3222519
   
   02:20 - Brain Smasher... A Love Story
       Amerikansk action från 1993. Ed är en stenhård utkastare som
       har ett hjärta av guld. När den vackra fotomodellen Sam
       hamnar i livsfara rycker han ut till undsättning. I
       rollerna: Andrew Dice Clay, Teri Hatcher, Deborah van
       Valkenburgh m fl. Regi: Albert Pyun.
       
       Showview: 4151132
   
   03:45 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 11 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 6381584
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-10
   =================================================================
   
   06:25 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8509213
   
   06:25 - Barnprogram
       
       
       Showview: 41869869
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2431942
   
   07:20 - Snurre Sprätt och hans glada gäng
       Tecknade filmer.
       
       Showview: 8947229

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 65         07 Jan 2002

   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 27 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 2688738
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 9/1.
       
       Showview: 3273720
   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 9/1.
       
       Showview: 3296671
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 9/1.
       
       Showview: 3913213
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5160749
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 9/1.
       
       Showview: 7873749
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 729229
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 4 av 96.
       
       Showview: 733251
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2933590
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3676132
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7143381
   
   16:10 - Clueless

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 66         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 126403
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 49 av 147.
       
       Showview: 3867958
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 15 av 101.
       
       Showview: 822720
   
   18:00 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Steve Irwin går i vänlig närkamp med
       krokodiler, ormar och andra exotiska djur. Del 22 av 29.
       
       Showview: 129720
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Vännerna får se en
       video från en gammal dubbeldejt och Rachel tycker plötsligt
       att Ross är underbar.
       
       Showview: 935137
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Mike måste välja mellan att
       skydda sin mamma eller att skydda borgmästaren. Repris från
       2001.
       
       Showview: 439818
   
   20:00 - Dreamland: UFOn finns de?
       Amerikanska dokumentär från 1996. Sista delen. Djupt in i
       Nevadaöknen ligger en av världens hemligaste militärbaser,
       Area 51, även känd som Dreamland. Det sägs att USAs regering
       där gömmer utomjordiska rymdskepp. Repris från 2000.
       
       Showview: 163039
   
   21:00 - Frankie & Johnny
       Amerikanskt drama från 1991. Johnny har just släppts ut ur
       fängelset och får jobb som kock på en restaurang. Där
       arbetar servitrisen Frankie som Johnny blir förälskad i. I
       rollerna: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo m
       fl. Regi: Garry Marshall.
       
       Showview: 5036519
   
   23:10 - Spin City
       Komediserie. Repris från i dag.
       
       Showview: 7147519
   
   23:40 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1997/98.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 67         07 Jan 2002

       
       Showview: 3774294
   
   00:10 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 4809275
   
   01:05 - Drive
       Amerikansk action från 1997. Det är år 2008 och Leung
       Corporation i Hongkong har framställt ett perfekt vapen som
       ger sin bärare övernaturlig styrka. Men Toby som har
       prototypen inopererad i bröstet har flytt. I rollerna: Mark
       Dacascos, Kadeem Hardison, John Pyper-Ferguson m fl. Regi:
       Steve Wang.
       
       Showview: 9508121
   
   02:55 - Mission: Impossible
       Amerikansk agentserie från 1988/90.
       
       Showview: 8602508
   
   03:45 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Sista delen. Repris från
       2001.
       
       Showview: 3399343
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-11
   =================================================================
   
   06:50 - Barnprogram
       
       
       Showview: 4521166
   
   06:50 - Oggy och kackerlackorna
       Fransk tecknad serie.
       
       Showview: 2408614
   
   07:20 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 8834701
   
   07:45 - Magiska krafter och mystiska riddare
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 28 av 50. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 4184850
   
   08:10 - Fresh Prince i Bel Air
       Komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3240492

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 68         07 Jan 2002

   
   08:40 - Huset fullt
       Komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3263343
   
   09:10 - Jenny Jones
       Komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3980985
   
   10:00 - MacGyver
       Amerikansk actionserie från 80-talet.
       
       Showview: 5120121
   
   10:55 - Jay Leno Show
       Pratshow. Repris från 10/1.
       
       Showview: 7833121
   
   13:25 - Hotel Seger
       Svensk dramaserie. Repris från 2001.
       
       Showview: 176430
   
   13:55 - Vingar
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 5 av 96.
       
       Showview: 526782
   
   14:25 - Blindträff
       Amerikansk underhållningsserie.
       
       Showview: 2837362
   
   14:50 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 3570904
   
   15:40 - Huset fullt
       Amerikansk komediserie från 90-talet.
       
       Showview: 7110053
   
   16:10 - Clueless
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 573614
   
   16:35 - Fresh Prince i Bel Air
       Amerikansk komediserie från 90-talet. Del 50 av 147.
       
       Showview: 3754430
   
   17:05 - Pacific Blue
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 16 av 101.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 69         07 Jan 2002

       
       Showview: 359121
   
   18:00 - Helvilt
       Amerikansk naturdokumentärserie från 1999. Unika möten
       mellan människor och djur.
       
       Showview: 663411
   
   19:00 - Vänner
       Amerikansk komediserie från 1995/1996. Ross och Rachel går
       på museum och gör sånt man inte gör på museum.
       
       Showview: 444188
   
   19:30 - Spin City
       Amerikansk komedi från 1997/98. Borgmästarens frisinnade
       dotter är en sann men alldeles för naken djurvän. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 443459
   
   20:00 - Ripleys tro det eller ej!
       Realityshow. Del 3 av 44. Medicinska och vetenskapliga
       genombrott. Det blir även reportage om spännande människor
       med roliga, underliga och knäppa talanger och kunskaper.
       
       Showview: 690430
   
   21:00 - The Strip
       Amerikansk deckarserie från 1999. Del 1 av 10. Poliserna
       Ford och Weir får skulden för en misslyckad FBI-operation
       och säger upp sig. De får jobb som säkerhetsmän på ett
       hotell och deras första jobb blir att rädda en kidnappad
       kvinna. Repris från 2001.
       
       Showview: 238614
   
   22:00 - Rätta virket
       Amerikanskt drama från 1983. Det är 50-tal och sju män från
       flottan och flyget väljs ut för att delta i USAs första
       astronautprogram. I rollerna: Sam Shepard, Scott Glenn, Ed
       Harris m fl. Regi: Philip Kaufman. (The Right Stuff).
       
       Showview: 89280459
   
   01:00 - Cool World
       Amerikansk actionkomedi från 1992. Jack sitter i fängelse
       och hans liv rubbas ordentligt då han börjar teckna en
       fantasivärld, Cool World. Efter frigivningen får hans
       skapelse eget liv. I rollerna: Brad Pitt, Gabriel Byrne, Kim
       Basinger m fl. Regi: Ralph Bakshi.
       
       Showview: 8858314
   
   02:50 - Frasier
       Amerikansk komediserie från 1997/98.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 70         07 Jan 2002

       Showview: 3070386
   
   03:15 - Jay Leno Show
       Pratshow.
       
       Showview: 6981183
   
   04:00 - Hämnd AB
       Amerikansk kriminalserie från 1998/99. Del 10 av 16. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 9173676
   
   04:45 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 6 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 6120034
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-12
   =================================================================
   
   08:00 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 327164
   
   08:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 4442744
   
   08:25 - Det Tazmanska Odjuret
       Tecknad serie med satir.
       
       Showview: 5238657
   
   08:50 - Batman
       Tecknad film för barn.
       
       Showview: 6036947
   
   09:15 - Av samma skrot och korn
       Amerikansk komediserie från 1998/99. Del 3 av 22. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 6027299
   
   09:40 - Fem i familjen
       Amerikansk komediserie från 80-talet.
       
       Showview: 3386589
   
   10:10 - Fira med Ferris
       Amerikansk komediserie från 1990. Sista delen.
       
       Showview: 3367454

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 71         07 Jan 2002

   
   10:40 - Moesha
       Amerikansk komediserie från 1998/99.
       
       Showview: 2097218
   
   11:10 - Popstars
       Nöje. Del 3 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 9554657
   
   13:35 - Jenny Jones
       Amerikansk pratshow.
       
       Showview: 2030928
   
   14:25 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Repris från 7/1.
       
       Showview: 650249
   
   15:20 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Repris från 8/1.
       
       Showview: 6736251
   
   16:20 - Var märkliga värld
       Samlingsmagasin.
       
       Showview: 6628003
   
   17:15 - Higher Ground
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 19 av 22.
       
       Showview: 450725
   
   18:10 - Spin City
       Komediserie. Repris från fredag.
       
       Showview: 192305
   
   18:40 - French och Saunders gar pa bio
       Brittisk BBC-komedi. Del 2 av 2. Galna och roliga satirer
       över kända tv- och filmsucc‚er. Repris från 1/1.
       
       Showview: 1739541
   
   19:15 - Jagat hjärta
       Amerikansk rysare från 1996. Ton är en ung man som vill
       börja på college men hans mamma gör allt för att stoppa
       honom. Och hennes bästa vän är beredd att göra allt för att
       komma nära Ton, även om hon måste mörda honom. I rollerna:
       Diane Ladd, Olympia Dukakis, Morgan Weisser m fl. Regi:
       Frank LaLoggia. (Mother: The Haunted Heart).
       
       Showview: 1432657
   
   21:00 - Ett oanständigt förslag

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 72         07 Jan 2002

       Amerikanskt drama från 1993. David och Diana åker till Las
       Vegas för att försöka vinna pengar med sina sista femtusen
       dollar som insats. Där träffar de miljardären John som
       erbjuder paret en miljon dollar för en natt med Diana. I
       rollerna: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson m fl.
       Regi: Adrian Lyne. (Indecent Proposal).
       
       Showview: 3065522
   
   23:05 - 9 1/2 vecka
       Amerikanskt erotiskt drama från 1986. Den unga nyskilda
       Elizabeth uppvaktas och förförs av den välbärgade
       börsmäklaren John. I rollerna: Kim Basinger, Mickey Rourke,
       Margaret Whitton m fl. Regi: Adrian Lyne. (9 1/2 Weeks).
       
       Showview: 6437744
   
   01:15 - Brimstone Djävulskt uppdrag
       Amerikansk thrillerserie från 1998/99. Del 5 av 13. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 3066955
   
   02:10 - Dom kallar mig Trinity djävulens högra hand
       Italiensk västernkomedi från 1970. Två halvbröder försöker
       hjälpa några mormonska nybyggare mot några mexikanska
       banditer. I rollerna: Terence Hill, Bud Spencer, Farley
       Granger m fl. Regi: EB Clucher. (Lo chiamavano Trinità: They
       Call Me Trinity).
       
       Showview: 7149416
   
   04:10 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 7 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 7248023
   
   =================================================================
   KANAL5 2002-01-13
   =================================================================
   
   08:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 4419416
   
   08:00 - Sylvester och Pips mysterier
       Tecknad komediserie för barn.
       
       Showview: 870503
   
   08:25 - Det Tazmanska Odjuret
       Tecknad serie med satir.
       
       Showview: 4587969
   
   08:50 - Superman

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 73         07 Jan 2002

       Tecknade äventyr.
       
       Showview: 6003619
   
   09:15 - Av samma skrot och korn
       Amerikansk komediserie från 1998/99. Del 4 av 22. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 6914771
   
   09:40 - Fem i familjen
       Amerikansk komediserie från 80-talet.
       
       Showview: 65932077
   
   10:15 - 2gether
       Amerikansk musikalkomedi från 2000/2001. Del 3 av 19. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 1386145
   
   10:40 - Skeppsbrutna
       Brittisk äventyrsunderhållning från 1999. Del 3 av 10.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 2057690
   
   11:10 - Popstars
       Nöje. Repris från 2001.
       
       Showview: 3727961
   
   13:25 - Diagnos Mord
       Amerikansk deckarserie från 1999/2000.
       
       Showview: 442394
   
   14:20 - Krokodiljägaren
       Naturprogram. Repris från 9/1.
       
       Showview: 5758874
   
   15:20 - Flykt till seger
       Amerikanskt drama från 1981. Det är 1943 och männen i det
       tyska fånglägret spelar spel för att få tiden att gå. När
       fånglaget får chansen att möta tyska landslaget i fotboll
       ställer de upp. Inte för att vinna, utan för att fly. I
       rollerna: Sylvester Stallone, , Max von Sydow, Pel‚ m fl.
       Regi: John Huston. (Escape to Victory).
       
       Showview: 6631706
   
   17:30 - Jesse
       Amerikansk komedi från 1999/2000. Del 31 av 42.
       
       Showview: 374684
   
   17:55 - Nikki

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 74         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie från 2000/2001.
       
       Showview: 269348
   
   18:25 - Barnsjukhuset
       Brittisk dokumentärserie. Vi följer några av de barn som
       behandlas på barnsjukhus i Storbritannien. Vi får vara med
       om deras förhoppningar, rädsla och den medicinska
       behandlingen.
       
       Showview: 272058
   
   19:00 - Lucy Sullivan ska gifta sig
       Brittisk komediserie från 1999/2000. Del 13 och 14 av 16.
       Charlottes mamma flyttar in i lägenheten med sin make. Megan
       och Lucy ska hämnas på Gus men resultatet blir att Lucy och
       Daniel hamnar i en poliscell. Repris från 2001.
       
       Showview: 569110
   
   20:00 - Tanga: Plastikoperationer
       Amerikansk dokumentär från 2000. Skönhet och ungdom har
       blivit allt viktigare i dagens värld. Här får vi möta dem
       som blivit grymt besvikna efter sina plastikoperationer och
       anser sig ha blivit felbehandlade. Repris från 2001.
       
       Showview: 565394
   
   21:00 - Born Bad
       Amerikansk action från 1997. En grupp unga män rånar en bank
       i en liten stad. Men rånet går på tok och förvandlas till en
       gisslansituation. I rollerna: J C Brandy, Corey Feldman,
       Ryan Francis m fl. Regi: Jeff Jonis.
       
       Showview: 4046936
   
   22:45 - Fraga Olle
       Samlevnadsprogram. Del 6 av 10. Repris från 2000.
       
       Showview: 1246042
   
   23:45 - Kvinnofängelset i verkligheten
       Brittisk BBC-dokumentärserie från 1999. Del 3 av 10. Repris
       från 2000.
       
       Showview: 9806459
   
   00:20 - Yrke: Polis
       Amerikansk polisserie från 1996. Del 2 av 10. Repris från
       2000.
       
       Showview: 8843375
   
   01:15 - Dubbel misstanke
       Amerikansk action från 1993. Polisen Dwight lämnar polisen
       efter att ha misslyckats med att fånga massmördaren
       "Kirurgen". Men när "Kirurgen" mördar en av Dwights kollegor
       tar han upp jakten igen. I rollerna: Gary Busey, Kim

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 75         07 Jan 2002

       Cattrall, Darlanne Fluegel m fl. Regi: Paul Ziller. (Double
       Suspicion).
       
       Showview: 4404356
   
   03:00 - Mission: Impossible
       Amerikansk agentserie från 1988/90.
       
       Showview: 5125153
   
   03:50 - Yanky Panky
       Brittisk underhållning från 2000. Del 8 av 12. Repris från
       2001
       
       Showview: 3212240
   

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________
   # SVT1 tablå för vecka 2 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Micael Bulow 2:204/710
   Källa: www.ingelshed.nu
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-07
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89137991
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 10649
   
   12:10 - Gudstjänst
       "S:t Jakobs gudomliga liturgi". Gudstjänst från S:t Efraims
       syrisk-ortodoxa domkyrka i Södertälje. Repris från 6/1.
       
       Showview: 5325281
   
   14:15 - Änglar, finns dom...
       Svensk komedi från 1961. Den enkle banktjänstemannen Jan
       Froman söker plats på bank, där han träffar Margareta. Han
       bestämmer sig ögonblickligen för att gifta sig med henne. I
       rollerna: Jarl Kulle, Christina Schollin, Edvin Adolphson m
       fl. Regi: Lars-Magnus Lindgren. Text-tv 199.
       
       Showview: 8100484
   
   16:00 - Rapport

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 76         07 Jan 2002

       Text-tv sid 399
       
       Showview: 69397
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 1 av 8.
       Hollywoodstjärnorna Reese Hardin och Jacey Wyatt bor i
       lyxiga Malibu med sina två barn, Apache och Moonglow. I
       rollerna: Harry Hamlin, Jennifer Grant, Marnette Patterson m
       fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 622200
   
   16:30 - Skridskodrömmar
       I början av detta århundrade såg idrottens värld lite
       annorlunda ut. Finska televisionen tar oss med på en resa
       genom idrottens sekel. Repris från 2000.
       
       Showview: 2736
   
   17:00 - Inför Svenska Idrottsgalan 2002
       De tio finalagen i "Tidernas Lag" presenteras. Repris från
       6/1. Även 9/1 och i SVT2 10/1.
       
       Showview: 69259
   
   17:15 - Sportspegeln
       Repris från 6/1.
       
       Showview: 6600026
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 11007
   
   18:00 - Bamse världens starkaste björn
       Tecknad film. Del 3 av 9. Bamse och vulkanutbrottet. Repris
       från 1972.
       
       Showview: 36910
   
   18:15 - Dagens visa
       "Falsterbo farväl", "Natt" (dikt) och "Hör du magistern".
       Repris från 2000.
       
       Showview: 5433858
   
   18:20 - ökenbio
       Festliga och fantasifulla föreställningar av Ted Sieger.
       
       Showview: 7872939
   
   18:30 - Leilas hemlighet
       Tysk novellfilm. Leila och Pauline möts på ett sjukhus. De
       blir bästisar. Repris från 1997.
       
       Showview: 5200

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 77         07 Jan 2002

   
   19:00 - Ett ' ett = ett
       En berättelse på riktigt om att bli syskon på låtsas. Följ
       med under ett intensivt halvår när Sanna, Linnea och deras
       pappa Rolf flyttade ihop med Martina, Jonas och deras mamma
       Maggan.
       
       Showview: 58007
   
   19:15 - Tva ridderliga riddarbröder
       Brittisk tecknad serie. Långt borta i landet Borovia bor de
       två tvillingbröderna Sir Boris och Sir Morris. Del 1 av 8.
       Riddare i nöd.
       
       Showview: 5924858
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 552
   
   20:00 - Minnenas television
       Del 3 av 5. Två och en flygel med Bo Setterlind från 1979.
       Fast i det här avsnittet är det mer än två. Gästartister är
       Hjördis Petterson, trubaduren Staffan Percy,
       bouzoukispelaren Gregoris Tzistodis samt trumpetaren Jack
       Lidström. Vid flygeln återfinns Berndt Egerbladh och poeten
       själv. Text-tv 199
       
       Showview: 2552
   
   21:00 - Plus
       Konsumentmagasin. Om pengar, priser och prylar.
       Programledare: Sverker Olofsson. Text-tv 199. Även 10/1 och
       textat 12/1.
       
       Showview: 945
   
   21:30 - Norrvikens trädgardar
       Ett trädgårdsliv. "Gröna rum" berättar om Rudolf Abelin och
       hans älskade Norrviken utanför Båstad. Programledare: Gunnel
       Carlsson. Även 8/1 och 13/1.
       
       Showview: 216
   
   22:00 - Klippet
       Amerikansk dramaserie. Del 20 av 22. Ditto ser med spänning
       fram emot att delta i ett mäklarmästerskap. I rollerna:
       George Newbern, Ian Kahn, Malik Yoba m fl.
       
       Showview: 92561
   
   22:45 - Rapport
       
       
       Showview: 4688620
   
   22:55 - Kulturnyheterna

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 78         07 Jan 2002

       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7026281
   
   23:05 - Dame Elizabeth Taylor
       Brittisk dokumentär från 2000. För första gången på många år
       berättar Elizabeth Taylor om sitt liv, sin karriär, sina
       stora kärlekar och sitt engagemang och arbete mot aids.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 7635129
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-08
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89104663
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 70798
   
   12:10 - Livslust
       Hälsomagasin. Del 1 av 17. Text-tv 199. Repris från 7/1.
       Även textat i SVT2 13/1.
       
       Showview: 5217156
   
   14:20 - Barnen fran Frostmofjället
       Svensk familjefilm från 1945. Sju föräldralösa barn fick
       lova sin mamma innan hon dog att inte låta församlingen
       placera dem på fattighuset. Barnen börjar sin mödosamma
       vandring över fjällen. De går från gård till gård. I
       rollerna: Hans Lindgren, Siv Hansson, Anders Nyström m fl.
       Regi: Rolf Husberg. Text-tv 199.
       
       Showview: 5642359
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv sid 399.
       
       Showview: 12156
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 199. Del 2 av 8. Apache är inte
       glad över att Lori ska börja på samma skola och Todd lyckas
       göra bort sig totalt. I rollerna: Harry Hamlin, Jennifer
       Grant, Marnette Patterson m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 159601
   
   16:30 - Kärlek pa Havklev
       Dansk dokumentär. På Havklev, en släktgård i danska

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 79         07 Jan 2002

       Sønderjylland, ska en ny generation ta över. Repris från
       2000.
       
       Showview: 10156
   
   17:30 - Norrvikens trädgardar
       Ett trädgårdsliv. Rudolf Abelin och hans älskade Norrviken.
       Repris från 7/1. Även 13/1.
       
       Showview: 3798
   
   18:00 - En ovanligt vanlig familj
       Dramaserie om katten Majs som bor tillsammans med Thea och
       hennes mamma. Del 1 av 5. Mamma bjuder hem en ny man på
       middag. I rollerna: Siri Wickman, Annika Hallin, Per
       Sandberg.
       
       Showview: 89779
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 99663
   
   18:15 - Sagor fran andra länder
       Del 1 av 8. Den magiska penseln. En berättelse från Kina om
       en ung pojke med en sällsam begåvning; allt han målar blir
       verkligt.
       
       Showview: 988595
   
   18:30 - Thomas, Tim och Frida
       Dansk tecknad serie. Del 7 av 15. På den mörka medeltiden.
       Repris från 1995.
       
       Showview: 95330
   
   18:45 - Barnen i klass 3, Akerstorp
       Dokumentärfilmsserie. Del 7 av 10.
       
       Showview: 369446
   
   19:00 - Jukebox
       Josefine Sundström presenterar 30 minuter om och med
       pojkband.
       
       Showview: 311
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 682
   
   20:00 - Uppdrag granskning
       Undersökande journalistik. Utfryst och ensam på jobbet. På
       fem år har antalet personer som anmäler arbetsskador efter
       mobbning och trakasserier på arbetsplatsen tredubblats. Bara
       under år 2000 anmäldes 1 120 fall. Men beviskraven i

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 80         07 Jan 2002

       lagstiftningen gör det nästan omöjligt att få skadorna
       godkända. Kränkningen på arbetsplatsen följs ofta av en
       andra förnedring när kampen för ekonomisk upprättelse och
       mötet med myndigheterna tar vid. Det vet Oscar Frieberg, en
       av de medverkande i kvällens program. Programledare: Kattis
       Ahlström. Text-tv 199. Även 11/1 och textat 14/1.
       
       Showview: 2408
   
   21:00 - Plus ekonomi
       Privatekonomiskt magasin. Del 9 av 10. Varför är det så få
       av oss som byter bank fastän många av oss klagar på
       bankernas låga räntor och höga avgifter? Programledare
       Sandra Warg. Text-tv 199. Även 10/1 och textat 12/10.
       
       Showview: 175
   
   21:30 - Gör det själv
       Programmet för Dig som gillar att fixa praktiskt hemma.
       Sista delen. Snickaren Anders slutför sitt arbete med
       takkupan. Ana bygger ett cd-ställ och en målare visar sina
       bästa tips för hemmafixare. Programledare: Ana Barata. Även
       9/1 och 12/1.
       
       Showview: 34427
   
   22:10 - Jagad
       Amerikansk kriminalserie. Del 19 av 20. Richard får reda på
       att hans syster är svårt sjuk och tar sig till Washington. I
       rollerna: Tim Daly, Mykelti Williamson m fl.
       
       Showview: 3859934
   
   22:55 - Rapport
       
       
       Showview: 7093953
   
   23:05 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7090866
   
   23:15 - Suspicious Minds
       Amerikansk thriller från 1997. Ett triangeldrama kring en
       kvinna, hennes man och den privatdetektiv som hyrs för att
       bevisa hennes otrohet. I rollerna: Patrick Bergin, Jayne
       Heitmeyer, Vittorio Rossi m fl. Regi: Alain Zaloum.
       (Suspicious Minds)
       
       Showview: 5041408
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-09
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 81         07 Jan 2002

       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89171335
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 23557
   
   12:10 - Sa har det latit
       Musikaliska pärlor ur "Så ska det låta" under åren
       1997-2001. Textat. Repris från 4/1.
       
       Showview: 1469335
   
   14:30 - Ponnyn
       Kanadensisk familjefilm från 1998. Om ett litet gruvsamhälle
       i Kanada vid sekelskiftet. Den äldste sonen i en fattig
       familj får gå ner i gruvan för att arbeta sedan pappan blev
       skadan. Till hjälp har han sin trogne ponny. I rollerna:
       Jeremy Akerman, Andrew Bigelow, Gabriel Hogan m fl. Regi:
       Eric Till. (The Pit Pony)
       
       Showview: 235118
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 76354
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 3 av 8. Lori fyller 17
       och Reese fixar en fest. I rollerna: Harry Hamlin, Jennifer
       Grant, Zack Hopkins m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 660064
   
   16:30 - Norsk älghund
       Norges nationalhund. Blodtörstig och livsfarlig, eller en
       familjehund som älskar att jaga? Repris från 2001.
       
       Showview: 2538
   
   17:20 - Gör det själv
       För hemmafixaren. Sista delen. Repris från 8/1. Även 12/1.
       
       Showview: 512809
   
   18:00 - Mamma, älskar du mig
       Kanadensisk tecknad film om lilla flickan Nyla och hennes
       familj i Alaska. Svenska röster: Anna Book, Felicia Book,
       Joakim Jennefors m fl. Repris från 2001.
       
       Showview: 7083
   
   18:00 - Bolibompa
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 82         07 Jan 2002

       Showview: 42422
   
   18:30 - Förvandlingsmaskinen: Nya äventyr
       Polsk dramaserie. Del 2 av 4. Tosias teddybjörn, Kubus,
       hamnar av misstag i brunnen.
       
       Showview: 5002
   
   19:00 - Kärlek är krangligt
       Norsk dokumentärfilm om Charlotte som bor i Oslo med sin
       mamma. Föräldrarna är skilda, och hennes pappa är från
       Guyana. Charlotte vill ha en pojkvän.
       
       Showview: 47335
   
   19:15 - Tva ridderliga riddarbröder
       Brittisk tecknad serie, Del 2 av 8. Ethel tar ledigt.
       
       Showview: 5888002
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 712
   
   20:00 - Antikrundan
       Antikvitetsprogram. Del 2 av 8. Vadstena är känt för sitt
       kloster och sina spetsar. Antikrundan gör ett besök hos
       Birgittasystrarna, och vi får också träffa några verkliga
       knypplingsentusiaster. Programledare: Anne Lundberg. Text-tv
       199. Även textat 12/1.
       
       Showview: 2354
   
   21:00 - Otroligt Antikt
       Lättsam tävling om antikviteter. Del 7 av 10. I den första
       semifinalen möts de båda tv-profilerna Katarina Hultling och
       Bengt Palmers. Antikexperter: Peder Lamm och Helena
       Smedberg. Programledare: Johan Nord‚n. Text-tv 199. Även
       12/1 och textat 14/1.
       
       Showview: 977
   
   21:30 - Med eller utan killar
       Amerikansk dramakomedi från 1994. Jane och Robin ska åka bil
       till Los Angeles. De stannar i Pittsburgh och plockar upp
       Holly. Tillsammans beger sig de tre kvinnorna ut på resa
       västerut som också är en färd mot vänskap och självinsikt.
       I rollerna: Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker, Drew
       Barrymore m fl. Regi: Herbert Ross. (Boys on the Side)
       
       Showview: 5432170
   
   23:25 - Rapport
       
       
       Showview: 7070002
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 83         07 Jan 2002

   23:35 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7079373
   
   23:45 - Inför Svenska Idrottsgalan 2002
       De tio finallagen i "Tidernas Lag" presenteras. Repris från
       6/1. Även i SVT2 10/1.
       
       Showview: 5844199
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-10
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89075107
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 96126
   
   12:25 - Världscupen i skidskytte
       Direkt från damernas sprintlopp i Oberhof i Tyskland.
       Kommentatorer: Johan Ejeborg och Gunilla Knutsson.
       
       Showview: 9084132
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 18774
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 4 av 8. Reese försöker
       leva upp till rollen som machoman. I rollerna: Harry Hamlin,
       Jennifer Grant, Zack Hopkins m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 192215
   
   16:30 - Spel eller galenskap
       Norsk dokumentär. Att vara spelgalen är ingen ny företeelse,
       men på senare år har problemen ökat dramatiskt i Norge.
       Repris från 2000.
       
       Showview: 2294
   
   17:00 - Plus
       Konsumentmagasin. Text-tv 199. Repris från 7/1. Även textat
       12/1.
       
       Showview: 3923
   
   17:30 - Plus ekonomi

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 84         07 Jan 2002

       Privatekonomiskt magasin. Text-tv 199. Repris från 8/1. Även
       textat 12/1.
       
       Showview: 6010
   
   18:00 - Arthur
       Tecknad kanadensisk serie om Arthur, hans vänner och familj.
       Del 1 av 15. Arthur och hans ögonproblem. Franziska och
       skolfotot. Repris från 1999.
       
       Showview: 4039
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 28519
   
   18:30 - Rätt i rutan
       Matlagning med Johanna Westman. Del 4 av 8. Anden i flaskan
       längtar efter Mezze, ett arabiskt smörgåsbord.
       
       Showview: 35710
   
   18:45 - Vargens öga
       Historiskt drama. Del 4 av 6. Häxans son, del 2. Flera
       kvinnor i 1600-talets Stockholm har dömts till döden för
       häxeri.
       
       Showview: 210720
   
   19:00 - Pilot
       Fyra tonåringar ska på en vecka utföra ett uppdrag samtidigt
       som de lär känna varandra. Del 1 av 4. Modevisning i Kalmar.
       Text-tv 199. Repris från 2001.
       
       Showview: 671
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 942
   
   20:00 - Hermans Historia
       Historisk serie från 2001. Del 2 av 4. Johan III en våldsam
       intellektuell. Johan III, Gustav Vasas näst yngste son, var
       utpräglat intellektuell, välutbildad och språkkunnig. Som
       hertig av Finland intresserade han sig för utrikespolitik,
       vidgade Sveriges gränser och gifte sig med en polsk
       prinsessa, innan han dödade sin regerande bror och övertog
       makten. Berättare: Herman Lindqvist. Text-tv 199. Även
       textat 12/1.
       
       Showview: 9590
   
   21:00 - Nära Robert Broberg
       En allvarlig och eftertänksam Robert Broberg i en
       föreställning med mycket befriande humor. En inspelning från
       Upsala Stadsteater tillsammans med musikern och

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 85         07 Jan 2002

       sparringpartnern Ulf Börjesson samt Norrmalmskyrkans
       Tonårskör. Text-tv 199. Även textat 12/1.
       
       Showview: 5133519
   
   22:20 - Dokument utifran: Terrornätet i Tyskland
       Tre av flygplanskaparna i New York hade i flera år studerat
       och bott i Hamburg. Där utnyttjade de det demokratiska
       samhällets öppenhet för att planera sitt terrordåd. Tyska
       Spiegel TV har kartlagt terroristernas tillvaro. Gäst:
       Britta Lejon, demokratiminister. Inledning: Claes Elfsberg.
       Text-tv 199. Även textat 13/1.
       
       Showview: 4594039
   
   23:20 - Rapport
       
       
       Showview: 7040861
   
   23:30 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 70497
   
   23:40 - Switch
       Amerikansk komedi från 1991. Steve Brooks blir bjuden på
       middag av tre gamla flickvänner. De har tröttnat på hans
       Casanovafasoner och mördar honom. Steve hamnar dock i
       skärselden och får en chans att bättra sig. Han får nu
       återvända till jorden som kvinna. I rollerna: Ellen Barkin,
       Jimmy Smits, JoBeth Williams m fl. Regi: Blake Edwards.
       
