Tillbaka


 S W E D I S H F I D O N E W S -- Volume 3, Number 14   06 April 1998
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 | Elektronisk nyhetstidning |   Publicerad av: Svenska FidoNet   |
 |  för svenska FidoNet   |                     |
 |     _         |                     |
 |     / \        |       Svenska FidoNews      |
 |    /|oo \       |       ~~~~~~~~~~~~~~~~      |
 |    (_| /_)       |                     |
 |    _`@/_ \  _    |  Redaktör : Håkan Andersson 2:201/601 |
 |    |   | \  \\    |  InterNet : hka@get.pp.se       |
 |    | (*) | \  ))   |                     |
 |    |__U__| / \//    |                     |
 |    _//|| _\  /    |  Jag tror inte att det är möjligt att |
 |    (_/(_|(____/     |  uppskatta någons mod, förrän man   |
 |       (jm)      |  upplevt den fara som gav upphov till |
 |              |  det.             - J.C. |
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 |  Adress för inlämnande av artiklar för publicering: 2:201/600   |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |    Vid file request så skall nodnummer 2:201/600 användas.    |
 |  Detta beroende på att 2:201/601 inte har någon request-funktion.  |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |   För information om copyrights, artiklar och publicering av   |
 |    Svenska FidoNews, vänligen läs slutet av denna tidning.    |
 +----------------------------------------------------------------------+

 
        Detta nummer innehåller totalt 50 artiklar                 Rubriker
                 ~~~~~~~~
   1. ARTIKLAR ................................................. 1
    Arbetarmakt! ............................................. 1
    Slut på förtrycket av Balticum tack vare Sverige! ........ 2
    De mest kompetenta har urvalts till styrande? ............ 3
    Djurförsök ............................................... 5
    Med veden mot bättre vetande ............................. 7
    Superifallskärm .......................................... 8
    Familjepolitik ........................................... 8
    gangsterkapitalism. ...................................... 9
    Högerns behov att demonisera vänstern .................... 10
    De mest kompetenta utväljs till att styra landet  ........ 12
    Kommunismens slutlikvid .................................. 13
    Näringslivets Norrmalmstorgsdrama ........................ 16
    Lika olika ............................................... 17
    Äntligen har det blivit demokrati i Ryssland ............. 18
    (s)ven(s)k (s)ociali(s)m ................................. 19
    Det behövs inga låtsaskrav på bevis. ..................... 20
   2. GRANSKNING AV PRODUKTER/PROGRAM/SERVICE .................. 22
    Coreldraw 8 på svenska ................................... 22
   3. FÖDELSEDAGAR I FIDONET ................................... 23
    Födelsedagslistan ........................................ 23
   4. FIDONET-FUNKTIONÄRER ..................................... 24
    FidoNet-funktionärer i region 20 ......................... 24
    FidoNet-funktionärer i region 20 (Hubar) ................. 25
   5. FIDONET-STATISTIK ........................................ 27
    Nodliste-statistik ....................................... 27
   6. FIDONET-BOSSLISTAN ....................................... 28
    Bosslistan ............................................... 28
   7. FIDONET-ANVÄNDARE  ...................................... 30
    Fidioter ................................................. 30
   8. VAL AV ZON 2 ECHOMAIL KOORDINATOR (Z2EC) ................. 34
    ZEC election ............................................. 34
    ZEC-Election ............................................. 36
   9. INTERNET ................................................. 37
    Gick du på den lätta? .................................... 37
    E-postreklam bannlyses ................................... 37
    MP3 bra för små musikgrupper ............................. 38
    Hoax om gratis skor från Nike ............................ 38
    Reklam via e-post ........................................ 39
    Ring lokalt till internet - från hela världen ............ 39
    Internationell databas med webbutvecklare ................ 40
   10.LÄTT BLANDAT ............................................. 41
    Martin Melin ............................................. 41
   11.CARL BILDTS VECKOBREV .................................... 43
    Carl Bildts veckobrev v 14/1998 .......................... 43
   12.NYTT PÅ DATORMARKNADEN ................................... 49
    Flashpath nyhet till digitala kameror .................... 49
    Intels nya Celeron sågas ................................. 49
    Källkoden till communicator 5 släppt! .................... 50
    Quicktime 3 klar ......................................... 50
    Rösten som gränssnitt till NT ............................ 51
   13.FIDONET-NOTISER .......................................... 52
    REC valet ................................................ 52
    RC53 ..................................................... 52
   14.NOTISER .................................................. 53
    Dagens citat ............................................. 53
    Aktiehandlare tvekar inför 2000-problemet ................ 53
    Hackers stal kontonummer från T-Online ................... 53
    Chefsbyte i intel  ....................................... 54
    Sveriges största piratkopierare fast ..................... 54
   15.FRAMTIDA EVENEMANG ....................................... 55
    Kommande evenemang ....................................... 55
   16.SVENSKA FIDONEWS PUBLIKA PGP-NYCKEL ...................... 56
    Svenska FidoNews publika krypteringsnyckel för PGP ....... 56
   17.FIDONET VIA INTERNET ..................................... 57
    Adresser på InterNet relaterade till FidoNet ............. 57
   18.INFORMATION SVENSKA FIDONEWS ............................. 59
    Information om Svenska FidoNews .......................... 59


[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 1          06 Apr 1998

   =================================================================
                 ARTIKLAR
   =================================================================
   ________________
   # Arbetarmakt! #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   I framtidens socialistiska samhälle ska de som idag längtar efter en
   meningsfull sysselsättning få sitt människovärde upprättat. Jag tänker
   då på de professorer och professorsaspiranter jag diskuterade med på
   mailinglistan filosofen.
   
   Tyvärr så visste de inget om livet, eftersom de läst böcker hela sitt
   liv. Av förklarliga skäl så såg de därför inte ideer som sitt gebit.
   De tjänster de kunde erbjuda sin omvärld var logisk satsanalys ur
   idetexter som andra hade skrivit. I en konfrontation med omvärlden så
   hävdade dessa 30 000kr/månaden gossar att vanligt folk inte kunde
   filosofera eller konstruera ideologier, eftersom de inte kunde
   terminologi. De tänkte när de läste; jag tog av dem boken.
   
   Vad har ett socialistiskt samhälle att erbjuda dessa olyckliga
   människor som lever i ett kungarike som omfattar några hundra
   kvadratmeter svenska korridorer ? Vilken ställning har "logisk
   satsanalys" under den framtida socialismen ?
   
   Naturligtvis ska förmågorna komma till sin rätt; förmågan till logisk
   satsanalys likaså. Dessa filosofiprofessorer kommer att för första
   gången att få tillfälle att praktisera sina kunskaper, och bryta sin
   exil i de svenska korridorerna då de marscherar ut i det socialistiska
   samhället för att sluta leden med de som kämpar för införandet av en
   ny typ av samhälle. 
   
   När dessa filosofiprofessorer för första gången får tillfälle att inte
   bara konstruera situationer där de kan använda sin logiska satsanalys,
   utan även för första gången använda den i klasskampen, så kommer de
   för första gången i sitt liv att inse att de sluppit ut från sina 30
   000kr/månaden jobb i en intellektuell skyddad verkstad.
   
   Framför dem ligger seriösa uppgifter när de tar itu med diskussionerna
   i matsalen. Logisk satsanalys av struntpratet under lunchrasten gör
   att de för första gången till sin förvåning upptäcker att de sysslar
   med verkliga uppgifter; uppgifter som kan lyckas eller misslyckas !
   Därtill så blir de garanterade en trygghet och likalön i sitt
   produktionskollektiv, medans de arbetar för tankens utvidgning.
   
   När sedan lunchrasten är slut på parkförvaltningen så går de med raska
   steg mot sitt värv; gräsklipparna. Förtjänstfulla arbetare har de
   blivit som startar upp sina gröna stolta springare, under stort buller
   och avgasmoln inne i garaget.
   
   Den långa karavanen lämnar sedan kommunens garage med dessa sjungande
   filosofiprofessorer vid spakarna.Där känner de för första gången att

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 2          06 Apr 1998

   de har blivit kvalificerade utövare av en uppgift.
   
   Kunskaper som ingen annan har; för man spaken på gräsklipparen
   frammåt, går gräsklipparen frammåt. För man spaken bakåt, går
   gräsklipparen bakåt.För man spaken åt sidan går spaken av.
   
   Deras bröst sjunger av de senaste visorna från "Så ska det låta" i TV
   och en lätt upprymdhet från en lättöl. Med röda prydnadsflaggor på
   gräsklipparna åker karavanen med dessa nyblivna kandidater till
   arbetets förtrupp ut mot bygget av det nya socialistiska sverige.

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________________________________
   # Slut på förtrycket av Balticum tack vare Sverige! #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   De baltiska staterna har ännu inte invaderats av sovjetunionen; de
   samhällstillvända kan känna tillförsikt ! Nu har de baltiska staterna
   efter decennier av nedtryckande av sin kultur fått rätten att börja
   odla sin egen identitet. Företagsamheten under andra världskriget var
   ju rent av iögonenfallande; när Hitler tågade in i baltikum så hängde
   redan redan banderoller över vägarna i Vilnius "Baltikum är redan
   Judefritt". 
   
   De små krabaterna hade redan hunnit rensa ut nästa alla judar, och 300
   000 judar hade redan hunnit dödas innan Hitler ens hunnit börja sin
   entlösung på riktigt. Den stackars mannen undrade bekymrat om han
   behövdes;de hade arbetat som ivriga kackelackor så att inget fanns
   kvar att göra när han kom.. 
   
   Sedan sovjet unionen trampat ned frihetens krafter efter detta försök
   till resning under de baltiska militärdiktaturerna så är det nu dags
   för revansch och kapitalism; SA har haft demonstrationer i Riga och
   utrikesministern deltog själv bland de käcka pojkarna i högtlyftande
   läderstövlar ! Nu är de gamla goda tiderna åter och de svenska
   investeringarna skjuter fart ! 
   
   Finns det ingen som kan skjuta de jävlarna innan de gör alltihop en
   gång till?

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 3          06 Apr 1998

   _________________________________________________
   # De mest kompetenta har urvalts till styrande? #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   Allting ordnar sig; de mest kompetenta har urvalts till styrande.
   
   Borgarna hävdar hela tiden sin sociala darwinism som högsta princip
   för hur deras samhälle fungerar. I deras demokrati så råkar alltid de
   mindre lämpade gallras ut och de mer lämpade går vidare till att bli
   företagsledare, programledare, journalister och medlemmar i
   regeringen. 
   
   Vi kan alltså lungt luta oss bakåt; det finns kompetent folk överallt
   som kan lösa den här krisen med företagsslakter och 650 000
   arbetslösa.Men varför händer inget ?
   
   För oss som inte kvalificerar oss att tillhöra gräddan kan det ju vara
   intressant att veta vilka meriter som gäller för att söka bra arbeten.
   
   Exempelvis så sökte jag arbete som dataoperatör på Tullen för några år
   sedan. Konstigt nog så hade min ansökan inte gallrats ut på grund av
   att jag är kommunist, utan min ansökan gick vidare och behandlades som
   alla andra ansökningar.
   
   Personalchefen tittade kritiskt på mig. Jag undrade hur han kunde vara
   kritisk utan att jag ens sagt ett ord ännu ? Han lade mina betyg åt
   sidan utan att kommentera dem, och frågade var jag bodde. Jag svarade
   Örnäset i Luleå. Personalchefen såg ut som att han fått en sur
   uppstötning, då Örnäset är ett arbetarområde.
   
   Han frågade vilken bil jag hade. Jag kände på mig att här krävdes det
   någonting alldeles extra, men svarade ändå "Austin midi". Nu började
   allting kännas konstigt; var detta en anställningsintervjuv ? Var han
   inte intresserad av mina betyg?
   
   Han såg kritiskt på mig igen, och berättade att trots mina meriter så
   kunde jag inte få arbete som programmerare, utan isf blir det jobbet
   som dataoperatör med 15 lakan i månaden det blir frågan om. Han sade
   att den som får det jobbet kan ju förståss räkna med att vara den som
   alla sparkar i ändan, eftersom man då kommer att ha lägst status.
   
   Jag sade åt honom att jag "hör av mig".Efterråt så ringde jag upp
   honom och sade att jag hade sökt arbete som diskare för 42 kronor
   timmen, eftersom jag tyckte att det arbete han erbjudit mig var
   alltför okvalificerat, då de åberopade kvalifikationerna "bil","fina
   kläder"," fint bostadsområde" inte passade mig.
   
   Så här befolkas arbetsplatserna i dagens sverige med idioterna och
   deras släktningar. Det är redan ett känt faktum att om man går en
   utbildning så får endast de arbeten som visste att de skulle få ett
   arbete innan. 
   

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 4          06 Apr 1998

   Idag så är det mer regel än undantag att om man ringer till en
   myndighet eller ett företag så vet den som svarar i telefon inte ens
   de elementära kunskaperna om sitt företag; ofta inte ens öppettider.
   
   Ett företag i sverige numer grundas enligt TVprogrammet "stora pengar"
   så att man söker startbidrag. Programledaren skrattade åt tanken att
   man med egna pengar skulle lägga ut grundplåten till sitt företag.
   Löjligt att arbeta ihop pengar till sitt företag ? De som känner till
   hur fortsättningen blir vet hur det fungerar; juppienalle inköps, en
   Avdrags-Vanbuss, och sedan börjar lekstugan som drivs med skattemedel.
   Gossen kommer sedan att skrävla åt andra hur han är "företagare" och
   "jobbar åt sig själv". 
   
   Men det är ju våra pengar de leker med!! Vi äger en andel i dessa
   företag, och den andelen kan vara 100% i de flesta fall. Samhället
   skapar själv på det här sättet de inkompetenta personer som
   överhuvudtaget inte kan förstå vad ett ansvar är. De lär sig redan
   från början att man kan förfara hur man vill med andras pengar.
   
   Numer har även SAF uppmärksammat att samhällets och näringslivets
   ledning består av idioterna och deras släktingar. De huvudjägarfirmor
   som rekryterar folk till näringslivet får ju bara tag i
   högskolegrabbar med bra mattebetyg; vad företagen behöver är folk som
   förstår ansvar och som har eget förnuft. 
   
   Dessa grabbar springer sedan och gömmer sig när det krisar, och de är
   bara där för att hämta lönen och klättra på andra. Var ska de finna
   kompetent folk i ett kapitalistiskt samhälle ?Kompetens är ju inte
   samma som "formella meriter". SAFs bekymmer rimmar ju illa med vad de
   påstår om sin Sociala Darwinism, och idioterna och deras släktingar är
   vittnen på detta. 
   
   Det är så att de som idag är arbetslösa sitter inne med den kompetens
   och livserfarenhet som inte kapitlismen kan tillgodogöra sig.
   Kapitalismen har alltså kommit in i ett obotligt tillstånd av
   Alzheimers där inkompetensen har blivit självgenererande. Juppisarnas
   kriterier på vad som är kompetens är slutet på detta samhälle.
   Kompetens för dem är en sportbil,fotomodell och lyxvilla,vilket
   stämmer in på vad en oligarki anser är kompetens.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 5          06 Apr 1998

   ______________
   # Djurförsök #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   Jag såg i morse en diskussion om djurförsök på Tv.En "filosof", en
   person från en djurrättsförening och en forskare diskuterade
   djurförsök. Helt klart så var de som försvarade djurens rätt på
   defensiven i den frågan.Vi är "specieister". 
   
   Det bedrivs alltför mycket djurförsök i sverige enligt min mening, det
   går nog att minimera djurförsöken, men då krävs åtgärder mot
   läkemedelsindustrin som förstatliganden. Att djurförsöken fått växa
   tre till fem gånger de sista åren beror ju naturligtvis på att ASTRA
   mfl är svenska framgångsrika läkemedelstillverkare som bedriver
   djurförsök.Deras verksamhet växer alltså växer antalet djurförsök.
   
   I USA har man förstatligat läkemedelsindustrin av moraliska skäl, och
   så tycker jag att man ska göra sverige också.Därmed kan man eliminera
   den kommersiella faktorn som mångdubblar djurförsöken och utsträcker
   dem till att omfatta försök för att utforska vissa helt onödiga varors
   möjligheter på marknaden. Med det synsättet kan ju djurförsöken få
   vilka propotioner som helst !
   
   Det märkliga var att av de tiotusentals godkända försöken, som den
   etiska nämnden med djurrätts-representanter närvarande,så hade endast
   något tiotal fått avslag av nämnden.
   
   Djurförsöken som sådan ser jag som omöjliga att undvika. Man kan
   minimera antalet djurförsök, men inte sluta med djurförsök.Orsaken
   redogjorde forskaren för: Man kan studera cancercellers tillväxt i
   cellodlingar, men man kan inte få veta hur de fungerar i en organism
   utan djurförsök ! Han menade att detta var ett exempel på djurförsök,
   som måste fortsätta under alla omständigheter, då det annars inte
   finns något alternativt sätt idag att kunna utforska detta. Han gav
   några exempel på medicinska upptäcker som endast kunnat upptäckas
   genom just djurförsök. 
   
   Det här är en fråga som ställer etiken på sin spets. Många veganer är
   naiva och oerfarna människor som ännu inte kommit till insikt om att
   det finns motsägelser i livet, dvs frågor i livet som inte kan lösas
   eller besvaras på ett tillfredställande sätt.
   
   Det uppstår ett val mellan att spara livet på marsvin eller låta
   cancersjuka dö. Då svarar naturligtvis de som inte accepterar
   motsägelser att de vägrar välja. Jag anser att sådana svar inte är
   utmärkande för den "etiska avantgardism" som tidigare förfäktades här.
   Detta innebär ju att blunda, och be någon annan välja.Den läkare som
   har ansvaret för detta val kommer då att ta det val som denna vegan då
   ej varit i stånd att ta. Men detta är ju ingen etisk ståndpunkt isf
   från veganens sida,det är att misslyckas i ett etiskt val.
   

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 6          06 Apr 1998

   Det är många frågor som inte har en lösning; abort till exempel. Ska
   barnet dö bara för att modern inte anser sig kapabel att ta hand om
   barnet ? Ja, säger "specieisterna", som då framstår mer som erfaren
   att hantera motsägelser, än som förråade busar som trampar ned andra
   arter av primitiv instinkt. 
   
   Ska man skjuta på fiendesoldaterna som stormar fram vilt skjutande
   över gränsen, då det ju kan vara familjefäder, nygifta, glada prickar
   som vore trevliga att ha som vänner. "Pang sa gravander" är de erfarna
   människornas svar.
   
   Naturligtvis kan det finnas radikalpacifister, men jag har svårt att
   helt kalla detta för ett etiskt ställningstagande, då det till
   huvuddelen innebär att välja bort etiska ståndpunkter. På sikt innebär
   en rå ockupation en sån våldtäckt på etik och moral att denne
   radikalpacifist kan möjligen ursäktas, men knappast påstå sig vara den
   främste försvararen av etiken efter att några års helvete fått gå
   vidare. 
   
   Insikten om motsägelserna i livet är fundamental. "Varför lever vi
   här?","Vad är meningen?", är viktiga frågor som man ställer i ingången
   till vuxenlivet. "Mamma varifrån kommer kotletterna ?" är inte en
   fråga av samma karaktär, då den ställs långt tidigare.
   
   Livet ÄR motsägelser; död avlöser liv,liv avlöser död. Sanningen om
   detta angår er alla. En dag ska en obducent såga upp ett lock i era
   skallben och pilla därinne, samt såga upp bröstbenet,vika ut revbenen
   och ta prover. Sedan sys ni slarvigt ihop och får en tejp ovanpå, och
   skjuts in i kylen av glatt pladdrende bårhusarbetare. Ert mindre
   glamorösa slut är när pissmyrorna tar sig an er och pissar er fulla.
   Chockade ? Då har ni ännu inte tänkt på den fulla innebörden av ett
   etiskt ställningstagande. 
   
   Jag anser att människans ska fortsätta sin skiljsmässa från naturen;
   allt onödigt utnyttjande av djur ska steg för steg avskaffas.Jag tror
   att alla kommer att vara vegetarianer i framtiden. Men vi kan inte
   skapa oss en vacker tanke, och sedan lyfta oss själva i håret och
   försöka lyfta alla andra i håret samtidigt tills vi uppnår tanken.
   
   Det man inte dör av härdas man av. Sanningen om detta är att man måste
   vara en hård människa för att kunna fatta nödvändiga beslut. Det finns
   materiella och historiska hinder i vägen,som måste lösas innan saker
   kan bli som man har tänkt.
   
   Lös alla stora sjukdomar, eller hitta ett sätt att forska så att
   försöksdjur inte kommer till användning så ska den maximalistiska
   principen i den frågan kunna bli realism. Vi lever på den här jorden,
   och kommer från den natur vi försöker befria oss från, det kan bara
   vara en stegvis process. Inget fel i att knuffa på här och där, men
   "viljan" kan inte ändra på det omöjliga.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 7          06 Apr 1998

   ________________________________
   # Med veden mot bättre vetande #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Peter O Sellgren, 2:204/161.4
   
   
   Den indignation miljöpartiet nu uppvisar över de statlig bidragen till
   "hållbar utveckling" och "miljövänlig energi" är både naturlig och
   samtidigt förvånande. 
   
   Staten - som enligt uppgift har ont om pengar - delar ut bidrag till
   fastighetsägare som vill byta ut sin elvärme mot pannor för gas, ved-
   eller oljeeldning.
   
   Givetvis är detta helt vansinnigt. Inte nog med att utbytet skadar
   miljön och strider mot samtliga riksdags- och regeringsbeslut om att
   utsläppen av koldioxid, kväve, svavel och hälsovådliga ämnen skall
   minska. Också ekonomiskt är det en åtgärd helt bortom all vett och
   sans; i första hand för staten men i regel också för det enskilda
   hushållet. 
   
   Miljöpartiets upprördhet är således helt naturlig och bör delas av en
   stabil majoritet av det svenska folket.
   
   Å andra sidan är upprördheten ytterst förvånande, eftersom just
   miljöpartiet varit starkt pådrivande för att få bort så mycket
   elektricitet som möjligt från Sverige. Partiet är emot kärnkraft, emot
   vattenkraft, emot oljekondens, emot kolkondens, emot gaskondens.
   Återstår så för att klara energiförsörjningen sol, vind och ved,
   vilket med mycket välvilliga beräkningar skulle klara ungefär två
   procent av elbehovet. 
   
   Statliga bidrag till oljeeldning är en logisk konsekvens av en politik
   vars allt annat överordnade mål är att minska behovet av elektricitet.
   
   Den som tar miljöpartiet på något som helst allvar har således all
   anledning att så snart som möjligt se om sitt hus, riva ut
   elradiatorerna och skaffa sig en oljepanna. Eller, om man har tillgång
   till en alldeles egen skog, en vedpanna. Den som inte har egen skog
   bör akta sig för att investera i träbränsle, eftersom miljöpartiets
   energipolitik förutsätter en våldsam ökning av skogsuttaget, vilket
   kommer att märkas på priserna. 
   
   Fast, nu är ju inte miljöpartiet särskilt bortskämt med att någon tar
   deras energipolitik på allvar. Förmodligen är det ovanan som gör att
   Schlaug blir så häpen över att regeringen, och centern, äntligen
   följer miljöpartiets råd.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 8          06 Apr 1998

   ___________________
   # Superifallskärm #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   Jag lyssnade på en diskussion om Faramacias chef Hassans fallskärm på
   TV. Hela tiden talar de om att fallskärm=lön, precis som om de krav
   som är förbundna med en fallskärm är förbundna med kompetens.
   Fallskärmar utlöses ju av INKOMPETENS. Det är för mig ofattbart hur en
   direktör utan att skämmas kan ställa sådana krav inför en anställning;
   har de ingen stolthet ? Hur kan den som anställer honom göra det trots
   att han hört direktören ställa sådana krav? 
   
   Det är ju visserligen klart att om en direktör har 3 miljoner i årslön
   och blir erbjuden 3,5 miljoner, så byter han arbete. Men det är
   ingalunda något självklart att han sedan har skamlösheten att begära
   ett tilllägg i anställningsvillkoren att ifall han börjar supa eller
   misslyckas på grund av inkompetens så ska företaget garantera honom
   pension. Det är svårt att företälla sig att de kan våga framföra
   sådana anspråk, en arbetare skulle knappast våga föra saken på tal.Ett
   anställningsvillkor där inkompetensen finns inskriven.
   
   Om man tänker sig motsvarande situation för en arbetare vid en
   anställningsintervjuv där han ska förhandla individuella lönevillkor,
   så ber han vid anställningen om en mild och förståelse behandling
   ifall han ertappas med att ha tagit saker på arbetet eller kommit
   berusad dit. Han frågar då vid anställningsintervjuven om vilka
   konsekvenserna blir om detta skulle inträffa. Vad tror i
   personalchefen skulle tycka om en sådan arbetssökande ?

   -----------------------------------------------------------------
   __________________
   # Familjepolitik #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Rickard B Hansson, 2:205/637
   
    ABDIKERANDE FÖRÄLDRAR...
    
    
     ...ÄR FÖRÄLDRAR SOM, likt misslyckade regenter, väljer att
    avgå i förtid. De tror sig förbrukade och överlämnar styret
    till barnen, omständigheterna och skolan. Därför går det som
    det går. Ungdomarna börjar bära keps inomhus och säger vad
    som helst till vuxna. Så sägs det i alla fall på ledarsidor
    och i paneldebatter. Föräldrar måste våga vara föräldrar
    utropar de som vet hur föräldrar ska vara. Och det vet ju
    alla.
     Men jag tycker det är dags att tala om ett abdikerande

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 9          06 Apr 1998

    samhälle. Ett samhälle som inte kan garantera sina föräldrar
    arbete och försörjning, som låter deras levnadsstandard
    sjunka i förhållande till andra grupper, som berövar de
    arbetslösas  barn rätten till barn omsorg,  som  låter
    besparingarna i skolan gå bortom sans och förnuft -- vad är
    det för samhälle? Det är ett samhälle som abdikerat från
    folkhemstanken och omsorgen och det växande släktet. Det är
    ett samhälle som har svikit sina föräldrar och berövat dem
    både stoltheten och glädjen över sina barn. Det blir lite
    patetiskt att då höra vissa politiker med brösttoner tala om
    föräldrars bristande ansvarstagande.
     Nu har regeringen en chans. Utredningsbetänkandet Stöd i
    föräldraskapet har just varit ute på remiss. Det finns många
    goda förslag om hur samhället på nytt ska kunna ge föräldrar
    den uppmuntran och det stöd de behöver för att lyckas. Låt
    oss hoppas på en kraftfull och framsynt familjepolitisk
    proposition till våren! Det är val i höst.
   
                            Lars H Gustafsson
                     Ordf i Riksförbundet Hem o Skola
                       Barn i Hem, [...] 3/98 sid 3
   
   Om Lars H, kan väl tilläggas att han ända tills för några år sedan var
   organiserad syndikalist. Jag har inte fått tag på honom och fått det
   bekräftat, men tror inte att han gått ur SAC, för att han inte skulle
   dela den socialistiska tanken, utan det är andra prioriteringar (om
   man inte är aktiv i SAC, känner en hel del det som fel, att bara bli
   servad av andra, etc.)
   
   Nå, enligt högern, (i varje fall högern till höger om högerpartiet,
   här i Fidonet) är i varje fall, ovanstående synpunkter inget att bry
   sig om, då de härstammar från en _ondskefull_ _lögnaktig_ _socialist_.
   (Hmm, är det kanske det som gör att han inte är organiserad
   syndikalist längre; rädd att folk t. ex. skall förvandla bifrågor
   (personen) till huvudfrågor?)

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________
   # gangsterkapitalism. #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   Enligt FN-konventionen som alla stater har undertecknat ska det råda
   avgiftsfria gränsövergångar, viseringar och utfärdande av pass.
   
   Mina ryska släktningar har inte kunnat hälsa på oss på två år, och vi
   har inte åkt dit på ett år. Därför hade vi bjudit dem nu i sommar.
   Troligen kan de inte komma, och de flesta svenskar har fått avboka
   resorna till Ryssland. 
   
   Orsaken är att de som tidigare kallades "ambassadtjänstemän" visat sig
   vara tjuvar.Varje ryss som vill åka till sverige måste betala 35
   dollar för ett visum, enligt förra årets taxa, högre i år.150 mark för

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 10         06 Apr 1998

   transitvisumet, och min arbetslöse svågers familj med fyra personer
   måste alltså betala minst 2000 kronor,sannolikt närmare 3000 kronor
   till dessa brottslingar för att få komma hit.
   
   Bättre ställt med hedern på den ryska sidan är det inte. När man
   skickar ned en visumankät och en inbjudan från en rysk medborgare till
   ryska konsulatet så får man lösa ut papprena mot 200 kronor då de
   returneras. Sedan uppmanas man att uppsöka en resebyrå som ska skicka
   in dem för en kostnad på 750 kronor. 
   
   Sedan är man förpliktigad att köpa en trafikförsäkring till bilen, som
   höjts från 75 kronor till 800 kronor för tio dagars resa. Därtill
   kommer "miljöskatt" vid gränsen som tas ut av alla utländska fordon,
   samt en avgift för att de ska stämpla bilens dokument för några hundra
   kronor. Senast jag var där så erbjöds jag att köpa ett "årskort" för
   några hundra, som de nästa gång jag kom tid förklarade värdelöst.
   
   Här ser ni gangsterkapitalismen; så här ser ett politiskt systems
   sista dagar ut.

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________________________
   # Högerns behov att demonisera vänstern #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Rickard B Hansson, 2:205/637
   
   
   Sedan urminnes tider, har människor trott på att tillvaron går
   att ordna enligt rättvisa och fredliga principer. Lika länge, har
   de besuttna hävdat att sådan tankar är hädelse och förföljt dem som
   hävdat tanken. Ofta, har man fått med sig stora delar av de
   underkuvade i att stämpla dessa irrläror som farliga, förljugna,
   satans förvillelser etc. De som var rika, var det av "Guds nåde".
   Den sociala ekonomiska och politiska stratifieringen
   (olikställighet) har med olika argument försvarats som "naturlig".
   För mindre än en mansålder sedan, avspeglades det ff. i vår svenska
   skolstadgda, som menade att det var rentav farligt, att ge
   arbetarklassen mer än nödtorftig bildning.
   
   När nu de socialistiska och kommunistiska ideerna i början av
   seklet, fick stor spridning, var man således snar att brännmärka
   dem. Trots att Marx själv, var imponerad av de demokratiska
   framstegen genom först den amerikanska och sedan den franska
   revolutionen, men framförallt genom den lågvariga federativa (alltså
   inte EUïs omtolkning av federalism) traditionen i Schweiz, och trodde
   att det var i de länderna som det var möjligt att på demokratisk väg
   bygga socialism, utmålas anarkism, socialism, marxismen och allt till
   vänster, även i detta mötet som ideologier som bygger på ren ondska,
   medan en del förnekar den rena ondskan i fascismen och
   nationalsocialismen.
   
   Jag vill kort citera två texter från Chomskyïs "i krig med Asien",
   sid 5 o 6:
   

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 11         06 Apr 1998

    "I ett uttalande om den tilltagande "antikommunistiska" hysterin i
    Förenta staterna gjorde John K. Fairbank 1947 följande klarsynta
    iakttagelser:
   
    Vår fruktan för kommunismen kommer, delvis som ett uttryck för vår
    allmänna fruktan för framtiden, även i fortsättningen att föranleda
    oss till en aggressiv antikommunistisk politik i Asien och
    annorstädes, (och) det amerikanska folket kommer att drivas till
   att  föreställa sig och kanhända uppriktigt tro att vårt stödjande
   av  antikommunistiska regeringar i Asien på ett eller annat sätt
   innebär  ett försvar av den amerikanska livsstilen. Denna
   amerikanska  politiska linje kommer att leda till amerikanskt stöd
   för  upprättandet av regimer som försöker undertrycka folkrörelserna
   i  Indonesien, Indokina, Filippinerna och Kina ... Efter att ha
   börjat  med att bekämpa kommunismen i Asien kommer det amerikanska
   folket på  så sätt att till sist tvingas bekämpa Asiens folk.
     Denna amerikanska aggression utomlands kommer att förenas med en
    tilltagande tendens till antikommunistisk auktoritärianism inom
    Förenta staterna, som offren kommer att kalla fascism och som till
    sist kommer att omöjliggöra diskussioner sådana som denna. Denna
    amerikanska fascism kommer att förverkligas, om nu detta blir
    fallet, på grund av att de amerikanska liberalerna har gjort
    gemensam sak med den amerikanska stora allmänheten i en fruktan för
    att det stora totalitära hotet snarare utgörs av kommunism utifrån
    än fascism inifrån."
   
   
   I historiens backspegel, ser då jag allvarligare på McArthur-
   kommissionens skandalösa skenrättegångar än moskvarättegångarna.
    Det har ju länge varit känt att både FBI och CIA, aktivt
   motarbetade den amerkinska medborgarrättsrörelsen. Nu, har vi även
   fått höra, hur "bommulsfältens GRU" samarbetade med KuKluxKlan och
   till dem lämnade ut namn på aktivister som sedan spårlöst försvann.
   Med sin ständigt stigande materiella välfärd, kunde man köpa de
   flestas passivitet. De flesta av dem, som hävdade ideal som störde
   etablisemanget, sattes i fängelse, avrättades, misshandlades,
   eller skrämdes till tystnad. Den nya amerikanska kommersialistiska
   livsstilen, skulle till varje pris försvaras. Att demonisera
   socialism och framförallt kommunismen, var en av vägarna.
   
    "Joan Robinson har skildrat det amerikanska korståget mot 
   kommunismen i följande ordalag: 
    
    Det är tydligt nog att Förenta staternas korståg mot kommunismen är 
    en kamp mot utvecklingen. Härigenom har det amerikanska folket 
    förmåtts att finna sig i vidmakthållandet av en omfattande 
    krigsmaskin och att denna genom hotelser eller faktiskt övervåld 
    utnyttjats till att försöka undertrycka alla folkrörelser som 
    syftar till att störta gammalt eller modernt tyranni och till att 
    börja söka en utväg att övervinna fattigdomen och skapa nationell 
    självaktning. I de länder, vilkas regeringar har varit villiga att 
    acceptera amerikanskt stöd har "hjälpen" getts i en form som 
    snarare kan hejda utvecklingen än främja den." 
   
   Som jag tidigare, skrivit, finns det liknande offentliga skrivningar
   från det etablerade USA, och andra västmakter. Det är alltså inget
   "påhitt".

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 12         06 Apr 1998

   ____________________________________________________
   # De mest kompetenta utväljs till att styra landet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   Nu är den officella mätbara inkomptensnivån hos sveriges
   företagsledare uppe i en kvarts miljard i fallskärmsavtal. Retoriken i
   att fattiga människor har lika lite betalt vare sig de arbetar eller
   ej, är numer en ren pinsamhet. 
   
   Näringslivet och och den korrumperade statsmaktens har istället för
   effektivitetskrav med morot och piska den omvända maximen; den som
   inget gör, eller gör något dåligt får mer betalt än någonsin.
   
   Naturligtvis är det meningslöst att tala med dessa personer om att
   deras lön ska vara avhängigt det resultat de presterar, om de anser
   det befogat att ta ut tiotals eller hundratal miljoner kronor ifall de
   missköter sig.Redan idag så är det ju ansett som helt vanligt beteende
   att styrelseledamötet tar ut enorma arvoden fram till sista dagen
   innan företaget går i konkurs. 
   
   Det är dessa människor de borgerliga har funnit mest lämpade att styra
   landet, och som de vill föra över ännu mer beslutanderätt till, över
   ekonomin. 
   
   Dessvärre så har nu den kapitalistiska planekonomin gått in i sitt
   sista stadium;gangsterkapitalismen, dit ingen återvändo finns. När t o
   m Göran Persson sitter med en fallskärm på 25 miljoner så är det inte
   tal om att vända någon utveckling, utan processen är nära sin
   fullbordan. 
   
   Jag anser det motiverat med krigsrätt mot Göran Persson, då ett så
   nonchalat synsätt på ansvaret för landets ledning inte kan tillåtas.
   De företags"ledare" som beviljat sig själva fallskärmsbidrag förtjänar
   att få sina företag konfiskerade av staten utan ersättning, då de
   verkligen förbrukat allt förtroende för sitt snack om
   ansvar,risktagande och kompetens. 
   