       Showview: 9339687
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-11
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme från klockan 6.00.
       Sportnyheter 7.15, 8.15 och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40,
       8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89042879
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 16324
   
   12:10 - Aret med det danska kungaparet
       Repris från 6/1.
       
       Showview: 163430
   
   14:10 - Världscupen i skidskytte
       Direkt från damernas jaktstart i Oberhof, Tyskland.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 86         07 Jan 2002

       Kommentatorer: Johan Ejeborg och Gunilla Knutsson.
       
       Showview: 5683091
   
   15:00 - Uppdrag granskning
       Undersökande journalistik. Text-tv 199. Repris från 8/1.
       Även textat 14/1.
       
       Showview: 84898
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 98633
   
   16:05 - Lilly Harpers dröm
       Amerikansk dramaserie. Amerikanska Södern i slutet på
       1950-talet. Lilly Harper, en ung färgad ensamstående mor,
       får plats hos den vite stadsåklagaren Forrest Bedford för
       att ta hand om barnen. Lilly Harper vet sin plats och är van
       att hålla tyst. Del 1 av 22. I rollerna: Sam Waterston,
       Kathryn Harrold, Regina Taylor m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 3197188
   
   17:35 - Min trädgard
       Biologilärarens trädgårdsdamm. Vi besöker Svein Åströms
       trädgård i Fredrikstad i Norge. I hans dammar trivs både
       näckrosor och ödlor, utrotningshotade växter och skygga
       smådjur. Repris från 1999.
       
       Showview: 72362
   
   18:00 - Myror i brallan
       Nyfiket naturprogram. Jonas Leksell utforskar naturen
       tillsammans med expertreportern "Fakta-Fanny", Frida
       Normark. Del 1 av 4.
       
       Showview: 4985
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 68850
   
   18:30 - Madicken
       TV-serie efter Astrid Lindgrens bok. Del 4 av 6. Spöket i
       brygghuset. I rollerna: Jonna Liljendahl, Liv Alsterlund,
       Monika Nordquist m fl. Text-tv 199, Repris från 1979.
       
       Showview: 2904
   
   19:00 - Snobben
       Amerikansk tecknad serie. Det är alla hjärtans dag, Snobben.
       Repris från 1998.
       
       Showview: 74879
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 87         07 Jan 2002

   19:25 - Muscle Beach USA
       Kortfilm av Erich Hörtnagl. Vid Santa Monicas strand pumpar
       man upp sina muskler. Repris från 2001.
       
       Showview: 7383546
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 512
   
   20:00 - Sa ska det lata
       Musikalisk frågelek. Del 1 av 11. Enväldig domare: Peter
       Harryson. Vid flyglarna: Anders Berglund och Robert Wells.
       Medverkande: Magnus Carlsson och Andreas Lundstedt mot
       Niclas Wahlgren och Gigi Hamilton. Text-tv 199. Även 12/1
       och textat 16/1.
       
       Showview: 6546
   
   21:00 - Klienten
       Amerikansk thriller från 1994. Baserad på en bok av John
       Grisham. En kvinnlig åklagare åtar sig ett maffiamord. Det
       enda vittnet är en liten pojke och nu måste han beskyddas
       till varje pris. I rollerna: Susan Sarandon, Tommy Lee
       Jones, Mary-Louise Parker m fl. Regi: Joel Schumacher. (The
       Client)
       
       Showview: 81898
   
   23:00 - Rapport
       
       
       Showview: 71879
   
   23:10 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7920053
   
   23:20 - Pistvakt
       Svensk komediserie. Del 2 av 6. Besök från Vargvallen. I
       rollerna: Lennart Jähkel, Jacob Nordenson, Tomas Norström m
       fl. Text-tv 199. Repris från 6/1. Även textat 12/1.
       
       Showview: 3994091
   
   23:50 - Familjen Macahan
       Amerikansk västernserie. Del 17 av 24. Josh är på väg hem
       när han blir indragen i en bitter fejd. Änkan Cora och
       hennes son Willie driver en flodfärja, som saboteras av
       rivalen Eli. I rollerna: James Arness, Fionnula Flanagan,
       Bruce Boxleitner m fl. Repris från 1978.
       
       Showview: 2134492
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-12

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 88         07 Jan 2002

   =================================================================
   
   08:15 - Tweenies
       Tweenies bildar ett band. Förskolestjärnorna Jake, Fizz,
       Milo och Bella i program fyllda av fantasi, sånger, lekar,
       rim och ramsor. Del 1 av 20. Även 18/1.
       
       Showview: 3584589
   
   08:15 - Bolibompa
       
       
       Showview: 8823183
   
   08:35 - ökenbio
       Festliga och fantasifulla föreställningar av Ted Sieger.
       
       Showview: 8256928
   
   08:40 - Klassisk musik för sma barn
       
       
       Showview: 8246541
   
   08:45 - Noaks ö
       Tecknad sameuropeisk serie. Isbjörnen Noak och två mammutar
       bor på en flytande ö i Atlanten. Del 1 av 13. Den försvunna
       djurparken. Repris från 1999.
       
       Showview: 1448560
   
   09:15 - Teckenladan
       Barnprogram för skolbarn.
       
       Showview: 5491657
   
   11:00 - Plus
       Konsumentmagasin. Repris från 7/1.
       
       Showview: 6657
   
   11:30 - Plus ekonomi
       Privatekonomiskt program. Textat. Repris från 8/1.
       
       Showview: 9744
   
   12:00 - Gör det själv
       För hemmafixaren. Repris från 8/1.
       
       Showview: 51522
   
   12:40 - Nära Robert Broberg
       Robert Broberg i en föreställning från Upsala Stadsteater.
       Textat. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3904725
   
   14:00 - Otroligt antikt

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 89         07 Jan 2002

       Lättsam tävling om antikviteter. Semifinal. Text-tv 199.
       Repris från 9/1. Även textat 14/1.
       
       Showview: 4473
   
   14:30 - Pistvakt
       Svensk komediserie. Del 2 av 6. Besök från Vargvallen.
       Textat. Repris från 6/1.
       
       Showview: 9164
   
   15:00 - Antikrundan
       Antikvitetsprogram. Vadstena. Textat. Repris från 9/1.
       
       Showview: 37657
   
   16:00 - Hermans Historia
       Historiskt program från 2001. Del 2 av 4. Johan III en
       våldsam intellektuell. Textat. Repris från 10/1.
       
       Showview: 31473
   
   17:00 - Sa ska det lata
       Musikalisk frågelek. Text-tv 199. Repris från 11/1. Även
       textat 16/1.
       
       Showview: 17893
   
   18:00 - Lite snälla
       En sång om vänskap.
       
       Showview: 96251
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 96251
   
   18:05 - Stjärnsystrar
       Svensk familjefilm från 1999. En natt i Norrland föds tre
       flickor som alla döps till Johanna, samtidigt som en stor,
       ny stjärna tänds uppe i himlen. Johannorna växer upp
       ovetandes om varandra men med samma känsla av saknad och
       ensamhet gnagande inom dem. I rollerna: Teresa Niva, Vania
       Panes Lundmark, Fanny Kivimäki m fl. Regi: Tobias Falk.
       Text-tv 199.
       
       Showview: 4027183
   
   19:25 - Kärlek i Europa
       Kortfilmsserie av Erich Hörtnagl. Del 1. Edinburgh.
       
       Showview: 7350218
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 42947

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 90         07 Jan 2002

   
   19:45 - Sportnytt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 843541
   
   20:00 - Minnenas television
       Del 4 av 5. "Frisöndag" från 1961. Teaterpjäs av Leck
       Fischer. Margaretha Krook gör här ett av sina starka
       kvinnoporträtt. Hon spelar hemmafrun som får nog och går
       hemifrån ett tag. I ett samtal med Arne Weise berättar den f
       d TV-teaterchefen Lars Löfgren bland annat om Margaretha
       Krook. I rollerna: Margaretha Krook, Torsten Lilliecrona,
       Birger Malmsten m fl. Text-tv 199.
       
       Showview: 36980
   
   21:30 - Är det nagon därute?
       Om livet som klärvoajant medium. På Clairvoyance-skolan i
       Köpenhamn utbildas medier. Här träffas Mette och Jens Bo som
       har det gemensamt att de sedan barnsben känt och upplevt
       oförklarliga saker.
       
       Showview: 78980
   
   22:30 - Veckans konsert: Baluns pa Berwaldhallen!
       Andra akten av 2002 års trettondagsshow. Med Benny
       Anderssons orkester, vokalisterna Helen Sjöholm och Tommy
       Körberg, trumpetaren Tora Thorslund, Sveriges Radios
       Symfoniorkester, dirigenten Kristjan Järvi m fl. Även i SVT2
       13/1.
       
       Showview: 73251
   
   23:25 - Rapport
       
       
       Showview: 5828812
   
   23:30 - Blind mans bluff
       Australiskt minidrama. Anna är singel och har det litet
       besvärligt att få till något varaktigt med män. Så en dag
       träffar hon Jean, som är blind, och blir upp över öronen
       kär. I rollerna: Kate Agnew, Tony Martin, Rachel Blake.
       
       Showview: 33396
   
   23:55 - Familjen Macahan
       Amerikansk västernserie. Del 18 av 24. Sheriff Orville Gant
       lyckas fånga en bankrånare som påstår sig veta vem som
       mördade domaren i Las Mesas. I rollerna: James Arness,
       Fionnula Flanagan, Bruce Boxleitner m fl. Repris från 1978.
       
       Showview: 7295947
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-13
   =================================================================

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 91         07 Jan 2002

   
   08:15 - Bolibompa
       
       
       Showview: 8727955
   
   08:15 - Ole Alexander filibom bom bom
       Mamma ber Ole Alexander att gå till affären och handla. Del
       1 av 7.
       
       Showview: 3544961
   
   08:35 - Magnus och Myggan
       Dansk tecknad serie om mullvaden Magnus och hans polare
       Myggan. Del 1 av 5. Snömullvaden.
       
       Showview: 1455684
   
   08:45 - I Mumindalen
       Tecknad finsk-japansk serie. Fågelfamilj i fara.
       
       Showview: 1415232
   
   10:55 - Världscupen i skidskytte
       Direkt från damernas masstart i Oberhof, Tyskland.
       Kommentatorer: Johan Ejeborg och Gunilla Knutsson.
       
       Showview: 45880058
   
   12:55 - Norrvikens trädgardar
       Ett trädgårdsliv. Repris från 7/1.
       
       Showview: 138348
   
   13:25 - Pinocchios äventyr
       Brittisk familjefilm från 1997. Den sedeslärande sagan om
       trädockan som vill bli en riktig pojke. I den här
       nyinspelningen rör sig en dataanimerad Pinocchio bland
       filmens riktiga skådespelare och miljöer. I rollerna: Martin
       Landau, Jonathan Taylor Thomas, GeneviÅve Bujold m fl. Regi:
       Steve Barron. Text-tv 199. (The Adventures of Pinocchio)
       
       Showview: 5388329
   
   15:00 - Dokument utifran: Terrornätet i Tyskland
       Textat. Repris från 10/1.
       
       Showview: 80416
   
   16:00 - Resa i Antarktis
       Dokumentärfilm. För 100 år sedan etablerade en svensk
       expedition, under ledning av Otto Nordenskjöld, en
       basstation i Antarktis. Filmarna Leif Hedman, Kjell
       Treutiger och Bengt Oldenburg har färdats i spåren efter
       sina landsmän. Även 15/1.
       
       Showview: 84232
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 92         07 Jan 2002

   17:00 - Transfer
       UR. Del 1 av 7. På andra stranden. Tusentals barn och vuxna
       har de senaste åren omkommit när de försökt ta sig över det
       smala sundet mellan Marocko och Spanien. Programledare:
       Sharon Jåma. Text-tv 199. Även 14/1 och 15/1.
       
       Showview: 6801
   
   17:30 - Jorden är platt
       Special. UR. Fem forskare har bytt sina trygga laboratorier
       mot livet på en öde ö. Fyra söndagar i rad kommer vi att få
       se hur de klarar sig på ön. Del 1 av 4. Programledare: Kate
       Humble. Text-tv 835. Textat. Även 14/1 och 15/1.
       
       Showview: 5508
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 1077
   
   18:00 - Hund och Anka
       Del 10 av 13. Tio små apor.
       
       Showview: 77435
   
   18:10 - Varför elefanterna
       Tecknad rysk film. En dag på zoo kan bli både tråkig och
       rolig.
       
       Showview: 9986428
   
   18:30 - Ronja Rövardotter
       Efter Astrid Lindgrens bok om Ronja Rövardotters liv. Del 2
       av 3. I rollerna: Hanna Zetterberg, Dan Håfström, Börje
       Ahlstedt m fl. Text-tv 199. Repris från 1986.
       
       Showview: 12936
   
   19:20 - Min farmor strök kungens skjortor
       Norsk-kanadensisk tecknad film. Om en helt vanlig liten
       människas arbetsliv.
       
       Showview: 359619
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 232
   
   20:00 - Pistvakt
       Svensk komedieserie. Del 3 av 6. Lusekoftanovan. Olle har
       gått på bio och mor drömmer om kärleken när en norsk pilot
       tvingas nödlanda i Svartlien. I rollerna: Lennart Jähkel,
       Jacob Nordenson, Tomas Norström m fl. Text-tv 199. Repris
       från 2000. Även 18/1 och textat 19/1.
       
       Showview: 145

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 93         07 Jan 2002

   
   20:30 - Sportspegeln
       Även 14/1.
       
       Showview: 62787
   
   21:15 - Packat & klart
       Resemagasin. Programledare: Anders Ros‚n och Mia Norin.
       Text-tv 199. Även 16/1 och textat 19/1.
       
       Showview: 768874
   
   21:45 - Skyddat vittne
       Brittisk dramathriller. Laura Tracey jobbar på en stor
       affärsbank i London. Vissa transaktioner väcker hennes
       misstankar och när Laura till slut anger banken för tvätt av
       svarta pengar hamnar hon rejält i hetluften. Del 1 av 4. I
       rollerna: Amanda Burton, Bill Paterson, Neil Pearson m fl.
       
       Showview: 628771
   
   22:30 - Om barn
       UR. Program för nyblivna föräldrar. "Om barn" svarar på dina
       frågor och berättar om vad små barn längtar efter och
       behöver. Även 14/1 och 15/1.
       
       Showview: 752
   
   23:00 - Rapport
       
       
       Showview: 92706
   
   23:05 - Dokumentären: Minns du det landet?
       En berättelse mellan dragspel och dynamit. Olle Häger
       återvänder till sin barndoms byar. Text-tv 199. Repris från
       9/1 i SVT2.
       
       Showview: 4807690
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-07
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89137991
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 10649
   
   12:10 - Gudstjänst
       "S:t Jakobs gudomliga liturgi". Gudstjänst från S:t Efraims
       syrisk-ortodoxa domkyrka i Södertälje. Repris från 6/1.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 94         07 Jan 2002

       
       Showview: 5325281
   
   14:15 - Änglar, finns dom...
       Svensk komedi från 1961. Den enkle banktjänstemannen Jan
       Froman söker plats på bank, där han träffar Margareta. Han
       bestämmer sig ögonblickligen för att gifta sig med henne. I
       rollerna: Jarl Kulle, Christina Schollin, Edvin Adolphson m
       fl. Regi: Lars-Magnus Lindgren. Text-tv 199.
       
       Showview: 8100484
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv sid 399
       
       Showview: 69397
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 1 av 8.
       Hollywoodstjärnorna Reese Hardin och Jacey Wyatt bor i
       lyxiga Malibu med sina två barn, Apache och Moonglow. I
       rollerna: Harry Hamlin, Jennifer Grant, Marnette Patterson m
       fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 622200
   
   16:30 - Skridskodrömmar
       I början av detta århundrade såg idrottens värld lite
       annorlunda ut. Finska televisionen tar oss med på en resa
       genom idrottens sekel. Repris från 2000.
       
       Showview: 2736
   
   17:00 - Inför Svenska Idrottsgalan 2002
       De tio finalagen i "Tidernas Lag" presenteras. Repris från
       6/1. Även 9/1 och i SVT2 10/1.
       
       Showview: 69259
   
   17:15 - Sportspegeln
       Repris från 6/1.
       
       Showview: 6600026
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 11007
   
   18:00 - Bamse världens starkaste björn
       Tecknad film. Del 3 av 9. Bamse och vulkanutbrottet. Repris
       från 1972.
       
       Showview: 36910
   
   18:15 - Dagens visa
       "Falsterbo farväl", "Natt" (dikt) och "Hör du magistern".
       Repris från 2000.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 95         07 Jan 2002

       
       Showview: 5433858
   
   18:20 - ökenbio
       Festliga och fantasifulla föreställningar av Ted Sieger.
       
       Showview: 7872939
   
   18:30 - Leilas hemlighet
       Tysk novellfilm. Leila och Pauline möts på ett sjukhus. De
       blir bästisar. Repris från 1997.
       
       Showview: 5200
   
   19:00 - Ett ' ett = ett
       En berättelse på riktigt om att bli syskon på låtsas. Följ
       med under ett intensivt halvår när Sanna, Linnea och deras
       pappa Rolf flyttade ihop med Martina, Jonas och deras mamma
       Maggan.
       
       Showview: 58007
   
   19:15 - Tva ridderliga riddarbröder
       Brittisk tecknad serie. Långt borta i landet Borovia bor de
       två tvillingbröderna Sir Boris och Sir Morris. Del 1 av 8.
       Riddare i nöd.
       
       Showview: 5924858
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 552
   
   20:00 - Minnenas television
       Del 3 av 5. Två och en flygel med Bo Setterlind från 1979.
       Fast i det här avsnittet är det mer än två. Gästartister är
       Hjördis Petterson, trubaduren Staffan Percy,
       bouzoukispelaren Gregoris Tzistodis samt trumpetaren Jack
       Lidström. Vid flygeln återfinns Berndt Egerbladh och poeten
       själv. Text-tv 199
       
       Showview: 2552
   
   21:00 - Plus
       Konsumentmagasin. Om pengar, priser och prylar.
       Programledare: Sverker Olofsson. Text-tv 199. Även 10/1 och
       textat 12/1.
       
       Showview: 945
   
   21:30 - Norrvikens trädgardar
       Ett trädgårdsliv. "Gröna rum" berättar om Rudolf Abelin och
       hans älskade Norrviken utanför Båstad. Programledare: Gunnel
       Carlsson. Även 8/1 och 13/1.
       
       Showview: 216
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 96         07 Jan 2002

   22:00 - Klippet
       Amerikansk dramaserie. Del 20 av 22. Ditto ser med spänning
       fram emot att delta i ett mäklarmästerskap. I rollerna:
       George Newbern, Ian Kahn, Malik Yoba m fl.
       
       Showview: 92561
   
   22:45 - Rapport
       
       
       Showview: 4688620
   
   22:55 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7026281
   
   23:05 - Dame Elizabeth Taylor
       Brittisk dokumentär från 2000. För första gången på många år
       berättar Elizabeth Taylor om sitt liv, sin karriär, sina
       stora kärlekar och sitt engagemang och arbete mot aids.
       Repris från 2001.
       
       Showview: 7635129
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-08
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89104663
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 70798
   
   12:10 - Livslust
       Hälsomagasin. Del 1 av 17. Text-tv 199. Repris från 7/1.
       Även textat i SVT2 13/1.
       
       Showview: 5217156
   
   14:20 - Barnen fran Frostmofjället
       Svensk familjefilm från 1945. Sju föräldralösa barn fick
       lova sin mamma innan hon dog att inte låta församlingen
       placera dem på fattighuset. Barnen börjar sin mödosamma
       vandring över fjällen. De går från gård till gård. I
       rollerna: Hans Lindgren, Siv Hansson, Anders Nyström m fl.
       Regi: Rolf Husberg. Text-tv 199.
       
       Showview: 5642359
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv sid 399.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 97         07 Jan 2002

       
       Showview: 12156
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 199. Del 2 av 8. Apache är inte
       glad över att Lori ska börja på samma skola och Todd lyckas
       göra bort sig totalt. I rollerna: Harry Hamlin, Jennifer
       Grant, Marnette Patterson m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 159601
   
   16:30 - Kärlek pa Havklev
       Dansk dokumentär. På Havklev, en släktgård i danska
       Sønderjylland, ska en ny generation ta över. Repris från
       2000.
       
       Showview: 10156
   
   17:30 - Norrvikens trädgardar
       Ett trädgårdsliv. Rudolf Abelin och hans älskade Norrviken.
       Repris från 7/1. Även 13/1.
       
       Showview: 3798
   
   18:00 - En ovanligt vanlig familj
       Dramaserie om katten Majs som bor tillsammans med Thea och
       hennes mamma. Del 1 av 5. Mamma bjuder hem en ny man på
       middag. I rollerna: Siri Wickman, Annika Hallin, Per
       Sandberg.
       
       Showview: 89779
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 99663
   
   18:15 - Sagor fran andra länder
       Del 1 av 8. Den magiska penseln. En berättelse från Kina om
       en ung pojke med en sällsam begåvning; allt han målar blir
       verkligt.
       
       Showview: 988595
   
   18:30 - Thomas, Tim och Frida
       Dansk tecknad serie. Del 7 av 15. På den mörka medeltiden.
       Repris från 1995.
       
       Showview: 95330
   
   18:45 - Barnen i klass 3, Akerstorp
       Dokumentärfilmsserie. Del 7 av 10.
       
       Showview: 369446
   
   19:00 - Jukebox
       Josefine Sundström presenterar 30 minuter om och med
       pojkband.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 98         07 Jan 2002

       
       Showview: 311
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 682
   
   20:00 - Uppdrag granskning
       Undersökande journalistik. Utfryst och ensam på jobbet. På
       fem år har antalet personer som anmäler arbetsskador efter
       mobbning och trakasserier på arbetsplatsen tredubblats. Bara
       under år 2000 anmäldes 1 120 fall. Men beviskraven i
       lagstiftningen gör det nästan omöjligt att få skadorna
       godkända. Kränkningen på arbetsplatsen följs ofta av en
       andra förnedring när kampen för ekonomisk upprättelse och
       mötet med myndigheterna tar vid. Det vet Oscar Frieberg, en
       av de medverkande i kvällens program. Programledare: Kattis
       Ahlström. Text-tv 199. Även 11/1 och textat 14/1.
       
       Showview: 2408
   
   21:00 - Plus ekonomi
       Privatekonomiskt magasin. Del 9 av 10. Varför är det så få
       av oss som byter bank fastän många av oss klagar på
       bankernas låga räntor och höga avgifter? Programledare
       Sandra Warg. Text-tv 199. Även 10/1 och textat 12/10.
       
       Showview: 175
   
   21:30 - Gör det själv
       Programmet för Dig som gillar att fixa praktiskt hemma.
       Sista delen. Snickaren Anders slutför sitt arbete med
       takkupan. Ana bygger ett cd-ställ och en målare visar sina
       bästa tips för hemmafixare. Programledare: Ana Barata. Även
       9/1 och 12/1.
       
       Showview: 34427
   
   22:10 - Jagad
       Amerikansk kriminalserie. Del 19 av 20. Richard får reda på
       att hans syster är svårt sjuk och tar sig till Washington. I
       rollerna: Tim Daly, Mykelti Williamson m fl.
       
       Showview: 3859934
   
   22:55 - Rapport
       
       
       Showview: 7093953
   
   23:05 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7090866
   
   23:15 - Suspicious Minds
       Amerikansk thriller från 1997. Ett triangeldrama kring en

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 99         07 Jan 2002

       kvinna, hennes man och den privatdetektiv som hyrs för att
       bevisa hennes otrohet. I rollerna: Patrick Bergin, Jayne
       Heitmeyer, Vittorio Rossi m fl. Regi: Alain Zaloum.
       (Suspicious Minds)
       
       Showview: 5041408
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-09
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89171335
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 23557
   
   12:10 - Sa har det latit
       Musikaliska pärlor ur "Så ska det låta" under åren
       1997-2001. Textat. Repris från 4/1.
       
       Showview: 1469335
   
   14:30 - Ponnyn
       Kanadensisk familjefilm från 1998. Om ett litet gruvsamhälle
       i Kanada vid sekelskiftet. Den äldste sonen i en fattig
       familj får gå ner i gruvan för att arbeta sedan pappan blev
       skadan. Till hjälp har han sin trogne ponny. I rollerna:
       Jeremy Akerman, Andrew Bigelow, Gabriel Hogan m fl. Regi:
       Eric Till. (The Pit Pony)
       
       Showview: 235118
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 76354
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 3 av 8. Lori fyller 17
       och Reese fixar en fest. I rollerna: Harry Hamlin, Jennifer
       Grant, Zack Hopkins m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 660064
   
   16:30 - Norsk älghund
       Norges nationalhund. Blodtörstig och livsfarlig, eller en
       familjehund som älskar att jaga? Repris från 2001.
       
       Showview: 2538
   
   17:20 - Gör det själv
       För hemmafixaren. Sista delen. Repris från 8/1. Även 12/1.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 100         07 Jan 2002

       
       Showview: 512809
   
   18:00 - Mamma, älskar du mig
       Kanadensisk tecknad film om lilla flickan Nyla och hennes
       familj i Alaska. Svenska röster: Anna Book, Felicia Book,
       Joakim Jennefors m fl. Repris från 2001.
       
       Showview: 7083
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 42422
   
   18:30 - Förvandlingsmaskinen: Nya äventyr
       Polsk dramaserie. Del 2 av 4. Tosias teddybjörn, Kubus,
       hamnar av misstag i brunnen.
       
       Showview: 5002
   
   19:00 - Kärlek är krangligt
       Norsk dokumentärfilm om Charlotte som bor i Oslo med sin
       mamma. Föräldrarna är skilda, och hennes pappa är från
       Guyana. Charlotte vill ha en pojkvän.
       
       Showview: 47335
   
   19:15 - Tva ridderliga riddarbröder
       Brittisk tecknad serie, Del 2 av 8. Ethel tar ledigt.
       
       Showview: 5888002
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 712
   
   20:00 - Antikrundan
       Antikvitetsprogram. Del 2 av 8. Vadstena är känt för sitt
       kloster och sina spetsar. Antikrundan gör ett besök hos
       Birgittasystrarna, och vi får också träffa några verkliga
       knypplingsentusiaster. Programledare: Anne Lundberg. Text-tv
       199. Även textat 12/1.
       
       Showview: 2354
   
   21:00 - Otroligt Antikt
       Lättsam tävling om antikviteter. Del 7 av 10. I den första
       semifinalen möts de båda tv-profilerna Katarina Hultling och
       Bengt Palmers. Antikexperter: Peder Lamm och Helena
       Smedberg. Programledare: Johan Nord‚n. Text-tv 199. Även
       12/1 och textat 14/1.
       
       Showview: 977
   
   21:30 - Med eller utan killar
       Amerikansk dramakomedi från 1994. Jane och Robin ska åka bil

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 101         07 Jan 2002

       till Los Angeles. De stannar i Pittsburgh och plockar upp
       Holly. Tillsammans beger sig de tre kvinnorna ut på resa
       västerut som också är en färd mot vänskap och självinsikt.
       I rollerna: Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker, Drew
       Barrymore m fl. Regi: Herbert Ross. (Boys on the Side)
       
       Showview: 5432170
   
   23:25 - Rapport
       
       
       Showview: 7070002
   
   23:35 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7079373
   
   23:45 - Inför Svenska Idrottsgalan 2002
       De tio finallagen i "Tidernas Lag" presenteras. Repris från
       6/1. Även i SVT2 10/1.
       
       Showview: 5844199
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-10
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme. Sportnyheter 7.15, 8.15
       och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89075107
   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 96126
   
   12:25 - Världscupen i skidskytte
       Direkt från damernas sprintlopp i Oberhof i Tyskland.
       Kommentatorer: Johan Ejeborg och Gunilla Knutsson.
       
       Showview: 9084132
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 18774
   
   16:05 - Filmstjärnor
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 4 av 8. Reese försöker
       leva upp till rollen som machoman. I rollerna: Harry Hamlin,
       Jennifer Grant, Zack Hopkins m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 192215
   
   16:30 - Spel eller galenskap

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 102         07 Jan 2002

       Norsk dokumentär. Att vara spelgalen är ingen ny företeelse,
       men på senare år har problemen ökat dramatiskt i Norge.
       Repris från 2000.
       
       Showview: 2294
   
   17:00 - Plus
       Konsumentmagasin. Text-tv 199. Repris från 7/1. Även textat
       12/1.
       
       Showview: 3923
   
   17:30 - Plus ekonomi
       Privatekonomiskt magasin. Text-tv 199. Repris från 8/1. Även
       textat 12/1.
       
       Showview: 6010
   
   18:00 - Arthur
       Tecknad kanadensisk serie om Arthur, hans vänner och familj.
       Del 1 av 15. Arthur och hans ögonproblem. Franziska och
       skolfotot. Repris från 1999.
       
       Showview: 4039
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 28519
   
   18:30 - Rätt i rutan
       Matlagning med Johanna Westman. Del 4 av 8. Anden i flaskan
       längtar efter Mezze, ett arabiskt smörgåsbord.
       
       Showview: 35710
   
   18:45 - Vargens öga
       Historiskt drama. Del 4 av 6. Häxans son, del 2. Flera
       kvinnor i 1600-talets Stockholm har dömts till döden för
       häxeri.
       
       Showview: 210720
   
   19:00 - Pilot
       Fyra tonåringar ska på en vecka utföra ett uppdrag samtidigt
       som de lär känna varandra. Del 1 av 4. Modevisning i Kalmar.
       Text-tv 199. Repris från 2001.
       
       Showview: 671
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 942
   
   20:00 - Hermans Historia
       Historisk serie från 2001. Del 2 av 4. Johan III en våldsam
       intellektuell. Johan III, Gustav Vasas näst yngste son, var

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 103         07 Jan 2002

       utpräglat intellektuell, välutbildad och språkkunnig. Som
       hertig av Finland intresserade han sig för utrikespolitik,
       vidgade Sveriges gränser och gifte sig med en polsk
       prinsessa, innan han dödade sin regerande bror och övertog
       makten. Berättare: Herman Lindqvist. Text-tv 199. Även
       textat 12/1.
       
       Showview: 9590
   
   21:00 - Nära Robert Broberg
       En allvarlig och eftertänksam Robert Broberg i en
       föreställning med mycket befriande humor. En inspelning från
       Upsala Stadsteater tillsammans med musikern och
       sparringpartnern Ulf Börjesson samt Norrmalmskyrkans
       Tonårskör. Text-tv 199. Även textat 12/1.
       
       Showview: 5133519
   
   22:20 - Dokument utifran: Terrornätet i Tyskland
       Tre av flygplanskaparna i New York hade i flera år studerat
       och bott i Hamburg. Där utnyttjade de det demokratiska
       samhällets öppenhet för att planera sitt terrordåd. Tyska
       Spiegel TV har kartlagt terroristernas tillvaro. Gäst:
       Britta Lejon, demokratiminister. Inledning: Claes Elfsberg.
       Text-tv 199. Även textat 13/1.
       
       Showview: 4594039
   
   23:20 - Rapport
       
       
       Showview: 7040861
   
   23:30 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 70497
   
   23:40 - Switch
       Amerikansk komedi från 1991. Steve Brooks blir bjuden på
       middag av tre gamla flickvänner. De har tröttnat på hans
       Casanovafasoner och mördar honom. Steve hamnar dock i
       skärselden och får en chans att bättra sig. Han får nu
       återvända till jorden som kvinna. I rollerna: Ellen Barkin,
       Jimmy Smits, JoBeth Williams m fl. Regi: Blake Edwards.
       
       Showview: 9339687
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-11
   =================================================================
   
   06:00 - SVT Morgon
       Nyheter och väder varje halvtimme från klockan 6.00.
       Sportnyheter 7.15, 8.15 och 9.15. Ekonominyheter 6.40, 7.40,
       8.40 och 9.20.
       
       Showview: 89042879

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 104         07 Jan 2002

   
   12:00 - Rapport
       
       
       Showview: 16324
   
   12:10 - Aret med det danska kungaparet
       Repris från 6/1.
       
       Showview: 163430
   
   14:10 - Världscupen i skidskytte
       Direkt från damernas jaktstart i Oberhof, Tyskland.
       Kommentatorer: Johan Ejeborg och Gunilla Knutsson.
       
       Showview: 5683091
   
   15:00 - Uppdrag granskning
       Undersökande journalistik. Text-tv 199. Repris från 8/1.
       Även textat 14/1.
       
       Showview: 84898
   
   16:00 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 98633
   
   16:05 - Lilly Harpers dröm
       Amerikansk dramaserie. Amerikanska Södern i slutet på
       1950-talet. Lilly Harper, en ung färgad ensamstående mor,
       får plats hos den vite stadsåklagaren Forrest Bedford för
       att ta hand om barnen. Lilly Harper vet sin plats och är van
       att hålla tyst. Del 1 av 22. I rollerna: Sam Waterston,
       Kathryn Harrold, Regina Taylor m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 3197188
   
   17:35 - Min trädgard
       Biologilärarens trädgårdsdamm. Vi besöker Svein Åströms
       trädgård i Fredrikstad i Norge. I hans dammar trivs både
       näckrosor och ödlor, utrotningshotade växter och skygga
       smådjur. Repris från 1999.
       
       Showview: 72362
   
   18:00 - Myror i brallan
       Nyfiket naturprogram. Jonas Leksell utforskar naturen
       tillsammans med expertreportern "Fakta-Fanny", Frida
       Normark. Del 1 av 4.
       
       Showview: 4985
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 68850
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 105         07 Jan 2002

   18:30 - Madicken
       TV-serie efter Astrid Lindgrens bok. Del 4 av 6. Spöket i
       brygghuset. I rollerna: Jonna Liljendahl, Liv Alsterlund,
       Monika Nordquist m fl. Text-tv 199, Repris från 1979.
       
       Showview: 2904
   
   19:00 - Snobben
       Amerikansk tecknad serie. Det är alla hjärtans dag, Snobben.
       Repris från 1998.
       
       Showview: 74879
   
   19:25 - Muscle Beach USA
       Kortfilm av Erich Hörtnagl. Vid Santa Monicas strand pumpar
       man upp sina muskler. Repris från 2001.
       
       Showview: 7383546
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 512
   
   20:00 - Sa ska det lata
       Musikalisk frågelek. Del 1 av 11. Enväldig domare: Peter
       Harryson. Vid flyglarna: Anders Berglund och Robert Wells.
       Medverkande: Magnus Carlsson och Andreas Lundstedt mot
       Niclas Wahlgren och Gigi Hamilton. Text-tv 199. Även 12/1
       och textat 16/1.
       
       Showview: 6546
   
   21:00 - Klienten
       Amerikansk thriller från 1994. Baserad på en bok av John
       Grisham. En kvinnlig åklagare åtar sig ett maffiamord. Det
       enda vittnet är en liten pojke och nu måste han beskyddas
       till varje pris. I rollerna: Susan Sarandon, Tommy Lee
       Jones, Mary-Louise Parker m fl. Regi: Joel Schumacher. (The
       Client)
       
       Showview: 81898
   
   23:00 - Rapport
       
       
       Showview: 71879
   
   23:10 - Kulturnyheterna
       Repris från SVT2 tidigare i kväll.
       
       Showview: 7920053
   
   23:20 - Pistvakt
       Svensk komediserie. Del 2 av 6. Besök från Vargvallen. I
       rollerna: Lennart Jähkel, Jacob Nordenson, Tomas Norström m
       fl. Text-tv 199. Repris från 6/1. Även textat 12/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 106         07 Jan 2002

       Showview: 3994091
   
   23:50 - Familjen Macahan
       Amerikansk västernserie. Del 17 av 24. Josh är på väg hem
       när han blir indragen i en bitter fejd. Änkan Cora och
       hennes son Willie driver en flodfärja, som saboteras av
       rivalen Eli. I rollerna: James Arness, Fionnula Flanagan,
       Bruce Boxleitner m fl. Repris från 1978.
       
       Showview: 2134492
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-12
   =================================================================
   
   08:15 - Tweenies
       Tweenies bildar ett band. Förskolestjärnorna Jake, Fizz,
       Milo och Bella i program fyllda av fantasi, sånger, lekar,
       rim och ramsor. Del 1 av 20. Även 18/1.
       
       Showview: 3584589
   
   08:15 - Bolibompa
       
       
       Showview: 8823183
   
   08:35 - ökenbio
       Festliga och fantasifulla föreställningar av Ted Sieger.
       
       Showview: 8256928
   
   08:40 - Klassisk musik för sma barn
       
       
       Showview: 8246541
   
   08:45 - Noaks ö
       Tecknad sameuropeisk serie. Isbjörnen Noak och två mammutar
       bor på en flytande ö i Atlanten. Del 1 av 13. Den försvunna
       djurparken. Repris från 1999.
       
       Showview: 1448560
   
   09:15 - Teckenladan
       Barnprogram för skolbarn.
       
       Showview: 5491657
   
   11:00 - Plus
       Konsumentmagasin. Repris från 7/1.
       
       Showview: 6657
   
   11:30 - Plus ekonomi
       Privatekonomiskt program. Textat. Repris från 8/1.
       
       Showview: 9744

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 107         07 Jan 2002

   
   12:00 - Gör det själv
       För hemmafixaren. Repris från 8/1.
       
       Showview: 51522
   
   12:40 - Nära Robert Broberg
       Robert Broberg i en föreställning från Upsala Stadsteater.
       Textat. Repris från 10/1.
       
       Showview: 3904725
   
   14:00 - Otroligt antikt
       Lättsam tävling om antikviteter. Semifinal. Text-tv 199.
       Repris från 9/1. Även textat 14/1.
       
       Showview: 4473
   
   14:30 - Pistvakt
       Svensk komediserie. Del 2 av 6. Besök från Vargvallen.
       Textat. Repris från 6/1.
       
       Showview: 9164
   
   15:00 - Antikrundan
       Antikvitetsprogram. Vadstena. Textat. Repris från 9/1.
       
       Showview: 37657
   
   16:00 - Hermans Historia
       Historiskt program från 2001. Del 2 av 4. Johan III en
       våldsam intellektuell. Textat. Repris från 10/1.
       
       Showview: 31473
   
   17:00 - Sa ska det lata
       Musikalisk frågelek. Text-tv 199. Repris från 11/1. Även
       textat 16/1.
       
       Showview: 17893
   
   18:00 - Lite snälla
       En sång om vänskap.
       
       Showview: 96251
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 96251
   
   18:05 - Stjärnsystrar
       Svensk familjefilm från 1999. En natt i Norrland föds tre
       flickor som alla döps till Johanna, samtidigt som en stor,
       ny stjärna tänds uppe i himlen. Johannorna växer upp
       ovetandes om varandra men med samma känsla av saknad och
       ensamhet gnagande inom dem. I rollerna: Teresa Niva, Vania
       Panes Lundmark, Fanny Kivimäki m fl. Regi: Tobias Falk.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 108         07 Jan 2002

       Text-tv 199.
       
       Showview: 4027183
   
   19:25 - Kärlek i Europa
       Kortfilmsserie av Erich Hörtnagl. Del 1. Edinburgh.
       
       Showview: 7350218
   
   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 42947
   
   19:45 - Sportnytt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 843541
   
   20:00 - Minnenas television
       Del 4 av 5. "Frisöndag" från 1961. Teaterpjäs av Leck
       Fischer. Margaretha Krook gör här ett av sina starka
       kvinnoporträtt. Hon spelar hemmafrun som får nog och går
       hemifrån ett tag. I ett samtal med Arne Weise berättar den f
       d TV-teaterchefen Lars Löfgren bland annat om Margaretha
       Krook. I rollerna: Margaretha Krook, Torsten Lilliecrona,
       Birger Malmsten m fl. Text-tv 199.
       
       Showview: 36980
   
   21:30 - Är det nagon därute?
       Om livet som klärvoajant medium. På Clairvoyance-skolan i
       Köpenhamn utbildas medier. Här träffas Mette och Jens Bo som
       har det gemensamt att de sedan barnsben känt och upplevt
       oförklarliga saker.
       
       Showview: 78980
   
   22:30 - Veckans konsert: Baluns pa Berwaldhallen!
       Andra akten av 2002 års trettondagsshow. Med Benny
       Anderssons orkester, vokalisterna Helen Sjöholm och Tommy
       Körberg, trumpetaren Tora Thorslund, Sveriges Radios
       Symfoniorkester, dirigenten Kristjan Järvi m fl. Även i SVT2
       13/1.
       
       Showview: 73251
   
   23:25 - Rapport
       
       
       Showview: 5828812
   
   23:30 - Blind mans bluff
       Australiskt minidrama. Anna är singel och har det litet
       besvärligt att få till något varaktigt med män. Så en dag
       träffar hon Jean, som är blind, och blir upp över öronen
       kär. I rollerna: Kate Agnew, Tony Martin, Rachel Blake.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 109         07 Jan 2002

       Showview: 33396
   
   23:55 - Familjen Macahan
       Amerikansk västernserie. Del 18 av 24. Sheriff Orville Gant
       lyckas fånga en bankrånare som påstår sig veta vem som
       mördade domaren i Las Mesas. I rollerna: James Arness,
       Fionnula Flanagan, Bruce Boxleitner m fl. Repris från 1978.
       
       Showview: 7295947
   
   =================================================================
   SVT1 2002-01-13
   =================================================================
   
   08:15 - Bolibompa
       
       
       Showview: 8727955
   
   08:15 - Ole Alexander filibom bom bom
       Mamma ber Ole Alexander att gå till affären och handla. Del
       1 av 7.
       
       Showview: 3544961
   
   08:35 - Magnus och Myggan
       Dansk tecknad serie om mullvaden Magnus och hans polare
       Myggan. Del 1 av 5. Snömullvaden.
       
       Showview: 1455684
   
   08:45 - I Mumindalen
       Tecknad finsk-japansk serie. Fågelfamilj i fara.
       
       Showview: 1415232
   
   10:55 - Världscupen i skidskytte
       Direkt från damernas masstart i Oberhof, Tyskland.
       Kommentatorer: Johan Ejeborg och Gunilla Knutsson.
       
       Showview: 45880058
   
   12:55 - Norrvikens trädgardar
       Ett trädgårdsliv. Repris från 7/1.
       
       Showview: 138348
   
   13:25 - Pinocchios äventyr
       Brittisk familjefilm från 1997. Den sedeslärande sagan om
       trädockan som vill bli en riktig pojke. I den här
       nyinspelningen rör sig en dataanimerad Pinocchio bland
       filmens riktiga skådespelare och miljöer. I rollerna: Martin
       Landau, Jonathan Taylor Thomas, GeneviÅve Bujold m fl. Regi:
       Steve Barron. Text-tv 199. (The Adventures of Pinocchio)
       
       Showview: 5388329
   
   15:00 - Dokument utifran: Terrornätet i Tyskland

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 110         07 Jan 2002

       Textat. Repris från 10/1.
       
       Showview: 80416
   
   16:00 - Resa i Antarktis
       Dokumentärfilm. För 100 år sedan etablerade en svensk
       expedition, under ledning av Otto Nordenskjöld, en
       basstation i Antarktis. Filmarna Leif Hedman, Kjell
       Treutiger och Bengt Oldenburg har färdats i spåren efter
       sina landsmän. Även 15/1.
       
       Showview: 84232
   
   17:00 - Transfer
       UR. Del 1 av 7. På andra stranden. Tusentals barn och vuxna
       har de senaste åren omkommit när de försökt ta sig över det
       smala sundet mellan Marocko och Spanien. Programledare:
       Sharon Jåma. Text-tv 199. Även 14/1 och 15/1.
       
       Showview: 6801
   
   17:30 - Jorden är platt
       Special. UR. Fem forskare har bytt sina trygga laboratorier
       mot livet på en öde ö. Fyra söndagar i rad kommer vi att få
       se hur de klarar sig på ön. Del 1 av 4. Programledare: Kate
       Humble. Text-tv 835. Textat. Även 14/1 och 15/1.
       
       Showview: 5508
   
   18:00 - Bolibompa
       
       
       Showview: 1077
   
   18:00 - Hund och Anka
       Del 10 av 13. Tio små apor.
       
       Showview: 77435
   
   18:10 - Varför elefanterna
       Tecknad rysk film. En dag på zoo kan bli både tråkig och
       rolig.
       
       Showview: 9986428
   
   18:30 - Ronja Rövardotter
       Efter Astrid Lindgrens bok om Ronja Rövardotters liv. Del 2
       av 3. I rollerna: Hanna Zetterberg, Dan Håfström, Börje
       Ahlstedt m fl. Text-tv 199. Repris från 1986.
       
       Showview: 12936
   
   19:20 - Min farmor strök kungens skjortor
       Norsk-kanadensisk tecknad film. Om en helt vanlig liten
       människas arbetsliv.
       
       Showview: 359619
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 111         07 Jan 2002

   19:30 - Rapport
       Text-tv 399.
       
       Showview: 232
   
   20:00 - Pistvakt
       Svensk komedieserie. Del 3 av 6. Lusekoftanovan. Olle har
       gått på bio och mor drömmer om kärleken när en norsk pilot
       tvingas nödlanda i Svartlien. I rollerna: Lennart Jähkel,
       Jacob Nordenson, Tomas Norström m fl. Text-tv 199. Repris
       från 2000. Även 18/1 och textat 19/1.
       
       Showview: 145
   
   20:30 - Sportspegeln
       Även 14/1.
       
       Showview: 62787
   
   21:15 - Packat & klart
       Resemagasin. Programledare: Anders Ros‚n och Mia Norin.
       Text-tv 199. Även 16/1 och textat 19/1.
       
       Showview: 768874
   
   21:45 - Skyddat vittne
       Brittisk dramathriller. Laura Tracey jobbar på en stor
       affärsbank i London. Vissa transaktioner väcker hennes
       misstankar och när Laura till slut anger banken för tvätt av
       svarta pengar hamnar hon rejält i hetluften. Del 1 av 4. I
       rollerna: Amanda Burton, Bill Paterson, Neil Pearson m fl.
       
       Showview: 628771
   
   22:30 - Om barn
       UR. Program för nyblivna föräldrar. "Om barn" svarar på dina
       frågor och berättar om vad små barn längtar efter och
       behöver. Även 14/1 och 15/1.
       
       Showview: 752
   
   23:00 - Rapport
       
       
       Showview: 92706
   
   23:05 - Dokumentären: Minns du det landet?
       En berättelse mellan dragspel och dynamit. Olle Häger
       återvänder till sin barndoms byar. Text-tv 199. Repris från
       9/1 i SVT2.
       
       Showview: 4807690
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 112         07 Jan 2002

   __________________________
   # SVT2 tablå för vecka 2 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Micael Bulow 2:204/710
   Källa: www.ingelshed.nu
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-07
   =================================================================
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 79216
   
   17:10 - Sex av sex miljarder
       Dokumentärserie. Del 4 av 6. Soroji Getalanda var 14 år
       gammal den gången för 25 år sedan då filmaren och
       författaren Stig Holmqvist gjorde en berättelse om hans liv
       på savannen i norra Tanzania. I sin nya film återvänder
       Holmqvist till Soroji och berättar om mötet mellan då och
       nu. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 59939
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3535668
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 6094084
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3518991
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 53656
   
   18:15 - Livslust
       Hälsomagasin. Del 1 av 17. Ingen kan göra så mycket för din
       hälsa som du själv, säger dr Pekka Puska, chef för
       förebyggande hälsoarbetet på WHO i GenÅve. Programmet
       besöker frukostklubben Annorlunda som bjuder Eskilstunaborna
       på mycket livslust. Gäster: infektionsläkaren Erik Sandholm
       som ger goda råd om hur man ska klara influensan, och Stefan
       Perhamre, läkare som säger att motion och friskvård måste
       bli en del av sjukvården. Anders Halvarsson svarar på

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 113         07 Jan 2002

       tittarnas brevfrågor. Programledare: Ulf Schenkmanis. Även i
       SVT1 8/1 och textat i SVT2 13/1. Text-tv 299.
       
       Showview: 9941649
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 15804
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 962465
   
   19:30 - Dinosauriernas tid
       Brittisk dokumentärserie. Del 4 av 8. Som ett modernt
       segelflygplan och lika stor, med tolv meters vingbredd
       sveper en Ornithocheirus fram. Han är ständigt på färd, för
       att söka föda eller partner. Vi befinner oss i Brasilien för
       127 miljoner år sedan. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 2194
   
   20:00 - Vetenskapens Värld
       Vetenskapsprogram. Del 1 av 10. Mjältbrand och andra
       mördande mikrober är den nya terrorns supervapen. De
       skapades redan under kalla kriget i USA:s och Sovjets
       vapenlaboratorier. Programledare: Bo G Erikson. Text-tv 299.
       Även textat 12/1.
       
       Showview: 4668
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 6587
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 30129
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4494533
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 9621723
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2071587
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 114         07 Jan 2002

   22:10 - Ikon
       Dokumentärfilmsmagasin. Del 7 av 8. "Parkeringsplatsen" av
       Nanna Huolman en film om Nannas pappa som dog på en
       parkeringsplats. "Going Equipped" en animerad dokumentär av
       den kända studion AArdman. "Samasen" av Balsam Hellström en
       film om en svensk kvinna som försörjer sig som magdansös i
       Kairo. "Supernatural" av Anita Malmqvist en konstfilm
       filmad med värmekamera. "Trafiken i Teheran" av Ali Boriri
       filmaren Ali åker tillbaka till Teheran efter 20 år i
       Sverige. Även 13/1.
       
       Showview: 288465
   
   22:40 - Citizen Cohn
       Amerikansk dramadokumentär från 1993. Roy Cohn blev känd som
       senator Joseph McCarthys högra hand under häxjakten på
       kommunister i USA på 50-talet. Inte minst Hollywood
       drabbades. Cohn var en hänsynlös och hatad advokat och
       politiker. I rollerna: James Woods, Joe Don Baker, Joseph
       Bologna m fl. Regi: Frank Pierson.
       
       Showview: 7154910
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-08
   =================================================================
   
   16:00 - Dokumentären: Germaner
       Historisk dokumentär. Om konsten att uppfinna sina förfäder.
       Det hölls för sanning förr i tiden att vi svenskar levde i
       ett renrasigt rike och tillhörde en överlägsen folkstam
       germanerna. Maja Hagerman rotar i ett dammigt kapitel i vår
       historia, som ännu lever i vikingaromantik och new age.
       Textat. Repris från 2/1.
       
       Showview: 84243
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 59175
   
   17:10 - Sex av sex miljarder
       Dokumentärserie. Del 5 av 6. För 27 år sedan gjorde Stig
       Holmqvist en film om Sheila McFall och hennes liv i den
       katolska stadsdelen Ardoyne i Belfast. När Holmqvist nu
       återvänder patrullerar fortfarande brittiska soldater i
       Sheilas kvarter. Men en bräcklig fred håller på att växa
       fram i Nordirland. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 19088
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3595040
   
   17:45 - Uutiset

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 115         07 Jan 2002

       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 9194316
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3585663
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 54595
   
   18:15 - Till byteshandelns lov
       Hur fungerar ett system med byteshandel tillsammans med vår
       tids mer vanliga pengaekonomi? Följ med till Kent i England
       och se hur olika ekonomier fungerar parallellt på dagens
       engelska landsbygd. Även 13/1.
       
       Showview: 63885
   
   18:45 - Mats och Dimma
       När Mats Wikström bestämt sig för att köpa häst hade han
       inte direkt tänkt sig en nordsvensk. Men när han såg in i
       Dimmas ögon var det kärlek vid första ögonkastet. Även 12/1.
       
       Showview: 601934
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 84601
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 406156
   
   19:30 - Pass
       UR. Ett gränslöst språkprogram. I programmet möter vi bland
       annat artisten Mendez, som pratar om sitt latinamerikanska
       ursprung. Text-tv 299 och 880. Även i SVT1 16/1 och 18/1.
       
       Showview: 1446
   
   20:00 - Vita huset
       Amerikansk dramaserie. Del 19 av 22. Toby är fortfarande
       skakad av insikten om Bartlets sjukdom och uppmanar C J att
       luska ut om det finns risk för läckor från Vita huset.
       Verkliga problem kan uppstå, om det visar sig att Bartlet
       under ed har svurit på att han är fullt frisk. I rollerna:
       Martin Sheen, Stockard Channing, Elisabeth Moss m fl.
       
       Showview: 36359
   
   20:45 - Filmare pa väg: Färden
       En familj ska åka på bröllop. På ytan verkar allt som det

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 116         07 Jan 2002

       ska, men den äkta glädjen vill inte infinna sig. Mamman i
       familjen, som spelas av Stina Ekblad, får en obehaglig
       förnimmelse. En film av Korosh Mirhosseini. Repris från 1999.
       
       Showview: 3548663
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2311
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 10088
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4461205
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 3926935
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2975359
   
   22:10 - Kamera: Fyren
       Dokumentär från 2000. Följ med på en guidad resa till
       världens fyrar, en resa som blandar skräckromanriska
       berättelser med humor och kuriosa. En film av Magnus
       Enqvist, Kristian Petri och Jan Röed. Text-tv 299. Även
       textat 12/1.
       
       Showview: 1049595
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-09
   =================================================================
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 10286
   
   17:10 - Sex av sex miljarder
       Dokumentärserie. Sista delen. Eusebio Jeronimo Pablo är
       mayaindian och levde uppe i Guatemalas högland när Stig
       Holmqvist mötte honom för drygt 20 år sedan. Efter 36 år av
       inbördeskrig i Guatemala sluts ett fredsavtal mellan
       gerillan och regeringen. Eusebio får nu möjlighet att
       återvända till sitt hemland. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 55557

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 117         07 Jan 2002

   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3562712
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 4694408
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3552335
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 14644
   
   18:15 - Mitt Helsingfors
       Följ med på en annorlunda rundtur genom en av våra nordiska
       huvudstäder och bli guidad av bl a Märta Tikkanen,
       författare, Juha Lehti, rocksångare och Tomi Kontio, poet.
       Även 13/1.
       
       Showview: 891793
   
   18:55 - Lottodragningen
       
       
       Showview: 9685793
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 11422
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 940847
   
   19:30 - Trigger happy TV
       Brittisk humor från 2001. Del 2 av 3. Dom Joly gör Londons
       gator osäkra med sin egna form av humor.
       
       Showview: 35002
   
   19:55 - Arhundradets bilder
       1945 Mussolinis slut. För Hitlers ideologiske förebild
       Benito Mussolini gick kriget inget vidare. Folket fick nog
       av ledarens stora ord om ärorika segrar och herravälde och
       han avrättades av italienska partisaner. Vincenzo Carrese
       tog den sista bilden. Repris från 2000.
       
       Showview: 4127644

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 118         07 Jan 2002

   
   20:00 - Dokumentären: Minns du det landet?
       En berättelse mellan dragspel och dynamit. Olle Häger
       återvänder till sin barndoms byar tillsammans med Bengan
       Jansson, Anna-Clara Tidholm, Björn Ståbi, Barbro "Lill-Babs"
       Svensson, Per "Packet" Persson och många andra. En
       självsvåldig dokumentär om ett landskap och en livsstil.
       Text-tv 299. Även textat 10/1 och text-tv-textat i SVT1 13/1.
       
       Showview: 65538
   
   20:55 - Anslagstavlan
       Textat.
       
       Showview: 7819267
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2267
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 63847
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4438977
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 7221147
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2935731
   
   22:10 - Vit som marmor
       Finskt drama från 1998. Ossi är pensionär och framlever sina
       dagar på ett ålderdomshem tillsammans med sin senildementa
       hustru Nelly. En dag får Ossi nog. Han lämnar hemmet och ger
       sig ut på en vild och galen resa genom landet. I rollerna:
       Lasse Pöysti och Eeva-Kaarina Volanen. Regi: Matti Ijäs.
       Repris från 2000.
       
       Showview: 4019557
   
   23:10 - Lotto med Vikinglotto
       
       
       Showview: 9904557
   
   23:15 - Mannen fran U.N.C.L.E.
       Amerikansk agentserie från 1964. Sista delen. The odd man

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 119         07 Jan 2002

       affair. I rollerna: Robert Vaughn, David McCallum, Leo G.
       Carroll m fl.
       
       Showview: 8822977
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-10
   =================================================================
   
   16:00 - Dokumentären: Minns du det landet?
       En berättelse mellan dragspel och dynamit. Olle Häger
       återvänder till sin barndoms byar. Textat. Repris från 9/1.
       Även text-tv-textat i SVT1 13/1.
       
       Showview: 93381
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 59565
   
   17:10 - Sverigereportaget: I väntan pa Gardell
       Jonas Gardell åkte sommaren 2001 till Adak, en by med 170
       invånare i Västerbottens inland. Filmen skildrar tankarna om
       framtiden i ett Adak i väntan på Gardell. Textat. Repris
       från 6/1. Även text-tv-textat 11/1.
       
       Showview: 46836
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3466584
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 7448120
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3456107
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 67403
   
   18:15 - 80 mil till fots
       På väg till Santiago de Compostela. Vad kan en brasiliansk
       läkare, en belgisk steward och en finsk reporter ha
       gemensamt? Jo, de är moderna pilgrimer som bestämt sig för
       att vandra den tusen år gamla pilgrimsleden. Även 13/1.
       
       Showview: 89213
   
   18:45 - Inför Svenska Idrottsgalan 2002

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 120         07 Jan 2002

       De tio final-lagen i "Tidernas lag" presenteras.
       Idrottsgalans programledare Kristin Kaspersen och Leif
       "Loket" Olsson öppnar telefonslussarna för tv-tittarnas
       omröstning. Vinnarlaget presenteras i "Svenska Idrottsgalan
       2002" 14/1 i SVT1. Repris från 6/1.
       
       Showview: 592836
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 91381
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 460958
   
   19:30 - Tromsö rockar fett
       Långt upp i Nordnorge vibrerar luften av garagerock, techno,
       pop och världsmusik. De senaste 30 åren har de största
       norska artisterna kommit från lilla Tromsö. I ett reportage
       från musikfestivalen "by:Larm" i somras möter vi
       skivbolagsdirektörer, radioproducenter och musikjournalister
       som alla letar nya talanger. Även 11/1.
       
       Showview: 4958
   
   20:00 - Mosaik
       Samhällsprogram. Del 1 av 16. Programledare: Othman Karim.
       Text-tv 299. Även 12/1 och textat 14/1.
       
       Showview: 1671
   
   20:30 - Saknaden efter Gud
       Del 2 av 5. Efter Bibeln om behovet av berättelse. Göran
       Rosenberg samtalar med författaren Kerstin Ekman. Text-tv
       299. Även 11/1 och textat 12/1.
       
       Showview: 3382
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2923
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 10478
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4332749
   
   21:50 - Sportnytt
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 121         07 Jan 2002

       
       Showview: 1526359
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2902403
   
   22:10 - Känsligt läge
       Ungdomsprogram. Om vad vi grubblar på under dagarna och
       ältar under nätterna, om våra relationer med andra och oss
       själva. Del 1 av 10. Programledare: Kalle Brunelius. Även
       12/1.
       
       Showview: 167720
   
   22:40 - Madonna berättelser fran Los Angeles
       Petra Wangler åkte till Los Angeles för att träffa några av
       Madonnas kompisar och medarbetare, för att få reda på hur
       det är att backa upp en av världens största artister och hur
       det är att ingå i Madonnas vardag. Text-tv 299. Repris från
       2001.
       
       Showview: 4992836
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-11
   =================================================================
   
   16:00 - Expedition: Robinson
       Svensk dokumentärsåpa. Sista delen. Finalen från
       Kittelfjäll. Textat. Repris från 5/1.
       
       Showview: 9708689
   
   16:50 - Inför Melodifestivalen
       Två veckor kvar till musikfesten i TV. Möt artisterna inför
       Melodifestival-turn‚n. Ciceron: Kjell Eriksson. Repris Från
       5/1.
       
       Showview: 9214053
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 15904
   
   17:10 - Saknaden efter Gud
       Del 2 av 5. Efter Bibeln om behovet av berättelse. Text-tv
       299. Repris från 10/1. Även textat 12/1.
       
       Showview: 62237
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3433256
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 122         07 Jan 2002

   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 1743332
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3423879
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 30072
   
   18:15 - Den norske kocken
       Choklad. Det är inte så svårt att laga sin egen konfekt.
       Norske Lars Barmen har bjudit in en sann chokladkonstnär,
       Sverre Sætre. Även 16/1.
       
       Showview: 6062256
   
   18:40 - Gjutarnas natt
       En internationell grupp konstnärer skapade konstverk i
       gjutjärn framför publik i somras i Finland. Resultatet blev
       ca 100 skulpturer. Även 12/1.
       
       Showview: 433256
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 37850
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 824459
   
   19:30 - Dinosauriernas tid
       Brittisk dokumentärserie. Del 5 av 8. För 106 miljoner år
       sedan var Sydpolen täckt av väldiga skogar och träsk.
       Havsytan låg högre än någonsin. Det var en extrem miljö att
       leva i sex månaders dag och sex månaders natt. Vilka
       varelser kunde anpassa sig till detta? Text-tv 299. Repris
       från 2000.
       
       Showview: 5966
   
   20:00 - K Special: Sangen om Nick Drake
       Sångaren/kompositören Nick Drake (1948-74) blev bara 26 år.
       Därefter hann 20 år gå innan hans sånger fick den
       uppskattning de förtjänade. Han skrev om landskap, rum och
       själar ur djupet av en ung fritänkare och ensamvarg. Hans
       känslighet och integritet var grunden till hans stora
       poetiska och musikaliska gåva men den ledde honom samtidigt
       bort från livet. Hans syster, skådespelerskan Gabrielle
       Drake berättar. Även 13/1.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 123         07 Jan 2002

       
       Showview: 80237
   
   20:50 - Kvinnor i världen
       Kvinnor för fred i Colombia. Ana Teresa Bernai organiserade
       fredsmarschen i Bogota i oktober 1999. 16-åriga Dilia Lozano
       fick alla skolor i Bogota att delta i fredsmarschen.
       
       Showview: 3309782
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 6459
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 89275
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4392121
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 4370071
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2806275
   
   22:10 - Ocean Race
       Havskappsegling. Del 15 av 31. Katarina Hultling möter
       havskappseglarna på målbryggan i Auckland på Nya Zeeland och
       på "Ocean Bar" i Stockholm finns Johan Tor‚n med inbjudna.
       Även 12/1 och 13/1.
       
       Showview: 601411
   
   22:40 - En kvinnas hemlighet
       Brittiskt romantiskt drama. Jess är frånskild sedan många år
       och lever ett rätt behagligt liv med sina två barn i övre
       tonåren. Båda är på väg att flytta hemifrån och Jess
       planerar att se om sig själv och sina intressen. Då
       inträffar katastrofen, sonen Danny dör i en bilolycka. Del 1
       av 3. I rollerna: Siobhan Redmond, Paul Bettany, Miles
       Anderson m fl.
       
       Showview: 5832140
   
   23:30 - Sverigereportaget: I väntan pa Gardell
       Jonas Gardell åkte sommaren 2001 till Adak, en by i
       Västerbottens inland. Text-tv 199. Repris från 6/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 124         07 Jan 2002

       Showview: 3614
   
   00:00 - Tromsö rockar fett
       Långt upp i Nordnorge vibrerar luften av garagerock, techno,
       pop och världsmusik. Repris från 10/1.
       