   Nu borde de borgerliga inse att kompetensen saknas i näringslivet, och
   näringslivet medger ju det själv. Knark och sprit"liberalism",
   förstörelse av kulturella och humana värden ger det här systemet en
   tidsfrist som kan räknas i dagar och inte i decennier.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 13         06 Apr 1998

   ___________________________
   # Kommunismens slutlikvid #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Peter O Sellgren, 2:204/161.4
   
   
   Le livre noir du communisme
   Crimes, terreurs, r‚pression
   
   Red. St‚phane Courtois, Robert Laffont
   
   HUNDRA MILJONER DÖDA FÖR BEFRIELSENS SKULL
   
   Det märkliga med den hänsynslösa och blodiga brutaliteten i de slutna
   kommunistiska enpartistaterna var att många av dess främsta och mest
   vältaliga försvarare fanns bland fria intellektuella i de öppna
   demokratierna. Så var det under Vladimir Lenins första år som ledare
   för Sovjetstaten, de år då brutaliteten institutionaliserades. Så var
   det under Josef Stalin då den väl etablerade terrorn förintade
   miljoner och åter miljoner människor. Så var det när Pol Pot
   iscensatte masslakten i Kambodja. Så var det under Mao Zedong då
   västintellektuella vallfärdade till Kina för att efter hemkomsten i
   alla tonlägen lovorda ett hårt likriktat system inom vilket de inte
   ens skulle ha tillåtits att skriva berömmet i personliga
   
   formuleringar. Aldrig var denna intellektuella prostitution mer
   cynisk, mer förblindad än under den revolutionära romantikens
   decennium efter 1968 då europeisk universitetsfanatism trodde att
   frälsningen fanns att söka i Maos "stora proletära kulturrevolution".
   Det var under dessa år kommunismens apologeter hurtfriskt beskrev den
   revolutionära brutaliteten med den till vämjelse upprepade frasen om
   att "man inte kan hugga ned en skog utan att flisorna flyger omkring".
   
   Detta försvar av anonyma miljoners lidande och död fick en djupt
   bitter beskrivning i den ryske författaren Vasilij Grossmans bok "Allt
   flyter". Grossman skriver om ett möte mellan Ivan Grigorjevitj
   (huvudperson i boken) och en medfånge:
    "En klok karl, som tidigare hade arbetat för partiet på
   distriktsplanet, slog sig en gång i samspråk med Ivan Grigorjevitj.
    - När man hugger skog så flyger flisorna omkring, och partiets
   sanning förblir sann, den är upphöjd över mitt elände, och så pekade
   han på sig själv och sade: och jag är just en så'n som flugit omkring
   som en flisa när skogen gått för yxan.
    Han stod som handfallen när Ivan Grigorjevitj sa:
    - Det är just det som är det förfärliga -- att man hugger ner
   skogen. Varför ska man göra det?"
   
   Hur skogen runt om i världen - i Sovjet, i östra Europa, i Nordkorea,
   i Kina, i Vietnam, i Kambodja, i Etiopien, i Peru, i Kuba - höggs ned
   ges en skakade och i sin naket konstaterande vetenskaplighet
   förfärande rundmålning i samlingsverket "Le livre noir du communisme"
   (Kommunismens svarta bok), med den lakoniskt verklighetsbeskrivande
   undertiteln "Crimes, terreur, r‚pression" (Brott, terror, förtryck).

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 14         06 Apr 1998

   Huvudredaktör för denna översikt av kommunismens illgärningar runt om
   i världen är den franska historikern St‚phane Courtois, som till sin
   hjälp haft en grupp framstående forskare, bland andra
   Sovjetspecialisten Nicolas Werth, polske historikern Andrzej
   Paczkowski och Karel Bartosek, ursprungligen från Tjeckoslovakien och
   
   specialist på kommunismen i östra Europa. När man läst igenom denna
   bok på över 800 sidor känner man sig - trots tidigare omfattande
   läsning av det omätbara förtrycket i de totalitära staterna -
   bedrövad, bedövad, sorgsen och beklämd över de otaliga människoöden
   som slutat i en anonym död. De dödades av dem som skulle skapa dem ett
   bättre och lyckligare liv. Den absoluta majoriteten av de dödade var
   "små människor" som inte begått något annat brott än att födas. De
   sköts, de hängdes, de dränktes, de klubbades ihjäl, de svältes till
   kannibalism och en död som skelett, de frystes ihjäl, de brändes till
   aska. Ingen död var okänd för bödlarna inom det maskineri som hållit -
   
   och håller - de kommunistiska diktatorerna vid makten. De flesta av
   offren visste inget om politik, de visste inget om sina "brott".
   Ibland visste inte ens bödlarna varför de förhörde okända fängslade.
   De utgick bara från den totalitära "rättsgrunden": den som arresterats
   måste vara skyldig eftersom arresteringen i sig visade på skuld.
   Därför kunde en förhörsledare i det totalitära "rättssystemet" utan
   ironi, utan avsikt att vara rolig fråga den arresterade: säg oss nu
   
   varför du är här! Många av "flisorna vid avverkningen" - ofta de
   första efter maktövertagandet - var övertygade kommunister som drivits
   in i kampen av idealitet, av en geniun och självuppoffrande vilja att
   bidra till att ändra ett orättvist system. De trodde in i det sista
   att deras arrestering, deras död var ett misstag. Just i deras fall
   hade ett "fel begåtts", men i övrigt hamnade nog inte folk i läger
   eller inför exekutionsplutonen utan orsak. Andra idealister övertygade
   sig före avrättningen om att de verkligen, dem själva ovetande, begått
   något brott mot partiet. Några trodde ända fram till dödsögonblicket
   att de arresterats av fienden. Som den vietnamesiske partisekreteraren
   som skrek in i ekot av dödsskotten: länge leve det indokinesiska
   kommunistpartiet! Han dog i tron att han avrättats av fascisterna. 
   
   Om man ska söka efter ett genomgående tema i "Le livre noir du
   communisme", denna omfattande och förkrossande kartläggning av den
   kommunistiska id‚ns blodiga effekter, kan man sammanfatta det i två
   ord: onaturlig död. Denna onaturliga död drabbade så många miljoner
   människor bland annat därför att de totalitära staterna utgick från en
   maxim (väl åskådliggjord i boken genom citat) som är främmande för all
   anständig politik: det var ovidkommande hur många oskyldiga som
   dödades bara "fienden" eliminerades. "Fienden" i sig var inbillad, och
   dödandet gjordes lättare genom ett språkbruk som skulle avhumanisera
   offren. Denna avhumanisering var enligt Courtois' avslutande kapitel
   en viktig utgångspunkt för terrorn. I det politiskt förvrängda språket
   förvandlades de som fick en kula i nacken från människor till
   borgarbrackor, kapitalister, blodsugare, parasiter, löss och andra
   epitet som beskrev offren som "icke-människor". 
   
   De som inte avrättades hamnade i fångläger, ett ständigt växande
   lägersystem som i Sovjet av Alexander Solzjenitsyn döptes till
   Gulagarkipelagen, i Kina allmänt känt som Laogai. Fånglägren blev
   synonyma med den totalitära kommunismen. Lägren hade inte upprättats
   enbart för att straffa dem som det allsmäktiga partiet ansåg värda

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 15         06 Apr 1998

   straff. Lägren hade och har ännu i dag - som Laogai-världen i Kina -
   ett ekonomiskt syfte, ibland öppet uttalat. Exploateringen av
   naturresurserna krävde och kräver billig slavarbetskraft. Bartosek
   påpekar i sitt bidrag hur man genom kartorna tydligt ser att lägren
   lokaliserats till områden där regimerna hade behov av disciplinerad
   och billig arbetskraft. "Dessa moderna slavar skulle inte bygga
   pyramider utan kanaler, dammar, fabriker och byggnader till de nya
   
   faraonernas ära", skriver Bartosek. Hur många dödades av de
   totalitära kommunistiska systemen? 
   
   St‚phane Courtois gör en "balansräkning" i sitt inledningskapitel och
   kommer till en summa på omkring 100 miljoner. Det är en så ofattbar
   dödssiffra att den blir meningslös som argument för både kritiker och
   försvarare av kommunismen som id‚. De astronomiska siffrorna kan inte
   beskriva det gränslösa lidande som kommunismen fört med sig -- snarare
   får de motsatt effekt, de döljer och bagatelliserar lidandet och
   döden. Courtois' inledningskapitel, bland annat hans "balansräkning",
   har också lett till en het debatt i Frankrike, och även författaren av
   det sovjetiska avsnittet i samlingsverket, Nicolas Werth, vänder sig i
   en artikel i Le Monde mot försöken att kvantifiera lidandet i siffror,
   något som i polemiska och ideologiska syften lätt kan manipuleras. 
   
   "Le livre noir du communisme" - som inte är annat än ett skakande
   uppslagsverk över det politiska massmordet - är dock så övertygande i
   sin vetenskaplighet att den inte behöver stödja sig på Courtois'
   "balansräkninssiffror". "Den onaturliga döden" som alldaglig
   företeelse i de kommunistiska diktaturerna är så väl belagd,
   masslakten av hela samhällslager, ja, hela folkgrupper, så synlig både
   i vittnesmål och i bödlarnas byråkratiska redogörelser att denna död
   inte behöver kvantifieras. Denna död kan utläsas i terrorapparatens
   egna skrifter. Omfattningen blottas utan siffror. I Kiev förklarade
   hemliga polisen: för oss är allt tillåtet för vi är de första i
   världen att höja svärdet, inte för att förtrycka och driva människan
   in i träldom utan för att befria mänskligheten från dess bojor. 
   
   För dessa bödlar var blodströmmarna bara till för att "färga den
   borgerliga fanan röd".
   
   Hur kunde en politisk id‚ som syftade till att rädda mänskligheten
   undan orättvisor och orättfärdighet leda till en "tragedi av
   planetarisk omfattning" som det heter på bokomslaget? Hur kunde en id‚
   som sades ha godheten som utgångspunkt (denna förmenta godhet har
   använts som slagträ i den franska debatten mot försöken att jämföra
   kommunismen med nazismen) sluta i massmord? Kanske hittar vi ett svar
   hos en radikal rysk intellektuell från det förra seklet, Alexander
   Herzen, som dog samma år (1870) som Lenin föddes. Herzen var en gigant
   i ryskt tankeliv, en intellektuell som strävade efter en
   samhällsomstörtande revolution men som samtidigt envetet bekämpade
   alla politiska ideologier som krävde offer i dag, ideologier som var
   redo för vilka gemenheter som helst för en ljusare morgondag. Id‚erna
   fick aldrig förblinda aktören inför verkligheten. Detta kunde enligt
   Herzen inte leda till annat än en katastrof. 
   
   I sin kamp för humanitet och medmänsklighet även i omvälvningen var
   Herzen profetisk. Han skrev: vem kommer att förgöra oss? Det senila
   barbariet eller kommunismens vilda barbari, den blodiga sabeln eller
   den röda fanan? Han tvekade inte utan förklarade: Kommunismen kommer

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 16         06 Apr 1998

   att svepa över världen i en förödande storm, förfärlig, blodig,
   orättfärdig, snabb. 
   
   "Le livre noir du communisme" är en beskrivning av ödeläggelsen i
   stormens spår.

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________________
   # Näringslivets Norrmalmstorgsdrama #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Peter O Sellgren, 2:204/161.4
   
   
   Tror svenska kvinnor att staten fixar allt? Av alla anställda utgör
   kvinnorna 53 procent. Men bara 19 procent av gruppen företagare.
   
   Peter Elmlunds nyligen utkomna bok "Företagare som livschans och
   klassresa" (Timbro) tydliggör statistiken på området: endast 4.4
   procent av arbetande kvinnor i Sverige ägnar sig åt någon typ av
   företagande. Denna låga andel kvinnliga företagare särskiljer Sverige
   från många andra länder. I Storbritannien är motsvarande tal 7.9
   procent, i Norge 9.1, i Kanada 10, i USA 12.6 och i Japan hela 35.7
   procent. 
   
   De kvinnor som trots allt driver företag är i större utsträckning än
   män enmansföretagare. Även här intar dock Sverige en bottenplacering.
   22.4 procent av de svenska enmansföretagarna är kvinnor. Siffrorna är
   här för Kanada 24.2 procent, Norge 28, Storbritannien 32.4, USA 49.8
   och Japan 50 procent. 
   
   Andelen kvinnliga företagare med mer än nio anställda är i Sverige 0.0
   procent. Det är visserligen inga stora siffror i konkurrentländerna
   heller, men det räcker åtminstone till några decimaler. Japan i topp
   med 1.9 procent här. 
   
   Det går inte att förklara det svaga kvinnliga företagandet med
   hänvisning till någon sorts diskriminering. Att invandrare är
   överrepresenterade i gruppen företagare tyder snarare på att
   egenföretagande är en väg =bort= från diskriminering. Nej, den mer
   närliggande förklaringen till att kvinnliga företagare är mer
   sällsynta i Sverige än annorstädes är att svenska kvinnor i stor
   utsträckning hänvisats till arbeten inom den offentliga sektorn. 
   
   Vi vet att svenska företagare i mångt och mycket grundar den egna
   rörelsen på erfarenheter inhämtade under tidigare lönearbete. Därför
   är det inte alls överraskande att en majoritet av de företagare som
   tidigare varit anställda har arbetat inom privat snarare än offentlig
   sektor. Arbete inom offentlig sektor är i praktiken arbete i en
   planekonomi. Och de värdefulla yrkeskunskaper och -erfarenheter som
   offentliganställda skaffar sig inom vård, omsorg och utbildning är
   svåra, för att inte säga omöjliga, att utnyttja i företagande,
   eftersom vi har offentliga monopol på dessa områden. 
   
   Elinor Rehn Jacobsson, ledare för Centrum för kvinnligt företagande,

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 17         06 Apr 1998

   har just detta klart för sig som svar på frågan vad den låga andelen
   kvinnoföretagare beror på: "Den stora offentliga sektorn. Alla har
   blivit omhändertagna. Kvinnligt företagande har inte behövts. Nu
   behövs det." 
   
   Kerstin Kåll, näringslivsreporter på DN, ställer sig den absurda men
   tyvärr inte orealistiska frågan: "Väntar svenska kvinnor på att bli
   inkvoterade som företagare?".
   
   Inför kvinnodagen härförleden hördes det mycket tal om att "kvinnor
   måste värna den offentliga sektorn för sin egen skull". Att hörsamma
   detta vore att göra ett Stockholmssyndrom - det inom psykologin
   välkända fenomen där gisslan efter ett tag kan börja identifiera sig
   med gärningsmannen - fast i politisk mening.

   -----------------------------------------------------------------
   ______________
   # Lika olika #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Peter O Sellgren, 2:204/161.4
   
   
   Regeringen storsatsar på en informationskampanj om förintelsen under
   andra världskriget. Det är gott, och det är ett fint syfte bakom. Men
   är det inte av samma vikt att upplysa de barn och ungdomar, som anses
   veta för lite om nazismens folkmord, också om kommunismens folkmord?
   Utan att på något sätt förringa de nationalsocialistiska utrotningarna
   är det trots allt så att Stalin mördade fler än Hitler. Det är till
   och med så att Stalin mördade tiotusentals judar innan Hitler ens kom
   till makten. Vidare är Stalins mördande inte ett undantag bland
   kommunistiska diktatorer. De var (och, i vissa fall, är fortfarande)
   alla massmördare. 
   
   I radions Studio Ett häromveckan möttes Rysslandkännaren Staffan Skott
   och regeringens representant Thage G Peterson. Ovanstående var Skotts
   undran. Peterson svarade att han höll med, men meddelade att
   regeringen inte kan ta hand om precis alla informationskampanjer. Och
   på eget initiativ bedyrade Peterson, kanske för att förekomma frågan,
   att socialdemokratin alltid varit antikommunistisk. Socialdemokratin
   har inget att skämmas för, menade Peterson. 
   
   Visserligen har Peterson rätt. Fram till Ingvar Carlsson har svenska
   kommunister inte setts med blida ögon av socialdemokratin. Men
   givetvis är det också så att svensk socialdemokrati stundom - inte
   minst under Palme - varit ytterst försiktig med att kritisera
   diktaturer. "Vi sysslar inte med antisovjetism" deklarerade Palme
   själv på den tiden då antikommunism var ett skällsord i stället för en
   självklarhet. Palme stod själv under ett besök hos Castro och siktade
   med ett gevär. För mindre än tio år sedan förnekade Sten Andersson att
   Estland skulle vara ockuperat. 
   
   Det var nog dessa lika kända som pinsamma incidenter som i radion
   föranledde Peterson att anse det bättre förekomma än förekommas. Det
   är i och för sig väl att Peterson i radio genom den uttalade

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 18         06 Apr 1998

   antikommunismen visat var socialdemokraterna i dag står, men det
   behövs mer än ett ord för att detta skall vara trovärdigt. Skott
   ställde en mycket konkret fråga till Peterson. Han undrade om inte
   Peterson tyckte att det var viktigt att svenska elevers skolböcker på
   ett korrekt sätt, utan överslätande omskrivningar, skildrar de
   kommunistiska folkmorden. Peterson instämde till fullo. 
   
   Visst har han rätt i att regeringen inte kan göra allt. Men nog måste
   väl åtminstone denna fråga vara lika angelägen för regeringen som
   uppgiften att öka de yngres kunskaper om förintelsen? Vad regeringen
   avser göra återstår att se. 
   
   Vi väntar.

   -----------------------------------------------------------------
   ________________________________________________
   # Äntligen har det blivit demokrati i Ryssland #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   Äntligen har det blivit demokrati i Ryssland efter decennier av väntan!
   Numer finns det inga otäcka odemokratiska kommunister som beskattar
   bordellägare och andra respekterade näringsidkare. Narkotikahandeln
   blomstar. Om hoppet finns kvar, så kanske USA eller andra stormakter
   ingriper och verkställer en "mandatperiod" till ? det vore ju inte
   illa, så slipper presidenten bomba ned sitt eget parlament en gång
   till ? 
   
   Författning har landet äntligen. Inte en sån där futtig sak som är
   skriven av den lagstiftande församlingen ;parlamentet eller ett
   utskott, utan av den verskställande makten själv; presidenten.
   Parlamentet antog författningen, då presidenten förbjudit de största
   partierna, och satt oppositionsledarna i fängelse. Äntligen visar det
   sig hur oärliga och fega kommunisterna var; de klarar inte av att köra
   ett chickenrace ! 
   