       Showview: 2367
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-12
   =================================================================
   
   11:15 - Säsongstart. Salt & Peppar
       Del 1 av 10. Premiärgäst är Addiswa Stenström, adopterad
       från Etiopien.
       
       Showview: 3875947
   
   11:15 - Pa teckensprak
       
       
       Showview: 4031454
   
   11:30 - Pa teckensprak: Kolla
       Del 1 av 10. Vi ger oss ut på äventyr.
       
       Showview: 5569003
   
   11:45 - Pa teckensprak: Nyhetstecken lördag
       Nyhetsmagasin med aktuellt från dövvärlden och omvärlden.
       
       Showview: 3856812
   
   12:00 - Vetenskapens Värld
       Den nya terrorns supervapen. Textat. Repris 7/1.
       
       Showview: 20893
   
   13:00 - Gjutarnas natt
       En internationell grupp konstnärer skapade konstverk i
       gjutjärn i somras i Finland. Repris från 11/1.
       
       Showview: 31589
   
   13:20 - Kamera: Fyren
       En resa till världens fyrar. Textat. Repris från 8/1.
       
       Showview: 6439522
   
   15:10 - Mats och Dimma
       Mats Wikström och hans häst. Repris från 8/1.
       
       Showview: 7775725
   
   15:20 - Massajland
       Mikael och Titti Strandberg på upptäcktsresa i Massajland i
       Afrika. Textat. Repris från 6/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 125         07 Jan 2002

       Showview: 5590152
   
   16:15 - Mosaik
       Samhällsprogram. Text-tv 299. Repris från 10/1. Även textat
       14/1.
       
       Showview: 5121251
   
   16:45 - Saknaden efter Gud
       Del 2 av 5. Efter Bibeln om behovet av berättelse. Textat.
       Repris från 10/1.
       
       Showview: 5142744
   
   17:15 - Ocean Race
       Havskappsegling. Del 15 av 31. På målbryggan i Auckland.
       Repris från 11/1. Även 13/1.
       
       Showview: 65102
   
   17:45 - Lotto
       
       
       Showview: 5048544
   
   17:55 - Helgmalsringning
       Professor Anders Piltz mediterar över det mänskliga ansiktet
       i ett medeltida altarskåp.
       
       Showview: 3483251
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 37096
   
   18:15 - Landet Runt
       Veckokrönika med inslag från SVT:s nyhetsredaktioner landet
       runt. Programledare: Staffan Lindström. Text-tv 299. Även i
       SVT1 15/1 och textat 18/1.
       
       Showview: 9816909
   
   19:00 - Sjung min själ
       Del 1 av 4. Björn Hedström väljer sånger ur förra årets
       programserie från Umeå. Även 13/1.
       
       Showview: 6541
   
   19:30 - Kenny Starfighter
       Svensk äventyrsserie. Sista delen. Kennys återkomst. Med
       Burken vid spakarna ger sig Kenny och Sofia ner i
       Katakomberna för att göra upp med Dr Deo alias överste
       Heinz. I rollerna: Johan Rheborg, Måns Westfeldt, Lakke
       Magnusson m fl. Text-tv 299. Repris från 1997.
       
       Showview: 5812
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 126         07 Jan 2002

   20:00 - Ta en flicka som du
       Brittisk dramaserie. Byggd på Kingsley Amis moderna
       klassiker om en ung lärarinnas möte med den nya
       sexualiteten. Det är sommaren 1959 och England ska snart
       uppleva p-pillret och den sexuella revolutionen. Då kommer
       Jenny Bunn till en småstad och ett nytt jobb på lågstadiet.
       Del 1 av 3. I rollerna: Sienna Guillory, Rupert Graves, Ian
       Driver m fl.
       
       Showview: 34725
   
   20:55 - K-märkta ord
       Göran Willis och Staffan Bengtsson presenterar ord, som var
       extra gångbara på 50- och 60-talet. Del 1 av 3. Kvällens ord
       är Cocktail. Repris från 2001.
       
       Showview: 7740183
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 72638
   
   21:15 - Farligt begär
       Amerikanskt drama från 1988. I Frankrike just före
       revolutionen har markisinnan de Merteuils älskare lämnat
       henne för att gifta sig med en ung flicka. Nu vill hon ha
       revansch. Hon ber sin vän och f d älskare, greve de Valmont,
       att förföra flickan före bröllopet. I rollerna: Glenn Close,
       John Malkovich, Michelle Pfeiffer m fl. Regi: Stephen
       Frears. (Dangerous Liaisons)
       
       Showview: 5584102
   
   23:10 - Anna Karenina
       Brtittisk dramaserie efter Tolstojs roman. Del 2 av 4. Anna
       har inlett en passionerad kärleksaffär med den unge
       officeren Vronskij. Hon har berättat om affären för sin man
       som hotar med skilsmässa. I rollerna: Helen McCrory, Stephen
       Dillane, Kevin McKidd m fl. Repris från 2001.
       
       Showview: 2663229
   
   00:05 - Känsligt läge
       Ungdomsprogram. Del 1 av 10. Repris från 10/1.
       
       Showview: 12684
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-13
   =================================================================
   
   09:15 - Livslust
       Hälsomagasin. Textat. Repris från 7/1.
       
       Showview: 1243874
   
   10:00 - Gudstjänst

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 127         07 Jan 2002

       Gudstjänst från Umeå stads kyrka med Håkan Holmlund som
       predikant och liturg. Umeå stadsförsamlings kyrkokör
       medverkar. Körledare är Nils Granlund och organist Benneth
       Wållberg. Även i SVT1 14/1.
       
       Showview: 33058
   
   11:00 - Sjung min själ
       Sånger ur förra årets programserie från Umeå. Repris från
       12/1.
       
       Showview: 9597
   
   11:30 - 80 mil till fots
       På väg till Santiago de Compostela. Repris från 10/1.
       
       Showview: 2684
   
   12:00 - Till byteshandelns lov
       Hur fungerar ett system med byteshandel tillsammans med vår
       tids mer vanliga pengaekonomi? Repris från 8/1.
       
       Showview: 3313
   
   14:05 - Gravida ballerinor
       De gravida ballerinorna vid Kungliga Baletten, Marie
       Lindqvist och Anna Valev, dansar i slutet av sina
       havandeskap. Koreografi: örjan Andersson. Regi: Birgitta
       öhman. Repris från 25/12.
       
       Showview: 9433619
   
   14:30 - Mitt Helsingfors
       En annorlunda rundtur genom Helsingfors. Repris från 9/1.
       
       Showview: 8327690
   
   15:10 - K Special: Sangen om Nick Drake
       Sångaren/kompositören Nick Drake (1948-74) blev bara 26 år.
       Därefter hann 20 år gå innan hans sånger fick den
       uppskattning de förtjänade. Repris från 11/1.
       
       Showview: 1003619
   
   16:00 - Veckans konsert: Baluns pa Berwaldhallen!
       Akt 1. 2002 års trettondagsshow med Benny Anderssons
       Orkester, vokalisterna Helen Sjöholm och Tommy Körberg,
       pianisten Ter‚s Löf, Sveriges Radios Symfoniorkester,
       dirigenten Kristjan Järvi m fl. Repris från 6/1.
       
       Showview: 66348
   
   17:00 - Baluns pa Berwaldhallen!
       Akt 2 av 2002 års trettondagsshow. Repris från 12/1.
       
       Showview: 98139
   
   17:55 - Regionala nyheter

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 128         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 3387023
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 47752
   
   18:15 - Sverigereportaget: Koranen och kärleken
       Del 3 av 5. Han är 21 och förälskad och muslim. Hon är 21
       och kär. Men hon är kristen och vill inte konvertera. Måste
       han välja mellan Kärleken och Koranen? Möt Cihan och
       Kristin, ett ungt förälskat par från Göteborg. Text-tv 299.
       Även textat 15/1 och text-tv-textat 18/1.
       
       Showview: 38690
   
   18:45 - Uppriktigt sagt
       Del 1 av 4. Liv Ullmann välkomnar Frank Sjöman från
       Helsingfors till sitt sommarparadis vid Sandefjord. Här uppe
       på berget samtalar de främst om Liv i rollen som
       internationellt framgångsrik yrkeskvinna men också om hennes
       mycket privata person. Text-tv 299. Även i SVT1 16/1 och
       textat i SVT2 17/1.
       
       Showview: 55313
   
   19:15 - Star trek: Voyager
       Amerikansk science fiction-serie. Del 23 av 26. 11:59. I
       rollerna: Kate Mulgrew, Robert Beltran, Roxann Dawson m fl.
       
       Showview: 256058
   
   20:00 - Med nästan ingenting
       Portugisisk dokumentärfilm från 2001. Kap Verde-öarna har
       mestadels ung befolkning. Det är ett fattigt land och barnen
       har inte fått många julklappar i år heller. Men de, liksom
       de vuxna, är vana att klara sig "med nästan ingenting".
       (2001).
       
       Showview: 8394
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 34145
   
   21:15 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 7738348
   
   21:20 - En släkting till älvorna
       Dokumentär från 1999. Om sångaren Freddie Wadling, hans liv
       och hans musik. Filmen är ett gestaltande porträtt av en
       egensinnig, självförbrännande och fascinerande människa, en
       överlevare som alltid gått sina egna vägar och ignorerat

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 129         07 Jan 2002

       trenderna. Innehåller outgivet musikmaterial och unika
       inspelningar. Av Kirsi Nevanti. Text-tv 299.
       
       Showview: 6680690
   
   22:55 - Mäns hemliga liv
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 8 av 13. Michael får
       hotbrev och mystiska telefonsamtal men polisen vill inte
       hjälpa honom. I rollerna: Peter Gallagher, Bradley Whitford,
       Mitch Rouse m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 3466435
   
   23:15 - Ikon
       Dokumentärfilmsmagasin. "Parkeringsplatsen" av Nanna
       Huolman, "Going Equipped" av Aardman, "Samasen" av Balsam
       Hellström, "Supernatural" av Anita Malmqvist och "Trafiken i
       Teheran" av Ali Boriri. Repris från 7/1.
       
       Showview: 5221690
   
   23:45 - Ocean Race
       Havskappsegling. I Auckland. Repris från 11/1.
       
       Showview: 4219684
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-07
   =================================================================
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 79216
   
   17:10 - Sex av sex miljarder
       Dokumentärserie. Del 4 av 6. Soroji Getalanda var 14 år
       gammal den gången för 25 år sedan då filmaren och
       författaren Stig Holmqvist gjorde en berättelse om hans liv
       på savannen i norra Tanzania. I sin nya film återvänder
       Holmqvist till Soroji och berättar om mötet mellan då och
       nu. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 59939
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3535668
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 6094084
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 130         07 Jan 2002

       Showview: 3518991
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 53656
   
   18:15 - Livslust
       Hälsomagasin. Del 1 av 17. Ingen kan göra så mycket för din
       hälsa som du själv, säger dr Pekka Puska, chef för
       förebyggande hälsoarbetet på WHO i GenÅve. Programmet
       besöker frukostklubben Annorlunda som bjuder Eskilstunaborna
       på mycket livslust. Gäster: infektionsläkaren Erik Sandholm
       som ger goda råd om hur man ska klara influensan, och Stefan
       Perhamre, läkare som säger att motion och friskvård måste
       bli en del av sjukvården. Anders Halvarsson svarar på
       tittarnas brevfrågor. Programledare: Ulf Schenkmanis. Även i
       SVT1 8/1 och textat i SVT2 13/1. Text-tv 299.
       
       Showview: 9941649
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 15804
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 962465
   
   19:30 - Dinosauriernas tid
       Brittisk dokumentärserie. Del 4 av 8. Som ett modernt
       segelflygplan och lika stor, med tolv meters vingbredd
       sveper en Ornithocheirus fram. Han är ständigt på färd, för
       att söka föda eller partner. Vi befinner oss i Brasilien för
       127 miljoner år sedan. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 2194
   
   20:00 - Vetenskapens Värld
       Vetenskapsprogram. Del 1 av 10. Mjältbrand och andra
       mördande mikrober är den nya terrorns supervapen. De
       skapades redan under kalla kriget i USA:s och Sovjets
       vapenlaboratorier. Programledare: Bo G Erikson. Text-tv 299.
       Även textat 12/1.
       
       Showview: 4668
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 6587
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 30129

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 131         07 Jan 2002

   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4494533
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 9621723
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2071587
   
   22:10 - Ikon
       Dokumentärfilmsmagasin. Del 7 av 8. "Parkeringsplatsen" av
       Nanna Huolman en film om Nannas pappa som dog på en
       parkeringsplats. "Going Equipped" en animerad dokumentär av
       den kända studion AArdman. "Samasen" av Balsam Hellström en
       film om en svensk kvinna som försörjer sig som magdansös i
       Kairo. "Supernatural" av Anita Malmqvist en konstfilm
       filmad med värmekamera. "Trafiken i Teheran" av Ali Boriri
       filmaren Ali åker tillbaka till Teheran efter 20 år i
       Sverige. Även 13/1.
       
       Showview: 288465
   
   22:40 - Citizen Cohn
       Amerikansk dramadokumentär från 1993. Roy Cohn blev känd som
       senator Joseph McCarthys högra hand under häxjakten på
       kommunister i USA på 50-talet. Inte minst Hollywood
       drabbades. Cohn var en hänsynlös och hatad advokat och
       politiker. I rollerna: James Woods, Joe Don Baker, Joseph
       Bologna m fl. Regi: Frank Pierson.
       
       Showview: 7154910
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-08
   =================================================================
   
   16:00 - Dokumentären: Germaner
       Historisk dokumentär. Om konsten att uppfinna sina förfäder.
       Det hölls för sanning förr i tiden att vi svenskar levde i
       ett renrasigt rike och tillhörde en överlägsen folkstam
       germanerna. Maja Hagerman rotar i ett dammigt kapitel i vår
       historia, som ännu lever i vikingaromantik och new age.
       Textat. Repris från 2/1.
       
       Showview: 84243
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 59175
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 132         07 Jan 2002

   17:10 - Sex av sex miljarder
       Dokumentärserie. Del 5 av 6. För 27 år sedan gjorde Stig
       Holmqvist en film om Sheila McFall och hennes liv i den
       katolska stadsdelen Ardoyne i Belfast. När Holmqvist nu
       återvänder patrullerar fortfarande brittiska soldater i
       Sheilas kvarter. Men en bräcklig fred håller på att växa
       fram i Nordirland. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 19088
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3595040
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 9194316
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3585663
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 54595
   
   18:15 - Till byteshandelns lov
       Hur fungerar ett system med byteshandel tillsammans med vår
       tids mer vanliga pengaekonomi? Följ med till Kent i England
       och se hur olika ekonomier fungerar parallellt på dagens
       engelska landsbygd. Även 13/1.
       
       Showview: 63885
   
   18:45 - Mats och Dimma
       När Mats Wikström bestämt sig för att köpa häst hade han
       inte direkt tänkt sig en nordsvensk. Men när han såg in i
       Dimmas ögon var det kärlek vid första ögonkastet. Även 12/1.
       
       Showview: 601934
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 84601
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 406156
   
   19:30 - Pass
       UR. Ett gränslöst språkprogram. I programmet möter vi bland
       annat artisten Mendez, som pratar om sitt latinamerikanska

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 133         07 Jan 2002

       ursprung. Text-tv 299 och 880. Även i SVT1 16/1 och 18/1.
       
       Showview: 1446
   
   20:00 - Vita huset
       Amerikansk dramaserie. Del 19 av 22. Toby är fortfarande
       skakad av insikten om Bartlets sjukdom och uppmanar C J att
       luska ut om det finns risk för läckor från Vita huset.
       Verkliga problem kan uppstå, om det visar sig att Bartlet
       under ed har svurit på att han är fullt frisk. I rollerna:
       Martin Sheen, Stockard Channing, Elisabeth Moss m fl.
       
       Showview: 36359
   
   20:45 - Filmare pa väg: Färden
       En familj ska åka på bröllop. På ytan verkar allt som det
       ska, men den äkta glädjen vill inte infinna sig. Mamman i
       familjen, som spelas av Stina Ekblad, får en obehaglig
       förnimmelse. En film av Korosh Mirhosseini. Repris från 1999.
       
       Showview: 3548663
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2311
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 10088
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4461205
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 3926935
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2975359
   
   22:10 - Kamera: Fyren
       Dokumentär från 2000. Följ med på en guidad resa till
       världens fyrar, en resa som blandar skräckromanriska
       berättelser med humor och kuriosa. En film av Magnus
       Enqvist, Kristian Petri och Jan Röed. Text-tv 299. Även
       textat 12/1.
       
       Showview: 1049595
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-09

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 134         07 Jan 2002

   =================================================================
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 10286
   
   17:10 - Sex av sex miljarder
       Dokumentärserie. Sista delen. Eusebio Jeronimo Pablo är
       mayaindian och levde uppe i Guatemalas högland när Stig
       Holmqvist mötte honom för drygt 20 år sedan. Efter 36 år av
       inbördeskrig i Guatemala sluts ett fredsavtal mellan
       gerillan och regeringen. Eusebio får nu möjlighet att
       återvända till sitt hemland. Text-tv 299. Repris från 2000.
       
       Showview: 55557
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3562712
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 4694408
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3552335
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 14644
   
   18:15 - Mitt Helsingfors
       Följ med på en annorlunda rundtur genom en av våra nordiska
       huvudstäder och bli guidad av bl a Märta Tikkanen,
       författare, Juha Lehti, rocksångare och Tomi Kontio, poet.
       Även 13/1.
       
       Showview: 891793
   
   18:55 - Lottodragningen
       
       
       Showview: 9685793
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 11422
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 135         07 Jan 2002

       Showview: 940847
   
   19:30 - Trigger happy TV
       Brittisk humor från 2001. Del 2 av 3. Dom Joly gör Londons
       gator osäkra med sin egna form av humor.
       
       Showview: 35002
   
   19:55 - Arhundradets bilder
       1945 Mussolinis slut. För Hitlers ideologiske förebild
       Benito Mussolini gick kriget inget vidare. Folket fick nog
       av ledarens stora ord om ärorika segrar och herravälde och
       han avrättades av italienska partisaner. Vincenzo Carrese
       tog den sista bilden. Repris från 2000.
       
       Showview: 4127644
   
   20:00 - Dokumentären: Minns du det landet?
       En berättelse mellan dragspel och dynamit. Olle Häger
       återvänder till sin barndoms byar tillsammans med Bengan
       Jansson, Anna-Clara Tidholm, Björn Ståbi, Barbro "Lill-Babs"
       Svensson, Per "Packet" Persson och många andra. En
       självsvåldig dokumentär om ett landskap och en livsstil.
       Text-tv 299. Även textat 10/1 och text-tv-textat i SVT1 13/1.
       
       Showview: 65538
   
   20:55 - Anslagstavlan
       Textat.
       
       Showview: 7819267
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2267
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 63847
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4438977
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 7221147
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2935731
   
   22:10 - Vit som marmor

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 136         07 Jan 2002

       Finskt drama från 1998. Ossi är pensionär och framlever sina
       dagar på ett ålderdomshem tillsammans med sin senildementa
       hustru Nelly. En dag får Ossi nog. Han lämnar hemmet och ger
       sig ut på en vild och galen resa genom landet. I rollerna:
       Lasse Pöysti och Eeva-Kaarina Volanen. Regi: Matti Ijäs.
       Repris från 2000.
       
       Showview: 4019557
   
   23:10 - Lotto med Vikinglotto
       
       
       Showview: 9904557
   
   23:15 - Mannen fran U.N.C.L.E.
       Amerikansk agentserie från 1964. Sista delen. The odd man
       affair. I rollerna: Robert Vaughn, David McCallum, Leo G.
       Carroll m fl.
       
       Showview: 8822977
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-10
   =================================================================
   
   16:00 - Dokumentären: Minns du det landet?
       En berättelse mellan dragspel och dynamit. Olle Häger
       återvänder till sin barndoms byar. Textat. Repris från 9/1.
       Även text-tv-textat i SVT1 13/1.
       
       Showview: 93381
   
   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 59565
   
   17:10 - Sverigereportaget: I väntan pa Gardell
       Jonas Gardell åkte sommaren 2001 till Adak, en by med 170
       invånare i Västerbottens inland. Filmen skildrar tankarna om
       framtiden i ett Adak i väntan på Gardell. Textat. Repris
       från 6/1. Även text-tv-textat 11/1.
       
       Showview: 46836
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3466584
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 7448120
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 137         07 Jan 2002

       Showview: 3456107
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 67403
   
   18:15 - 80 mil till fots
       På väg till Santiago de Compostela. Vad kan en brasiliansk
       läkare, en belgisk steward och en finsk reporter ha
       gemensamt? Jo, de är moderna pilgrimer som bestämt sig för
       att vandra den tusen år gamla pilgrimsleden. Även 13/1.
       
       Showview: 89213
   
   18:45 - Inför Svenska Idrottsgalan 2002
       De tio final-lagen i "Tidernas lag" presenteras.
       Idrottsgalans programledare Kristin Kaspersen och Leif
       "Loket" Olsson öppnar telefonslussarna för tv-tittarnas
       omröstning. Vinnarlaget presenteras i "Svenska Idrottsgalan
       2002" 14/1 i SVT1. Repris från 6/1.
       
       Showview: 592836
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 91381
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 460958
   
   19:30 - Tromsö rockar fett
       Långt upp i Nordnorge vibrerar luften av garagerock, techno,
       pop och världsmusik. De senaste 30 åren har de största
       norska artisterna kommit från lilla Tromsö. I ett reportage
       från musikfestivalen "by:Larm" i somras möter vi
       skivbolagsdirektörer, radioproducenter och musikjournalister
       som alla letar nya talanger. Även 11/1.
       
       Showview: 4958
   
   20:00 - Mosaik
       Samhällsprogram. Del 1 av 16. Programledare: Othman Karim.
       Text-tv 299. Även 12/1 och textat 14/1.
       
       Showview: 1671
   
   20:30 - Saknaden efter Gud
       Del 2 av 5. Efter Bibeln om behovet av berättelse. Göran
       Rosenberg samtalar med författaren Kerstin Ekman. Text-tv
       299. Även 11/1 och textat 12/1.
       
       Showview: 3382
   
   21:00 - Aktuellt

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 138         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 2923
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 10478
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4332749
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 1526359
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2902403
   
   22:10 - Känsligt läge
       Ungdomsprogram. Om vad vi grubblar på under dagarna och
       ältar under nätterna, om våra relationer med andra och oss
       själva. Del 1 av 10. Programledare: Kalle Brunelius. Även
       12/1.
       
       Showview: 167720
   
   22:40 - Madonna berättelser fran Los Angeles
       Petra Wangler åkte till Los Angeles för att träffa några av
       Madonnas kompisar och medarbetare, för att få reda på hur
       det är att backa upp en av världens största artister och hur
       det är att ingå i Madonnas vardag. Text-tv 299. Repris från
       2001.
       
       Showview: 4992836
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-11
   =================================================================
   
   16:00 - Expedition: Robinson
       Svensk dokumentärsåpa. Sista delen. Finalen från
       Kittelfjäll. Textat. Repris från 5/1.
       
       Showview: 9708689
   
   16:50 - Inför Melodifestivalen
       Två veckor kvar till musikfesten i TV. Möt artisterna inför
       Melodifestival-turn‚n. Ciceron: Kjell Eriksson. Repris Från
       5/1.
       
       Showview: 9214053
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 139         07 Jan 2002

   17:00 - Oddasat
       Samiskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 15904
   
   17:10 - Saknaden efter Gud
       Del 2 av 5. Efter Bibeln om behovet av berättelse. Text-tv
       299. Repris från 10/1. Även textat 12/1.
       
       Showview: 62237
   
   17:40 - Nyhetstecken
       
       
       Showview: 3433256
   
   17:45 - Uutiset
       Finskspråkiga nyheter. Textas på svenska.
       
       Showview: 1743332
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3423879
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 30072
   
   18:15 - Den norske kocken
       Choklad. Det är inte så svårt att laga sin egen konfekt.
       Norske Lars Barmen har bjudit in en sann chokladkonstnär,
       Sverre Sætre. Även 16/1.
       
       Showview: 6062256
   
   18:40 - Gjutarnas natt
       En internationell grupp konstnärer skapade konstverk i
       gjutjärn framför publik i somras i Finland. Resultatet blev
       ca 100 skulpturer. Även 12/1.
       
       Showview: 433256
   
   19:00 - Kulturnyheterna
       Även i SVT1 senare i kväll.
       
       Showview: 37850
   
   19:10 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 824459
   
   19:30 - Dinosauriernas tid
       Brittisk dokumentärserie. Del 5 av 8. För 106 miljoner år
       sedan var Sydpolen täckt av väldiga skogar och träsk.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 140         07 Jan 2002

       Havsytan låg högre än någonsin. Det var en extrem miljö att
       leva i sex månaders dag och sex månaders natt. Vilka
       varelser kunde anpassa sig till detta? Text-tv 299. Repris
       från 2000.
       
       Showview: 5966
   
   20:00 - K Special: Sangen om Nick Drake
       Sångaren/kompositören Nick Drake (1948-74) blev bara 26 år.
       Därefter hann 20 år gå innan hans sånger fick den
       uppskattning de förtjänade. Han skrev om landskap, rum och
       själar ur djupet av en ung fritänkare och ensamvarg. Hans
       känslighet och integritet var grunden till hans stora
       poetiska och musikaliska gåva men den ledde honom samtidigt
       bort från livet. Hans syster, skådespelerskan Gabrielle
       Drake berättar. Även 13/1.
       
       Showview: 80237
   
   20:50 - Kvinnor i världen
       Kvinnor för fred i Colombia. Ana Teresa Bernai organiserade
       fredsmarschen i Bogota i oktober 1999. 16-åriga Dilia Lozano
       fick alla skolor i Bogota att delta i fredsmarschen.
       
       Showview: 3309782
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 6459
   
   21:30 - A-ekonomi
       
       
       Showview: 89275
   
   21:40 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 4392121
   
   21:50 - Sportnytt
       
       
       Showview: 4370071
   
   22:05 - Aktuellt
       
       
       Showview: 2806275
   
   22:10 - Ocean Race
       Havskappsegling. Del 15 av 31. Katarina Hultling möter
       havskappseglarna på målbryggan i Auckland på Nya Zeeland och
       på "Ocean Bar" i Stockholm finns Johan Tor‚n med inbjudna.
       Även 12/1 och 13/1.
       
       Showview: 601411

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 141         07 Jan 2002

   
   22:40 - En kvinnas hemlighet
       Brittiskt romantiskt drama. Jess är frånskild sedan många år
       och lever ett rätt behagligt liv med sina två barn i övre
       tonåren. Båda är på väg att flytta hemifrån och Jess
       planerar att se om sig själv och sina intressen. Då
       inträffar katastrofen, sonen Danny dör i en bilolycka. Del 1
       av 3. I rollerna: Siobhan Redmond, Paul Bettany, Miles
       Anderson m fl.
       
       Showview: 5832140
   
   23:30 - Sverigereportaget: I väntan pa Gardell
       Jonas Gardell åkte sommaren 2001 till Adak, en by i
       Västerbottens inland. Text-tv 199. Repris från 6/1.
       
       Showview: 3614
   
   00:00 - Tromsö rockar fett
       Långt upp i Nordnorge vibrerar luften av garagerock, techno,
       pop och världsmusik. Repris från 10/1.
       
       Showview: 2367
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-12
   =================================================================
   
   11:15 - Säsongstart. Salt & Peppar
       Del 1 av 10. Premiärgäst är Addiswa Stenström, adopterad
       från Etiopien.
       
       Showview: 3875947
   
   11:15 - Pa teckensprak
       
       
       Showview: 4031454
   
   11:30 - Pa teckensprak: Kolla
       Del 1 av 10. Vi ger oss ut på äventyr.
       
       Showview: 5569003
   
   11:45 - Pa teckensprak: Nyhetstecken lördag
       Nyhetsmagasin med aktuellt från dövvärlden och omvärlden.
       
       Showview: 3856812
   
   12:00 - Vetenskapens Värld
       Den nya terrorns supervapen. Textat. Repris 7/1.
       
       Showview: 20893
   
   13:00 - Gjutarnas natt
       En internationell grupp konstnärer skapade konstverk i
       gjutjärn i somras i Finland. Repris från 11/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 142         07 Jan 2002

       Showview: 31589
   
   13:20 - Kamera: Fyren
       En resa till världens fyrar. Textat. Repris från 8/1.
       
       Showview: 6439522
   
   15:10 - Mats och Dimma
       Mats Wikström och hans häst. Repris från 8/1.
       
       Showview: 7775725
   
   15:20 - Massajland
       Mikael och Titti Strandberg på upptäcktsresa i Massajland i
       Afrika. Textat. Repris från 6/1.
       
       Showview: 5590152
   
   16:15 - Mosaik
       Samhällsprogram. Text-tv 299. Repris från 10/1. Även textat
       14/1.
       
       Showview: 5121251
   
   16:45 - Saknaden efter Gud
       Del 2 av 5. Efter Bibeln om behovet av berättelse. Textat.
       Repris från 10/1.
       
       Showview: 5142744
   
   17:15 - Ocean Race
       Havskappsegling. Del 15 av 31. På målbryggan i Auckland.
       Repris från 11/1. Även 13/1.
       
       Showview: 65102
   
   17:45 - Lotto
       
       
       Showview: 5048544
   
   17:55 - Helgmalsringning
       Professor Anders Piltz mediterar över det mänskliga ansiktet
       i ett medeltida altarskåp.
       
       Showview: 3483251
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 37096
   
   18:15 - Landet Runt
       Veckokrönika med inslag från SVT:s nyhetsredaktioner landet
       runt. Programledare: Staffan Lindström. Text-tv 299. Även i
       SVT1 15/1 och textat 18/1.
       
       Showview: 9816909

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 143         07 Jan 2002

   
   19:00 - Sjung min själ
       Del 1 av 4. Björn Hedström väljer sånger ur förra årets
       programserie från Umeå. Även 13/1.
       
       Showview: 6541
   
   19:30 - Kenny Starfighter
       Svensk äventyrsserie. Sista delen. Kennys återkomst. Med
       Burken vid spakarna ger sig Kenny och Sofia ner i
       Katakomberna för att göra upp med Dr Deo alias överste
       Heinz. I rollerna: Johan Rheborg, Måns Westfeldt, Lakke
       Magnusson m fl. Text-tv 299. Repris från 1997.
       
       Showview: 5812
   
   20:00 - Ta en flicka som du
       Brittisk dramaserie. Byggd på Kingsley Amis moderna
       klassiker om en ung lärarinnas möte med den nya
       sexualiteten. Det är sommaren 1959 och England ska snart
       uppleva p-pillret och den sexuella revolutionen. Då kommer
       Jenny Bunn till en småstad och ett nytt jobb på lågstadiet.
       Del 1 av 3. I rollerna: Sienna Guillory, Rupert Graves, Ian
       Driver m fl.
       
       Showview: 34725
   
   20:55 - K-märkta ord
       Göran Willis och Staffan Bengtsson presenterar ord, som var
       extra gångbara på 50- och 60-talet. Del 1 av 3. Kvällens ord
       är Cocktail. Repris från 2001.
       
       Showview: 7740183
   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 72638
   
   21:15 - Farligt begär
       Amerikanskt drama från 1988. I Frankrike just före
       revolutionen har markisinnan de Merteuils älskare lämnat
       henne för att gifta sig med en ung flicka. Nu vill hon ha
       revansch. Hon ber sin vän och f d älskare, greve de Valmont,
       att förföra flickan före bröllopet. I rollerna: Glenn Close,
       John Malkovich, Michelle Pfeiffer m fl. Regi: Stephen
       Frears. (Dangerous Liaisons)
       
       Showview: 5584102
   
   23:10 - Anna Karenina
       Brtittisk dramaserie efter Tolstojs roman. Del 2 av 4. Anna
       har inlett en passionerad kärleksaffär med den unge
       officeren Vronskij. Hon har berättat om affären för sin man
       som hotar med skilsmässa. I rollerna: Helen McCrory, Stephen
       Dillane, Kevin McKidd m fl. Repris från 2001.
       
       Showview: 2663229

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 144         07 Jan 2002

   
   00:05 - Känsligt läge
       Ungdomsprogram. Del 1 av 10. Repris från 10/1.
       
       Showview: 12684
   
   =================================================================
   SVT2 2002-01-13
   =================================================================
   
   09:15 - Livslust
       Hälsomagasin. Textat. Repris från 7/1.
       
       Showview: 1243874
   
   10:00 - Gudstjänst
       Gudstjänst från Umeå stads kyrka med Håkan Holmlund som
       predikant och liturg. Umeå stadsförsamlings kyrkokör
       medverkar. Körledare är Nils Granlund och organist Benneth
       Wållberg. Även i SVT1 14/1.
       
       Showview: 33058
   
   11:00 - Sjung min själ
       Sånger ur förra årets programserie från Umeå. Repris från
       12/1.
       
       Showview: 9597
   
   11:30 - 80 mil till fots
       På väg till Santiago de Compostela. Repris från 10/1.
       
       Showview: 2684
   
   12:00 - Till byteshandelns lov
       Hur fungerar ett system med byteshandel tillsammans med vår
       tids mer vanliga pengaekonomi? Repris från 8/1.
       
       Showview: 3313
   
   14:05 - Gravida ballerinor
       De gravida ballerinorna vid Kungliga Baletten, Marie
       Lindqvist och Anna Valev, dansar i slutet av sina
       havandeskap. Koreografi: örjan Andersson. Regi: Birgitta
       öhman. Repris från 25/12.
       
       Showview: 9433619
   
   14:30 - Mitt Helsingfors
       En annorlunda rundtur genom Helsingfors. Repris från 9/1.
       
       Showview: 8327690
   
   15:10 - K Special: Sangen om Nick Drake
       Sångaren/kompositören Nick Drake (1948-74) blev bara 26 år.
       Därefter hann 20 år gå innan hans sånger fick den
       uppskattning de förtjänade. Repris från 11/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 145         07 Jan 2002

       Showview: 1003619
   
   16:00 - Veckans konsert: Baluns pa Berwaldhallen!
       Akt 1. 2002 års trettondagsshow med Benny Anderssons
       Orkester, vokalisterna Helen Sjöholm och Tommy Körberg,
       pianisten Ter‚s Löf, Sveriges Radios Symfoniorkester,
       dirigenten Kristjan Järvi m fl. Repris från 6/1.
       
       Showview: 66348
   
   17:00 - Baluns pa Berwaldhallen!
       Akt 2 av 2002 års trettondagsshow. Repris från 12/1.
       
       Showview: 98139
   
   17:55 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 3387023
   
   18:00 - Aktuellt
       Text-tv 399.
       
       Showview: 47752
   
   18:15 - Sverigereportaget: Koranen och kärleken
       Del 3 av 5. Han är 21 och förälskad och muslim. Hon är 21
       och kär. Men hon är kristen och vill inte konvertera. Måste
       han välja mellan Kärleken och Koranen? Möt Cihan och
       Kristin, ett ungt förälskat par från Göteborg. Text-tv 299.
       Även textat 15/1 och text-tv-textat 18/1.
       
       Showview: 38690
   
   18:45 - Uppriktigt sagt
       Del 1 av 4. Liv Ullmann välkomnar Frank Sjöman från
       Helsingfors till sitt sommarparadis vid Sandefjord. Här uppe
       på berget samtalar de främst om Liv i rollen som
       internationellt framgångsrik yrkeskvinna men också om hennes
       mycket privata person. Text-tv 299. Även i SVT1 16/1 och
       textat i SVT2 17/1.
       
       Showview: 55313
   
   19:15 - Star trek: Voyager
       Amerikansk science fiction-serie. Del 23 av 26. 11:59. I
       rollerna: Kate Mulgrew, Robert Beltran, Roxann Dawson m fl.
       
       Showview: 256058
   
   20:00 - Med nästan ingenting
       Portugisisk dokumentärfilm från 2001. Kap Verde-öarna har
       mestadels ung befolkning. Det är ett fattigt land och barnen
       har inte fått många julklappar i år heller. Men de, liksom
       de vuxna, är vana att klara sig "med nästan ingenting".
       (2001).
       
       Showview: 8394

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 146         07 Jan 2002

   
   21:00 - Aktuellt
       
       
       Showview: 34145
   
   21:15 - Regionala nyheter
       
       
       Showview: 7738348
   
   21:20 - En släkting till älvorna
       Dokumentär från 1999. Om sångaren Freddie Wadling, hans liv
       och hans musik. Filmen är ett gestaltande porträtt av en
       egensinnig, självförbrännande och fascinerande människa, en
       överlevare som alltid gått sina egna vägar och ignorerat
       trenderna. Innehåller outgivet musikmaterial och unika
       inspelningar. Av Kirsi Nevanti. Text-tv 299.
       
       Showview: 6680690
   
   22:55 - Mäns hemliga liv
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 8 av 13. Michael får
       hotbrev och mystiska telefonsamtal men polisen vill inte
       hjälpa honom. I rollerna: Peter Gallagher, Bradley Whitford,
       Mitch Rouse m fl. Repris från 2000.
       
       Showview: 3466435
   
   23:15 - Ikon
       Dokumentärfilmsmagasin. "Parkeringsplatsen" av Nanna
       Huolman, "Going Equipped" av Aardman, "Samasen" av Balsam
       Hellström, "Supernatural" av Anita Malmqvist och "Trafiken i
       Teheran" av Ali Boriri. Repris från 7/1.
       
       Showview: 5221690
   
   23:45 - Ocean Race
       Havskappsegling. I Auckland. Repris från 11/1.
       
       Showview: 4219684
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 147         07 Jan 2002

   _________________________
   # TV3 tablå för vecka 2 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Micael Bulow 2:204/710
   Källa: www.ingelshed.nu
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-07
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Bob i flaskan, Digimon och Nisse.
       
       Showview: 5149842
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 12 av 207. Repris från 4/1.
       
       Showview: 9976674
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 9223858
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 4/1.
       
       Showview: 6290007
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 4/1.
       
       Showview: 7176736
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 62 av 176.
       
       Showview: 4907552
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 811842
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 8/1.
       
       Showview: 914303
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 13 av 207. Även 8/1.
       
       Showview: 920755

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 148         07 Jan 2002

   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 98 av 154. Även i
       natt.
       
       Showview: 5964200
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 95 av 115.
       
       Showview: 9382397
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 20 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5275216
   
   17:00 - Sabrina Tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 3 av 22. Repris från
       4/1.
       
       Showview: 269465
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Mitt barnbarn är obehärskat för att min
       dotter är en dålig mor! Även 8/1.
       
       Showview: 3126020
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 1 av 22. Debra vill ha en
       lugn och stillsam födelsedag hemma med Raymond. Han berättar
       för sina föräldrar och bror att det inte skall ordnas någon
       fest. Men föräldrarna kommer ändå förbi. Även i natt.
       
       Showview: 235668
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 9552115
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 18 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 720991
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 4 av 22. Sabrina
       stöter på sin tvillingsyster, Katrina, som omedelbart börjar
       förstöra Sabrinas liv. Även 8/1.
       
       Showview: 729262
   
   20:00 - Dawsons Creek
       Amerikansk ungdomsserie från 2000. Del 21 av 23. Dawson och
       Joey hoppas att ett oväntat evenemang skall förbättra deras

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 149         07 Jan 2002

       förhållande med Gretchen och Pacey. Även 13/1.
       
       Showview: 667945
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1361649
   
   21:00 - Alibi
       Amerikanskt drama från 1996. Marti får ett mystiskt
       telefonsamtal från en man vid namn Connor. Samtalet leder
       till en kärleksrelation. Men när Connor anklagas för morden
       på sin fru och kompanjon, sätts Martis lojalitet på hårda
       prov. I rollerna: Tori Spelling, Jason Brooks, Lauarie
       Holden m fl. Regi: Andy Wolk.
       
       Showview: 7482991
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 8274200
   
   22:55 - TV3 Sport
       Det senaste från sportens värld samt rapport från dagens
       Vinn 3 i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7693397
   
   23:05 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 3 av 22.
       
       Showview: 4450945
   
   23:35 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 1 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3793397
   
   00:05 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 3 av 22.
       
       Showview: 5929205
   
   01:00 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 27 av 78.
       
       Showview: 7863040
   
   01:55 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 25 av 132.
       
       Showview: 6670069
   
   02:50 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 20 av 28. Repris från
       i dag.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 150         07 Jan 2002

       
       Showview: 6459682
   
   03:20 - Berättelser fran Faraos förlorade söner
       Amerikansk dokumentär från 1997.
       
       Showview: 7328595
   
   04:20 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 98 av 154. Repris
       från i dag.
       
       Showview: 2840243
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-08
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Woodii, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5116514
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 13 av 207. Repris från 7/1.
       
       Showview: 9870446
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 9110330
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 7/1.
       
       Showview: 6267779
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 7/1.
       
       Showview: 7143408
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 63 av 176.
       
       Showview: 4974224
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 9/1.
       
       Showview: 743175
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 9/1.
       
       Showview: 395972
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 151         07 Jan 2002

   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 14 av 207. Även 9/1.
       
       Showview: 440866
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 99 av 154. Även i
       natt.
       
       Showview: 5931972
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 96 av 115.
       
       Showview: 9359069
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 21 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5179088
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 11 av 22. Repris från
       7/1.
       
       Showview: 313243
   
   17:55 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Vem utav oss två har det rätta för att
       bli en popstjärna! Även 9/1.
       
       Showview: 106040
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 2 av 22. Debra och Ray
       försöker reda ut lite konflikter. Ray bestämmer sig för att
       berätta det för sina föräldrar, vilket inte gör saken
       bättre. Även i natt.
       
       Showview: 987717
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 3857327
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 19 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 753427
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 5 av 22. Sabrina och
       Roxie får som uppgift att skriva en artikel som eventuellt
       kan komma att publiceras i skolans tidning. Även 9/1.
       
       Showview: 752798

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 152         07 Jan 2002

   
   20:00 - Klassfesten
       Tv-lek. Del 1 av 6. Två aktuella kändisar återförenas med
       sina gamla skolklasser och tävlar mot varandra i olika
       grenar. Repris från 2001.
       
       Showview: 175868
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1321021
   
   21:00 - En fiende ibland oss
       Amerikansk thriller från 1997. IRA-terroristen Frankie, flyr
       undan rättvisan med hjälp av högt uppsatta vänner. Han flyr
       till New York, där han under namnet Rory, blir inneboende
       hos polisen Tom. I rollerna: Harrison Ford, Brad Pitt,
       Margaret Colin m fl. Regi: Alan J Pakula. (The Devil´s Own).
       
       Showview: 6036243
   
   23:05 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7650682
   
   23:15 - TV3 Sport
       Senaste nytt från sportvärlden samt rapport från dagens Vinn
       3-spel i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7641934
   
   23:25 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 4 av 22.
       
       Showview: 3761798
   
   23:55 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 2 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3740205
   
   00:25 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 4 av 22.
       
       Showview: 3780731
   
   01:20 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 28 av 78.
       
       Showview: 6627977
   
   02:15 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 26 av 132.
       
       Showview: 1222248
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 153         07 Jan 2002

   03:15 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 21 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 7507480
   
   03:45 - Kär och trogen?
       Brittisk BBC-producerad dokumentär från 1995.
       
       Showview: 9915996
   
   04:55 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 99 av 154. Repris
       från i dag
       
       Showview: 1427809
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-09
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Woodii, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5183286
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 14 av 207. Repris från 8/1.
       
       Showview: 9847118
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 9187002
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 8/1.
       
       Showview: 6227151
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 8/1.
       
       Showview: 7103880
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 64 av 176.
       
       Showview: 4941996
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 10/1.
       
       Showview: 247248
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 10/1.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 154         07 Jan 2002

       
       Showview: 815083
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 15 av 207. Även 10/1.
       
       Showview: 991847
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Även i natt.
       
       Showview: 5908644
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 97 av 115.
       
       Showview: 9319441
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 22 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5139460
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 12 av 22. Repris från
       8/1.
       
       Showview: 624373
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Min stil är magisk och din är tragisk!
       Jag är den riktiga divan! Även 10/1.
       
       Showview: 1726444
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 3 av 22. Rays far får några
       anekdoter publicerade och frågar sin son om han kan visa dem
       för sin redaktör. Men Ray vågar knappt berätta vad
       redaktören sa. Även i natt.
       
       Showview: 414118
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7152539
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 20 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 280828
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 6 av 22. Sabrina får
       reda på att Hilda och Zelda inte skall vara hemma på
       Halloween och bestämmer sig då för att ordna en fest. Även

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 155         07 Jan 2002

       10/1.
       
       Showview: 289199
   
   20:00 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 1999. Del 13 av 22. Prue och
       Phoebe hotas av en demon men får hjälp från oväntat håll.
       Även i natt.
       
       Showview: 558847
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1398793
   
   21:00 - En mors kamp
       Amerikanskt drama från 1996. Tonårsflickan Kelly blir tagen
       när hon snattar i en butik och hamnar på polisstationen. När
       hennes mamma Laura kommer för att hämta sin dotter nästa
       dag, har Kelly förflyttats. I rollerna: Mel Harris,
       Nicholle Tom, Alex Carter m fl. Regi: Noel Nosseck. (What
       Kind of a Mother are You?).
       
       Showview: 7426335
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 8218644
   
   22:55 - TV3 Sport
       Senaste nytt från sportvärlden samt rapport från dagens Vinn
       3-spel i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7620441
   
   23:05 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 5 av 22.
       
       Showview: 4321489
   
   23:35 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 3 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3720441
   
   00:05 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 5 av 22.
       
       Showview: 5890749
   
   01:00 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 29 av 78.
       
       Showview: 7734584
   
   01:55 - Walker Texas Ranger

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 156         07 Jan 2002

       Amerikansk actionserie. Del 27 av 132.
       
       Showview: 6534213
   
   02:50 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 22 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6320126
   
   03:20 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 1999. Del 13 av 22. Repris från i
       dag.
       
       Showview: 9448958
   
   04:15 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Repris från i dag
       
       Showview: 2887774
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-10
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Woodii, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5150958
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 15 av 207. Repris från 9/1.
       
       Showview: 9807590
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 9154774
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 9/1.
       
       Showview: 6121923
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 9/1.
       
       Showview: 7007652
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 65 av 176.
       
       Showview: 4845768
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 11/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 157         07 Jan 2002

       Showview: 790687
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 11/1.
       
       Showview: 279584
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 16 av 207. Även 11/1.
       
       Showview: 315720
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Även i natt.
       
       Showview: 5975316
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 98 av 115.
       
       Showview: 9213213
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 23 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5106132
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 13 av 22. Repris från
       9/1.
       
       Showview: 716364
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Gumman, jag var inte där och jag vet
       att du är arg...det är dags att reda ut det! Även 11/1.
       
       Showview: 6783076
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 4 av 22. När Ray håller tal
       på sin farbrors, Gus, begravning, anländer faster Alda för
       att utreda ett familjebråk. Även i natt.
       
       Showview: 934229
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7534021
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 21 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 717229
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 158         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie från 1997. Del 7 av 22. Miles kan
       inte sluta grubbla på sina teorier, Sabrina gör allt för att
       få honom mer social. Även 11/1.
       
       Showview: 636300
   
   20:00 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 5 av 22. Piper och
       Phoebe oroar sig för Prue, som blivit så besatt av den onda
       triaden att hon ser spår efter dem överallt. Även i natt.
       
       Showview: 972720
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1292565
   
   21:00 - Med döden i siktet
       Amerikansk thriller från 1996. Maura och hennes familj ger
       sig ut i vildmarken för att uppleva lite äventyr. Men de
       hamnar i livsfara när de möter fyra bankrånare på flykt
       undan polisen. I rollerna: Stephanie Zimbalist, Tom Butler,
       Brendan Fletcher m fl. Regi: Stuart Cooper. (Dead Ahead).
       
       Showview: 7320107
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 8285316
   
   22:55 - TV3 Sport
       Senaste nytt från sportvärlden samt rapport från dagens Vinn
       3-spel i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7524213
   
   23:05 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 6 av 22.
       
       Showview: 4381861
   
   23:35 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 4 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3624213
   
   00:05 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 6 av 22.
       
       Showview: 5850121
   
   01:00 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 30 av 78.
       
       Showview: 7701256
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 159         07 Jan 2002

   01:55 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 28 av 132.
       
       Showview: 6501985
   
   02:50 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 23 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6397898
   
   03:20 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 5 av 22. Repris från i
       dag.
       
       Showview: 9335430
   
   04:15 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Repris från i dag
       
       Showview: 2781546
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-11
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Hits for kids, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5047430
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 16 av 207. Repris från 10/1.
       
       Showview: 9701362
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 9058546
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 10/1.
       
       Showview: 6198695
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 10/1.
       
       Showview: 7074324
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 66 av 176.
       
       Showview: 4805140
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 14/1.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 160         07 Jan 2002

       
       Showview: 121850
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 14/1.
       
       Showview: 713275
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 17 av 207. Även 14/1.
       
       Showview: 875459
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Även i natt.
       
       Showview: 5879188
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 99 av 115.
       
       Showview: 9280985
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 24 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5000904
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 7 av 22. Repris från
       10/1.
       
       Showview: 515275
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Ricki hjälp mig innan jag skadar min
       baby! Även 14/1.
       
       Showview: 4370968
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 5 av 22. Ray och Debra ska
       göra ett IQ test och det utlöser en tävling mellan dem. Även
       i natt.
       
       Showview: 365492
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 4201463
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 22 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 164430
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 161         07 Jan 2002

   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 8 av 22. Sabrina är
       trött på att inte kunna berätta att hon är en häxa när hon
       träffar killar. Även 14/1.
       
       Showview: 163701
   
   20:00 - Amazon
       Amerikansk äventyrsserie från 1999. Del 6 av 22. I vetskap
       om att byn tänker offra dem till spindelstammen som en
       fredsgåva, försöker Kenndy, Jimmy och Talbott att fly. Även
       i natt.
       
       Showview: 416411
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1269237
   
   21:00 - Agent 007 med rätt att döda
       Brittisk långfilm från 1962. När en brittisk agent blir
       mördad på Jamaica är det den främste agenten i styrkan,
       nummer 007, som får ta sig an fallet. I rollerna: Sean
       Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman m fl. Regi: Terence
       Young. (Dr No).
       
       Showview: 6974459
   
   23:05 - Sportnyheter med Greyhound Racing
       Dagens Vinn 3-lopp och föranalyser till lördagens Vinn 8 i
       Greyhound Racing, tips inför helgens spel samt en färsk
       sportnyhetssammanfattning.
       
       Showview: 8048169
   
   23:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 5 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 4280188
   
   23:50 - VIP
       Amerikansk actionserie från 1998. Del 8 av 22.
       
       Showview: 658879
   
   00:45 - A House in the hills
       Amerikansk thriller från 1992. En skådespelerska passar ett
       hus åt ett miljonärspar. När en brottsling dyker upp
       förväxlas hon med frun i huset och tas som gisslan. I
       rollerna: Michael Madsen, Helen Slater, James Laurenson m
       fl. Regi: Ken Wiederhorn.
       
       Showview: 3051218
   
   02:30 - Ruby Wax
       Brittisk pratshow från 1996. Del 1 av 6.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 162         07 Jan 2002

       Showview: 1813305
   
   03:05 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 24 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 8151724
   
   03:35 - Amazon
       Amerikansk äventyrsserie från 1999. Del 6 av 22. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6055367
   
   04:30 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Repris från i dag
       
       Showview: 9674367
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-12
   =================================================================
   
   07:00 - Sockernos
       
       
       Showview: 606183
   
   07:00 - Barntrean
       
       
       Showview: 8944096
   
   07:25 - Prinsessan Sissi
       
       
       Showview: 5633473
   
   07:50 - Corey Feldoes fantastiska resor
       
       
       Showview: 6064947
   
   08:15 - Powerpuffpinglorna
       
       
       Showview: 6236183
   
   08:40 - Woodii
       
       
       Showview: 9890638
   
   09:05 - Digimon
       
       
       Showview: 7770676
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 163         07 Jan 2002

   09:30 - Hits for Kids
       Musik. Del 15 av 20. Även 9/1.
       
       Showview: 209909
   
   10:00 - Max Steel
       
       
       Showview: 418980
   
   10:25 - Dilbert
       Amerikansk animerad komediserie från 1999. Sista delen.
       
       Showview: 8636386
   
   10:50 - En världsomsegling under havet
       Amerikanskt äventyr från 1954. Ett skepp förliser och hamnar
       istället i en undervattensfarkost och kaptenen är en, milt
       uttryckt, ganska excentrisk person. I rollerna: Kirk
       Douglas, James Mason, Peter Lorre m fl. Regi: Richard
       Fleischer. (20,000 Leagues Under the Sea).
       
       Showview: 56153812
   
   13:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 67 av 176.
       
       Showview: 2791744
   
   13:30 - Morgondagens hjälte
       Amerikansk dramaserie från 1997. Del 5 av 22.
       
       Showview: 978251
   
   14:20 - Sparlöst försvunnen
       Samhällsprogram. Sista delen.
       
       Showview: 778473
   
   15:15 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99.
       
       Showview: 9758270
   
   16:10 - Hiawatas sang
       Kanadensiskt historiskt drama från 1997. Om den modige
       indianen Hiawata och hans kärlek till indiankvinnan
       Minnehaha. I rollerna: Litefoot, Irene Bedard, Graham Greene
       m fl. Regi: Jeffrey Shore. (The Song of Hiawatha).
       
       Showview: 1804270
   
   18:30 - Greyhound Racing
       Höjdpunkter från dagens tävlingar i Greyhound Racing.
       
       Showview: 190742
   
   18:50 - TV3 Direkt

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 164         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 899522
   
   19:05 - Pa heder och samvete
       Amerikansk dramaserie från 1995. Del 3 av 25. I rollerna:
       David James Elliott, Tracey Needham, John M Jackson m fl.
       
       Showview: 487744
   
   20:00 - Sveriges starkaste man
       Nöje. Del 2 av 3.
       
       Showview: 936522
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1236909
   
   21:00 - Birdcage Lanta fjädrar
       Amerikansk komedi från 1996. Albert och Armand är ett
       medelålders homosexuellt par. Armands son Val, berättar att
       han har förlovat sig och att flickvännen är dotter till en
       ultrakonservativ senator. I rollerna: Robin Williams, Gene
       Hackman, Nathan Lane m fl. Regi: Mike Nichols.(The Birdcage).
       
       Showview: 3299522
   
   23:15 - Ghostbusters spökligan
       Amerikansk komedi från 1984. Tre knäppa forskare, är
       experter på övernaturliga företeelser. De startar en firma
       som åtar sig att driva ut andar och spöken ur människors
       hus. I rollerna: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver
       m fl. Regi: Ivan Reitman.
       
       Showview: 5460386
   
   01:15 - Nikita
       Amerikansk action-dramaserie från 1999. Del 23 av 44.
       
       Showview: 6460684
   
   02:10 - Brighton Beach Memoirs
       Amerikansk komedi från 1986. Eugene är en 15-årig pojke som
       bestämmer sig för att bli författare och skriva en krönika
       över familjens liv. I rollerna: Blythe Danner, Bob Dishy,
       Brian Drillinger m fl. Regi: Gene Saks.
       
       Showview: 6599329
   
   04:10 - Elvis möter Nixon
       Amerikansk komedi från 1997. Om Elvis resa till "Vita Huset"
       för att söka en tjänst inom det militära, men hur han
       istället möter President Richard Nixon. I rollerna: Rick
       Peters, Bob Gunton, Alyson Court m fl. Regi: Allan Arkush.
       
       Showview: 9133394

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 165         07 Jan 2002

   
   =================================================================
   TV3 2002-01-13
   =================================================================
   
   07:00 - Barntrean
       
       
       Showview: 8848868
   
   07:00 - Sockernos
       
       
       Showview: 167874
   
   07:25 - Prinsessan Sissi
       
       
       Showview: 5600145
   
   07:50 - Corey Feldoes fantastiska resor
       
       
       Showview: 6031619
   
   08:15 - Powerpuffpinglorna
       
       
       Showview: 6130955
   
   08:40 - Woodii
       
       
       Showview: 9787110
   
   09:05 - Digimon
       
       
       Showview: 7747348
   
   09:30 - Hits for Kids
       Musik. Del 16 av 20. Även 11/1.
       
       Showview: 656110
   
   10:00 - Max Steel
       
       
       Showview: 978619
   
   10:25 - PJ's
       Animerad komediserie från 1999. Del 1 av 13. Thurgood är
       fastighetsskötaren som helst vill spendera dagen framför
       tv-apparaten. Fastighetens skick och hyresgästernas krav på
       service hindrar honom från att koppla av.
       
       Showview: 8603058
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 166         07 Jan 2002

   10:50 - Den langa resan hem
       Amerikanskt drama från 1997. 75-åriga Toms fru har nyligen
       avlidit. Till sina barns stora fasa "rymmer" han och
       bestämmer sig för att söka upp en gammal kärlek. I rollerna:
       Jack Lemmon, Sarah Paulson, Kristin Griffith m fl. Regi:
       Glenn Jordan. (The Long Way Home).
       
       Showview: 2805771
   
   12:30 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 68 av 176.
       
       Showview: 614892
   
   13:00 - Dawsons Creek
       Amerikansk ungdomsserie från 2000. Del 21 av 23. Repris från
       7/1.
       
       Showview: 674936
   
   13:55 - Columbo
       Amerikansk deckarserie från 1970-talet. Del 43 av 45.
       
       Showview: 2858868
   
   15:15 - Sveriges starkaste man
       Nöje. Del 2 av 3.
       
       Showview: 9652042
   
   16:10 - Simpsons
       Amerikansk tecknad satirserie. Del 10 av 22. Även i natt.
       
       Showview: 271348
   
   16:35 - Äventyrssöndag: Herkules första äventyr
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 38 av 50.
       
       Showview: 3645706
   
   17:05 - Äventyrssöndag: Herkules
       Amerikansk/nyzeeländsk äventyrsserie från 1995. Sista delen.
       
       Showview: 984955
   
   18:00 - Äventyrssöndag: Xena krigarprinsessan
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 11 av 22. Xena är en
       ung kvinna utbildad i stridskonst. Tiden för alla hennes
       äventyr är förlagd till guldåldern före både den grekiska
       och romerska mytologin.
       
       Showview: 828961
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7855987
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 167         07 Jan 2002

   19:00 - Eco-challenge
       Nöje. Del 3 av 5. Tävling från Malaysias djungler. Serie där
       76 lag från 26 länder, med fyra deltagare i varje, tävlar
       och sätter sina liv i fara för att vinna prissumman på 100
       000 dollar.
       
       Showview: 296752
   
   20:00 - Pa heder och samvete
       Amerikansk dramaserie från 1995. Del 17 av 24. Ett
       krigsfartyg dödar ett antal terrorister som försöker placera
       en bomb på en amerikansk båt. Där fanns också en kidnappad
       amerikanska. Även i natt.
       
       Showview: 390023
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1123481
   
   21:00 - The Waterboy
       Amerikansk komedi från 1998. Bobby är det amerikanska
       fotbollslaget Mud Dogs mobbing-offer. En dag råkar Bobby
       tackla omkull lagets största spelare, och blir plötsligt
       lagets stjärna! I rollerna: Adam Sandler, Kathy Bates, Henry
       Winkler m fl. Regi: Frank Coraci.
       
       Showview: 7251023
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1616145
   
   22:50 - TV3 Sport
       
       
       Showview: 7536058
   
   23:00 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 2 av 22.
       
       Showview: 643232
   
   23:55 - Mannen med oxpiskan
       Amerikansk västern från 1972. En främlings uppenbarelse
       skrämmer invånarna och tre män försöker döda honom. Men den
       mystiske främlingen bestämmer sig trots det för att stanna.
       I rollerna: Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill m fl.
       Regi: Clint Eastwood. (High Plains Drifter).
       
       Showview: 3772145
   
   01:55 - Kojak
       Amerikansk deckarserie från 1973. Del 2 av 24.
       
       Showview: 6432801

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 168         07 Jan 2002

   
   02:50 - Chicago Blues
       Amerikansk drama/polisserie från 1999. Del 2 av 13. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 9252153
   
   03:45 - Simpsons
       Amerikansk tecknad satirserie. Del 10 av 22. Repris från i
       dag.
       
       Showview: 6662068
   
   04:10 - Pa heder och samvete
       Amerikansk dramaserie från 1995. Del 17 av 24. Repris från i
       dag
       
       Showview: 2613191
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-07
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Bob i flaskan, Digimon och Nisse.
       
       Showview: 5149842
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 12 av 207. Repris från 4/1.
       
       Showview: 9976674
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Repris från 4/1.
       
       Showview: 9223858
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 4/1.
       
       Showview: 6290007
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 4/1.
       
       Showview: 7176736
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 62 av 176.
       
       Showview: 4907552
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 811842
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 169         07 Jan 2002

   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 8/1.
       
       Showview: 914303
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 13 av 207. Även 8/1.
       
       Showview: 920755
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 98 av 154. Även i
       natt.
       
       Showview: 5964200
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 95 av 115.
       
       Showview: 9382397
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 20 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5275216
   
   17:00 - Sabrina Tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 3 av 22. Repris från
       4/1.
       
       Showview: 269465
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Mitt barnbarn är obehärskat för att min
       dotter är en dålig mor! Även 8/1.
       
       Showview: 3126020
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 1 av 22. Debra vill ha en
       lugn och stillsam födelsedag hemma med Raymond. Han berättar
       för sina föräldrar och bror att det inte skall ordnas någon
       fest. Men föräldrarna kommer ändå förbi. Även i natt.
       
       Showview: 235668
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 9552115
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 18 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 720991
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 170         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie från 1997. Del 4 av 22. Sabrina
       stöter på sin tvillingsyster, Katrina, som omedelbart börjar
       förstöra Sabrinas liv. Även 8/1.
       
       Showview: 729262
   
   20:00 - Dawsons Creek
       Amerikansk ungdomsserie från 2000. Del 21 av 23. Dawson och
       Joey hoppas att ett oväntat evenemang skall förbättra deras
       förhållande med Gretchen och Pacey. Även 13/1.
       
       Showview: 667945
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1361649
   
   21:00 - Alibi
       Amerikanskt drama från 1996. Marti får ett mystiskt
       telefonsamtal från en man vid namn Connor. Samtalet leder
       till en kärleksrelation. Men när Connor anklagas för morden
       på sin fru och kompanjon, sätts Martis lojalitet på hårda
       prov. I rollerna: Tori Spelling, Jason Brooks, Lauarie
       Holden m fl. Regi: Andy Wolk.
       
       Showview: 7482991
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 8274200
   
   22:55 - TV3 Sport
       Det senaste från sportens värld samt rapport från dagens
       Vinn 3 i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7693397
   
   23:05 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 3 av 22.
       
       Showview: 4450945
   
   23:35 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 1 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3793397
   
   00:05 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 3 av 22.
       
       Showview: 5929205
   
   01:00 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 27 av 78.
       
       Showview: 7863040

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 171         07 Jan 2002

   
   01:55 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 25 av 132.
       
       Showview: 6670069
   
   02:50 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 20 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6459682
   
   03:20 - Berättelser fran Faraos förlorade söner
       Amerikansk dokumentär från 1997.
       
       Showview: 7328595
   
   04:20 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 98 av 154. Repris
       från i dag.
       
       Showview: 2840243
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-08
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Woodii, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5116514
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 13 av 207. Repris från 7/1.
       
       Showview: 9870446
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 9110330
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 7/1.
       
       Showview: 6267779
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 7/1.
       
       Showview: 7143408
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 63 av 176.
       
       Showview: 4974224
   
   12:30 - Pantertanter

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 172         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie. Även 9/1.
       
       Showview: 743175
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 9/1.
       