   Nu så har äntligen de skapande krafterna släppts lösa efter decennier
   av destruktiv socialpolitik; nu får äntligen maffian ta för sig och
   ägna sig åt nyskapande !
   
   Om vi har tur så kommer den nuvarande paralyseringen att vara över
   nästa presidentval om Gud och amerika vill. Men det förutsätter att
   det finns något att stjäla kvar, som läget ser ut idag med 150
   miljarder dollar som förs ut ur landet per år, så ser läget dystert ut
   för de demokratiska krafternas militärkupp.
   
   Tyvärr så är det troligen en uttömd möjlighet att ytterligare bomba
   parlamentet, då regeringen själv har tvingats påkosta återuppbyggnaden
   på detta syndens hus som numer är fullt av kommunister, nu som då.
   
   Återstår då att ställa hoppet till de goda krafterna i USAs regering
   och maffian; en ny orientled för narkotikan är troligen sista hoppet
   för demokratin!

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 19         06 Apr 1998

   ____________________________
   # (s)ven(s)k (s)ociali(s)m #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Peter O Sellgren, 2:204/161.4
   
   
   I den internationella statsvetenskapliga litteraturen brukar det då
   och då hänvisas till äganderättens relativt svaga rättsliga ställning
   i konungariket Sverige. Men det brukar i nästa andetag förtydligas att
   landet ändå är att betrakta som en demokrati och rättsstat.
   
   Förbättringar har skett under innevarande årtionde. I och med vår
   anslutning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter har via
   bakdörren ett starkare skydd tagit sig in. Men nu finns en växande oro
   bland många markägare för att den nya miljöbalken ytterligare skall
   urholka deras ställning, och attackera deras självklara rätt att
   disponera sin egendom. 
   
   I söndags kunde en del av dessa provocerade människor via olika
   nyhetsinslag ses demonstrera på vänsterpartisten Lars Bäckströms
   marker i Dalarna. Utan tillstånd anordnades kaffe- och matförsäljning
   i en del av riksdagsmannens skog. 
   
   De är rädda för att lagen gör det möjligt för företag och föreningar
   att organisera träffar, turistsamkväm eller verksamheter utan att
   fråga markägaren om lov. I stället är det länsstyrelserna som skall ge
   klartecken. Det är ungefär lika klåfingrigt som att alla landets
   bussägare plötsligt skulle kunna få sina fordon konfiskerade av någon
   som vill åka på utflykt och som kan vifta med ett utfärdat kommunalt
   tillstånd. 
   
   Vänster- och miljöpartiet har tillsammans med socialdemokraterna
   ställt sig bakom denna urholkning. Ett tröstens ord är att ersättning
   kan komma att utgå till den vars mark nyttjas, men även det är väl
   någon som fastställs på administrativ väg, vilket gör att det finns
   skäl att tro att det mest handlar om småsmulor. Och av det som trots
   allt betalas ut, försvinner ändå åtskilligt i skatt.
   
   Det är inte särskilt märkligt att utlandet förundrat iakttager Sverige
   och dess på många sätt i ordets riktiga bemärkelse socialistiska
   lagstiftning!

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 20         06 Apr 1998

   ________________________________________
   # Det behövs inga låtsaskrav på bevis. #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ola Eriksson, 2:205/624, olae@flamman.interact.se 
   
   
   Eftersom POS vägrar möta upp med bevis för sina påståenden, eller säga
   vilken källa han har så tänker jag använda hans källa på samma sätt
   som han själv använder den.
   
   POS påstår att stalin dödade 100 eller några hundra miljoner
   människor, inget spår finns av dem. Hur stalin gick tillväga när han
   dödade dem är även okänt, då han gjort det utan industriell
   utrotning,krematorier etc.POS vill inte berätta där.
   
   För att utrota människor i stort antal räcker det inte med
   arkebuseringar, då det helt enkelt tar för lång tid att skjuta och
   gräva ned folk.Det kommer ju förståss att krävas massor av folk att
   göra det manuellt, därför så blir det massor av vittnen, och teknisk
   bevisning efterråt. Det saknas ju för övrigt lämningar i den
   omfattningen. 
   
   Dessvärre saknar alla dessa 100 miljoner dödad släktningar som kunnat
   efterlysa dem som saknade. De efterlysningsbyråer som finns idag i fd
   sovjetunionen har inga sådana enorma antal anmälda försvunna.
   
   Peter ljuger naturligtvis. Peters lögn har återuppstått varje gång jag
   har varit borta från politix ett tag, och återkommer nu igen.
   
   Lögnens upphov är födelsestatistiken från sekelskiftet, som om samma
   nativitetstal hade rått fram till stalins död 1953 resulterar i 150
   miljoner lägre antal födda än "förväntat" antal. Peter sellgren vill
   inte berätta varifrån han får sina uppgifter, men det är just därifrån
   de är hämtade. 
   
   Detta är förklaringen till att stalin kunnat utrota mer än 100
   miljoner invånare av 75 miljoner arbetande, detta är förklaringen till
   att han klarade detta utan industriell teknik som gaskammare och
   krematorier, och utan att lämningar kunnat påvisas i sådant antal,
   samt att dessa "utrotade" idag inte har anhöriga som efterlyser dem.
   För statistiskt födda har ju inga anhöriga, då de inte ens har
   föräldrar !Detta är förklaringen till att det inte finns någon
   motsvarande "midja" i befolkningsstatistiken. 
   
   Jag tar mig därför friheten att använda samma uppgifter på svenska
   förhållanden.Vid sekelskiftet levde folk i familjer med 4-6 barn, ofta
   ännu fler barn.Om samma nativitet hade rått intill idag så hade vi
   varit 42 miljoner fler svenskar med ränta på ränta. Dina ofödda syskon
   i din fiktiva 6-barnsfamilj ingår som offer i denna masslakt av
   statistiskt födda.. 
   
   Hur har dessa svenskar försvunnit ? Hur kunde de mördas utan att någon
   industriell utrotning av peter sellgrens högermänniskor kunnat påvisas

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 21         06 Apr 1998

   ? Det behövs ingen låtsasbevisning i den saken, detta visar snarare
   vilken mordlust som ligger bakom detta dåd.
   
   När nu fakta är så uppenbara och peter inte vill tala om detta, varför
   döljer peter sellgren fakta om HUR detta gått till ? Hur mördades de ?
   Var ligger de begravda, vilka bestialiska metoder användes ? Kan peter
   sellgren förklara detta, eller vill han inte gå in närmare på detta ?
   Dagligen försvinner tusentals människor i dagens sverige på detta
   sätt, varför tiger POS om detta ?

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 22         06 Apr 1998

   =================================================================
         GRANSKNING AV PRODUKTER/PROGRAM/SERVICE
   =================================================================
   __________________________
   # Coreldraw 8 på svenska #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 124 - 2 mars 1998
   
   
   Nu finns Corels ritprogram Draw 8 i svensk version, närmare bestämt
   de två modulerna Draw och PhotoPaint. Ritprogram och ritprogram,
   förresten, det var länge sedan Draw var det. Nu är det ett
   rit-grafik-bildbehandlings-clipart-paket, eller något i den stilen.
   Hursomhelt så har CorelDraw 8 ett uppskattat pris på 5 450:- och ett
   uppgraderingspris på 1 950:-. [AR]

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 23         06 Apr 1998

   =================================================================
             FÖDELSEDAGAR I FIDONET
   =================================================================
   ______________________________________
   # Veckans födelsedagar från 98-04-06 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Av Peter Karlsson, 2:206/221.0, pk@abc.se 
   
   Inga personer finns på födelsedagslistan för kommande 7 dagar!
   
   Det finns 114 personer i födelsedagslistan.
   Tillägg och rättelser skickas i netmail till Peter karlsson
   på 2:206/221. Utdrag kan fås med netmail till BirthDayFix på
   samma adress med ärenderaden HELP.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 24         06 Apr 1998

   =================================================================
              FIDONET-FUNKTIONÄRER
   =================================================================
   ________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 093 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@get.pp.se 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20 och zon 2
   enligt nodlista NODELIST.093.  Lista Fredag 03 April 1998 06:43.
   ---------------------------------------------------------------------
   ZC   : Ward Dossche      Belgium          2:2/0
   ZEC   :                         
   ZELC  : Peter Witschi     CH            2:2/1001
   ZORG  : Postmaster       B             2:2/1002
   FTPBB  : Peter Bygden      Sweden          2:2/3005
   
   RC   : Mats Wallin      Stockholm         2:20/0
   REC   : Cristoffer Crusell   Klintehamn SE       2:204/701
   
   BB   : Goran Eriksson     Lidingo          2:20/10
   FTPBB  : Peter Bygden      Sweden          2:20/11
   GUUCP  : Robert Burgess (UUCP) ABC-Klubben Bromma    2:201/235
   
   NC200  : Peter Nilsson     Malmo           2:200/0
   NC201  : Goran Eriksson     Stockholm Sweden     2:201/0
   NC203  : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NC204  : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/0
   NC205  : Henrik O A Barkman   Stromsund         2:205/0
   NC206  : Thomas Tydal      Arboga          2:206/224
   Host206 : Niklas Ogren      Vasteras Sweden      2:206/0
   
   NEC200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/116
   NEC   :                         
   NEC203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NEC204 : Robin Malmberg     Norrkoping SE       2:204/460
   NEC205 : Magnus Eriksson    Falun           2:205/330
   NEC206 : Per Lundberg      Knivsta          2:206/145
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 25         06 Apr 1998

   ________________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 093 (Hubar) #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@get.pp.se 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20  (Hubar) 
   enligt nodlista NODELIST.093.  Lista Fredag 03 April 1998 06:43.
   --------------------------------------------------------------------
   HUBAR I REGION 20
   ---------------------------------------------------------------------
   Hubar i nät 200
   ---------------
   Host200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/0
   
   Hub100 : Magnus Danielsson   Malmo           2:200/100
   Hub200 : Kenth Rosenqvist    Aengelholm Sweden     2:200/200
   Hub300 : Christer L Olsson   Kalmar          2:200/300
   Hub400 : Peter Nilsson     CoW            2:200/400
   Hub500 : Henrik Nyquist     Gemla           2:200/500
   Hub600 : Rikard Fors      Hassleholm        2:200/600
   Hub700 : Bjorn Mattsson     Ronneby          2:200/700
   ---------------
   Hubar i nät 201
   ---------------
   Host201 : Goran Eriksson     Stockholm Sweden     2:201/0
   
   Hub100 : Bjorn Poppe      Vendelso         2:201/100
   Hub200 : Janne Hammar      Sweden          2:201/200
   Hub300 : Johnny Carlsson    Upplands Vasby      2:201/300
   Hub400 : Goran Eriksson     Stockholm         2:201/400
   Hub600 : Hakan Andersson    Tungelsta         2:201/600
   ---------------
   Hubar i nät 203
   ---------------
   Host203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   
   Hub100 : Richard Lithvall    Goteborg         2:203/100
   Hub200 : Mats Becker      Gothenburg        2:203/200
   Hub300 : Bjorn Kihlberg     Lerum           2:203/300
   Hub400 : Erik Johansson     Boras           2:203/400
   Hub500 : Magnus Finnman     Uddevalla         2:203/500
   Hub600 : Andreas Stepan     Karlstad         2:203/600
   Hub700 : Kjell Robsahm     Skovde          2:203/700
   ---------------
   Hubar i nät 204
   ---------------
   Host204 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/0
   
   Hub100 : Reine Wahlstedt    Orebro SE         2:204/100
   Hub200 : Lennart Vogel     Linkoping         2:204/200
   Hub450 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/450
   Hub500 : Micael Bulow      Jonkoping         2:204/500
   Hub700 : Cristoffer Crusell   Klintehamn SE       2:204/700

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 26         06 Apr 1998

   ---------------
   Hubar i nät 205
   ---------------
   Host205 : Henrik O A Barkman   Stromsund         2:205/0
   
   Hub200 : Lars-Gunnar Eriksson  Mo            2:205/200
   Hub300 : Rikard Ronnkvist    Falun           2:205/300
   Hub400 : Michael Cronsten    Ostersund Jamtland    2:205/400
   Hub500 : Hakan Dahlberg     Hornefors         2:205/500
   Hub600 : Fredrik Gustavsson   Boden           2:205/600
   ---------------
   Hubar i nät 206
   ---------------
   Host206 : Niklas Ogren      Vasteras Sweden      2:206/0
   NC206  : Thomas Tydal      Arboga          2:206/224
   
   Hub100 : Per Lundberg      Knivsta          2:206/100
   Hub200 : Niklas Ogren      Vasteras         2:206/200
   Hub300 : Mikael Hellman     Enkoping         2:206/300
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 27         06 Apr 1998

   =================================================================
              FIDONET-STATISTIK
   =================================================================
   _________________________________
   # Nodliste-statistik för dag 93 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/600, hka@get.pp.se 
   
   
   HELA FIDONET    Noder Hold     Varav noder i zon
   Dag Zoner Reg Nät Total Down Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6
   --- ----- --- --- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   030:   6 72 765 25833 1252 7364 16611  680  622  129  427
   037:   6 72 758 25703 1270 7206 16648  681  618  123  427
   044:   6 72 759 25655 1228 7206 16617  675  607  123  427
   051:   6 72 755 25475 1193 7150 16526  672  577  123  427
   058:   6 72 757 25407 1209 7108 16504  672  577  123  423
   065:   6 74 767 26018 1265 6984 16560  665  577  123 1109
   072:   6 74 764 25703 1269 6923 16309  662  577  123 1109
   079:   6 74 764 25805 1257 6872 16477  651  573  123 1109
   086:   6 74 763 25650 1184 6774 16430  638  576  123 1109
   093:   6 74 759 25547 1203 6774 16367  634  573  122 1077
   
   REGION 2:20 Noder    Varav noder      Varav noder i nät
   Dag Nät Hub Total Pvt Hold Down Hold/Down 200 201 203 204 205 206
   --- --- --- ----- --- ---- ---- --------- --- --- --- --- --- ---
   030:  6 32  390  4  17  33  50    65 94 73 64 59 28
   037:  6 32  385  4  16  29  45    65 94 74 63 54 28
   044:  6 32  376  4  16  22  38    61 93 73 63 51 28
   051:  6 32  375  4  20  21  41    61 93 73 62 51 28
   058:  6 32  376  4  20  23  43    61 93 73 62 52 28
   065:  6 32  372  4  16  21  37    61 92 73 61 52 26
   072:  6 32  369  4  20  25  45    60 92 71 61 52 26
   079:  6 32  371  4  20  28  48    60 92 71 61 53 27
   086:  6 32  371  4  24  31  55    60 92 70 61 53 28
   093:  6 32  364  4  24  26  50    60 90 67 61 51 28
   
   POINTSWE        Varav pointer    Varav pointer i nät
   Dag Bossar Pointer Hold Down Unpublished 200 201 203 204 205 206
   --- ------ ------- ---- ---- ----------- --- --- --- --- --- ---
   030:  161  1383  12  0 1276 ( 92%) 307 374 366 129 139 68
   037:  161  1374  12  0 1266 ( 92%) 307 374 367 116 139 71
   044:  160  1374  12  0 1264 ( 91%) 297 379 368 118 139 73
   051:  160  1374  12  0 1264 ( 91%) 297 378 368 117 139 75
   058:  160  1376  12  0 1266 ( 92%) 297 378 369 118 139 75
   065:  161  1368  12  0 1258 ( 91%) 290 374 371 117 139 77
   072:  155  1356  12  0 1247 ( 91%) 285 377 366 116 139 73
   079:  154  1351  12  0 1243 ( 92%) 285 378 355 118 139 76
   086:  145  1301  12  0 1210 ( 93%) 255 370 343 113 139 81
   093:  146  1297  12  0 1205 ( 92%) 246 371 346 113 139 82
   
   
   Down/Hold- och Pvt-flaggade noder ingår i totala siffran av noder.
   Ingen dublettkontroll av noder görs.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 28         06 Apr 1998

   =================================================================
              FIDONET-BOSSLISTAN
   =================================================================
   ______________
   # Bosslistan #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   Detta är en lista över noder som vill ta emot nya points.
   
   Denna lista är manuellt framställd. Du som ev. upptäcker ett fel,
   v.v. skicka ett påpekande till Haakan Karlsson 2:200/486.11.
   
   Vill Du vara med på listan, skicka ett NetMail till 2:200/486.11.
   