       Showview: 395972
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 14 av 207. Även 9/1.
       
       Showview: 440866
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 99 av 154. Även i
       natt.
       
       Showview: 5931972
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 96 av 115.
       
       Showview: 9359069
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 21 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5179088
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 11 av 22. Repris från
       7/1.
       
       Showview: 313243
   
   17:55 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Vem utav oss två har det rätta för att
       bli en popstjärna! Även 9/1.
       
       Showview: 106040
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 2 av 22. Debra och Ray
       försöker reda ut lite konflikter. Ray bestämmer sig för att
       berätta det för sina föräldrar, vilket inte gör saken
       bättre. Även i natt.
       
       Showview: 987717
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 3857327
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 19 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 173         07 Jan 2002

       
       Showview: 753427
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 5 av 22. Sabrina och
       Roxie får som uppgift att skriva en artikel som eventuellt
       kan komma att publiceras i skolans tidning. Även 9/1.
       
       Showview: 752798
   
   20:00 - Klassfesten
       Tv-lek. Del 1 av 6. Två aktuella kändisar återförenas med
       sina gamla skolklasser och tävlar mot varandra i olika
       grenar. Repris från 2001.
       
       Showview: 175868
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1321021
   
   21:00 - En fiende ibland oss
       Amerikansk thriller från 1997. IRA-terroristen Frankie, flyr
       undan rättvisan med hjälp av högt uppsatta vänner. Han flyr
       till New York, där han under namnet Rory, blir inneboende
       hos polisen Tom. I rollerna: Harrison Ford, Brad Pitt,
       Margaret Colin m fl. Regi: Alan J Pakula. (The Devil´s Own).
       
       Showview: 6036243
   
   23:05 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7650682
   
   23:15 - TV3 Sport
       Senaste nytt från sportvärlden samt rapport från dagens Vinn
       3-spel i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7641934
   
   23:25 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 4 av 22.
       
       Showview: 3761798
   
   23:55 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 2 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3740205
   
   00:25 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 4 av 22.
       
       Showview: 3780731
   
   01:20 - Nash Bridges

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 174         07 Jan 2002

       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 28 av 78.
       
       Showview: 6627977
   
   02:15 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 26 av 132.
       
       Showview: 1222248
   
   03:15 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 21 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 7507480
   
   03:45 - Kär och trogen?
       Brittisk BBC-producerad dokumentär från 1995.
       
       Showview: 9915996
   
   04:55 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Del 99 av 154. Repris
       från i dag
       
       Showview: 1427809
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-09
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Woodii, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5183286
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 14 av 207. Repris från 8/1.
       
       Showview: 9847118
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 9187002
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 8/1.
       
       Showview: 6227151
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 8/1.
       
       Showview: 7103880
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 64 av 176.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 175         07 Jan 2002

       Showview: 4941996
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 10/1.
       
       Showview: 247248
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 10/1.
       
       Showview: 815083
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 15 av 207. Även 10/1.
       
       Showview: 991847
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Även i natt.
       
       Showview: 5908644
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 97 av 115.
       
       Showview: 9319441
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 22 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5139460
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 12 av 22. Repris från
       8/1.
       
       Showview: 624373
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Min stil är magisk och din är tragisk!
       Jag är den riktiga divan! Även 10/1.
       
       Showview: 1726444
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 3 av 22. Rays far får några
       anekdoter publicerade och frågar sin son om han kan visa dem
       för sin redaktör. Men Ray vågar knappt berätta vad
       redaktören sa. Även i natt.
       
       Showview: 414118
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7152539
   
   19:00 - Nanny

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 176         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie från 1995. Del 20 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 280828
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 6 av 22. Sabrina får
       reda på att Hilda och Zelda inte skall vara hemma på
       Halloween och bestämmer sig då för att ordna en fest. Även
       10/1.
       
       Showview: 289199
   
   20:00 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 1999. Del 13 av 22. Prue och
       Phoebe hotas av en demon men får hjälp från oväntat håll.
       Även i natt.
       
       Showview: 558847
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1398793
   
   21:00 - En mors kamp
       Amerikanskt drama från 1996. Tonårsflickan Kelly blir tagen
       när hon snattar i en butik och hamnar på polisstationen. När
       hennes mamma Laura kommer för att hämta sin dotter nästa
       dag, har Kelly förflyttats. I rollerna: Mel Harris,
       Nicholle Tom, Alex Carter m fl. Regi: Noel Nosseck. (What
       Kind of a Mother are You?).
       
       Showview: 7426335
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 8218644
   
   22:55 - TV3 Sport
       Senaste nytt från sportvärlden samt rapport från dagens Vinn
       3-spel i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7620441
   
   23:05 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 5 av 22.
       
       Showview: 4321489
   
   23:35 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 3 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3720441
   
   00:05 - Cityakuten
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 5 av 22.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 177         07 Jan 2002

       
       Showview: 5890749
   
   01:00 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 29 av 78.
       
       Showview: 7734584
   
   01:55 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 27 av 132.
       
       Showview: 6534213
   
   02:50 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 22 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6320126
   
   03:20 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 1999. Del 13 av 22. Repris från i
       dag.
       
       Showview: 9448958
   
   04:15 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Repris från i dag
       
       Showview: 2887774
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-10
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Woodii, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5150958
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 15 av 207. Repris från 9/1.
       
       Showview: 9807590
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie.
       
       Showview: 9154774
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 9/1.
       
       Showview: 6121923
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 9/1.
       
       Showview: 7007652

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 178         07 Jan 2002

   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 65 av 176.
       
       Showview: 4845768
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 11/1.
       
       Showview: 790687
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 11/1.
       
       Showview: 279584
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 16 av 207. Även 11/1.
       
       Showview: 315720
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Även i natt.
       
       Showview: 5975316
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 98 av 115.
       
       Showview: 9213213
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 23 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5106132
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 13 av 22. Repris från
       9/1.
       
       Showview: 716364
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Gumman, jag var inte där och jag vet
       att du är arg...det är dags att reda ut det! Även 11/1.
       
       Showview: 6783076
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 4 av 22. När Ray håller tal
       på sin farbrors, Gus, begravning, anländer faster Alda för
       att utreda ett familjebråk. Även i natt.
       
       Showview: 934229
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 179         07 Jan 2002

       Showview: 7534021
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 21 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 717229
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 7 av 22. Miles kan
       inte sluta grubbla på sina teorier, Sabrina gör allt för att
       få honom mer social. Även 11/1.
       
       Showview: 636300
   
   20:00 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 5 av 22. Piper och
       Phoebe oroar sig för Prue, som blivit så besatt av den onda
       triaden att hon ser spår efter dem överallt. Även i natt.
       
       Showview: 972720
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1292565
   
   21:00 - Med döden i siktet
       Amerikansk thriller från 1996. Maura och hennes familj ger
       sig ut i vildmarken för att uppleva lite äventyr. Men de
       hamnar i livsfara när de möter fyra bankrånare på flykt
       undan polisen. I rollerna: Stephanie Zimbalist, Tom Butler,
       Brendan Fletcher m fl. Regi: Stuart Cooper. (Dead Ahead).
       
       Showview: 7320107
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 8285316
   
   22:55 - TV3 Sport
       Senaste nytt från sportvärlden samt rapport från dagens Vinn
       3-spel i Greyhound Racing.
       
       Showview: 7524213
   
   23:05 - Seinfeld
       Amerikansk komediserie från 1994. Del 6 av 22.
       
       Showview: 4381861
   
   23:35 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 4 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 3624213
   
   00:05 - Cityakuten

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 180         07 Jan 2002

       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 6 av 22.
       
       Showview: 5850121
   
   01:00 - Nash Bridges
       Amerikansk deckarserie från 1996. Del 30 av 78.
       
       Showview: 7701256
   
   01:55 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 28 av 132.
       
       Showview: 6501985
   
   02:50 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 23 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6397898
   
   03:20 - Förhäxad
       Amerikansk dramaserie från 2000. Del 5 av 22. Repris från i
       dag.
       
       Showview: 9335430
   
   04:15 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Repris från i dag
       
       Showview: 2781546
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-11
   =================================================================
   
   06:30 - Barntrean
       Tre små spöken, Hits for kids, Digimon och Tick.
       
       Showview: 5047430
   
   08:10 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 16 av 207. Repris från 10/1.
       
       Showview: 9701362
   
   09:55 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Repris från 10/1.
       
       Showview: 9058546
   
   10:25 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Repris från 10/1.
       
       Showview: 6198695
   
   11:15 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Repris från 10/1.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 181         07 Jan 2002

       Showview: 7074324
   
   12:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 66 av 176.
       
       Showview: 4805140
   
   12:30 - Pantertanter
       Amerikansk komediserie. Även 14/1.
       
       Showview: 121850
   
   13:00 - Vara bästa ar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Även 14/1.
       
       Showview: 713275
   
   13:50 - Lilla huset pa prärien
       Amerikanskt drama. Del 17 av 207. Även 14/1.
       
       Showview: 875459
   
   14:45 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Även i natt.
       
       Showview: 5879188
   
   15:40 - Charlies änglar
       Amerikansk deckarserie från 1976. Del 99 av 115.
       
       Showview: 9280985
   
   16:35 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 24 av 28. Även i natt.
       
       Showview: 5000904
   
   17:00 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 7 av 22. Repris från
       10/1.
       
       Showview: 515275
   
   17:30 - Ricki Lake
       Amerikansk pratshow. Ricki hjälp mig innan jag skadar min
       baby! Även 14/1.
       
       Showview: 4370968
   
   18:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 5 av 22. Ray och Debra ska
       göra ett IQ test och det utlöser en tävling mellan dem. Även
       i natt.
       
       Showview: 365492
   
   18:50 - TV3 Direkt
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 182         07 Jan 2002

       
       Showview: 4201463
   
   19:00 - Nanny
       Amerikansk komediserie från 1995. Del 22 av 123. I rollerna:
       Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis m fl.
       
       Showview: 164430
   
   19:30 - Sabrina tonarshäxan
       Amerikansk komediserie från 1997. Del 8 av 22. Sabrina är
       trött på att inte kunna berätta att hon är en häxa när hon
       träffar killar. Även 14/1.
       
       Showview: 163701
   
   20:00 - Amazon
       Amerikansk äventyrsserie från 1999. Del 6 av 22. I vetskap
       om att byn tänker offra dem till spindelstammen som en
       fredsgåva, försöker Kenndy, Jimmy och Talbott att fly. Även
       i natt.
       
       Showview: 416411
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1269237
   
   21:00 - Agent 007 med rätt att döda
       Brittisk långfilm från 1962. När en brittisk agent blir
       mördad på Jamaica är det den främste agenten i styrkan,
       nummer 007, som får ta sig an fallet. I rollerna: Sean
       Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman m fl. Regi: Terence
       Young. (Dr No).
       
       Showview: 6974459
   
   23:05 - Sportnyheter med Greyhound Racing
       Dagens Vinn 3-lopp och föranalyser till lördagens Vinn 8 i
       Greyhound Racing, tips inför helgens spel samt en färsk
       sportnyhetssammanfattning.
       
       Showview: 8048169
   
   23:20 - Alla älskar Raymond
       Amerikansk serie från 1996. Del 5 av 22. Repris från i dag.
       
       Showview: 4280188
   
   23:50 - VIP
       Amerikansk actionserie från 1998. Del 8 av 22.
       
       Showview: 658879
   
   00:45 - A House in the hills
       Amerikansk thriller från 1992. En skådespelerska passar ett
       hus åt ett miljonärspar. När en brottsling dyker upp

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 183         07 Jan 2002

       förväxlas hon med frun i huset och tas som gisslan. I
       rollerna: Michael Madsen, Helen Slater, James Laurenson m
       fl. Regi: Ken Wiederhorn.
       
       Showview: 3051218
   
   02:30 - Ruby Wax
       Brittisk pratshow från 1996. Del 1 av 6.
       
       Showview: 1813305
   
   03:05 - En skruv lös
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 24 av 28. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 8151724
   
   03:35 - Amazon
       Amerikansk äventyrsserie från 1999. Del 6 av 22. Repris från
       i dag.
       
       Showview: 6055367
   
   04:30 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99. Repris från i dag
       
       Showview: 9674367
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-12
   =================================================================
   
   07:00 - Sockernos
       
       
       Showview: 606183
   
   07:00 - Barntrean
       
       
       Showview: 8944096
   
   07:25 - Prinsessan Sissi
       
       
       Showview: 5633473
   
   07:50 - Corey Feldoes fantastiska resor
       
       
       Showview: 6064947
   
   08:15 - Powerpuffpinglorna
       
       
       Showview: 6236183
   
   08:40 - Woodii

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 184         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 9890638
   
   09:05 - Digimon
       
       
       Showview: 7770676
   
   09:30 - Hits for Kids
       Musik. Del 15 av 20. Även 9/1.
       
       Showview: 209909
   
   10:00 - Max Steel
       
       
       Showview: 418980
   
   10:25 - Dilbert
       Amerikansk animerad komediserie från 1999. Sista delen.
       
       Showview: 8636386
   
   10:50 - En världsomsegling under havet
       Amerikanskt äventyr från 1954. Ett skepp förliser och hamnar
       istället i en undervattensfarkost och kaptenen är en, milt
       uttryckt, ganska excentrisk person. I rollerna: Kirk
       Douglas, James Mason, Peter Lorre m fl. Regi: Richard
       Fleischer. (20,000 Leagues Under the Sea).
       
       Showview: 56153812
   
   13:05 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 67 av 176.
       
       Showview: 2791744
   
   13:30 - Morgondagens hjälte
       Amerikansk dramaserie från 1997. Del 5 av 22.
       
       Showview: 978251
   
   14:20 - Sparlöst försvunnen
       Samhällsprogram. Sista delen.
       
       Showview: 778473
   
   15:15 - Baywatch
       Amerikansk dramaserie från 1998/99.
       
       Showview: 9758270
   
   16:10 - Hiawatas sang
       Kanadensiskt historiskt drama från 1997. Om den modige
       indianen Hiawata och hans kärlek till indiankvinnan
       Minnehaha. I rollerna: Litefoot, Irene Bedard, Graham Greene
       m fl. Regi: Jeffrey Shore. (The Song of Hiawatha).

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 185         07 Jan 2002

       
       Showview: 1804270
   
   18:30 - Greyhound Racing
       Höjdpunkter från dagens tävlingar i Greyhound Racing.
       
       Showview: 190742
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 899522
   
   19:05 - Pa heder och samvete
       Amerikansk dramaserie från 1995. Del 3 av 25. I rollerna:
       David James Elliott, Tracey Needham, John M Jackson m fl.
       
       Showview: 487744
   
   20:00 - Sveriges starkaste man
       Nöje. Del 2 av 3.
       
       Showview: 936522
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1236909
   
   21:00 - Birdcage Lanta fjädrar
       Amerikansk komedi från 1996. Albert och Armand är ett
       medelålders homosexuellt par. Armands son Val, berättar att
       han har förlovat sig och att flickvännen är dotter till en
       ultrakonservativ senator. I rollerna: Robin Williams, Gene
       Hackman, Nathan Lane m fl. Regi: Mike Nichols.(The Birdcage).
       
       Showview: 3299522
   
   23:15 - Ghostbusters spökligan
       Amerikansk komedi från 1984. Tre knäppa forskare, är
       experter på övernaturliga företeelser. De startar en firma
       som åtar sig att driva ut andar och spöken ur människors
       hus. I rollerna: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver
       m fl. Regi: Ivan Reitman.
       
       Showview: 5460386
   
   01:15 - Nikita
       Amerikansk action-dramaserie från 1999. Del 23 av 44.
       
       Showview: 6460684
   
   02:10 - Brighton Beach Memoirs
       Amerikansk komedi från 1986. Eugene är en 15-årig pojke som
       bestämmer sig för att bli författare och skriva en krönika
       över familjens liv. I rollerna: Blythe Danner, Bob Dishy,
       Brian Drillinger m fl. Regi: Gene Saks.
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 186         07 Jan 2002

       Showview: 6599329
   
   04:10 - Elvis möter Nixon
       Amerikansk komedi från 1997. Om Elvis resa till "Vita Huset"
       för att söka en tjänst inom det militära, men hur han
       istället möter President Richard Nixon. I rollerna: Rick
       Peters, Bob Gunton, Alyson Court m fl. Regi: Allan Arkush.
       
       Showview: 9133394
   
   =================================================================
   TV3 2002-01-13
   =================================================================
   
   07:00 - Barntrean
       
       
       Showview: 8848868
   
   07:00 - Sockernos
       
       
       Showview: 167874
   
   07:25 - Prinsessan Sissi
       
       
       Showview: 5600145
   
   07:50 - Corey Feldoes fantastiska resor
       
       
       Showview: 6031619
   
   08:15 - Powerpuffpinglorna
       
       
       Showview: 6130955
   
   08:40 - Woodii
       
       
       Showview: 9787110
   
   09:05 - Digimon
       
       
       Showview: 7747348
   
   09:30 - Hits for Kids
       Musik. Del 16 av 20. Även 11/1.
       
       Showview: 656110
   
   10:00 - Max Steel
       
       
       Showview: 978619

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 187         07 Jan 2002

   
   10:25 - PJ's
       Animerad komediserie från 1999. Del 1 av 13. Thurgood är
       fastighetsskötaren som helst vill spendera dagen framför
       tv-apparaten. Fastighetens skick och hyresgästernas krav på
       service hindrar honom från att koppla av.
       
       Showview: 8603058
   
   10:50 - Den langa resan hem
       Amerikanskt drama från 1997. 75-åriga Toms fru har nyligen
       avlidit. Till sina barns stora fasa "rymmer" han och
       bestämmer sig för att söka upp en gammal kärlek. I rollerna:
       Jack Lemmon, Sarah Paulson, Kristin Griffith m fl. Regi:
       Glenn Jordan. (The Long Way Home).
       
       Showview: 2805771
   
   12:30 - Coach
       Amerikansk komediserie från 1989. Del 68 av 176.
       
       Showview: 614892
   
   13:00 - Dawsons Creek
       Amerikansk ungdomsserie från 2000. Del 21 av 23. Repris från
       7/1.
       
       Showview: 674936
   
   13:55 - Columbo
       Amerikansk deckarserie från 1970-talet. Del 43 av 45.
       
       Showview: 2858868
   
   15:15 - Sveriges starkaste man
       Nöje. Del 2 av 3.
       
       Showview: 9652042
   
   16:10 - Simpsons
       Amerikansk tecknad satirserie. Del 10 av 22. Även i natt.
       
       Showview: 271348
   
   16:35 - Äventyrssöndag: Herkules första äventyr
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 38 av 50.
       
       Showview: 3645706
   
   17:05 - Äventyrssöndag: Herkules
       Amerikansk/nyzeeländsk äventyrsserie från 1995. Sista delen.
       
       Showview: 984955
   
   18:00 - Äventyrssöndag: Xena krigarprinsessan
       Amerikansk äventyrsserie från 1998. Del 11 av 22. Xena är en
       ung kvinna utbildad i stridskonst. Tiden för alla hennes
       äventyr är förlagd till guldåldern före både den grekiska

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 188         07 Jan 2002

       och romerska mytologin.
       
       Showview: 828961
   
   18:50 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 7855987
   
   19:00 - Eco-challenge
       Nöje. Del 3 av 5. Tävling från Malaysias djungler. Serie där
       76 lag från 26 länder, med fyra deltagare i varje, tävlar
       och sätter sina liv i fara för att vinna prissumman på 100
       000 dollar.
       
       Showview: 296752
   
   20:00 - Pa heder och samvete
       Amerikansk dramaserie från 1995. Del 17 av 24. Ett
       krigsfartyg dödar ett antal terrorister som försöker placera
       en bomb på en amerikansk båt. Där fanns också en kidnappad
       amerikanska. Även i natt.
       
       Showview: 390023
   
   20:55 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1123481
   
   21:00 - The Waterboy
       Amerikansk komedi från 1998. Bobby är det amerikanska
       fotbollslaget Mud Dogs mobbing-offer. En dag råkar Bobby
       tackla omkull lagets största spelare, och blir plötsligt
       lagets stjärna! I rollerna: Adam Sandler, Kathy Bates, Henry
       Winkler m fl. Regi: Frank Coraci.
       
       Showview: 7251023
   
   22:45 - TV3 Direkt
       
       
       Showview: 1616145
   
   22:50 - TV3 Sport
       
       
       Showview: 7536058
   
   23:00 - Walker Texas Ranger
       Amerikansk actionserie. Del 2 av 22.
       
       Showview: 643232
   
   23:55 - Mannen med oxpiskan
       Amerikansk västern från 1972. En främlings uppenbarelse
       skrämmer invånarna och tre män försöker döda honom. Men den
       mystiske främlingen bestämmer sig trots det för att stanna.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 189         07 Jan 2002

       I rollerna: Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill m fl.
       Regi: Clint Eastwood. (High Plains Drifter).
       
       Showview: 3772145
   
   01:55 - Kojak
       Amerikansk deckarserie från 1973. Del 2 av 24.
       
       Showview: 6432801
   
   02:50 - Chicago Blues
       Amerikansk drama/polisserie från 1999. Del 2 av 13. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 9252153
   
   03:45 - Simpsons
       Amerikansk tecknad satirserie. Del 10 av 22. Repris från i
       dag.
       
       Showview: 6662068
   
   04:10 - Pa heder och samvete
       Amerikansk dramaserie från 1995. Del 17 av 24. Repris från i
       dag
       
       Showview: 2613191
   

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________
   # TV4 tablå för vecka 2 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Micael Bulow 2:204/710
   Källa: www.ingelshed.nu
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-07
   =================================================================
   
   11:55 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 7186113
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Solvalla i Stockholm.
       
       Showview: 325571
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 597007
   

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 190         07 Jan 2002

   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5093216
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305093216
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 7 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2821939
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 4 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 779194
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 88 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 388755
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 773465
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 4 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6681484
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 227216
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 4 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 681259
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 16 av 24. Repris från 2000.
       
       Showview: 5597755
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 448842

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 191         07 Jan 2002

   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303046262
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 636674
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9049939
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 436552
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3066026
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 874991
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 1352197
   
   19:00 - Junior-Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 728533
   
   19:30 - En förläggares mardröm
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 10 av 22. För att
       förhindra att Ian tar upp all Henrys tid, försöker Tess få
       Ian och Maddie intresserade av varandra. I rollerna: Tony
       Shalhoub, Neil Patrick Harris, Heather Paige Kent m fl.
       
       Showview: 727804
   
   20:00 - John Cleese möter lemurer
       Brittiskt naturspecialprogram från 1999. John Cleese har ett
       stort intresse för lemurer. I detta program åker han till
       Madagaskar för att se hur fem lemurer som fötts i fångenskap
       släpps fria. Repris från 2000.
       
       Showview: 841264
   
   21:00 - Maktspel

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 192         07 Jan 2002

       Amerikansk thrillerserie från 1996. Harrisons liv förändras
       när han blir vän med den ambitiöse rikemanssonen Constant
       Bradley. Han får ta del av den rika familjen Bradleys
       privilegierade värld. Men en ödesdiger natt får han reda på
       Constants hemska hemlighet. Baserad på en roman av Dominick
       Dunne. Purgatory. Del 1 av 4. I rollerna: Patrick Dempsey,
       Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 637842
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5370842
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 747668
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 737281
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1753620
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201753620
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8269378
   
   22:30 - Dark Angel
       Amerikanskt science fiction-serie från 2000. År 2019. Efter
       en terrorattack har USA blivit ett tredje världenland. Här
       lever Max Guevara som blev genmanipulerad som barn för att
       bli ett mänskligt vapen Del 1 av 21. I rollerna: Jessica
       Alba, Michael Weatherly, Alimi Ballard m fl.
       
       Showview: 521842
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 524682
   
   00:15 - Ocensurerat
       Brittisk dokumentärserie från 1999. Del 39 av 40.
       
       Showview: 3271088

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 193         07 Jan 2002

   
   01:05 - Kvinnorna i Jimmys liv
       Amerikansk komediserie från 1999. Jimmy är omringad av
       kvinnor i sitt hem och skulle inte tacka nej till lite
       manligt sällskap. Del 1 av 13. I rollerna: Alfred Molina,
       Sharon Lawrence, Betty White m fl. Repris från 2001.
       
       Showview: 1462934
   
   01:30 - London brinner!
       Brittisk dramaserie från 1999. Del 6 av 16.
       
       Showview: 1173330
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455642021
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-08
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 8 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7929156
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1051601
   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9990040
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Åby i Göteborg.
       
       Showview: 852972
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 729458
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5997088
   
   13:08 - Vädret
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 194         07 Jan 2002

       Showview: 305997088
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 9 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2881311
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 5 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 213885
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 89 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 808866
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 217156
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 5 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6658156
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 665779
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 5 av 18.
       
       Showview: 434330
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 17 av 25.
       
       Showview: 5564427
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 975243
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303013934
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 195         07 Jan 2002

       Showview: 503595
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9009311
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 963953
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3033798
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 151750
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 5657309
   
   19:00 - Junior-Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 751069
   
   19:30 - En förläggares mardröm
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 11 av 22. Ian har
       planerat en enkel fest på juldagen, men när Tess dyker upp
       försöker hon skapa julstämning trots hans protester. I
       rollerna: Tony Shalhoub, Neil Patrick Harris, Heather Paige
       Kent m fl.
       
       Showview: 743040
   
   20:00 - Vithajen havets odjur
       Nyzeeländskt naturprogram från 2000. I åratal har den vita
       hajen porträtterats som en mördare. Forskare, reserachers
       och dykare anstränger sig för att lära sig mer om vithajen,
       och tittarna får här ta del av deras slutsatser. Repris från
       2001.
       
       Showview: 907311
   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Del 2 av 4. I rollerna:
       Patrick Dempsey, Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 545595
   
   21:25 - Om en bok
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 196         07 Jan 2002

       
       Showview: 5347514
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 730576
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 760717
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1720392
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201720392
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8229750
   
   22:30 - Doppings styrkedroppar stress
       Svensk programserie från 2001. Annika Dopping reser runt i
       landet på jakt efter kunskap och människor med erfarenhet
       och livslust. Programserien tar upp betydelsen av hjärnan,
       sömnen, maten och balansen för att vi ska kunna fungera som
       bäst. Del 1 av 4. Stoppa stressen hjärnan. Hur påverkas
       våra hjärnor när vi stressar? Medverkande bland andra: Per
       Hörberg som såg stressen som sin vän, stressforskaren
       Alexander Persky som berättar om hur hjärnans
       samordningscentral styr vår uppfattning av tid och rum, och
       Jan Nevelius som varvar ner genom att skjuta pilbåge.
       
       Showview: 769088
   
   23:00 - Ku Klux Klan det fruktade hatet
       Amerikansk dokumentär från 2000. Reportage om USA:s
       rasistiska och våldsamma grupp som bygger på ett djupt rotat
       hat mot svarta. Arkivbilder blandas med intervjuer med
       historiker, politiker, FBI-agenter och nuvarande
       klanmedlemmar. Även 13/1.
       
       Showview: 565359
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 347183
   
   00:15 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 25 av 25.

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 197         07 Jan 2002

       
       Showview: 195462
   
   00:40 - Coola grannar
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 22 av 23.
       
       Showview: 4916557
   
   01:05 - Kvinnorna i Jimmys liv
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 2 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 1439606
   
   01:30 - London brinner!
       Brittisk dramaserie från 1999. Del 7 av 16.
       
       Showview: 1140002
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455619793
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-09
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 10 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7996828
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1028373
   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9967712
   
   12:45 - Dagens rätt
       
       
       Showview: 363335
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 551809
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 198         07 Jan 2002

       Showview: 5957460
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305957460
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 11 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2858083
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 6 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 740286
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 90 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 342557
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 744557
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 6 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6625828
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 118118
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 6 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 945793
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 18 av 25.
       
       Showview: 5531199
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 102335
   
   17:53 - Keno
       

[R] Svenska FidoNews 7-1    Sidan 199         07 Jan 2002

       
       Showview: 303080606
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 219644
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9076083
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 657880
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3093170
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 688151
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 3457921
   
   19:00 - Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 271170
   
   19:30 - En förläggares mardröm
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 12 av 22. Ian skriver
       ett anonymt brev till en kvinna som han har blivit förälskad
       i. I rollerna: Tony Shalhoub, Neil Patrick Harris, Heather
       Paige Kent m fl.
       
       Showview: 270441
   
   20:00 - Britney Spears - live i Las Vegas
       En livekonsert med Britney Spears. Konserten är inspelad i
       Las Vegas i höstas och bjuder på Britneys senaste och
       största hits.
       
       Showview: 434712
   
   20:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 6195731
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 200         07 Jan 2002

   20:30 - Britney Spears - live i Las Vegas, forts
       
       
       Showview: 276625
   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Del 3 av 4. I rollerna:
       Patrick Dempsey, Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 696016
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5314286
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 267977
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 297118
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1797064
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201797064
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8296422
   
   22:30 - Vinnare: V64
       
       
       Showview: 296489
   
   23:00 - Martial Law
       Amerikansk actionserie från 1999. Sammo Law är Los Angeles
       tuffaste snut, och han använder sig av ovanliga metoder för
       att bekämpa brottsligheten. Del 1 av 22. I rollerna: Sammo
       Hung, Arsenio Hall, Kelly Hu m fl.
       
       Showview: 791660
   
   23:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 6232373

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 201         07 Jan 2002

   
   23:30 - Martial Law, forts
       
       
       Showview: 612538
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 595774
   
   00:15 - Fyra smarta bovar
       Amerikansk komedi från 1972. Fyra dåraktiga tjuvar stjäl en
       afrikansk diamant från Brooklyns museum. Snart upptäcker de
       hur svårt det är att behålla ädelstenen i sin ägo. I
       rollerna: Robert Redford, George Segal, Ron Leibman m fl.
       Regi: Peter Yates. (The hot rock).
       
       Showview: 9919010
   
   01:05 - Om en bok
       
       
       Showview: 25324923
   
   01:10 - Fyra smarta bovar, forts
       
       
       Showview: 3870836
   
   02:00 - Kvinnofängelset
       Australisk dramaserie. Det handlar om det hårda livet på ett
       kvinnofängelse. Del 169 av 692. Repris från 1995.
       
       Showview: 1946687
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455513565
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-10
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 12 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7883300
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1095045
   
   11:50 - Doktorn kan komma

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 202         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 9861584
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Jägersro i Malmö.
       
       Showview: 727836
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 908010
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5924132
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305924132
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 13 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2752855
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 7 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 277687
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 91 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 879958
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 271958
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 7 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6512300
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 645519
   
   16:25 - Maggie Winters

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 203         07 Jan 2002

       Amerikansk komediserie från 1998. Del 7 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 316584
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 19 av 25. Repris från 2000.
       
       Showview: 5428671
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 939045
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303984478
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 494497
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9970855
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 934045
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3997942
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 817792
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 2706233
   
   19:00 - Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 635671
   
   19:30 - Inför Bara Barn
       Svenskt underhållningsprogram från 2001. För tredje året i
       rad sänder TV4 Bara barn-galan. Årets låtskrivare och

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 204         07 Jan 2002

       artister presenteras.
       
       Showview: 634942
   
   20:00 - Naturen: Expedition Nya Zeeland
       Svenskt naturprogram från 2001. Del 5 av 6. Dimmornas folk,
       maorierna i skogslandskapet, har en unik relation till de
       skogarna i "landet med det långa vita molnet". Deras rika
       mytologi är en viktig del av landets kulturhistoria.
       Programledare: Bo Landin.
       
       Showview: 881923
   
   20:30 - Om en bok
       
       
       Showview: 245652
   
   20:35 - Naturen: Expedition Nya Zeeland, forts
       
       
       Showview: 970671
   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Del 4 av 4. I rollerna:
       Patrick Dempsey, Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 429107
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5381958
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 621478
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 724519
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1691836
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201691836
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8190294

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 205         07 Jan 2002

   
   22:30 - Hockeykväll
       
       
       Showview: 716590
   
   23:00 - Muhammad Ali boxningslegenden
       Brittisk dokumentär från 2001. Muhammad Ali fyller 60 år den
       17 januari. Familj, kollegor och nära vänner berättar om
       honom och ger en bild som visar varför Muhammad Ali är
       älskad av så många. Medverkande: BB King, Tom Jones, Lennox
       Lewis, Henry Cooper m fl. Del 1 av 2.
       
       Showview: 432671
   
   23:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 6209045
   
   23:30 - Muhammad Ali boxningslegenden, forts
       
       
       Showview: 261279
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 933237
   
   00:15 - Säkra killar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Inget uppdrag är omöjligt
       för vaktbolaget Total Security i Los Angeles. Del 1 av 13. I
       rollerna: James Remar, James Belushi, Debrah Farentino m fl.
       
       Showview: 3102904
   
   01:05 - Millennium
       Amerikansk thrillerserie från 1997. Del 18 av 23. Repris
       från 1999.
       
       Showview: 4469527
   
   01:50 - Kvinnorna i Jimmys liv
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 3 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 1304966
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455580237
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-11
   =================================================================

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 206         07 Jan 2002

   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 14 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7850072
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1999817
   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9838256
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Solvalla i Stockholm.
       
       Showview: 254237
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 442701
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5828904
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305828904
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 15 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2729527
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 8 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 631188
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 92 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 226169
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 207         07 Jan 2002

       Showview: 602121
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 8 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6589072
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 664962
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 8 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 836695
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 20 av 25.
       
       Showview: 5495343
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 393546
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303944850
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 938188
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9947527
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 398546
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3964614
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 593633
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 208         07 Jan 2002

   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 6001445
   
   19:00 - Tabbar och misstag
       Amerikanskt underhållningsprogram från 2000. Missar,
       felsägningar och annat kul från tv-världen visas.
       
       Showview: 303492
   
   19:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 2998121
   
   19:30 - Tabbar och misstag, forts
       
       
       Showview: 161343
   
   20:00 - Cirkus Monte Carlo
       Franskt underhållningsprogram från 2000. För 24:e året i rad
       arrangerar Monte Carlo sin stora cirkusfestival. Del 2 av 2.
       
       Showview: 332904
   
   21:00 - Pangbulle
       Svensk underhållningsserie från 2001. Tittarna kan i förväg
       önska vad de vill se. Sketcherna framförs av Robert
       Gustafsson, Felix Herngren, Sissela Kyle och Kjell
       Bergqvist. Del 3 av 3. Programledare: Fredrik Lindström.
       Även 13/1.
       
       Showview: 963898
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5278430
   
   21:30 - Pangbulle, forts
       
       
       Showview: 158879
   
   22:00 - Nyheterna, sporten och vädret
       
       
       Showview: 300850
   
   22:25 - I ondskans närhet
       Brittisk polisdramaserie från 1999. Del 2 av 4. Creegan
       lyckas spåra mördaren som är ansvarig för de fyra kvinnornas
       död. I rollerna: Robson Green, Nicola Walker, Michael
       Hodgson m fl.
       
       Showview: 4232782

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 209         07 Jan 2002

   
   23:20 - Night falls on Manhattan
       Amerikanskt kriminaldrama från 1997. Sean Casey, en f d
       snut, har sadlat om till åklagare. Han hamnar i
       strålkastarljuset efter att ha åtalat en knarkkung. I
       rollerna: Andy Garcia, Ian Holm, James Gandolfini m fl.
       Regi: Sidney Lumet.
       
       Showview: 7499140
   
   00:10 - Om en bok
       
       
       Showview: 5711657
   
   00:15 - Night falls on Manhattan, forts
       
       
       Showview: 4297928
   
   01:00 - Brandstyrka 132
       Amerikansk actionserie från 1996. Del 4 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7765454
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-12
   =================================================================
   
   07:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 2872638
   
   07:00 - Teletubbies
       Brittiskt barnprogram från 1998.
       
       Showview: 604725
   
   07:25 - Babar
       Kanadensiskt barnprogram.
       
       Showview: 5631015
   
   07:50 - Ej fastställt
       
       
       Showview: 6062589
   
   08:15 - FF
       Svenskt barnprogram från 2002. Välkommen till Markoolios
       fantasifulla och färgsprakande hem. Tillsammans med ett
       tiotal barn tar Markoolio upp märkliga företeelser och
       fenomen.
       
       Showview: 6878305
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 210         07 Jan 2002

   09:00 - Nyhetsmorgon lördag
       Nyheter varje heltimme. Programledare: Lasse Bengtsson.
       
       Showview: 2885102
   
   11:10 - Bakom Beck sista vittnet
       Svenskt filmprogram från 2001. Möt Peter Haber och Mikael
       Persbrandt som berättar om inspelningen av den nya
       Beck-filmen. De ser även tillbaka på tiden de spenderat
       tillsammans med Beck och ger en bild av hur det varit att
       leva med sina respektive karaktärer under de gångna åren.
       Repris från 5/1.
       
       Showview: 1445928
   
   11:40 - CBS 60 minutes
       Amerikanskt nyhetsmagasin från 2001. Även 13/1.
       
       Showview: 7063218
   
   12:30 - NHL Powerweek
       Senaste nytt från världens bästa hockeyliga.
       
       Showview: 656893
   
   13:00 - Handboll: 4-nationersturneringen
       Direktsändning från 4-nationersturneringen i Baltiska hallen
       i Malmö. SverigeJugoslavien. Kommentatorer: Robert Perlskog
       och Claes Hellgren. Programledare: Andreas Od‚n och Axel
       Sjöblad.
       
       Showview: 188183
   
   13:15 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 4043170
   
   13:50 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 2563893
   
   14:00 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 6925473
   
   14:40 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 8645831
   
   15:00 - Tipslördag
       WimbledonBurnley. Programledare: Peter Eng.
       
       Showview: 54644589
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 211         07 Jan 2002

   15:03 - Vinnare: V75
       
       
       Showview: 300677386
   
   15:30 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 670473
   
   16:00 - Tipslördag match
       WimbledonBurnley.
       
       Showview: 8241454
   
   16:45 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 962201
   
   17:00 - Tipslördag match
       
       
       Showview: 897473
   
   17:45 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 469305
   
   17:58 - Vinnare: V75
       
       
       Showview: 300998706
   
   18:20 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 9795947
   
   18:23 - Keno
       
       
       Showview: 306929454
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 449675
   
   18:55 - Vädret
       
       
       Showview: 9775183
   
   19:00 - Bingolotto
       Direktsänt underhållningsprogram. Folkkära artister och
       musiker underhåller i varje program under hela säsongen.

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 212         07 Jan 2002

       Programledare: Lasse Kron‚r.
       
       Showview: 7760152
   
   19:45 - Om en bok
       
       
       Showview: 2993676
   
   19:50 - Bingolotto, forts
       
       
       Showview: 7341657
   
   20:30 - Om en bok
       
       
       Showview: 209454
   
   20:35 - Bingolotto, forts
       
       
       Showview: 7368034
   
   21:30 - När Harry träffade Sally
       Amerikansk romantisk komedi från 1989. Kan en man och en
       kvinna bara vara vänner? Eller leder alla förhållanden till
       sex? Det är frågan som vännerna Harry och Sally diskuterar
       mest av allt. Harry är pessimist och menar att det är
       omöjligt. Faktum är att det tar elva år för Harry och Sally
       att erkänna vad de egentligen känner för varandra. I
       rollerna: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher m fl. Regi:
       Rob Reiner. (When Harry met Sally).
       
       Showview: 678980
   
   22:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 484183
   
   22:15 - När Harry träffade Sally, forts
       
       
       Showview: 650560
   
   23:30 - Seven Ups undre världens skräck
       Amerikansk action från 1973. New York-polisen startar ett
       krig mot de kriminella, efter att en av polisens egna blivit
       mördad av en gangster. I rollerna: Roy Scheider, Victor
       Arnold, Jerry Leon m fl. Regi: Philip D´Antoni. (The Seven
       Ups).
       
       Showview: 1784831
   
   00:20 - Om en bok
       
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 213         07 Jan 2002

       Showview: 5699481
   
   00:25 - Seven Ups undre världens skräck, forts
       
       
       Showview: 3686961
   
   01:20 - Pensacola vingar av guld
       Amerikansk actiondramaserie från 1999. Del 10 av 22. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 7025110
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-13
   =================================================================
   
   07:00 - Teletubbies
       Brittiskt barnprogram från 1998.
       
       Showview: 967856
   
   07:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 2769110
   
   07:25 - Babar
       Kanadensiskt barnprogram.
       
       Showview: 5608787
   
   07:50 - Pok‚mon
       
       
       Showview: 6022961
   
   08:15 - Nicke & Nilla
       Svenskt barnprogram från 2001.
       
       Showview: 6845077
   
   10:15 - Avslöjade bluffar
       Amerikanskt specialprogram från 1998. Repris från 5/1.
       
       Showview: 6061597
   
   11:05 - Underbara liv
       Brittisk dramaserie från 1998. En grupp vänner i
       30-årsåldern bor i London, och de kämpar alla med livets
       vedermödor. Del 1 av 7. I rollerna: Greg Wise, Richard
       Lumsden, Lucy Akhurst m fl.
       
       Showview: 9783752
   
   12:00 - Tre kronor
       Svensk dramaserie. Del 6 av 12. Repris från 1996.
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 214         07 Jan 2002

       Showview: 221868
   
   12:50 - Providence
       Amerikansk dramaserie från 1999. Del 7 av 17. Repris från
       2000.
       
       Showview: 7445400
   
   13:40 - Pangbulle
       Svensk underhållningsserie. Del 3 av 3. Repris från 4/1.
       
       Showview: 5001706
   
   14:30 - Malcolm ett geni i familjen
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 16 av 16.
       
       Showview: 103058
   
   15:00 - Handboll: 4-nationersturneringen
       Direktsändning från Baltiska hallen i Malmö. SverigeDanmark.
       Kommentatorer: Robert Perlskog och Claes Hellgren.
       Programledare: Andreas Od‚n och Axel Sjöblad.
       
       Showview: 111400
   
   15:15 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 443139
   
   15:50 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 3793226
   
   16:00 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 8233435
   
   16:40 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 7511400
   
   17:00 - Vinnare: V5
       
       
       Showview: 577619
   
   17:30 - Tipsbingo
       
       
       Showview: 196348
   
   17:55 - Keno
       
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 215         07 Jan 2002

       Showview: 3814665
   
   18:00 - Fahl‚ns När & fjärran
       Svenskt reseprogram från 2001. Del 2 av 3. Hans Fahl‚n visar
       upp tre av sina favoritskidorter, Åre, Livigno i Italien och
       Jackson Hole i USA. Repris från 30/12.
       
       Showview: 571435
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 483226
   
   18:55 - Vädret
       
       
       Showview: 9679955
   
   19:00 - Walt Disney- mannen bakom myten
       Amerikansk dokumentärserie från 2001. I slutet av 2001
       skulle Walt Disney, om han hade levt, fyllt 100 år. Del 2 av
       2.
       
       Showview: 294394
   
   19:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 2869665
   
   19:30 - Walt Disney- mannen bakom myten, forts
       
       
       Showview: 125145
   
   20:00 - Sporten
       
       
       Showview: 122058
   
   20:30 - Ministrarna
       Svensk dokumentärserie från 2001. Programmet tar klivet över
       tröskeln in till vardagen för Sveriges regering. Del 2 av 5.
       "Bara flickor och miljonen är din." Regeringen styr Sverige,
       men en minister måste fixa vardagen. Mona Sahlin ordnar så
       att en miljon skattekronor byter ägare på ett fik i
       Stockholm.
       
       Showview: 121329
   
   21:00 - Romeo och Julia
       Amerikanskt drama från 1996. Romeo och Julia möts på en fest
       och förälskar sig i varandra. Men de upptäcker snart att
       deras respektive släkter är rivaliserande industri- och
       maffiafamiljer. Filmen är en omarbetning av Shakespeares
       pjäs. I rollerna: Leonardo DiCaprio, Edwina Moore, Zak Orth
       m fl. Regi: Baz Luhrmann. (Romeo and Juliet).

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 216         07 Jan 2002

       
       Showview: 927690
   
   22:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 848684
   
   22:15 - Romeo och Julia, forts
       
       
       Showview: 981856
   
   23:25 - Genterapi den nya medicinen
       Amerikansk dokumentär från 2000. Med genterapi kan man bota
       tidigare obotliga sjukdomar. Men är genforskningen enbart av
       godo? Se fall där man lyckats och misslyckats.
       
       Showview: 5346348
   
   00:15 - Ku Klux Klan det fruktade hatet
       Amerikansk dokumentär från 2000. Repris från 8/1.
       
       Showview: 5718191
   
   01:10 - Bakom Beck sista vittnet
       Svenskt filmprogram från 2001. Repris från 5/1.
       
       Showview: 1230337
   
   01:35 - CBS 60 minutes
       Amerikanskt nyhetsmagasin från 2001. Repris från 12/1.
       
       Showview: 2883202
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter, sport och väder varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35,
       7.35, 8.35. 6.58 Trisskrapet och 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455411153
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-07
   =================================================================
   
   11:55 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 7186113
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Solvalla i Stockholm.
       
       Showview: 325571
   
   13:00 - Nyheterna
       
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 217         07 Jan 2002

       Showview: 597007
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5093216
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305093216
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 7 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2821939
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 4 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 779194
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 88 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 388755
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 773465
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 4 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6681484
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 227216
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 4 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 681259
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 16 av 24. Repris från 2000.
       
       Showview: 5597755
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 218         07 Jan 2002

       
       Showview: 448842
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303046262
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 636674
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9049939
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 436552
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3066026
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 874991
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 1352197
   
   19:00 - Junior-Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 728533
   
   19:30 - En förläggares mardröm
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 10 av 22. För att
       förhindra att Ian tar upp all Henrys tid, försöker Tess få
       Ian och Maddie intresserade av varandra. I rollerna: Tony
       Shalhoub, Neil Patrick Harris, Heather Paige Kent m fl.
       
       Showview: 727804
   
   20:00 - John Cleese möter lemurer
       Brittiskt naturspecialprogram från 1999. John Cleese har ett
       stort intresse för lemurer. I detta program åker han till
       Madagaskar för att se hur fem lemurer som fötts i fångenskap
       släpps fria. Repris från 2000.
       
       Showview: 841264

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 219         07 Jan 2002

   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Harrisons liv förändras
       när han blir vän med den ambitiöse rikemanssonen Constant
       Bradley. Han får ta del av den rika familjen Bradleys
       privilegierade värld. Men en ödesdiger natt får han reda på
       Constants hemska hemlighet. Baserad på en roman av Dominick
       Dunne. Purgatory. Del 1 av 4. I rollerna: Patrick Dempsey,
       Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 637842
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5370842
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 747668
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 737281
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1753620
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201753620
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8269378
   
   22:30 - Dark Angel
       Amerikanskt science fiction-serie från 2000. År 2019. Efter
       en terrorattack har USA blivit ett tredje världenland. Här
       lever Max Guevara som blev genmanipulerad som barn för att
       bli ett mänskligt vapen Del 1 av 21. I rollerna: Jessica
       Alba, Michael Weatherly, Alimi Ballard m fl.
       
       Showview: 521842
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 524682
   
   00:15 - Ocensurerat
       Brittisk dokumentärserie från 1999. Del 39 av 40.

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 220         07 Jan 2002

       
       Showview: 3271088
   
   01:05 - Kvinnorna i Jimmys liv
       Amerikansk komediserie från 1999. Jimmy är omringad av
       kvinnor i sitt hem och skulle inte tacka nej till lite
       manligt sällskap. Del 1 av 13. I rollerna: Alfred Molina,
       Sharon Lawrence, Betty White m fl. Repris från 2001.
       
       Showview: 1462934
   
   01:30 - London brinner!
       Brittisk dramaserie från 1999. Del 6 av 16.
       
       Showview: 1173330
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455642021
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-08
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 8 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7929156
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1051601
   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9990040
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Åby i Göteborg.
       
       Showview: 852972
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 729458
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5997088
   
   13:08 - Vädret

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 221         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 305997088
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 9 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2881311
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 5 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 213885
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 89 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 808866
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 217156
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 5 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6658156
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 665779
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 5 av 18.
       
       Showview: 434330
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 17 av 25.
       
       Showview: 5564427
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 975243
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303013934
   
   17:55 - Sunset Beach, forts

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 222         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 503595
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9009311
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 963953
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3033798
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 151750
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 5657309
   
   19:00 - Junior-Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 751069
   
   19:30 - En förläggares mardröm
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 11 av 22. Ian har
       planerat en enkel fest på juldagen, men när Tess dyker upp
       försöker hon skapa julstämning trots hans protester. I
       rollerna: Tony Shalhoub, Neil Patrick Harris, Heather Paige
       Kent m fl.
       
       Showview: 743040
   
   20:00 - Vithajen havets odjur
       Nyzeeländskt naturprogram från 2000. I åratal har den vita
       hajen porträtterats som en mördare. Forskare, reserachers
       och dykare anstränger sig för att lära sig mer om vithajen,
       och tittarna får här ta del av deras slutsatser. Repris från
       2001.
       
       Showview: 907311
   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Del 2 av 4. I rollerna:
       Patrick Dempsey, Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 545595
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 223         07 Jan 2002

   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5347514
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 730576
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 760717
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1720392
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201720392
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8229750
   
   22:30 - Doppings styrkedroppar stress
       Svensk programserie från 2001. Annika Dopping reser runt i
       landet på jakt efter kunskap och människor med erfarenhet
       och livslust. Programserien tar upp betydelsen av hjärnan,
       sömnen, maten och balansen för att vi ska kunna fungera som
       bäst. Del 1 av 4. Stoppa stressen hjärnan. Hur påverkas
       våra hjärnor när vi stressar? Medverkande bland andra: Per
       Hörberg som såg stressen som sin vän, stressforskaren
       Alexander Persky som berättar om hur hjärnans
       samordningscentral styr vår uppfattning av tid och rum, och
       Jan Nevelius som varvar ner genom att skjuta pilbåge.
       
       Showview: 769088
   
   23:00 - Ku Klux Klan det fruktade hatet
       Amerikansk dokumentär från 2000. Reportage om USA:s
       rasistiska och våldsamma grupp som bygger på ett djupt rotat
       hat mot svarta. Arkivbilder blandas med intervjuer med
       historiker, politiker, FBI-agenter och nuvarande
       klanmedlemmar. Även 13/1.
       
       Showview: 565359
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 347183
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 224         07 Jan 2002

   00:15 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 25 av 25.
       
       Showview: 195462
   
   00:40 - Coola grannar
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 22 av 23.
       
       Showview: 4916557
   
   01:05 - Kvinnorna i Jimmys liv
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 2 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 1439606
   
   01:30 - London brinner!
       Brittisk dramaserie från 1999. Del 7 av 16.
       
       Showview: 1140002
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455619793
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-09
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 10 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7996828
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1028373
   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9967712
   
   12:45 - Dagens rätt
       
       
       Showview: 363335
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 551809
   
   13:05 - Lokala nyheter

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 225         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 5957460
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305957460
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 11 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2858083
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 6 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 740286
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 90 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 342557
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 744557
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 6 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6625828
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 118118
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 6 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 945793
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 18 av 25.
       
       Showview: 5531199
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 102335
   

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 226         07 Jan 2002

   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303080606
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 219644
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9076083
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 657880
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3093170
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 688151
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 3457921
   
   19:00 - Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 271170
   
   19:30 - En förläggares mardröm
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 12 av 22. Ian skriver
       ett anonymt brev till en kvinna som han har blivit förälskad
       i. I rollerna: Tony Shalhoub, Neil Patrick Harris, Heather
       Paige Kent m fl.
       
       Showview: 270441
   
   20:00 - Britney Spears - live i Las Vegas
       En livekonsert med Britney Spears. Konserten är inspelad i
       Las Vegas i höstas och bjuder på Britneys senaste och
       största hits.
       
       Showview: 434712
   
   20:25 - Om en bok
       
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 227         07 Jan 2002

       Showview: 6195731
   
   20:30 - Britney Spears - live i Las Vegas, forts
       
       
       Showview: 276625
   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Del 3 av 4. I rollerna:
       Patrick Dempsey, Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 696016
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5314286
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 267977
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 297118
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1797064
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201797064
   
   22:20 - Sporten
       
       
       Showview: 8296422
   
   22:30 - Vinnare: V64
       
       
       Showview: 296489
   
   23:00 - Martial Law
       Amerikansk actionserie från 1999. Sammo Law är Los Angeles
       tuffaste snut, och han använder sig av ovanliga metoder för
       att bekämpa brottsligheten. Del 1 av 22. I rollerna: Sammo
       Hung, Arsenio Hall, Kelly Hu m fl.
       
       Showview: 791660
   
   23:25 - Om en bok
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 228         07 Jan 2002

       
       Showview: 6232373
   
   23:30 - Martial Law, forts
       
       
       Showview: 612538
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 595774
   
   00:15 - Fyra smarta bovar
       Amerikansk komedi från 1972. Fyra dåraktiga tjuvar stjäl en
       afrikansk diamant från Brooklyns museum. Snart upptäcker de
       hur svårt det är att behålla ädelstenen i sin ägo. I
       rollerna: Robert Redford, George Segal, Ron Leibman m fl.
       Regi: Peter Yates. (The hot rock).
       
       Showview: 9919010
   
   01:05 - Om en bok
       
       
       Showview: 25324923
   
   01:10 - Fyra smarta bovar, forts
       
       
       Showview: 3870836
   
   02:00 - Kvinnofängelset
       Australisk dramaserie. Det handlar om det hårda livet på ett
       kvinnofängelse. Del 169 av 692. Repris från 1995.
       
       Showview: 1946687
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455513565
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-10
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 12 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7883300
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1095045

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 229         07 Jan 2002

   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9861584
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Jägersro i Malmö.
       
       Showview: 727836
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 908010
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5924132
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305924132
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 13 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2752855
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 7 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 277687
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 91 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 879958
   
   15:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 271958
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 7 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6512300
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 645519

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 230         07 Jan 2002

   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 7 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 316584
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 19 av 25. Repris från 2000.
       
       Showview: 5428671
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 939045
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303984478
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 494497
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9970855
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 934045
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3997942
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 817792
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 2706233
   
   19:00 - Jeopardy!
       Frågesport. Repris från 2000.
       
       Showview: 635671
   
   19:30 - Inför Bara Barn

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 231         07 Jan 2002

       Svenskt underhållningsprogram från 2001. För tredje året i
       rad sänder TV4 Bara barn-galan. Årets låtskrivare och
       artister presenteras.
       
       Showview: 634942
   
   20:00 - Naturen: Expedition Nya Zeeland
       Svenskt naturprogram från 2001. Del 5 av 6. Dimmornas folk,
       maorierna i skogslandskapet, har en unik relation till de
       skogarna i "landet med det långa vita molnet". Deras rika
       mytologi är en viktig del av landets kulturhistoria.
       Programledare: Bo Landin.
       
       Showview: 881923
   
   20:30 - Om en bok
       
       
       Showview: 245652
   
   20:35 - Naturen: Expedition Nya Zeeland, forts
       
       
       Showview: 970671
   
   21:00 - Maktspel
       Amerikansk thrillerserie från 1996. Del 4 av 4. I rollerna:
       Patrick Dempsey, Sherilyn Fenn, Craig Sheffer m fl.
       
       Showview: 429107
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5381958
   
   21:30 - Maktspel, forts
       
       
       Showview: 621478
   
   22:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 724519
   
   22:15 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 1691836
   
   22:17 - Vädret
       
       
       Showview: 201691836
   
   22:20 - Sporten
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 232         07 Jan 2002

       
       Showview: 8190294
   
   22:30 - Hockeykväll
       
       
       Showview: 716590
   
   23:00 - Muhammad Ali boxningslegenden
       Brittisk dokumentär från 2001. Muhammad Ali fyller 60 år den
       17 januari. Familj, kollegor och nära vänner berättar om
       honom och ger en bild som visar varför Muhammad Ali är
       älskad av så många. Medverkande: BB King, Tom Jones, Lennox
       Lewis, Henry Cooper m fl. Del 1 av 2.
       
       Showview: 432671
   
   23:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 6209045
   
   23:30 - Muhammad Ali boxningslegenden, forts
       
       
       Showview: 261279
   
   00:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 933237
   
   00:15 - Säkra killar
       Amerikansk dramaserie från 1997. Inget uppdrag är omöjligt
       för vaktbolaget Total Security i Los Angeles. Del 1 av 13. I
       rollerna: James Remar, James Belushi, Debrah Farentino m fl.
       
       Showview: 3102904
   
   01:05 - Millennium
       Amerikansk thrillerserie från 1997. Del 18 av 23. Repris
       från 1999.
       
       Showview: 4469527
   
   01:50 - Kvinnorna i Jimmys liv
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 3 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 1304966
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35, 07.35, 8.35.
       6.58 Trisskrapet 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455580237
   
   =================================================================

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 233         07 Jan 2002

   TV4 2002-01-11
   =================================================================
   
   09:30 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 14 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7850072
   
   11:05 - Doktorn kan komma
       Australisk dramaserie. Repris från 2000.
       
       Showview: 1999817
   
   11:50 - Doktorn kan komma
       
       
       Showview: 9838256
   
   12:45 - Dagens rätt
       Direktsänt trav från Solvalla i Stockholm.
       
       Showview: 254237
   
   13:00 - Nyheterna
       
       
       Showview: 442701
   
   13:05 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 5828904
   
   13:08 - Vädret
       
       
       Showview: 305828904
   
   13:10 - Kung av Queens
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 15 av 25. Repris från
       2001.
       
       Showview: 2729527
   
   13:35 - Love & Money
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 8 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 631188
   
   14:05 - Tillbaka till Aidensfield
       Brittisk dramaserie från 1992. Del 92 av 102. Repris från
       2000.
       
       Showview: 226169
   
   15:00 - Nyheterna och vädret

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 234         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 602121
   
   15:10 - En kvinnas uppbrott
       Fransk dramaserie från 1998. Del 8 av 12. Repris från 2001.
       
       Showview: 6589072
   
   16:00 - Sa tokigt det kan bli
       Amerikansk pratshow från 1999.
       
       Showview: 664962
   
   16:25 - Maggie Winters
       Amerikansk komediserie från 1998. Del 8 av 18. Repris från
       2001.
       
       Showview: 836695
   
   16:50 - That '70s Show
       Amerikansk komediserie. Del 20 av 25.
       
       Showview: 5495343
   
   17:20 - Sunset Beach
       Amerikansk dramaserie från 1999.
       
       Showview: 393546
   
   17:53 - Keno
       
       
       Showview: 303944850
   
   17:55 - Sunset Beach, forts
       
       
       Showview: 938188
   
   18:10 - Nyheter
       
       
       Showview: 9947527
   
   18:10 - Lokala nyheter
       
       
       Showview: 398546
   
   18:25 - Vädret
       
       
       Showview: 3964614
   
   18:30 - Nyheterna
       
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 235         07 Jan 2002

       Showview: 593633
   
   18:50 - Ekonominyheterna
       
       
       Showview: 6001445
   
   19:00 - Tabbar och misstag
       Amerikanskt underhållningsprogram från 2000. Missar,
       felsägningar och annat kul från tv-världen visas.
       
       Showview: 303492
   
   19:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 2998121
   
   19:30 - Tabbar och misstag, forts
       
       
       Showview: 161343
   
   20:00 - Cirkus Monte Carlo
       Franskt underhållningsprogram från 2000. För 24:e året i rad
       arrangerar Monte Carlo sin stora cirkusfestival. Del 2 av 2.
       
       Showview: 332904
   
   21:00 - Pangbulle
       Svensk underhållningsserie från 2001. Tittarna kan i förväg
       önska vad de vill se. Sketcherna framförs av Robert
       Gustafsson, Felix Herngren, Sissela Kyle och Kjell
       Bergqvist. Del 3 av 3. Programledare: Fredrik Lindström.
       Även 13/1.
       
       Showview: 963898
   
   21:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 5278430
   
   21:30 - Pangbulle, forts
       
       
       Showview: 158879
   
   22:00 - Nyheterna, sporten och vädret
       
       
       Showview: 300850
   
   22:25 - I ondskans närhet
       Brittisk polisdramaserie från 1999. Del 2 av 4. Creegan
       lyckas spåra mördaren som är ansvarig för de fyra kvinnornas
       död. I rollerna: Robson Green, Nicola Walker, Michael
       Hodgson m fl.

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 236         07 Jan 2002

       
       Showview: 4232782
   
   23:20 - Night falls on Manhattan
       Amerikanskt kriminaldrama från 1997. Sean Casey, en f d
       snut, har sadlat om till åklagare. Han hamnar i
       strålkastarljuset efter att ha åtalat en knarkkung. I
       rollerna: Andy Garcia, Ian Holm, James Gandolfini m fl.
       Regi: Sidney Lumet.
       
       Showview: 7499140
   
   00:10 - Om en bok
       
       
       Showview: 5711657
   
   00:15 - Night falls on Manhattan, forts
       
       
       Showview: 4297928
   
   01:00 - Brandstyrka 132
       Amerikansk actionserie från 1996. Del 4 av 13. Repris från
       2001.
       
       Showview: 7765454
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-12
   =================================================================
   
   07:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 2872638
   
   07:00 - Teletubbies
       Brittiskt barnprogram från 1998.
       
       Showview: 604725
   
   07:25 - Babar
       Kanadensiskt barnprogram.
       
       Showview: 5631015
   
   07:50 - Ej fastställt
       
       
       Showview: 6062589
   
   08:15 - FF
       Svenskt barnprogram från 2002. Välkommen till Markoolios
       fantasifulla och färgsprakande hem. Tillsammans med ett
       tiotal barn tar Markoolio upp märkliga företeelser och
       fenomen.
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 237         07 Jan 2002

       Showview: 6878305
   
   09:00 - Nyhetsmorgon lördag
       Nyheter varje heltimme. Programledare: Lasse Bengtsson.
       
       Showview: 2885102
   
   11:10 - Bakom Beck sista vittnet
       Svenskt filmprogram från 2001. Möt Peter Haber och Mikael
       Persbrandt som berättar om inspelningen av den nya
       Beck-filmen. De ser även tillbaka på tiden de spenderat
       tillsammans med Beck och ger en bild av hur det varit att
       leva med sina respektive karaktärer under de gångna åren.
       Repris från 5/1.
       
       Showview: 1445928
   
   11:40 - CBS 60 minutes
       Amerikanskt nyhetsmagasin från 2001. Även 13/1.
       
       Showview: 7063218
   
   12:30 - NHL Powerweek
       Senaste nytt från världens bästa hockeyliga.
       
       Showview: 656893
   
   13:00 - Handboll: 4-nationersturneringen
       Direktsändning från 4-nationersturneringen i Baltiska hallen
       i Malmö. SverigeJugoslavien. Kommentatorer: Robert Perlskog
       och Claes Hellgren. Programledare: Andreas Od‚n och Axel
       Sjöblad.
       
       Showview: 188183
   
   13:15 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 4043170
   
   13:50 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 2563893
   
   14:00 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 6925473
   
   14:40 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 8645831
   
   15:00 - Tipslördag
       WimbledonBurnley. Programledare: Peter Eng.
       

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 238         07 Jan 2002

       Showview: 54644589
   
   15:03 - Vinnare: V75
       
       
       Showview: 300677386
   
   15:30 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 670473
   
   16:00 - Tipslördag match
       WimbledonBurnley.
       
       Showview: 8241454
   
   16:45 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 962201
   
   17:00 - Tipslördag match
       
       
       Showview: 897473
   
   17:45 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 469305
   
   17:58 - Vinnare: V75
       
       
       Showview: 300998706
   
   18:20 - Tipslördag studio
       
       
       Showview: 9795947
   
   18:23 - Keno
       
       
       Showview: 306929454
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 449675
   
   18:55 - Vädret
       
       
       Showview: 9775183
   
   19:00 - Bingolotto

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 239         07 Jan 2002

       Direktsänt underhållningsprogram. Folkkära artister och
       musiker underhåller i varje program under hela säsongen.
       Programledare: Lasse Kron‚r.
       