   Tel.     Adress   SysOp         BBS-namn
   011 186822  2:204/460 Robin Malmberg    Haricot
   013 170211  2:204/254 Jesper Sörensen    Singularity
   013 154066  2:204/256 Tomas Johansson    FlashBACK
   0150 19986  2:206/401 Joakim Hellstrom   Neutral Zone
   0150 70295  2:206/148 Robert Huselius    Solitude
   016 515209  2:206/233 Eddy L O Jansson   SaruCiTY
   016 358902  2:206/234 Kristoffer Andergrim Paranoid Delusion
   0171 34167  2:206/146 Mikael Hellman    The Beast 4
   018 343781  2:206/145 Per Lundberg     The Gate
   019 6114119 2:204/161 Reine Wahlstedt    The EaGle BBS
   023 28264  2:205/330 Magnus Eriksson    The Dreamer
   023 21928  2:205/348 Rikard Ronnkvist   Snowland
   0241 20822  2:205/342 Peter Nielsen     Cimbrer BBS
   0243 793699  2:205/349 Mathias Hermansson  I Skuggan av en Hammock
   0246 30227  2:205/315 Per-Olov Johansson  Maniac Mansion
   0290 51121  2:205/242 Tony Wahlman     Molecular BBS
   0303 92083  2:203/203 Stefan Andreasson   MaSTer BBS
   031 880665  2:203/156 Stefan Adler     Ekdala BBS
   031 7073888 2:203/159 Dan Karlsson     DDT
   031 312622  2:203/176 Anders Tuvenius    TNC Data
   031 7072810 2:203/178 Richard Lithvall   Boomer
   031 555141  2:203/234 Benny T Wange     Benson's BBS
   031 926728  2:203/249 Mats Becker      Grymmeburken
   031 7954515 2:203/257 Martin Levin     Millenium Falcon
   033 155450  2:203/465 Erik Johansson    Genesis
   033 419295  2:203/467 Elia Falk       DreamSpace BBS
   033 271760  2:203/468 Tomas Andren     TompaBBS
   035 217931  2:203/812 Fredrik Gidensköld  Bow BBS
   036 712366  2:204/504 Per-Anders Larsson  Megatron
   036 135562  2:204/536 Mikael Bulow     JAM BBS
   0381 14719  2:204/531 Torbjörn Carlsson   HAMLINK
   040 237415  2:200/108 Magnus Danielsson   Molia
   040 408693  2:200/134 Jonas Hagbard     Fandango MO
   040 924341  2:200/116 Peter Nilsson     Castle of Wizardry
   0418 22486  2:200/486 Haakan Karlsson    MyPoint Center MO
   042 144265  2:200/233 Patrik Sjogren    Flash BBS
   0451 83139  2:200/617 Rikard Fors      Checkpoint Charlie
   0435 15141  2:200/213 Tomas Tornevall    FreeWare Data/2
   0480 60200  2:200/316 Christer L Olsson   Clobbs

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 29         06 Apr 1998

   0498 241957  2:204/701 Cristoffer Crusell  EuroCom
   0498 247727  2:204/706 Goran Andersson    Gurkans BBS
   0522 29182  2:203/526 Carl-Mikael Ahlgren  Neltus
   0528 12069  2:203/506 Henrik Lindhe     Olympia
   0531 30191  2:203/638 Thomas Lundstrom   Taxfree
   0533 13222  2:203/614 Mikael Karlsson    Viking City
   054 572229  2:203/631 Andreas Stepan    Mighty
   0589 10086  2:206/224 Thomas Tydal     Tydal
   063 133330  2:205/412 Michael Cronsten   Jamten-TCL
   08  7764968 2:201/125 Bjorn Poppe      Netland BBS
   08  343621  2:201/135 Rasmus Kjellman    Ironic
   08 7157062 ! 2:206/142 Johan Segernas    Vita Huset
   08  58241311 2:201/2146 Gerry Schlossman   The Ninpo Mailer
   08  59088689 2:201/262 Thommy Westling    LusseBurken
   08  7607126 2:201/293 Jesper Maartenson   HeathTech Systems/2
   08  59083602 2:201/308 Wille Raab      The Dark Side
   08  7166959 2:201/319 Johan Bjork      Alphyddan I
   08  55630103 2:201/329 Mats Wallin      Definite Solutions II
   08  55630102 2:201/330 joaquim Homrighausen Definite Solutions I
   08  6417838 2:201/345 Magnus Werner     SilverSTone BBS
   08  7162293 2:201/391 Johan Bjork      Alphyddan II
   08  59120969 2:201/506 Bernt Mansson     << FLOCK SHOCK >>
   08  50031125 2:201/600 Håkan Andersson    HANINGE BBS
   08  51025312 2:201/645 Martin West      ATENA
   
   Totalt 63 noder.    ! = Ändrad/ny uppgift sedan förra utskicket
              ? = Osäker framtid.
   
   Noder på DAN:
   
   Jag tar tacksamt emot synpunkter på denna del av listan så uppgif-
   terna kan presenteras på sådant sätt att de är till störst nytta.
   
    Typ av service
    Domän / IP / FidoNet nodnummer
    Kontaktadress till SysOp
   
    e-mailattach
    jesper@fidonet.pp.se 2:201/293.0 
    Jesper Maartenson 2:201/293.0
   
    ifcico / vmodem
    bean.lindesign.se 194.17.145.248 2:203/506
    Henrik Lindhe 2:203/506 henrik@lindesign.se 
   
    e-mailattach
    2:205/304
    Daniel Ahlberg 2:205/304 aliz@kuai.se 
   
    VModem / Telnet / FTP / BinkP
    singularity.cyd.liu.se 130.236.249.126 2:204/254
    Jesper Sörensen 2:204/254 yeppe@cyd.liu.se 
   
   Totalt 4 noder.
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 30         06 Apr 1998

   =================================================================
              FIDONET-ANVÄNDARE 
   =================================================================
   ____________
   # Fidioter #
   ~~~~~~~~~~~~
   Av Johan Segernäs, 2:206/142, johan.segernas@swipnet.se 
   
   Uppdaterad klockan 03:14 den 03 april '98.
   
   Vill Du vara med i denna lista? Skriv ett brev till Johan
   Segernäs enligt nedanstående mall så är du snart med.
   ------------------------------------------------------------------
   Namn           Node/Point         Röst
   Address          eMail           Data
   Address          IRC-nick/handle      Fax
   Hemsida          Mobiltelefon        Födelsedata
   ------------------------------------------------------------------
   Johan Segernäs      2:206/142         08-7156626
   Mercuriusv 9       johan.segernas@swipnet.se 08-7157062 
   132 41 Saltsjö-BOO    Sege            N/A
   home7.swipnet.se/~w-73628 | 070-797 14 19      80-01-25
   ------------------------------------------------------------------
   Per Edman         2:206/145.42        0457-27642
   Lindblomsvägen 116, 2tr  ia97ped@student.hk-r.se  N/A  
   372 33 Ronneby      piotrr/ooops        N/A
   www.student.hk-r.se/~ia97ped | N/A          78-06-29
   ------------------------------------------------------------------
   Mathias Hermansson    2:205/349         0243-793599
   Studievägen 12B      herman@skenbe.net     0243-793699   
   784 54 Borlänge     Herman/Wambaugh      0243-793699
   www.du.se/~d96mhe     N/A            75-02-17
   ------------------------------------------------------------------
   Peter Andreasson     2:203/423.23        0512-52312
   Klematisv 18  |  rai-of.sweden@essunga.mail.telia.com | 0512-52300 
   46593 Nossebro      Morhan           N/A
   http://metallion.home.ml.org | 070-5117246      74-04-14
   ------------------------------------------------------------------
   Fredrik Danielsson    2:203/638.5        0531-21000
   Kråkenäs 120       fredan@ebox.tninet.se   N/A 
   666 92 Bengtsfors    FreDan           N/A
   http://user.tninet.se/~tvt816v/ | N/A        80-03-28
   ------------------------------------------------------------------
   Patrik Edberg       2:203/423.35        070/5443008
   Torgg 14b         edberg@enbrotec.se     N/A 
   465 30 Nossebro      Edberg,Slamkryp      N/A
   www4.torget.se/users/e/Edberg | 070/5443008     74-03-26
   ------------------------------------------------------------------
   Karin Edman        2:206/224.21        0435-52790
   Ljungaskog 138      es96kaed@klippan.se    N/A 
   28691 Örkelljunga     Qarin           0435-52790
   www.klippan.se/~es96kaed N/A            80-12-03
   ------------------------------------------------------------------
   Martin Ericsson      2:203/631.2        0550-159 64

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 31         06 Apr 1998

   Lisas Höjd 27       mse@hem2.passagen.se 
   681 43 Kristinehamn   MaEr
   hem2.passagen.se/mse   N/A            80-04-30
   ------------------------------------------------------------------
   Peter Evensen       2:206/142.303       08-7404832
   Ekholmsv 353 4tr     pevensen@usa.net      08-7404832 
   127 45 Skärholmen     plastpant(ern)       N/A
   N/A            070-6448153        80-07-15
   ------------------------------------------------------------------
   Fredrik Fischer      2:206/224.24        0414-12455
   Dalag. 27         kinslayer@balefire.net   N/A      
   272 35 SIMRISHAMN    Kinslayer         N/A     
   balefire.home.ml.org   0708-621291        79-12-05   
   ------------------------------------------------------------------
   Erik Forsberg       2:201/262.10        08-7764608
   Matrosv.20        elkmaster@mail.bip.net   N/A 
   136 70 HANINGE      Elkmaster         N/A
   erik-f.home.ml.org    070-739 02 31       80-10-17
   ------------------------------------------------------------------
   Mikael Gunnarsson     2:200/436.2        0415-12910
   Domängatan 22       5nvdmigu@berga.eslov.se  N/A 
   242 32 HÖRBY       Rockwolf          0415-13810
   http://rockwolf.home.ml.org | N/A          79-05-31
   ------------------------------------------------------------------
   David Henningsson     2:200/436.20        046-209185
   Hällestadsv 114      a@davidh.df.lth.se     N/A 
   240 10 DALBY       Diwic           N/A
   www.df.lth.se/~malinl/  N/A            80-11-20
   ------------------------------------------------------------------
   Andreas Henriksson    2:206/224.13        0581-72031
   Blixterboda Pl 90     ASh@ebox.tninet.se     N/A 
   718 92 Frövi       N/A            N/A
   www.geocities.com\SiliconValley\8104 | 070-5233026 | 76-01-09
   ------------------------------------------------------------------
   Robert Huselius      2:206/148         0150-70064 
   Eneby Handel       huselius@flashback.net   0150-70295 
   640 23 Valla       Huselius          0150-70295
   http://www.flashback.net/~huselius | N/A       80-11-12
   ------------------------------------------------------------------
   Helene Jansson      2:206/148.69        08/6734438
   Kungstensgatan 14     Pushud@hotmail.com     08/6734109 
   113 57 Stockholm     Puh          N/A
   www.angelfire.com/me/PUH 070-7707832        79-11-10
   ------------------------------------------------------------------
   Erik Johansson      2:203/400 465 .42     0325-33077(helg)
   Fessingsgatan 13, 3tr   fl@erp.nu         033-155450 
   507 50 Borås       flaerp           N/A
   http://flaerp.home.ml.org flaerp@swipnet.se     80-03-18 
   ------------------------------------------------------------------
   Mikael Karlsson      2:203/614         0533-15386
   Pilgatan 20        mk@home.se         0533-13222 
   661 33 Säffle      n/a            0533-13222
   http://surf.to/mikael   0705-151218        69-03-09
   ------------------------------------------------------------------
   Rasmus Kjellman      2:201/135         08-328468
   Norrbackagatan 33     narnazab@hotmail.com    08-343621 
   113 41 Stockholm     Nƒrnazab          N/A
   http://members.xoom.com/ironic_bbs | 070-8419429   80-03-26

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 32         06 Apr 1998

   ------------------------------------------------------------------
   Stefan Krantz       2:203/257.9        031-885108
   Hasselvägen 24      skrantz@hem.passagen.se  N/A 
   435 38 Mölnlycke     _Flash_          N/A
   http:/hem.passagen.se/skrantz/personal | N/A     80-03-09
   ------------------------------------------------------------------
   Tobias Landin       2:205/348.42        0247-10056
   Övermo 5553        kojv@hem1.passagen.se   A/R,28800,V34,FP 
   793 35 Leksand      KOJV            N/A
   http://kojven.home.ml.org 010-2120612        781026
   ------------------------------------------------------------------
   Daniel Lind        2:204/534         036-163103
   Dalviksringen 43     daniel.lind@mbox2.swipnet.se | 036-340836 
   554 45 Jönköping     Santiago          036-719793
   http://home4.swipnet.se/~w-42842 | N/A        78-09-21
   ------------------------------------------------------------------
   Marcus Ljungqvist     2:200/134.142       040-404367
   Annedalsgatan 35     fahloin@rocketmail.com   N/A 
   233 33 Svedala      Fahloin          N/A
   N/A            N/A            78-02-16
   ------------------------------------------------------------------
   Per Lundberg       2:206/145         018-343327
   Tallkottsvägen 10A    peyo@coyote.org      018-343781 
   741 43 Knivsta      Plundis          N/A
   www.plundis.eu.org    N/A            80-09-03
   ------------------------------------------------------------------
   Mikael Lundgren      2:206/408.42        016-514734
   Vårvägen 23a       ratman@algonet.se     016-516547 
   633 54 Eskilstuna     RatMan           N/A
   algonet.se/~ratman/    070-7794879        80-12-05  
   ------------------------------------------------------------------
   Björn Olsson       2:206/142.69        0435-54268
   Husarliden 12b      bornie@tripnet.se     N/A 
   28632 Örkelljunga     Bornie           N/A
   N/A            N/A            78-02-06
   ------------------------------------------------------------------
   Johan Olsson       2:200/213.11        042-229363
   Annemongatan 57      olsson.johan@usa.net    N/A 
   253 74 Helsingborg    N/A            N/A
   www.olsson.base.org    N/A            78-11-01
   ------------------------------------------------------------------
   Helena Ottosson      2:200/217.357       042-55437
   Dalslandsgatan 2     sp95heot@klippan.se    N/A 
   265 31 Åstorp       N/A            N/A
   N/A            N/A            79-11-27
   ------------------------------------------------------------------
   Susanne Ottosson     2:200/486.22        042/55437
   Dalslandsgatan 2     sverot@algonet.se     N/A 
   265 31 Åstorp       N/A            N/A
   N/A            N/A            83-01-27
   ------------------------------------------------------------------
   Martin Pekkarinen     2:200/486.23        040-445032
   Kyrkoby 306        martin.pekkarinen@usa.net N/A     
   245 93 Staffanstorp    N/A            N/A    
   N/A            N/A            80-11-04
   ------------------------------------------------------------------
   Rebecca Remenapp     2:203/257.16        031-480972
   Siriusgatan 32      becca@multi.se       N/A  

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 33         06 Apr 1998

   415 22 Göteborg      Spoke, Lady Di       N/A 
   N/A            070-6591761        74-06-16
   ------------------------------------------------------------------
   Linus Sellberg      2:206/142.42 o 2:201/444.5 08-51241412
   Husa           [use fidogate]       N/A
   18697 Brottby       Yxhuvud / ReeBooK / RBK  se röst
   N/A            N/A            80-04-23    
   ------------------------------------------------------------------
   David Skeppstedt     2:203/644.99        054-510791
   Skomakargränd 1      skeppern@hehe.com     054-510507 
   66330 Skoghall      SkePPerN          054-510507
   http://hem1.passagen.se/skep | 0704-773773      80-06-02
   ------------------------------------------------------------------
   Martin Svedlund      2:201/125.125       026-39036
   Kubbovägen 41B      m.svedlund@usa.net     N/A 
   805 92 GÄVLE       Bassman          N/A       
   N/A            070-6032604        76-10-20  
   ------------------------------------------------------------------
   Johan Svensson      2:200/617.12        044-239272
   Harängsv.34        johan@tkj.se        n/a 
   291 92 Kristianstad    Sanguine / Fluid      n/a
   home2.swipnet.se/~w-29820 n/a            80-03-21
   ------------------------------------------------------------------
   Christer Tjernqvist    2:206/224.15        0920-211032
   Lokvägen 5        tjernkraft@bigfoot.com   0920-211032 
   973 42 LULEÅ       Boogie Man         N/A
   http://swing.campus.luth.se/~ct | 010-6547395 / 0740-506947 79-10-29
   ------------------------------------------------------------------
   Kevin Uxbridge      2:201/322         N/A     
   Sunnemob. 24       wolfbrother@hts2.org    08-948873 
   123 48 Farsta       Gangrel          N/A   
   N/A            070-7484336        80-09-23
   ------------------------------------------------------------------
   En uppdaterad version av denna lista postas en gång i veckan
   i R20_TRASHCAN, R20_TEEN och finns tillgänglig genom svenska
   Fidonet-news. Vill Du att jag ska posta den någon annanstans?
   Fråga mig så ska vi nog kunna lösa det! 
   
   FREQ hos 2:201/142 med det magiska namnet FIDIOT.
   ------------------------------------------------------------------
   Jag tar inget som helst ansvar för det som finns i listan, om
   det är nått Du tycker är stötande så skriv ett brev, detsamma
   gäller om det är nått som är gammalt.
   ------------------------------------------------------------------
   
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 34         06 Apr 1998

   =================================================================
         VAL AV ZON 2 ECHOMAIL KOORDINATOR (Z2EC)
   =================================================================
   ________________
   # ZEC election #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Johan Zwiekhorst, 2:292/100
   
   
   Hi All!
   
   Election of a ZEC
   
   EchoPol1 art. IV.2 says:
   a) the ZC will nominate at least 5 candidates
   b) 10 days after selection of nominees, election by IC, ZC, RCs, RECs,
   NCs and NECs with rule 1 person 1 vote. Simple majority (>50%) of all
   votes cast determines election winner and hence new ZEC.
   
   1998 Election of a ZEC for Fidonet Zone 2
   
   1. CALL FOR CANDIDATES
   
   ZC Ward Dossche calls for candidates willing to become ZEC. He
   appoints Johan Zwiekhorst at 2:292/100 as ZEC Election Administrator
   (ZECEA). (The use of the term "NETMAIL" in the following text means
   "preferably by CRASH netmail, but if that is impossible routed netmail
   is acceptable".) Candidates must comply with the following criteria to
   be eligible for nomination:
   - a candidate must be a sysop and have a valid nodelist entry in the
   Fidonet Zone 2 nodelist compiled on day 093 of 1998;
   - a candidate must not already be a Fidonet Coordinator or Echomail
   Coordinator, or agree to resign from such mandates immediately after
   becoming the new ZEC; - a candidate should have a system which can
   accept crash netmail via public analog phone lines 24 hours a day (CM
   flag in the nodelist); - a candidate meeting the above criteria must
   announce his candidacy together with a declaration of intentions and
   why (s)he wants to become ZEC via NETMAIL to the ZECEA at 2:292/100 no
   later than Saturday 18 April 1998. - a candidate shall present himself
   with the same declaration to the Zone 2 ZEC Election Constituency via
   a message posted in the echomail conference area ENET.SYSOP no later
   than Saturday 18 April 1998. 
   
   2. NOMINATION OF CANDIDATES
   
   The ZECEA shall present all candidates complying with the above
   mentioned criteria to the ZC, who will nominate them.
   Should there be an insufficient number of candidates (less than five,
   according to EchoPol1) to hold an election, the ZC will actively seek
   candidates himself until there are at least five.
   The ZC or the ZECEA will announce the appointed nominees to the Zone 2
   ZEC Election Constituency via NETMAIL and a message in ENET.SYSOP.
   
   3. ELECTION PROCEDURE

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 35         06 Apr 1998

   
   The Zone 2 ZEC Election Constituency or Z2ZECEC is defined according
   to EchoPol1 IV.2 as all Fidonet Coordinators in Zone 2 (ZC, RCs, RECs,
   NCs, NECs) as well as the IC with the provision that one person can be
   represented only once. The Z2ZECEC are the only ones allowed to vote
   according to EchoPol1, but they are strongly encouraged to seek the
   opinion of the sysops in their nets or regions and vote accordingly.
   If less than 33% of the Z2ZECEC should cast a vote, both the ZC and
   the ZECEA will be severely disappointed.
   The Z2ZECEC members shall cast one vote via NETMAIL to the ZECEA at
   2:292/100 no earlier than Sunday 19 April 1998 and no later than
   Saturday 16 May 1998. This NETMAIL vote shall have the following form:
   
       NETMAIL
       From: a coordinator
       To: Johan Zwiekhorst, 2:292/100
       Subject: ZEC election
       =--=--=--=--=--=--=--=--=--=---
       I vote for: 
       Password : 
   
   4. ELECTION RESULTS
   
   The ZECEA will collect all votes and count them. All votes in
   violation of the rules outlined above shall be rejected. A count of
   the votes for each candidate along with a list of the passwords of the
   people who voted for them will be published no later than Sunday 24
   May 1998 in ENET.SYSOP and via NETMAIL to the Z2ZECEC.
   The Z2ZECEC will check the published results carefully and complain or
   object to the results via NETMAIL to the ZECEA no later than Saturday
   13 June 1998. The ZECEA will correct the results when warranted (final
   decision on conflicts will be made by the ZC) and present the official
   results of the ZEC election to the ZC on Sunday 14 June 1998.
   
   5. SECOND ROUND
   
   In case of an equality of votes, a new election round will be held
   between the two candidates with the most votes. The Z2ZECEC will cast
   a new vote no later than Saturday 4 July 1998. The ZECEA will collect
   the second round votes and publish a count of the votes for the two
   candidates along with a list of the passwords of the people who voted
   for them no later than Sunday 12 July 1998 in ENET.SYSOP and via
   NETMAIL to the Z2ZECEC. These people will check the published results
   carefully and complain or object to the results via NETMAIL to the
   ZECEA no later than Saturday 25 July 1998. The ZECEA will correct the
   results when warranted (final decision by the ZC) and present the
   official results of the ZEC election to the ZC on Sunday 26 July 1998.
   Should there be an equal vote again, the ZC will choose and appoint
   one of the two elected candidates.
   
   6. APPOINTMENT OF NEW ZEC
   
   The ZC will appoint the new ZEC in compliance with EchoPol1 art. IV.2
   and according to the election results as presented to him by the ZECEA
   no later than Saturday 20 June 1998 (or 1 August 1998 if there was a
   second round). The ZC will announce this appointment of a new ZEC via
   NETMAIL to the appointee, via NETMAIL to the Z2ZECEC and in a message
   in ENET.SYSOP and via any other means the ZC may select.

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 36         06 Apr 1998

   
   Thank you for your attention and your cooperation.
   
   Ward Dossche, ZC
   &
   Johan Zwiekhorst, ZECEA

   -----------------------------------------------------------------
   ________________
   # ZEC-Election #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ward Dossche, 2:292/854
   
   
   Colleagues,
   
   We're going to kick-off with a ZEC-election.
   
   I've asked Johan Zwiekhorst of 2:292/100 to be in charge and soon
   he'll be making further announcements.
   
   For the duration of this election and aftermath he has
   write-priviliges in this conferences.
   
   \x/ard Dossche
      ZC/2

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 37         06 Apr 1998

   =================================================================
                 INTERNET
   =================================================================
   _________________________
   # Gick du på den lätta? #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 124 - 2 mars 1998
   
   
   "Skrev ut falska sedlar direkt från nätet - Polisen maktlös". Så löd
   en rubrik på Tele2:s hemsida igår, som länkade vidare till en artikel
   hos PC-Guiden där det avslöjades att allt som behövdes för att ordna
   kassaförstärkning via sin färgskrivare var en ny grafik-plugin till
   webbläsaren - och sedlarna fanns att hämta på serietidningen Ernies
   hemsida, där skojarföreningen Pirayaklubben huserar. Fast riktigt så
   bra var det inte när allt kom omkring. Det hela var ett aprilskämt i
   tre steg, genomfört av Tele2, Medströms Dataförlag och Atlantic
   Förlag. Och den bekymrade polismannen Lennart Kollberg, som uttalade
   sig i artikeln, jagar i vanliga fall bovar i filmerna om Martin
   Beck... [JS]

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________
   # E-postreklam bannlyses #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Spam, massutskick av oönskad reklam i form av e-post, är ett otyg som
   dessutom ökar. Nu har den första lagen mot denna nya typ av
   Internet-reklam antagits.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 38         06 Apr 1998

   ________________________________
   # MP3 bra för små musikgrupper #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Musikformatet MP3 har blivit väldigt omtyckt av Internetnanvändare,
   eftersom det kan komprimera ner en normallång låt av CD-kvalitet till
   runt 3 mb. Detta har i sin tur gjort att massor av sajter med
   piratmusik har startats, vilket lett till att musikindustrin gått
   till våldsam motattack. Men om man bortser från det faktum att MP3
   används till att sprida piratmusik, så kanske det kan användas av
   musikgrupper som vill öka sin försäljning? Just detta ämne tas upp på
   sajten MP3.com. Grupper som släpper en del av sina låtar gratis på
   Internet, kommer över hela den uppkopplade världen att skapa ett
   intresse och behov av deras övriga låtar. När de senare släpper en
   ordinär CD, kommer fler att vilja ha den - utöver de som hittar CD:n
   i hyllorna hos den lokala musikhandlaren. Ett bra sätt för mindre
   okända grupper att utnyttja Internet för att nå ut till de stora
   massorna. [TkJ]

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________________
   # Hoax om gratis skor från Nike #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Skotillverkaren Nike har drabbats av ett så kallat hoax - ett
   lurendrejeri som skickas runt via e-post. Enligt e-brevet ska man
   skicka in sina gamla skor, för att gratis få ett par nya av Nike. På
   ett par dagar dränktes Nike i hundratals gamla utgångna dojor, och de
   går nu ut och ber folk som får e-post med rubriken "FREE NIKE
   SHOES!!!" att slänga brevet, eftersom det är ett skämt. [TkJ]

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 39         06 Apr 1998

   _____________________
   # Reklam via e-post #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   I Sverige har vi länge varit relativt skonade från spam - oönskad
   reklam via e-post - men på senare tid har det blivit allt värre.
   Främst är det amerikanska företag som skickar sin reklam till våra
   e-postadresser, men en del mindre svenska företag har också börjat
   utnyttja denna tveksamma form av marknadsföring. Det enklaste du kan
   göra när du får spam, är att helt enkelt inte öppna brevet. Klicka
   absolut inte på några länkar i det, eftersom spammaren då får
   respons, vilket gör att han/hon förmodligen kommer fortsätta med det.
   I vilket fall som helst har Washington nu beslutat om en ny lag
   rörande spamming. 

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________________________________
   # Ring lokalt till internet - från hela världen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Det finns ett system som gör att man kan koppla upp sig mot Internet
   utan att betala mer än för ett lokalsamtal, var man än befinner sig.
   Systemet är utvecklat av GIS, Global Internet Service, och vänder sig
   i första hand till handelsresande som vill kunna koppla upp sig
   mobilt mot Internet eller egna intranät, och på så sätt kommunicera
   till en lägre kostnad än via telenätet. Det hela fungerar tack vare
   att företaget Ipass har gjort upp avtal med ledande Internetlever-