       Showview: 7760152
   
   19:45 - Om en bok
       
       
       Showview: 2993676
   
   19:50 - Bingolotto, forts
       
       
       Showview: 7341657
   
   20:30 - Om en bok
       
       
       Showview: 209454
   
   20:35 - Bingolotto, forts
       
       
       Showview: 7368034
   
   21:30 - När Harry träffade Sally
       Amerikansk romantisk komedi från 1989. Kan en man och en
       kvinna bara vara vänner? Eller leder alla förhållanden till
       sex? Det är frågan som vännerna Harry och Sally diskuterar
       mest av allt. Harry är pessimist och menar att det är
       omöjligt. Faktum är att det tar elva år för Harry och Sally
       att erkänna vad de egentligen känner för varandra. I
       rollerna: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher m fl. Regi:
       Rob Reiner. (When Harry met Sally).
       
       Showview: 678980
   
   22:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 484183
   
   22:15 - När Harry träffade Sally, forts
       
       
       Showview: 650560
   
   23:30 - Seven Ups undre världens skräck
       Amerikansk action från 1973. New York-polisen startar ett
       krig mot de kriminella, efter att en av polisens egna blivit
       mördad av en gangster. I rollerna: Roy Scheider, Victor
       Arnold, Jerry Leon m fl. Regi: Philip D´Antoni. (The Seven
       Ups).
       
       Showview: 1784831
   
   00:20 - Om en bok

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 240         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 5699481
   
   00:25 - Seven Ups undre världens skräck, forts
       
       
       Showview: 3686961
   
   01:20 - Pensacola vingar av guld
       Amerikansk actiondramaserie från 1999. Del 10 av 22. Repris
       från 2001.
       
       Showview: 7025110
   
   =================================================================
   TV4 2002-01-13
   =================================================================
   
   07:00 - Teletubbies
       Brittiskt barnprogram från 1998.
       
       Showview: 967856
   
   07:00 - Barnprogram
       
       
       Showview: 2769110
   
   07:25 - Babar
       Kanadensiskt barnprogram.
       
       Showview: 5608787
   
   07:50 - Pok‚mon
       
       
       Showview: 6022961
   
   08:15 - Nicke & Nilla
       Svenskt barnprogram från 2001.
       
       Showview: 6845077
   
   10:15 - Avslöjade bluffar
       Amerikanskt specialprogram från 1998. Repris från 5/1.
       
       Showview: 6061597
   
   11:05 - Underbara liv
       Brittisk dramaserie från 1998. En grupp vänner i
       30-årsåldern bor i London, och de kämpar alla med livets
       vedermödor. Del 1 av 7. I rollerna: Greg Wise, Richard
       Lumsden, Lucy Akhurst m fl.
       
       Showview: 9783752
   
   12:00 - Tre kronor

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 241         07 Jan 2002

       Svensk dramaserie. Del 6 av 12. Repris från 1996.
       
       Showview: 221868
   
   12:50 - Providence
       Amerikansk dramaserie från 1999. Del 7 av 17. Repris från
       2000.
       
       Showview: 7445400
   
   13:40 - Pangbulle
       Svensk underhållningsserie. Del 3 av 3. Repris från 4/1.
       
       Showview: 5001706
   
   14:30 - Malcolm ett geni i familjen
       Amerikansk komediserie från 1999. Del 16 av 16.
       
       Showview: 103058
   
   15:00 - Handboll: 4-nationersturneringen
       Direktsändning från Baltiska hallen i Malmö. SverigeDanmark.
       Kommentatorer: Robert Perlskog och Claes Hellgren.
       Programledare: Andreas Od‚n och Axel Sjöblad.
       
       Showview: 111400
   
   15:15 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 443139
   
   15:50 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 3793226
   
   16:00 - Handboll: 4-nationers match
       
       
       Showview: 8233435
   
   16:40 - Handboll: 4-nationers studio
       
       
       Showview: 7511400
   
   17:00 - Vinnare: V5
       
       
       Showview: 577619
   
   17:30 - Tipsbingo
       
       
       Showview: 196348
   
   17:55 - Keno

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 242         07 Jan 2002

       
       
       Showview: 3814665
   
   18:00 - Fahl‚ns När & fjärran
       Svenskt reseprogram från 2001. Del 2 av 3. Hans Fahl‚n visar
       upp tre av sina favoritskidorter, Åre, Livigno i Italien och
       Jackson Hole i USA. Repris från 30/12.
       
       Showview: 571435
   
   18:30 - Nyheterna
       
       
       Showview: 483226
   
   18:55 - Vädret
       
       
       Showview: 9679955
   
   19:00 - Walt Disney- mannen bakom myten
       Amerikansk dokumentärserie från 2001. I slutet av 2001
       skulle Walt Disney, om han hade levt, fyllt 100 år. Del 2 av
       2.
       
       Showview: 294394
   
   19:25 - Om en bok
       
       
       Showview: 2869665
   
   19:30 - Walt Disney- mannen bakom myten, forts
       
       
       Showview: 125145
   
   20:00 - Sporten
       
       
       Showview: 122058
   
   20:30 - Ministrarna
       Svensk dokumentärserie från 2001. Programmet tar klivet över
       tröskeln in till vardagen för Sveriges regering. Del 2 av 5.
       "Bara flickor och miljonen är din." Regeringen styr Sverige,
       men en minister måste fixa vardagen. Mona Sahlin ordnar så
       att en miljon skattekronor byter ägare på ett fik i
       Stockholm.
       
       Showview: 121329
   
   21:00 - Romeo och Julia
       Amerikanskt drama från 1996. Romeo och Julia möts på en fest
       och förälskar sig i varandra. Men de upptäcker snart att
       deras respektive släkter är rivaliserande industri- och
       maffiafamiljer. Filmen är en omarbetning av Shakespeares

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 243         07 Jan 2002

       pjäs. I rollerna: Leonardo DiCaprio, Edwina Moore, Zak Orth
       m fl. Regi: Baz Luhrmann. (Romeo and Juliet).
       
       Showview: 927690
   
   22:00 - Nyheterna och vädret
       
       
       Showview: 848684
   
   22:15 - Romeo och Julia, forts
       
       
       Showview: 981856
   
   23:25 - Genterapi den nya medicinen
       Amerikansk dokumentär från 2000. Med genterapi kan man bota
       tidigare obotliga sjukdomar. Men är genforskningen enbart av
       godo? Se fall där man lyckats och misslyckats.
       
       Showview: 5346348
   
   00:15 - Ku Klux Klan det fruktade hatet
       Amerikansk dokumentär från 2000. Repris från 8/1.
       
       Showview: 5718191
   
   01:10 - Bakom Beck sista vittnet
       Svenskt filmprogram från 2001. Repris från 5/1.
       
       Showview: 1230337
   
   01:35 - CBS 60 minutes
       Amerikanskt nyhetsmagasin från 2001. Repris från 12/1.
       
       Showview: 2883202
   
   05:59 - Nyhetsmorgon
       Nyheter, sport och väder varje halvtimme. Lokalnyheter 6.35,
       7.35, 8.35. 6.58 Trisskrapet och 7.15 Lattjo Lajban.
       
       Showview: 455411153
   

   -----------------------------------------------------------------

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 244         07 Jan 2002

   =================================================================
              KOMMANDE EVENEMANG
   =================================================================
   ______________________
   # Kommande evenemang #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   8 Feb 2002
    Vinter OS 2002 i Salt Lake City (USA) öppnas!
    Värt resan - närapå enbart för de fantastiska vyernas skull.
    Nu gäller det dessutom, Olympiska vinterspel!
    Vinter OS tävlas det bara i vart fjärde år. Olympiska medaljer 
    värderas därför högre än alla andra. 
    En OS-medalj, det är helt enkelt - varje idrottsmans och -kvinnas 
    högsta dröm. Om det är någonstans man verkligen vill vara med - detta 
    gäller såväl aktiva som åskådare - så är det alltså i ett vinter-OS! 
    Tiden 8-24 februari 2002 samlas världens främsta idrottsstjärnor i 
    Salt Lake City. En stad med 1,5 miljoner vänliga och gästfria 
    invånare. En stad belägen i den amerikanska delstaten Utah. Vid foten 
    av de storslagna Klippiga Bergen. 
    
   9 Dec 2002
    Svenska FidoNews fyller 6 år.
    
   -----------------------------------------------------------------
   Om Du har något framtida evenemang som Du vill se här, så skicka
   ett brev till SFNEWS, så kommer det automatiskt med.
   
   På ärenderaden skriver Du %EVENT.
   Varje årtal Du skriver in skall föregås med ett &-tecken.
   På så sätt kan Du i samma brev skriva in flera händelser som Du
   vill ha med. Texten efter varje årtal kan bestå av flera rader.
   
   From : Kalle Kula
   To  : SFNEWS
   Subj : %EVENT
   -----------------
   &1999-12-24
   Julafton!
   Då kommer Jultomten! :)
   &2000-01-01
   Nytt år och och nytt sekel.

   -----------------------------------------------------------------

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 245         07 Jan 2002

   =================================================================
              FIDONET VIA INTERNET
   =================================================================
   ________________________________________________
   # Adresser på InterNet relaterade till FidoNet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   
   
   Homepage:   http://www.fidonet.org
   FidoNews:   http://www.fidonews.org  [HTML]
          ftp://ftp.nwstar.com/fidonet/fidonews/
   Echolist:   http://www.tlchost.net/echolist/
   Echomail links: http://www.osirusoft.com/fidonet/fidoip.html
   SDS Files:  http://fidobbs.dk/download (Web Access to SDS)
   FTSC page:  http://www.ftsc.org/
   General:   http://www.writebynight.com/fidonet.html
   Parody:    http://www.fidonet.ro/
   Foti     http://www.fidonet-on-the-internet.org
   History    http://www.fidonet-on-the-internet.org
   
   Zone 1:    http://www.z1.fidonet.org
    Region 10: http://www.r10.org
     Net 102  http://home.earthlink.net/~kayshapero/net102.htm
     Net 103: http://www.webworldinc.com/club103/
     Net 203: 
    Region 11: http://www.vector11.com/region11/
    Net 2410: http://www.vector11.com/net2410/
    Region 13: http://www.ispaceonline.org/region13/
     Net 109: http://www.thelitterbox.net/fido/net109/
     Net 261: http://www.baltimorepress.com/~net261/
     Net 275: http://www.ispaceonline.org/net275/
     Net 267: http://www.angelfire.com/ny4/net267/
     Net 275: http://www.ispaceonline.org/net275/
   
    Region 14: http://www.ouijabrd.com/region14
     Net 282: http://www.rxn.com/~net282/
    Region 15: http://www.bobsplc.com/public/reg15
    Region 16: 
    Region 17: http://www.region17.net
     Net 140: http://www.nwstar.com/~net140
    Region 18: http://techshop.pdn.net/fido/
   
    Region 19: http://bise.tzo.com/r19
     Net 124: http://www.DallasInet.com/net124/
          http://texoma.net/~flv
     Net 393: http://www.chatter.com/~wb/
   
   Zone 2:    http://www.z2.fidonet.org
    Region 20: http://www.fidonet.pp.se (in Swedish)
    Region 23: http://www.fido.dk (in Danish)
   
    Region 24: http://www.swb.de/personal/flop/gatebau.html (German)
          http://www.was-ist-fido.de/
     Fido-IP: http://home.nrh.de/fido/ (English/German)
    Region 25: 

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 246         07 Jan 2002

    Region 26: http://www.nemesis.ie
     REC 26: http://www.nrgsys.com/orb
    Region 27: http://telematique.org/ft/r27.htm
    Region 29: http://www.rtfm.be/fidonet/ (French)
          http://Welcome.to/skynetbbs/
    Region 34: http://www.pobox.com/cnb/r34.htm (Spanish)
      REC34: http://www.fidospain.org
    Region 36: http://www.geocities.com/SiliconValley/7207/
    Region 38: http://public.st.carnet.hr/~blagi/bbs/adriam.html
    Region 41: http://www.fidonet.gr (Greek/English)
    Region 42: http://www.fido.cz
     Net422: http://www.fido.sk (Slovak/English)
    Region 50: http://www.fido7.com/ (Russian)
    Net 5010: http://fido.tu-chel.ac.ru/ (Russian)
    Net 5015: http://www.fido.nnov.ru/ (Russian)
    Net 5028: HTTP://5028.nordnet.ru/
    Net 5030: http://kenga.ru/fido/ (Russian & English)
   ?? Net 5049: http://www.n5049.z2.fidonet.org (English/Russian)
    Net 5074: http://www.n5074.z2.fidonet.net
   ?? Net 5085: http://www.fidonet.uz/ (Russian)
   
   Zone 3:    http://www.z3.fidonet.org
   
   Zone 4:
    Region 80: http://fidobrasil.8m.com (Portuguese)
    Region 90:
     Net 904: http://members.tripod.com/~net904 (Spanish)
   
   Zone 5:    http://www.eastcape.co.za/fidonet/
   
   Zone 6:    http://www.z6.fidonet.org
    Region 65: http://r65.yeah.net
          http://www.cfido.com (Chinese)
   
   
   
             Fidonet Via Internet Hubs
   
   
   a @ preceding an individual's name implies a virtual email 
   address. The email is translated as follows
   firstname.lastname@osirusoft.com will automatically route to the 
   appropriate individual's email. Anyone in this list will
   also receive routed notice of this feature.
        v-email flag firstname.lastname@osirusoft.com 
        | email address or
   Node#   | Operator     | Facilities (*) | Speed,| Basic Rate
        |          |        |latency|
   -----------+-------------------+----------------+-------+------------
   Zone 1   |          |        |    |
    10/3   @ Brenda Donovan  | FTP,UUE,BinkP | 384K,30| n/c 
    10/345  @ Todd Cochrane   | FTP,BinkP,VMOT | T1,! | n/c 
    18/500  @ Ross Cassell   | FTP, BinkP   |128K+,!| n/c 
   103/5   @ Mark Luetger   | BinkP     | CABLE | n/c 
   103/301  @ Joe Jared     | BinkP,FTP,NFS | 384k,!| n/c 
   103/401  @ Warren Bonner   | BinkP     | aDSL,!| n/c 
   105/8   @ Russ Johnson   | FTP,BinkP,VMoT | 384k | n/c 
   105/72  @ Larry James    | FTP, BinkP   | aDSL | $50/yr 

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 247         07 Jan 2002

   106/1   @ Steve Loupe    | BinkP, FTP   | 128k | ??? 
   106/2000 | Bob Juge    | BinkP VMoT FTP TX| ???  | n/c
   106/6018 | Lawrence Garvin  | FTP, VMoT   | aDSL,60| n/c
   107/453  @ Jeffrey Estevez| FTP,BinkP,VMoT,UUE| 56k,60| $10 mo. 
   134/11  @ Michael Grant | FTP, BinkP, VMoT UUE, IFCICO,TransX 
                          aDSL, 60 | n/c
   138/146  | Marc Blakely   | BinkP,FTP   | ???  | n/c
   140/1   @ Bob Seaborn    | FTP,BinkP   | T3,30 | $5/$16 
   142/906  | Chris Griffin   | BinkP     | ???  | n/c
   150/220  | Dave Nemeth    | UUE      | ???  | n/c
   153/7715 | Dallas Hinton   | BinkD, FTP   | CABLE | ???
   167/133  | Stephen Monteith | BinkP     | 128k+ | n/c
   167/166  | Jesse Dooling   | POP? UUE TX FTP| ???  | n/c
   218/109  @ Matt Munson    | BinkP,UUE,TX  | 33.6k | n/c 
   220/10  | groberts@nexusbbs.net |BinkP,FTP,UUE|1.5M+ | n/c 
   229/1   | Phil Simpson   | BinkP UUE FTP | ???  | n/c
   229/2000 | Robert Couture  |BinkP FTP UUE TX| ???  |
   229/622  | Dave Hamilton   | BinkP     | ???  | n/c
   249/116  | Carl Austin Bennett | FTP, UUE  |ADSL,60 | n/c
   250/98  | Darin McBride   | BinkP FTP TX  | ???  | n/c
   250/99  | Brent McLaren   | FTP BinkP   | ???  | n/c
   250/102  | Darin McBride   | BinkP FTP   | ???  | n/c
   267/169  | Philip Lozier   | FTP TX     | ???  | n/c
   261/1380 | Joe Davis     | UUE TX     | ???  | n/c
   280/169  | Brian Greenstreet | FTP      | 33.6 | $2mo.
   297/11  | Michael McCabe  | TX       | ???  | n/c
   323/120  | Craig Healy    | VMoT FTP    | ???  | n/c
   342/3   @ Richard Dodsworth | BinkP,FTP   | 128K+ | n/c 
   360/5   | Bennie Hutto   | FTP VMoT    | aDSL | n/c
   395/670  | Arthur Stark   | BinkD,FTP   | CABLE | n/c
   379/1   @ Dale Ross     | FTP, BinkP,UUE | 256K+,! n/c 
   379/1200 | Chris Cranford  | BinkP FTP TX  | ???  | n/c
   393/9005 | Steve Quarrella |BinkP TX UUE VMoT| ???  | n/c
   395/670  | Arthur Stark   | BinkP VMoT FTP | ???  | n/c
   396/45  | Marc Lewis    |BinkP FTP UUE TX| ADSL | n/c
   396/48  | Ben Ritchey    | UUE:BFDS?   | 33.6k | n/c
   2215/300  | Dennis Haddox   | UUE,TX     | CABLE | n/c
   2320/38  | Janis Kracht   | BinkP FTP   | ???  | n/c
   2410/400  | Gary Gilmore   | FTP BinkP   | 384K,60| n/c
   2410/213  | Kevin Bentz    | FTP, BinkP, UUE| Cable | n/c
   2604/104  @ Jim Mclaughlin  | FTP,VMoT,UUE  | 33.6 | $1mo 
   2624/306  | David Calafrancesco | VMoT    | 33.6 | n/c
   3613/1275 | @ jyates@bsdi.ldl.net | UUE,FTP  | 28.8 | n/c 
   3407/4   | Robert Todd  |FTP,VMoT,UUE,BinkP | 57.6k | n/c
   3632/84  | Robert Todd  |FTP,VMoT,UUE,BinkP | 57.6k | n/c
   3830/5   | Jeff Schrunk   |BinkP FTP TX UUE| ???  | n/c
   3830/10  | Matt Bedynek   |FTP, BinkD   | OC3   n/c
   --------------------------------------------------------------
   Zone 2   |
    20/11  | Henrik Lindhe   | BinkP     | ???  | n/c
    22/222  | Kim Heino     | BinkP     | ???  | n/c
    28/1   | Lody Caenen    | BinkP FTP   | ???  | n/c
    31/1   | Gabriel Plutzar  | BinkP     | T1+  | n/c
    37/37  | Gabor Z. Papp   | BinkP     | ???  | n/c
    47/999  | Andrej Kirejev  | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   201/329  | Mats Wallin    | VMoT TX    | ???  | n/c
   201/505  | Goran Eriksson  | BinkP     | ???  | n/c
   203/600  | Mikael Karlsson  | UUE      | 64k  | n/c

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 248         07 Jan 2002

   211/37  | Torbjorn Mohn   | BinkP     | 8/2mb | n/c
   221/360  @ Tommi Koivula   | BinkP,UUE   | ???  | n/c 
   236/205  @ Michael Kaaber  | BinkP     | ???  | n/c 
   240/6298 | Steve Tell    | BinkP UUE   | ???  | n/c
   246/2098 | Volker Imre    | BinkP     | ???  | n/c
   252/110  | David Rance    | UUE      | ???  | n/c
   255/90  | Simon Avery    | UUE      | ???  | n/c
   263/950  | Sean Rima     | TX UUE     | ???  | n/c
   280/1027 | Lukas de Groen  | BinkP FTP   | ???  | n/c
   280/1601 @ Jeroen VanDeLeur | FTP,UUE    | 64k  | n/c 
   280/4312 | Jos Huijnen  | BinkP ifcico UUE TX| ???  | n/c
   280/5003 | Kees van Eeten  | BinkP ifcico  | ???  | n/c
   292/620  | Eddy Missoul   | VMoT, UUE,BinkP| 64k  | n/c
   292/624  | Steven Leeman   | UUE      | 64k  | n/c
   292/854  | Ward Dossche   | BinkP UUE TX  | ???  | n/c
   292/907  | Bart Verhaeghe  | BinkP,VMoT,UUE | 64K  | n/c
   292/2003 | Eric Vaneberck  | BinkP     | 768k | n/c
   301/1   | Peter Witschi   | BinkP     | 768k | n/c
   332/807  | Roberto Mascolo  | BinkP     | ???  | n/c
   333/0   | M Gianformaggio  | BinkP     | ???  | n/c
   335/534  @ Mario Mure    | BinkP,VMot,UUE | 64k  | n/c 
   335/610  | Gino Lucrezi   | UUE      | 33.6 | n/c
   341/14  | Rafael Suarez   | BinkP VMoT   | ???  | n/c
   341/51  | Jose.Maria Tejada | VMoT      |    |
   341/66  | Angel Ripoll   | VMoT      |    |
   343/168  | Jose Casanova   | VMoT      |    |
   344/201  | Julio Garcia   | BinkP     | ???  | n/c
   346/3   @ Carlos Navarro  | UUE      | ???  | n/c 
   347/1   | Javi Polo     | UUE      |    |
   348/105  | Alejandro Estraviz| BinkP UUE   |    |
   382/100  | Sinisa Burina   | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   400/555  | Ofir Michaeli   | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   400/557  | Marius Kaizerman | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   400/558  | Vlad Hrusca    | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   406/555  | Ofir Michaeli &  | BinkP     | ???  | n/c
   406/555  | Marius Kaizerman | BinkP     | ???  | n/c
   423/81  | Milos Bajer    | BinkP     | ???  | n/c
   461/256  | Andrew Rutkas   | BinkP     | ???  | n/c
   461/640  | Alex Semenyaka  |BinkP ifcico UUE| ???  | n/c
   465/204  | Va Milushnikov  | BinkP     | 33.6k | n/c
   469/84  | Max Masyutin   | VMoT      | 256k | n/c
   469/128  | Oleg Vasenyoff  | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   480/112  | Adam Sarapata| FTP, VMoT, UUE,BinkP| 128k | n/c
   550/4077 | Serguei Trouchelle| UUE      | ----- | n/c
   2410/201  | Karsten Ebeling  | BinkP UUE   | ???  | n/c
   2411/413  @ Dennis Dittrich  | UUE,BinkP   | 64k  | n/c 
   2432/200  | Sven Dueker    | BinkP TX UUE  | ???  | n/c
   2446/301  @ Lothar Behet | BinkP,VMoT,UUE,FTP | 64K  | n/c 
   2474/275  | Christian Emig  | UUE      | 64k  | unkn
   2487/3000 | Steffen Gross   | BinkP     | ???  | n/c
   3830/10  | Matt Bedynek   | FTP, BinkP   | 100Mb | n/c
   5002/5002 | Victor Belyakov  | BinkP     | ???  | n/c
   5014/4   | Alex Bagmanov   | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   5020/52  | Peter Didenko   | BinkP     | ???  | n/c
   5020/54  | Serge Wizgounoff | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   5020/69  | B Chernivetsky  | BinkP     | ???  | n/c
   5020/238  | Sergey Gubanov  | BinkP     | ???  | n/c
   5030/115  | Andrey Podkolzin | BinkP     | ???  | n/c

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 249         07 Jan 2002

   5030/1251 | K Stepanekov   | UUE      | ???  | n/c
   5100/8   | Egons Bush    | BinkP     | ???  | n/c
   5020/1159 | Gennady Kudryashoff | UUE     | 33.6 | n/c
   5049/12  | Amir Shabashvili | BinkP     | ???  | n/c
   5054/3   | Andrew Popov   | BinkP     | ???  | n/c
   5080/80  | Eugene Zorin   | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   5083/21  | Alexander Uskov  | BinkP,ifcico  | ???  | n/c
   5090/2   | Andrew Titov   | BinkP     | ???  | n/c
   5100/8   | Egons Bush    | BinkP     | ???  | n/c
   --------------------------------------------------------------
   Zone 3
   633/260  @ Malcolm Miles   | FTP,BinkP   | 64K  | n/c 
   640/954  | Rick Van Ruth   | FTP,VMot,UUE,BinkP| 56K| n/c
   712/311  | Bob James     | TX       | ???  | n/c
   774/605  @ Barry Blackford|BinkP,VMoT:10023,ifcico,FTP |33.6| n/c 
   --------------------------------------------------------------
   Zone 4
   801/161  @ Renato Zambon   | UUE      | 33.6 |n/c 
   902/18  | Javier Tejedor  | UUE      | 33,6 | n/c
   --------------------------------------------------------------
   Zone 6
    65/3000 | Lawrence Fan   | UUE      | 33600 | free
   653/1009 | Maorong Chen   | UUE      | ???  | free
   654/0   | Bin Li      | UUE,BinkP   | 33600 | free
   654/1501 | Lawrence Fan   | UUE,BinkP   | 28800 | free
   
   --
   * FTP  = Internet File Transfer Protocol
   * VMoT  = Virtual Mailer over Telnet (various)
   * UUE  = uuencode<->email type transfers
   * BinkP = front end mailer for TCPIP networks
   * TX   = TransX
   * NFS  = Linux Networking
   * ifcico = ifcico-compatible virtual mailer
   ----------------------------------------------
   Fidonet oriented news servers
   
   news.osirusoft.com
   news.tardis.net
   
   Fidonet oriented chat rooms.
   
   room #fidonet 5PM (PDT 11AM GMT) Sundays
   irc.osirusoft.com (Peers wanted)
   

   -----------------------------------------------------------------

   Svenska FidoNews 7-1    Sidan 250         07 Jan 2002

   =================================================================
            INFORMATION SVENSKA FIDONEWS
   =================================================================
   ___________________________________
   # Information om Svenska FidoNews #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   ---------------- SVENSKA FIDONEWS KONTAKT-INFORMATION ----------------
   _______________
   # Redaktionen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~
   Redaktör..... Håkan Andersson
   Adress....... FidoNet 2:201/601
   BBS.......... 46-8-50430611 
          1200/2400/14400/33600/V32B/HST/V32T/VFC/V34+/V90/ISDN
   Request...... FidoNet 2:201/600
   InterNet..... hka@sweline.net 
   URL.......... http://www.sweline.net
   
   Medarbetare.. Håkan Karlsson (Bosslistan)
   Adress....... FidoNet 2:200/486.11
   
   Medarbetare.. Andreas Henriksson (Fidonetanvändare)
   Adress....... FidoNet 2:206/224.13
   InterNet..... ash@ebox.tninet.se 
   
   Medarbetare.. Mikael Karlsson (ICQ-Listan)
   Adress....... FidoNet 2:203/614
   InterNet..... mik@mik.nu 
   URL.......... http://surf.to/mikael
   
   Medarbetare.. Micael Blow (TV-tablåer)
   Adress....... FidoNet 2:204/710
   InterNet..... fidonet@bulow.nu 
   URL.......... http://fidonet.darktech.org
   
   URL Svenska FidoNet : http://www.fidonet.pp.se
   
   ----------------------------------------------------------------------
   
   Svenska FidoNews publiceras varje vecka av och för medlemmar i 
   FidoNet. Tidningen ges endast ut då det finns material för utgivning. 
   Därför kan det ske att någon eller några veckor blir överhoppade för 
   utgivning. Tidningen distribueras i filekot SWEFNEWS. 
   
   Svenska FidoNews publicerades för allra första gången måndagen den 9:e
   december 1996. 
   
   FILNAMNETS UPPBYGGNAD.
   
   SFNEWS.
      ³  ³
      ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Volymnummer; 1 - 999.
      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Utgivningsnummer; 1 - 52 veckor.
   
   Volymnumret ökas på med 1 för varje år.
   År 1996 hade tidningen volymnummer 1.
   
   SFNEWS*.Z01 vid request, ger samtliga tidningar för år 1996.
   SFNEWS*.Z02 vid request, ger samtliga tidningar för år 1997.
   SFNEWS*.Z03 vid request, ger samtliga tidningar för år 1998.
   SFNEWS*.Z04 vid request, ger samtliga tidningar för år 1999.
   SFNEWS*.Z05 vid request, ger samtliga tidningar för år 2000.
   SFNEWS*.Z06 vid request, ger samtliga tidningar för år 2001.
   SFNEWS*.Z07 vid request, ger samtliga tidningar för år 2002.
   
   
   REGIONALT ELEKTRONISKT AMATÖRPOST-SYSTEM.
   Artiklarna är inlämnade av medlemmar i svenska FidoNet region 20, som 
   är inlämnade till redaktören via textfiler i ett format specificerat 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Dessa dokument är tillgängliga för 
   request på redaktionen av Svenska FidoNews på nodnummer 2:201/600. 
   Magiskt namn ARTSPEC och ARTSPSWE. Artikelfilerna lämnas in crash 
   eller via filekot ARTIKLAR. Detta fileko ARTIKLAR, finns tillgänligt 
   på backbone-noden 2:20/10 för distributörer som har förbindelse med 
   denna nod. 
   
   Du får gärna bidra med debattartiklar, egengjorda intervjuer, tips på 
   intervjuoffer, insändare, klagomål, beröm, rykten, personnytt och 
   annat smått och gott. Det kommer färre tips än du tror. 
   
   Artiklar kan även skickas in via nätbrev där mottagarnamnet skall vara 
   SFNEWS. På ärenderaden skriver man det filnamn som man vill att redak-
   tionen skall lägga ned texten i enligt de extensionnamn som redovisas 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Artikeln skrivs i nätbrevet enligt 
   ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. 
   
   Om man sänder ett nätbrev till SFNEWS och i textdelen skriver %HELP så 
   får man i retur en liten hjälptext. 
   
   Artiklarna är kompilerade till en sammanställning i denna elektroniska 
   tidning. Redaktören ansvarar för sammanställningen av SFNEWS, men an-
   svarar inte för innehållet i artiklarna. Redaktören förbehåller sig 
   rätten att välja material för publicering i tidningen. 
   
   Skribenten behåller copyright på de egna skrivna artiklarna i annat 
   fall, Svenska FidoNews copyright 1997 redaktören. 
   
   Duplikat av texter av andra upphovsmän än den som inlämnar artikeln 
   publiceras endast om tillstånd för detta finnes. Kommersiellt material 
   publiceras icke i tidningen. 
   
   Publicering av denna elektroniska tidning får endast ske i Fidonet. 
   Tillstånd fodras i annat fall från redaktören. 
   
   Denna tidning är skapad och sammanställd av programvaran FNEWCOMP. 
   FidoNews Compiler 1.00 Copyright (C) 1996-1998 Håkan Andersson. 
   
                 =*=*=*=
   Some english stuff
   ------------------
   SUBMISSIONS: You are encouraged to submit articles for publication in 
   Swedish FidoNews. Article submission requirements are contained in the 
   file ARTSPEC.DOC and ARTSPSWE.DOC, available from the Swedish FidoNews 
   Editor, file-requestable from 2:201/600 as file ARTSPEC and ARTSPSWE. 
   All Zone Coordinators also have copies of ARTSPEC.DOC. Please read 
   it. 
   
   "Fido", "FidoNet" and the dog-with-diskette are U.S. registered trade-
   marks of Tom Jennings, P.O. Box 410923, San Francisco, CA 94141, and 
   are used with permission. 
   
          "Disagreement is actually necessary,
           or we'd all have to get in fights
           or something to amuse ourselves
           and create the requisite chaos."
                    -Tom Jennings
   
          "Fidonet's activities are social,
           its operation is technical.
           The failure to understand this has
           led to more problems within FidoNet
           than everything else combined."
                    -Ron Dwight

   End of Swedish FidoNews -- Volume 7, Number 1   07 January 2002
   -----------------------------------------------------------------

[R]