   antörer över hela världen. När en användare som är ansluten till GIS
   kopplar upp sig aktiveras en nyckel på en speciell Ipass-server som
   finns hos leverantören. Uppkopplingen är kodad och poäng dras från
   ett speciellt konto i förhållande till uppkopplingstiden. Anslutning
   till systemet kan i Sverige göras via Internet Smartsec. [PA]

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 40         06 Apr 1998

   _____________________________________________
   # Internationell databas med webbutvecklare #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Under förra veckan lanserades sajten Web-design.com. Där kan
   webbdesigners och utvecklare presentera sig själv och sina tjänster,
   och på så sätt göra det lättare för potentiella arbetsgivare att
   hitta dem. Det är helt gratis att registrera sig i databasen.
   Sökningar är visserligen mest inriktade på USA, men det går
   naturligtvis att även söka på andra länder, vilket gör att sajten är
   intressant även i Sverige. En liknande tjänst, som är helsvensk, är
   Subforms Tåg. [TkJ]

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 41         06 Apr 1998

   =================================================================
                LÄTT BLANDAT
   =================================================================
   ________________
   # Martin Melin #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Michael Cronsten, 2:205/412
   
   
   En ambitiös yuppie bestämde sig äntligen för att ta semester. Han
   bokade in sig på en kryssning i Karibien och gav sig iväg på sitt livs
   resa, åtminstone för ett tag. Helt oväntat kom en orkan. Fartyget gick
   till botten och försvann på ett ögonblick. 
   
   Mannen fann att han svepts upp på stranden till en öde ö utan
   människor, inga byggnader, vägar, bara bananer och kokosnötter. Van
   vid fyrstjärniga hotell hade den här grabben inte en ide om vad som
   skulle göras. Så i fyra månader åt han bananer, drack kokosnötsmjölk,
   längtade efter sitt vanliga liv och stirrade ut över havet för att få
   syn på ett räddande skepp.  
   En dag när han låg på stranden såg han en rörelse i öronvrån. Det var
   en roddbåt och i den fanns den mest underbara kvinna han någonsin
   sett, iaf dom senaste månaderna. Hon rodde fram till honom.
   Misstrogset frågade han henne; "Var kommer du ifrån? Hur kom du hit?" 
   
   "Jag rodde från andra sidan ön", sa hon. "Jag kom iland här när mitt
   kryssningsfartyg sjönk" 
   
   "Märkvärdigt", sa han. "Jag visste inte att någon annan överlevt. Hur
   många är ni här? Ni hade verkligen tur som fick roddbåten med er" 
   
   "Det är bara jag här", sa hon. "Jag flöt iland när fartyget sjönk, och
   roddbåten sköljdes inte upp, ingenting följde med" 
   
   Han var förbluffad. "Hur fick du tag i roddbåten?" 
   
   "Ah, enkelt", svarade hon. "Jag gjorde den av sånt som jag hittade här
   på ön. Årorna täljde jag av gummiträdsgrenar. Jag vävde botten av
   grenar från palmträd, sidorna och kölen kommer från ett
   eukalyptusträd"  
   "Men, men, det är ju omöjligt", stammade mannen. "Du hade ju inga
   verktyg och råvaror, hur bar du dig åt?" 
   
   "Åh, det var inga problem, på sydsidan av ön finns mycket ovanliga
   skikt av uppslammade material i ytan. Jag kom på att om jag smälte dem
   till lagom temperatur i min ugn så blev de lagom mjuka till smidbart
   järn. Jag använde det till verktyg och sen använde jag verktygen för
   att tillverka material. Men nog om detta, var bor du?" 
   
   Fåraktigt bekände mannen att han sovit på stranden hela tiden. 
   
   "Nåja, vi ror över till mitt ställe då", sa hon. 
   
   Några minuter senare landade båten i en liten hamn. När mannen såg upp

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 42         06 Apr 1998

   mot stranden höll han på att ramla ur båten. Framför honom låg en
   stensatt gång upp till ett förnämt hus målat i blått och vitt. Medan
   kvinnan förtöjde båten med ett expertmässigt hemvävt hamprep kunde
   mannen bara stirra alldeles mållös.  
   När de gick upp mot huset sa hon nonchalant, "Det är inget särskilt,
   men jag kallar det mitt hem. Sätt dig ner. Vill du ha en drink?" 
   
   "Nej tack!" sa han, fortfarande omtumlad. "Jag orkar inte dricka mer
   kokosmjölk" 
   "Det är inte kokosmjölk, jag har ett eget destilleri. Vad säger du om
   en Pina Colada?" 
   
   I ett försök att dölja sin häpnad accepterade mannen och de satte sig
   i hennes soffa och pratade. När de hade berättat för varandra sa
   kvinnan; "Jag ska gå och ta på något mer bekvämt. Vill du raka dig?
   Det finns en rakhyvel uppe i skåpet i badrummet" 
   
   Utan att längre ifrågasätta något gick mannen upp till badrummet. Där
   låg en rakhyvel gjord med benhandtag och ett par snäckskal fastsatta i
   en tapp längst ut. 
   
   "Den här kvinnan är fantastisk", sa han till sig själv. "Vad ska nu
   hända?"  
   
   När han kom tillbaka välkomnade kvinnan honom iklädd endast
   strategiskt placerade vinblad och en mild doft av gardenia. Hon bad
   honom sitta ner nära intill sig. "Säg mig", sa hon och kröp närmare,
   "du har varit här länge. Du har varit väldigt ensam. Jag är säker på
   att det finns något du gärna vill göra just nu, något som du har
   längtat efter alla dessa månader? Du vet..." Hon såg honom djupt in i
   ögonen.  
   
   Han kunde inte tro att han hörde rätt; "Du menar..." fortsatte han,
   "Du menar väl inte att jag kan kolla mina e-mail härifrån?"

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 43         06 Apr 1998

   =================================================================
             CARL BILDTS VECKOBREV
   =================================================================
   ___________________________________
   # Carl Bildts veckobrev v 14/1998 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Syster/Broder,
   
   
   
   När jag sitter på söndagskvällen och samlar ihop tankarna till detta 
   veckobrev fångas jag av en intervju av Åke Ortmark i TV8 - f ö ett 
   påtagligt piggt tillskott i en annars ganska trög mediavärld - med Bo 
   Rydin, tungt men icke så publikt namn i näringslivet. 
   
   Lågmält ger Rydin en dyster bild av det som nu riskerar att hända med 
   Sverige, med en tilltagande utflyttning av olika funktioner, där det 
   som nu debatteras med Ericssons koncernlednings möjliga flytt till 
   London bara är toppen på ett isberg. 
   
   Och Rydin säger det som borde vara en självklarhet i den politiska 
   debatten, nämligen att vi borde göra allt vi kan för att attrahera 
   jobb och företag till Sverige. Själv brukar jag säga att vi skall 
   sträva efter att ha ett företagandeklimat som är minst lika bra som 
   det bästa i Europa i övrigt, medan Rydin snarast betonar att det borde 
   vara en bra bit bättre. 
   
   Under veckan som gick fortsatte dessa frågor att diskuteras. I onsdags 
   försökte Percy Barnevik att förklara för Göran Persson att det 
   verkligen krävs sänkta skatter för att klara Sveriges framtid. Och i 
   onsdags var Lars Ramqvist inkallad till riksdagens näringsutskott för 
   att ge sin syn på näringsklimatet. Hans budskap var minst lika 
   bistert. 
   
   Det som nu kommer fram tydligare i den offentliga debatten är ett 
   stämningsläge i den svenska företagsamheten som jag mötte med stor 
   kraft när jag i höstas "återanknöt" till den svenska politiska 
   debatten. Det var en markant annorlunda stämning hösten 1997 i 
   jämförelse med våren 1995. Vart jag än gick mötte jag samma 
   grundpessimism, med möjligheten till ett regeringsskifte i oktober 
   1998 som det som skulle kunna medföra en förändring. 
   
   Då återspeglades detta knappt alls i den offentliga debatten. En och 
   annan debattartikel hade passerat förbi under åren, och åstadkommit en 
   del debatt, men därefter hade ingenting hänt. Men i det tysta var det 
   tydligt att det hade skett en större förändring. Och nu börjar detta 
   att återspeglas också i den offentliga debatten. 
   
   Bo Rydin sade i TV8 att han knappast ansåg det meningsfullt att föra 
   offentlig debatt om detta längre. Nu kommer utvecklingen att ha sin 
   egen gång, sade han, och trodde att vi går mot en situation där vi 
   kommer att se dramatiska beslut om utflyttning av t ex huvudkontor 
   från Sverige. 
   
   För en äldre generation av företagare tror jag att denna diskussion 

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 44         06 Apr 1998

   upplevs som plågsam, därför att de växt upp i en situation då Sveriges 
   fördelar var en självklarhet, medan den för en yngre generation, vars 
   värld redan från början var gränslös, upplevs som tämligen irrelevant. 
   
   Därmed tror jag att det finns en tendens att vi underskattar det som 
   redan håller på att ske i denna nya företagargeneration, inte minst i 
   de snabbväxande informations- och kunskapsbranscherna. En enkät gjord 
   av tidningen Computer Sweden sammanfattas i dess senaste nummer på 
   följande sätt: 
   
   "Höga skatter och avgifter gör det svårt för svenska IT-företag att 
   rekrytera utländsk personal. Samtidigt lockas gräddan av Sveriges IT-
   kunniga till de internationella konkurrenterna". 
   
   Och Björn Algkvist, chef för Intentia, berättar om att 
   företagsklimatet i Sverige tvingat dem att bygga upp 
   utvecklingscentrum i Frankrike och i USA, och att företaget nu 
   överväger att starta ett liknande i Indien. 
   
   "Det innebär inte att vi flyttar från Sverige. Utan att det är utanför 
   Sverige som jobben skapas. Det är allvarligt. Inte för vårt företag, 
   men för landet, säger Björn Algkvist." 
   
   Och så är det förvisso. Diskussionen om det som tvingar Ericsson att 
   kanske flytta sin koncernledning är diskussionen om toppen på ett 
   isberg. 
   
   Sveriges marginalisering illustrerades på ett annat sätt på nytt i 
   onsdags i samband med rapporterna från Europakommissonen och det 
   Europeiska Monetära Institutet om vilka av EU:s medlemsländer som hade 
   möjlighet att vara med i starten av den nya förenade euro-valutan. 
   
   Det förklarades att den svenska kronan inte var tillräckligt stabil 
   för att Sverige skulle kunna accepteras som medlem. Regeringen hade 
   sannolikt räknat med att man bara skulle notera att den inte ville 
   vara med, men fick i stället ett politiskt underkännande som i sak var 
   en allvarlig näsknäpp. 
   
   Och detta har konsekvenser för framtiden. Vi måste, för att få en 
   möjlighet att vara med, uppvisa en stabil valuta under en längre tid. 
   Det kräver att vi går med i växelkurssamarbetet ERM2, och det är också 
   ett steg som vi moderater har krävt sedan lång tid tillbaka. 
   
   Samtidigt publicerade Europakommissionen sin senaste ekonomiska 
   bedömning för EU i dess helhet liksom för dess medlemsstater. Och den 
   visade ånyo att Sverige under 1998 och 1999 kommer att ha en 
   långsammare ekonomisk utveckling än genomsnittet i EU, och en tydligt 
   sämre utveckling när det gäller sysselsättning. Det dystra mönstret 
   från tidigare år förefaller att fortsätta och fortsätta… 
   
   Veckans viktigaste politiska begivenhet i inrikespolitiken var utan 
   tvekan den moderata kommunala rikskonferensen i Göteborg med början 
   fredag morgon och avslutning lördag eftermiddag. Här samlades 1.100 
   moderata företrädare från landets alla delar för att i intensiva 
   seminarier diskutera hur vi skall gå vidare med både den politiska 
   debatten i stort och med den kommunala förnyelse som alla dessa 
   företrädare arbetar med. 
   

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 45         06 Apr 1998

   Det var ett möte med mycket god stämning. Att LO dragit i gång närmast 
   gigantiska kampanjer för att svartmåla moderater föreföll inte att 
   bekymra nämnvärt - snarare verkar det att få motsatt effekt genom att 
   kampanjerna är så groteskt överdrivna. De visar så tydligt, att det 
   inte är välfärden LO vill värna, utan den egna makten man är rädd om. 
   Och de illustrerar dessutom hur beroende dagens socialdemokrati har 
   blivit av LO:s kampanjapparat. 
   
   Som sig bör var skattefrågan i centrum på den kommunala 
   rikskonferensen. Inte minst diskussionen om företagsklimatet, och 
   därmed jobben, visar hur alldeles avgörande för Sveriges framtid det 
   är att vi börjar att pressa tillbaka skattetrycket. 
   
   Jag presenterade huvuddraget i vårt nya förslag för att sänka 
   inkomstskatten. Vi kommer att föreslå ett förvärvsavdrag, d v s 
   möjligheten att dra av ca 10% av förvärvsinkomsten mot den kommunala 
   skatten. Det ger en skattesänkning som för en ganska normal familj kan 
   ligga på kring ca 1.000 kr i månaden. För den kommunala ekonomin skall 
   det inte ha någon effekt, utan kostnaden ligger på statsbudgeten. 
   
   Finansieringen sker inom de ramar vi tidigare anvisat. Kostnaden 
   kommer att ligga mellan 25 och 30 miljarder kr när vi lägger det 
   slutliga och detaljerade förslaget i slutet av april som en viktig del 
   av vårt alternativ till regeringens vårproposition. 
   
   Till denna sänkning kommer så vad vi vill göra med de kommunala 
   skatterna. Medan socialdemokraterna successivt pressar upp dem, vill 
   vi i stället pressa ned dem under de kommande åren. Förutsättningarna 
   kan variera mellan olika kommuner, men absolut inte den moderata 
   ambitionen. 
   
   Diskussionerna i Göteborg visade tydligt ihåligheten i den 
   socialdemokratiska retoriken om att bara höjda skatter klarar 
   kommunala åtaganden. Den kommun som efter maktskifte i valet 1994 
   höjde kommunalskatten allra mest var Solna - med 1:45 skattekrona - 
   som sedan dess blivit en symbol för en kommunal service som inte 
   fungerar. De socialdemokrater som har det politiska ansvaret för 
   vanvården av äldre har sedan dess fått avgå. 
   
   Och sådan är bilden runt om i landet. Sedan 1994 har skatterna höjts, 
   men servicen har försämrats. Det finns ingen som vågar påstå att 
   skolorna blivit bättre, sjukvården mänskligare och äldreomsorgen 
   tryggare efter dessa stora skattehöjningar. I stället förefaller det 
   som om problemen har blivit större. 
   
   Det finns en förklaring till detta. Kommunernas ledande företrädare -
   socialdemokrater - har helt enkelt inte brytt sig om att göra 
   verksamheten bättre, eftersom de dels trott att mer pengar till gamla 
   system skulle räcka, och dels ägnat sin kraft åt en massa andra saker 
   som de egentligen inte skulle ha ägnat sig åt. Hur mycket kraft har de 
   inte ägnat åt sina kommunala bostadsföretag, andra i grunden onödiga 
   kommunala bolag eller åt att inrätta olika byråkratiska onödigheter 
   som t ex kommundelsnämnder? 
   
   Vi vill att kommunerna skall koncentrera sin kraft och sina politiska 
   resurser på det som är viktigt och avgörande. 
   
   Skolan och vården tillhör förvisso dessa områden. 

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 46         06 Apr 1998

   
   Jag noterar med stort intresse att det nu håller på att ske en viss 
   glidning i skoldebatten. Det utkast till program för grundskolan som 
   centern presenterade i förra veckan var en tydlig förflyttning i vår 
   riktning, vilket alldeles självklart är bra. Den tidigare 
   samstämmigheten med folkpartiet och kristdemokraterna får därmed 
   större bredd och tyngd. 
   
   Än intressantare var en ledare i Aftonbladet som inte kunde tolkas på 
   annat sätt än att tidningen ställde sig bakom vårt förslag om ett 
   nationellt institut för att kontrollera kvaliteten i skolorna, och var 
   missnöjd med att regeringen så tydligt hamnat på bakkant i 
   skoldebatten. 
   
   Skolfrågorna är viktiga för framtiden. Förra måndagen besökte jag det 
   imponerande IT-projekt som drivs på Alströmergymnasiet i Alingsås, och 
   som innehåller intressanta och bra inslag. Denna måndag kommer jag att 
   besöka Rinkebyskolan i Stockholm, en gång ansedd som problemskolan 
   framför andra, men nu med ett allt bättre anseende genom att 
   skolledning fått större ansvar och möjligheter. 
   
   Den allmänna debatten handlar dock mindre om skola än om vård och 
   omsorg. Tidningen Kommun-Aktuellt talar i sitt senaste nummer om en 
   "yrvaken" debatt som mest liknar "auktionsverksamhet" där den som för 
   dagen lovar lägst antal miljarder "är en mes". Men, som tidningen 
   framhåller, så enkel är situationen inte. 
   
   Tidningen skriver, att "de återkommande vårdskandalerna i Solna 
   klarlägger med all tydlighet ett av äldreomsorgens allvarligaste 
   problem - bristen på medicinsk kompetens." Störst är sannolikt detta 
   problem i de stora städerna, där kontakterna mellan kommuner och 
   landsting fungerar sämre. Men det handlar också om en bristande 
   politisk insikt om de vårdbehov som faktiskt finns hos många gamla. 
   Resurser har helt enkelt använts fel. 
   
   Sjukvårdsdiskussionen på den kommunala rikskonferensen visade på en 
   liknande situation. Här deltog såväl Läkarförbundets ordförande Anders 
   Milton som Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall, och det fanns en 
   stark samsyn mellan vad de hade att säga och vad många av de moderata 
   företrädarna förde fram. 
   
   Vården lider av ett lednings- och organisationsproblem, sade Anders 
   Milton, och Eva Fernvall höll med samtidigt som hon konstaterade att 
   ökade resurser inte var någon lösning och i vissa fall t o m kunde 
   göra situationen värre genom att blockera de nödvändiga 
   förändringarna. 
   
   Förr eller senare kommer vi att få den breda diskussionen om 
   landstingens vara eller inte vara som måste komma. Det är tydligt att 
   dessa av de anställda - läkare, sjuksköterskor, övriga - ofta 
   uppfattas som dåliga arbetsgivare med dålig förmåga att ge den vård 
   som krävs. Men motståndet mot förändring kommer att vara stort. 
   Landstingen behöver sjukvården lika säkert som sjukvården inte behöver 
   landstingen. 
   
   Den vecka som nu inletts är veckan då vi långsamt börjar att närma oss 
   påsken. Riksdagen har stängt ner sin verksamhet, och jag vet inte vart 
   statsministern har tagit vägen. För min del inleds den med 

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 47         06 Apr 1998

   måndagsbesök i invandrartäta Rinkeby i norra Stockholm, fortsätter med 
   besök vid stora datormässan i Älvsjö i mitten av veckan och besök i 
   Malmö på torsdag för att bl a delta i stor debatt om Norden på det s k 
   Malmö-mötet. 
   
   I morgon tisdag inleds de formella förhandlingarna om medlemskap i den 
   Europeiska Unionen för Estland, Polen, Tjeckiska Republiken, Ungern 
   och Slovenien, vilket är ett mycket viktigt steg. Hur lång tid dessa 
   förhandlingar kommer att ta är ännu svårt att överblicka, men det 
   förefaller just nu inte sannolikt att de skulle vara avslutade före 
   det svenska ordförandeskapet våren 2001. 
   
   Viktigt blir nu att försöka säkra att fler länder kan komma med på 
   tåget. Av speciell betydelse är Lettland, som kommit i fokus under de 
   senaste veckorna genom en dramatisk försämring av förhållandet till 
   Ryssland. I allt väsentligt handlar det om en serie grovt felaktiga 
   ryska uttalanden riktade mot Lettland, och som den svenska regeringen 
   också officiellt borde reagera mot, men till detta kommer interna 
   svagheter i den lettiska politiken som det är en nödvändighet att 
   åtgärda. Lettland går - liksom många andra länder - till val i höst, 
   och allra senast efter det valet är det viktigt att man visar en 
   politisk inriktning som skapar respekt för landets förmåga till 
   långsiktig stabilitet. 
   
   Den ryska politiska scenen kastades alldeles över ända i måndags i 
   förra veckan när Jeltsin plötsligt avskedade hela sin regering. I 
   skrivande stund förefaller det sannolikt att Sergej Kirijenko kommer 
   att bli ny premiärminister, men vilka effekter detta tumult i övrigt 
   får på politiken är svårare att ha någon bestämd mening om. Jag har 
   svårt att frigöra mig från intrycket att det handlar om en av 
   presidenten själv genererad kris som kommer att försena och möjligen 
   försvåra det viktiga reformarbetet i ett känsligt skede. Jag hoppas 
   att jag har fel, men lovar so oder so att återkomma i ärendet när det 
   är möjligt att göra en säkrare bedömning. 
   
   I torsdags bjöd jag Wei Jingsheng på lunch omedelbart efter det att 
   han hade kommit till Sverige. Det förvånade mig att höra att ingen 
   annan partiledare då hade visat intresse för att träffa honom. Trots 
   då och då uppflammande debatt om Kina förefaller det som om 
   medvetenheten här om vad som händer där är begränsad. 
   
   Wei Jingsheng är förgrundsgestalten nummer ett i den kinesiska 
   demokratirörelsen, och en person som under svåra omständigheter visat 
   såväl integritet som mod. Att ge honom och det han företräder stöd är 
   därför viktigt. 
   
   Det som han berättade för mig om hur han utsatts för hårdare 
   övervakning efter det att hans fängelseledning fått utbildning i 
   Sverige har sedan dess blivit föremål för betydande debatt. Jag skrev 
   omedelbart till Göran Persson i ärendet, och han uttalade sig också 
   mycket kritiskt om det som föreföll att ha skett. 
   
   Det gjorde dock inte andra. Den för detta program ansvariga professorn 
   Göran Melander i Lund lyckades i media prestera ett antal uttalande 
   som inte kan ses som annat än grovt omdömeslösa. Han sade att Wei 
   Jingsheng förmodligen inte hade något intresse av att förbättra 
   förhållandena i Kina, antydde att han inte visste vad han talade om 
   och att han nog mest var ute för att få publicitet. Framför TV:n kände 

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 48         06 Apr 1998

   jag vrede inför det förakt för en person vars integritet och mod och 
   principer blivit beundrat av världen som nu visades av en svensk 
   företrädare. 
   
   Det påminde mig om den skam som en gång behandlingen av Alexander 
   Solsjenitsyn var i samband med att han fick nobelpriset i litteratur. 
   Då som nu verkade det vara förbindelserna med den sittande regimen som 
   var viktigare än försvaret för principer. Liksom Solsjenitsyn kände 
   Gulag bättre än någon svensk, känner Wei Jingsheng insidan av det 
   kinesiska fängelsesystemet bättre än någon svensk. Han har förtalats 
   tillräckligt från ledningen i Beijing för att inte behöva bli förtalad 
   av någon omdömeslös svensk professor. 
   
   Att utbilda fångvårdsadministratörer i ett Uganda på väg mot en bättre 
   demokrati är någonting helt annat än att göra det i ett Kina vars 
   ledning ytterst bygger på repression. Li Peng är visserligen inte 
   längre premiärminister, men de som fattade beslut om att med 
   stridsvagnar och mord möta demonstrationer i Bejings centrum sitter 
   fortfarande vid makten och drar sig inte för att skicka i fängelse de 
   som vågar tycka annorlunda. 
   
   Det är möjligt att det fanns de som på den tiden tyckte att det hade 
   varit bra om vi hade bidragit med utbildningen av 
   fångvårdsadministratörer i Hitlers Tyskland eller Stalins Tyskland. 
   Alldeles säkert fanns det brister hos dessa. 
   
   Men hade inte detta gjort oss till medansvariga? Och inser vi inte vad 
   det betyder för vår demokratiska trovärdighet när den person som mer 
   än någon annan symboliserar arbetet för demokrati i Kina rapporterar 
   om att hans cell fått fler övervakningskameror på grund av svenska 
   insatser? Vi kan säga hur länge vi vill att detta aldrig var meningen, 
   och det är säkert sant, men framstår allt mer som naiva i frågor där 
   naivitet inte borde tillåtas. 
   
   
   Stockholm den 30 mars 1998 
   
   Carl Bildt 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 49         06 Apr 1998

   =================================================================
             NYTT PÅ DATORMARKNADEN
   =================================================================
   _________________________________________
   # Flashpath nyhet till digitala kameror #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 124 - 2 mars 1998
   
   
   Olympus kommer med ett skojigt tillbehör döpt till Flashpath till sina 
   digitala kameror. Det är en liten adapter som gör det möjligt att 
   stoppa kamerans SmartMedia-Memory-Card (där bilderna lagras) i en 
   vanlig 3.5-tums diskettstation och sedan kopiera bilderna direkt till 
   hårddisken. Man slipper alltså alla kablar och konstiga kopplingar 
   mellan dator och kamera. SmartMedia cards har blivit något av en ny 
   standard för lagring av bilder i digitala kameror. De används i 
   samtliga av Olympus digitala kameror, men också i kameror från Agfa, 
   Epson, Fuji, Apple, Minolta och Toshiba. [CR] 

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________________
   # Intels nya Celeron sågas #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 124 - 2 mars 1998
   
   
   Panik råder just nu hos Intels pressavdelningen, sedan deras nya 
   processor Celeron sågats av den amerikanska datortidningen PC World. 
   Celeron utvecklades som ett lågprisalternativ till billigare datorer 
   men ska ändå kunna köra i 266 MHz. Hävdade Intel. Men PC Worlds 
   redaktion hävdar att Celeron i tester är långsammare än konkurrerande 
   processorer från AMD och Cyrix. Det framgick klart när man testade 
   Celeron med program som Word och Excel. Och skälet är snålhet. För att 
   spara pengar försåg inte Intel Celeron med Level 2 cache. [CR] 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 50         06 Apr 1998

   _________________________________________
   # Källkoden till communicator 5 släppt! #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 124 - 2 mars 1998
   
   
   Netscape Communications lät i veckan meddela att källkoden till 
   Communicator 5.0 - som utlovat - finns att ladda ned från webbplatsen 
   Mozilla.org. Källkoden innehåller det mesta av det som fram tills idag 
   tagits fram under arbetet med att utveckla Communicator 5, 
   inkluderande nästa generation av Navigator och Composer för såväl 
   Windows som Macintosh och Unix. Källkod för vissa av 
   nyckelkomponenterna saknas dock, som SSL (på grund av av USA:s 
   exportrestriktioner för kryptering) och den ursprungliga Java Virtual 
   Machine (tredjepartskod). Netscape hoppas att man genom att göra 
   källkoden tillgänglig skall stimulera utvecklare att utöka och 
   förbättra produkten, och i allmänhet hjälpa till att skapa en större 
   grad av kompatibilitet med Netscapes mjukvara. Senare förväntar man 
   sig kunna integrera vissa av förbättringarna i den kommande 
   kommersiella versionen av Communicator 5.0. Samtidigt som källkoden 
   släpps även den slutliga versionen av Netscape Public License (NPL), 
   som reglerar hur källkoden får användas. [JP] 

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________
   # Quicktime 3 klar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 124 - 2 mars 1998
   
   
   Nu har Apple släppt QuickTime 3.0. Den nya versionen finns för 
   nedladdning hos Apple - men var beredda på en del trängsel. Nytt i 
   version 3.0 är bl a stöd för fler filformat, bland dem MPEG, AVI, OMF, 
   DVCAM och OpenDML. Med QuickTime 3.0 kommer det även bli möjligt att 
   åstadkomma transparenseffekter liknande de som idag kräver 3D-
   grafikkort. QuickTime 3.0 släpps samtidigt för både Windows och Mac 
   och inkluderar även en ny MoviePlayer. QuickTime är inte längre enbart 
   ett uppspelningsformat på PC - nu går det även att skapa QuickTime i 
   Windows-miljö. Apple släpper även en proffsversion av QuickTime 3.0 - 
   QT 3.0 Pro kostar ca 30 dollar. [PO] 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 51         06 Apr 1998

   _________________________________
   # Rösten som gränssnitt till NT #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Strax efter år 2000 kommer den mänskliga rösten att utgöra det
   huvudsakliga gränssnittet till NT, åtminstone om man får tro Bill
   Gates när han talade vid en av Microsofts utvecklingskonferenser.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 52         06 Apr 1998

   =================================================================
               FIDONET-NOTISER
   =================================================================
   _____________
   # REC valet #
   ~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Mats Wallin, 2:201/329.11
   
   
   Då inga protester har inkommit mot resultat i REC valet fastställer
   jag härmed det resultat som publicerades av Bengt-Erik tidigare.
   
   Cristoffer Crusell är med andra ord vår nya REC här i regionen.
   Grattis. 
   
   Jag vill också passa på att tacka Stefan Andersson för allt det jobb
   han har lagt ner som vår förra REC, och Bengt-Erik och Pia för jobbet
   som valförrättare respektive kontrollant.
   
   
     Mats Wallin
     RC20

   -----------------------------------------------------------------
   ________
   # RC53 #
   ~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Ward Dossche, 2:292/854
   
   
   Colleagues,
   
   A new RC53 has been elected whom, as is customary in zone-2, can
   consider himself hereby appointed.
   
   His name is Catalin Bradu of 2:530/300.
   
   He is elected for a 2 year period expiring not later than March 27th
   2000. 
    \x/ard Dossche
      ZC/2

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 53         06 Apr 1998

   =================================================================
                 NOTISER
   =================================================================
   ________________
   # Dagens citat #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Peter O Sellgren, 2:204/161.4
   
   
   -- Britta Rundström, kommunalråd (s) i Helsingborg, som inte vill bli
   intervjuad om varför hon på arbetarkommunens bekostnad (25 000 kr)
   åker på kurs till Disneyworld i Florida.

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________________________
   # Aktiehandlare tvekar inför 2000-problemet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Den välkända Milleniumbuggen som, när vi går över till år 2000,
   förväntas krascha varenda dator, mikrovågsugn, pacemaker och
   symaskin, har gjort att aktiehandlare dragit öronen åt sig. I Sydney,
   Australien, vägrar hajarna att köpa aktier från företag som, innan 30
   juni i år, inte har förklarat hur de ska lösa 2000-problemet. Många
   anser att, efter alla varningar i media, så borde företagen nu ta sig
   i kragen. De företag som inte lyckas få bukt på problemet kommer
   knappast få någon ersättning från försäkringsbolag, hävdar
   analytiker. [TkJ]

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________________
   # Hackers stal kontonummer från T-Online #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   En av Tysklands ledande Internetleverantörer - T-Online - fick under
   förra veckan finna sina servrar besökta av två 16-åriga hackers.
   Enligt T-Online är deras säkerhet helt ogenomkomlig, men de båda
   ungdomarna har en annan åsikt, då de hävdar att det var en barnlek
   att ta sig in i servrarna. Hackarna kom åt information om hundratals
   bankkonton, men säger själva att de raderade datan utan att använda
   den, efter att ha bevisat för T-Online att deras säkerhet är
   värdelöst. Leverantören kommer nu utveckla ett nytt system. [TkJ]

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 54         06 Apr 1998

   _____________________
   # Chefsbyte i intel #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   Andrew Grove, 61 år, stiger efter 11 år av från VD-posten i Intel.
   Grove, som var med att starta Intel år 1968, har sett företaget
   utvecklas till världens ledande tillverkare av mikroprocessorer.
   Grove lämnar inte Intel, utan fortsätter som styrelseordförande på
   heltid och ska som sådan koncentrera sig på strategiska frågor.
   Efterträdaren är 58 år och heter Craig Barrett. Han har arbetat inom
   företaget sedan år 1974 på en rad viktiga poster, senast som operativ
   chef. Ledningsförändringen är tänkt att ske direkt efter årsstämman
   den 20 maj. [EA]

   -----------------------------------------------------------------
   ________________________________________
   # Sveriges största piratkopierare fast #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 123 - 31 mars 1998
   
   
   I Helsingborg har polisen slagit till mot piratkopierare och 
   beslagtagit massor av spel och datortillbehör. Enligt en rapport 
   handlar det sig om det största fallet av piratkopiering i Sverige. Ur 
   juristers synpunkt har det rört sig om en hel liten industri som 
   Helsingborgspiraterna har hållit på med. Kopieringen av dataspel är 
   idag en väldigt utbredd och organiserad kriminalitet. Buisness 
   Software Alliance är en internationell grupp som arbetar mot 
   piratkopieringen, och på deras sajt hittar du mer information om 
   pirater. [TkJ] 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 55         06 Apr 1998

   =================================================================
              FRAMTIDA EVENEMANG
   =================================================================
   ______________________
   # Kommande evenemang #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   5 Maj 1998
    Napoleons dödsdag (1821-05-05).
    
   24 Jul 1998
    SupCon. Sista helgen i Juli. 24-26 juli.
    Gäster bör vara där redan på kvällen fredagen den 24 juli.
    Plats:
    Sannabadet. Ligger ungefär mittemellan Huskvarna och Jönköping.
    Vid Vätterns strand i Jönköping.
    
   25 Aug 1998
    Sean Connery fyller 68 år.
    
   26 Aug 1998
    Riverdance uppträder på Globen.
    
   1 Dec 1998
    Årets adventskalender av Hasse Alfredsson startar.
    
   1 Dec 1998
    Femtonde årsdagen av Fido version 1, av Tom Jennings.
    
   9 Dec 1998
    Svenska FidoNews fyller 2 år.
    
   15 Sep 2000
    Sommarolympiaden i Sydney (Australien) öppnas.
    
   -----------------------------------------------------------------
   Om Du har något framtida evenemang som Du vill se här, så skicka
   ett brev till SFNEWS, så kommer det automatiskt med.
   
   På ärenderaden skriver Du %EVENT.
   Varje årtal Du skriver in skall föregås med ett &-tecken.
   På så sätt kan Du i samma brev skriva in flera händelser som Du
   vill ha med. Texten efter varje årtal kan bestå av flera rader.
   
   From : Kalle Kula
   To  : SFNEWS
   Subj : %EVENT
   -----------------
   &1999-12-24
   Julafton!
   Då kommer Jultomten! :)
   &2000-01-01
   Nytt år och och nytt sekel.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 56         06 Apr 1998

   =================================================================
          SVENSKA FIDONEWS PUBLIKA PGP-NYCKEL
   =================================================================
   ______________________________________________________
   # Svenska FidoNews publika krypteringsnyckel för PGP #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Om denna nyckel kopieras ut till fil så måste filen editeras
   så att all text startar vid kolumn 1 för att PGP skall kunna
   läsa av filen.
   
   Typ Bits/ID    Datum
   pub 1024/217F73D9 1997/01/24
   
   Användar-ID
   Svenska FidoNews Redaktionen <2:201/601@FidoNet>
   Swedish FidoNews Editor <2:201/601@FidoNet>
   
   -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
   Version: 2.6.3ia
   Comment: Elektronisk digital signatur är en autentisk SFNEWS
   
   mQCNAjLoXHAAAAEEALz1t7QVjUC3OV3SjGlGvMtnOt4vEIocp0sxM/HOXLmGj5TS
   EnoNSx+Q6dKi0xZjSvWycauhyuaDf8VO6EU4d/WALX0G8a+AE+d7T0PHhtEEHyIg
   wD7Yyd4CzDNe8phDF0ykPYzbIw7jx+KzuiPwMVWA7MAlsR3OOIdLqmghf3PZAAUR
   tDBTdmVuc2thIEZpZG9OZXdzIFJlZGFrdGlvbmVuIDwyOjIwMS82MDFARmlkb05l
   dD6JAEUCBRAy6GAc7VRO3xS/w7sBAWH8AX0ddIJB9r0nIRS15+JkKiS6xcBb+Yar
   iBrMB72bTw5w/HSEqE0+Jci7S7G2PySd6/aJARUCBRAy6F40khID9brj0z0BAV3L
   B/wMcGx8b2vU39uD8bP/UO4OVCgEhB8WuPWH+q2QO1esobESfT69cwncKsGJFBKn
   TYoj9P250zY4EfRromUtkYBloiBOSFD7m9RkdGVIUone0onFvbiv57HyQ8X9qVnu
   XJ9cQsk0/v5n2gNg+uXolow/tosZg6rNW+d4xv+iwYFpgOpmw+CTvdkmtdaPUpCl
   Ssen77EzBfWjrHf7cCR1K6VAc1SxyoG9cEDabjqrpxvsrhvLEm53HJTpGIJgmJS4
   LO762rVybfCvFMvAwzvN/J+N8d+et+9B41Uf9IE3KS7xUYnOaJpHaYNbnx5aqT6p
   UTI6eUXO3IdKM3I4NsAlW4qgiQCVAgUQMuhccodLqmghf3PZAQGdFwP+PhfrZXQm
   drS5GxtiW0fYxuww4iT2f/EBt7BTQuMWBmQ4/avg/24ZMC50vMOBqiiWmjdIW4+K
   YSDwAl5sLqdAWSbZSzFpvI42qeZDYNEdoKN4W4xpQcPcfCJJo9jF2cJ/hsWOqh4K
   lq3d1uQorZpIinqrXhadgoaDZlSTLL6OXU60K1N3ZWRpc2ggRmlkb05ld3MgRWRp
   dG9yIDwyOjIwMS82MDFARmlkb05ldD6JAEUCBRAy6GAJ7VRO3xS/w7sBAagvAX9w
   Fy0LbAEILKymVGlAFu/o9KDz0vCMVNPzCTECYQ0XhUm/0WvxphrK2cdujACQIw+J
   ARUCBRAy6F9UkhID9brj0z0BATHtCACcpNg0t8kkrY9ILsF6IsvuCS0+ZmJJJKC6
   D73OUGJugW5juM5mcj4Als4JabisffvTIZdF7ZhIKCoJWTwhroEeHgtDwhNerPIB
   J/An5Z3J5fOJJ1fDKCpodO78Ey6j9Z60CSdC2O40W7YgscPaSoXTddF4KMteZ8BX
   1fl+3H4ZuDWonLEs1vcS+kLcC0+ZDkKqU+glMWgdKmEPvIf2cidy/pEB1AiIEe1R
   QHG4FB6fIJCDMqDco4CYgVs8tbLgEdW6Zf+cUFXtceJQ6/9BI+BdvQEXqjY0nYb1
   S+k915I/XN6/ZWiKD5CnwUh3XMgMRnT18oZ726vokYWf7TSxJFX5iQCVAgUQMuhd
   qodLqmghf3PZAQFTgAP/Q3u4NaLJ7tGxjlAT4TIwP5viOITl24w/kidpuXfkwqiA
   11eS5Q79wymiZB+QkNFEYq7PwNQQGp9TM9v/Ad+JZ3QEGmkOv8e2PpJWBaO6omZW
   VCUDIDJg9xW85RhvJ585eDwDz2gcCRcexibVMsnDKIHVdPwUACUt8uxXmUXxF6c=
   =9Z5J
   -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
   
   Nyckeln finns även för request under namnet SFNEWS.ASC eller via
   PGPfix beställas på nodnummer 2:201/600.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 57         06 Apr 1998

   =================================================================
              FIDONET VIA INTERNET
   =================================================================
   ________________________________________________
   # Adresser på InterNet relaterade till FidoNet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   FidoNet:    
           
   Homepage    http://www.fidonet.org
   FidoNews    http://www.fidonews.org       [HTML]
   http://209.77  7.228.66/fidonews.html [ASCII]
   WWW sources   http://www.scms.rgu.ac.uk/students/cs_yr94/lk/fido.html
   FTSC page    http://www.portal.ca/~awalker/ftsc.htm
   Echomail    http://www.portal.ca/~awalker/index.html
   WebRing     http://ddi.digital.net/~cbaker84/fnetring.html [TFN]
   General Info  http://owls.com/~jerrys/fidonet.html
           
   ============
   
   Zone 1    : http://www.z1.fidonet.org
   
   Region 10  : http://www.psnw.com/~net205/region10.html
   
   Region 11  : http://oeonline.com/~garyg/region11/
   
   Region 13  : http://www.smalltalkband.com/st01000.htm
   
   Region 14  : 
   
   Region 15  : 
   
   Region 16  : http://www.tiac.net/users/satins/region16.htm
   
   Region 17  : http://www.portal.ca/~awalker/region17.htm
   REC17    : http://www.westsound.com/ptmudge/
   
   Region 18  : http://techstop.pdn.net/fido/
   
   Region 19  : http://www.compconn.net
   
   ============
   
   Zone 2    : http://www.z2.fidonet.org
   
   ZEC2     : http://www.proteus.demon.co.uk/zec.htm
   Zone 2 Elist : http://www.fbone.ch/z2_elist/
   
   Region 20  : http://www.fidonet.pp.se (in Swedish)
   
   Region 23  : http://www.fido.dk (in Danish)
   
   Region 24  : http://www.swb.de/personal/flop/gatebau.html (in German)
   
   Region 25  : 
           http://www.trak-one.co.uk/net254

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 58         06 Apr 1998

   
   Region 27  : http://telematique.org/ft/r27.htm
   
   Region 29  : http://www.rtfm.be/fidonet/ (in French)
   
   Region 30  : http://www.fidonet.ch (in Swiss?)
   
   Region 33  : http://www.fidoitalia.net (in Italian)
   
   Region 34  : http://www.pobox.com/cnb/r34.htm (in Spanish)
   REC34    : http://pobox.com/~chr
   
   Region 36  : http://www.geocities.com/SiliconValley/7207/
   
   Region 38  : http://public.st.carnet.hr/~blagi/bbs/adriam.html
   
   Region 41  : http://www.fidonet.gr (in Greek and English)
   
   Region 48  : http://www.fidonet.org.pl
   
   ============
   
   Zone 3    : http://www.z3.fidonet.org
   
   ============
   
   Zone 4    : (not yet listed)
   
   Region 90  : 
   Net 904   : http://members.tripod.com/~net904 (in Spanish)
   
   ============
   
   Zone 5    : http://w3.eastcape.co.za/fidonet/index.htm
   
   ============
   
   Zone 6    : http://www.z6.fidonet.org
   
   Region 65  : http://www.cfido.com/fidonet/cfidochina.html (China)
   
   ============
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-14    Sidan 59         06 Apr 1998

   =================================================================
            INFORMATION SVENSKA FIDONEWS
   =================================================================
   ___________________________________
   # Information om Svenska FidoNews #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   ---------------- SVENSKA FIDONEWS KONTAKT-INFORMATION ----------------
   _______________
   # Redaktionen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~
   Redaktör..... Håkan Andersson
   Adress....... FidoNet 2:201/601
   BBS.......... 46-8-50031125 
          1200/2400/14400/33600/V32bis/HST/V32T/VFC/V34+
   Request...... FidoNet 2:201/600
   InterNet..... hka@get.pp.se 
   
   
   Medarbetare.. Peter Karlsson (Födelsedagar)
   Adress....... FidoNet 2:206/221
   InterNet..... m9944@abc.se 
   
   Medarbetare.. Håkan Karlsson (Bosslistan)
   Adress....... FidoNet 2:200/486
   
   Medarbetare.. Johan Segernäs (Fidonetanvändare)
   Adress....... FidoNet 2:206/142
   InterNet..... johan.segernas@swipnet.se 
   ----------------------------------------------------------------------
   
   Svenska FidoNews publiceras varje vecka av och för medlemmar i 
   FidoNet. Tidningen ges endast ut då det finns material för utgivning. 
   Därför kan det ske att någon eller några veckor blir överhoppade för 
   utgivning. Tidningen distribueras i filekot SWEFNEWS. 
   
   Svenska FidoNews publicerades för allra första gången måndagen den 09 
   december 1996. 
   
   FILNAMNETS UPPBYGGNAD.
   
   SFNEWS.
      ³  ³
      ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Volymnummer; 1 - 999.
      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Utgivningsnummer; 1 - 52 veckor.
   
   Volymnumret ökas på med 1 för varje år.
   År 1996 hade tidningen volymnummer 1.
   
   SFNEWS*.Z01 vid request, ger samtliga tidningar för år 1996.
   SFNEWS*.Z02 vid request, ger samtliga tidningar för år 1997.
   SFNEWS*.Z03 vid request, ger samtliga tidningar för år 1998.
   
   REGIONALT ELEKTRONISKT AMATÖRPOST-SYSTEM.
   Artiklarna är inlämnade av medlemmar i svenska FidoNet region 20, som 
   är inlämnade till redaktören via textfiler i ett format specificerat 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Dessa dokument är tillgängliga för 
   request på redaktionen av Svenska FidoNews på nodnummer 2:201/600. 
   Magiskt namn ARTSPEC och ARTSPSWE. Artikelfilerna lämnas in crash 
   eller via filekot ARTIKLAR. Detta fileko ARTIKLAR, finns tillgänligt 
   på backbone-noden 2:20/10 för distributörer som har förbindelse med 
   denna nod. 
   
   Du får gärna bidra med debattartiklar, egengjorda intervjuer, tips på 
   intervjuoffer, insändare, klagomål, beröm, rykten, personnytt och 
   annat smått och gott. Det kommer färre tips än du tror. 
   
   Artiklar kan även skickas in via nätbrev där mottagarnamnet skall vara 
   SFNEWS. På ärenderaden skriver man det filnamn som man vill att redak-
   tionen skall lägga ned texten i enligt de extensionnamn som redovisas 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Artikeln skrivs i nätbrevet enligt 
   ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. 
   
   Om man sänder ett nätbrev till SFNEWS och i textdelen skriver %HELP så 
   får man i retur en liten hjälptext. 
   
   Artiklarna är kompilerade till en sammanställning i denna elektroniska 
   tidning. Redaktören ansvarar för sammanställningen av SFNEWS, men an-
   svarar inte för innehållet i artiklarna. Redaktören förbehåller sig 
   rätten att välja material för publicering i tidningen. 
   
   Skribenten behåller copyright på de egna skrivna artiklarna i annat 
   fall, Svenska FidoNews copyright 1997 redaktören. 
   
   Duplikat av texter av andra upphovsmän än den som inlämnar artikeln 
   publiceras endast om tillstånd för detta finnes. Kommersiellt material 
   publiceras icke i tidningen. 
   
   Publicering av denna elektroniska tidning får endast ske i Fidonet. 
   Tillstånd fodras i annat fall från redaktören. 
   
   Denna tidning är skapad och sammanställd av programvaran FNEWCOMP. 
   FidoNews Compiler 1.00 Copyright (C) 1996-1997 Håkan Andersson. 
   
                 =*=*=*=
   Some english stuff
   ------------------
   SUBMISSIONS: You are encouraged to submit articles for publication in 
   Swedish FidoNews. Article submission requirements are contained in the 
   file ARTSPEC.DOC and ARTSPSWE.DOC, available from the Swedish FidoNews 
   Editor, file-requestable from 2:201/600 as file ARTSPEC and ARTSPSWE. 
   All Zone Coordinators also have copies of ARTSPEC.DOC. Please read 
   it. 
   
   "Fido", "FidoNet" and the dog-with-diskette are U.S. registered trade-
   marks of Tom Jennings, P.O. Box 410923, San Francisco, CA 94141, and 
   are used with permission. 
   
          "Disagreement is actually necessary,
           or we'd all have to get in fights
           or something to amuse ourselves
           and create the requisite chaos."
                    -Tom Jennings
   
          "Fidonet's activities are social,
           it's operation is technical.
           The failure to understand this has
           lead to more problems within FidoNet
           than everything else combined."
                    -Ron Dwight

   End of Swedish FidoNews -- Volume 3, Number 14   06 April 1998
   -----------------------------------------------------------------

[R]