Tillbaka


 S W E D I S H F I D O N E W S -- Volume 3, Number 42  19 October 1998
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 | Elektronisk nyhetstidning |   Publicerad av: Svenska FidoNet   |
 |  för svenska FidoNet   |                     |
 |     _         |                     |
 |     / \        |       Svenska FidoNews      |
 |    /|oo \       |       ~~~~~~~~~~~~~~~~      |
 |    (_| /_)       |                     |
 |    _`@/_ \  _    |  Redaktör : Håkan Andersson 2:201/601 |
 |    |   | \  \\    |  InterNet : hka@haninge.mail.telia.com | 
 |    | (*) | \  ))   |  Webb   : http://home.bip.net/hk.a/ |
 |    |__U__| / \//    |                     |
 |    _//|| _\  /    | Låt oss endast sträva efter att få folk |
 |    (_/(_|(____/     | att tänka, inte efter att övertyga dem. |
 |       (jm)      |             Georges Braque |
 |              |      (fransk konstnär, 1882-1963) |
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 |  Adress för inlämnande av artiklar för publicering: 2:201/600   |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |    Vid file request så skall nodnummer 2:201/600 användas.    |
 |  Detta beroende på att 2:201/601 inte har någon request-funktion.  |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |   För information om copyrights, artiklar och publicering av   |
 |    Svenska FidoNews, vänligen läs slutet av denna tidning.    |
 +----------------------------------------------------------------------+

 
        Detta nummer innehåller totalt 42 artiklar                 Rubriker
                 ~~~~~~~~
   1. ARTIKLAR ................................................. 1
    PR fr Greenpeace 981009 - kärnkraft ...................... 1
    1998 års Right Livelihood Pris ........................... 2
    PR 981012 fr.Greenpeace - skog ........................... 4
    Nobels Fredspris 1998 .................................... 5
    Pr fr Greenpeace 981013 - skog ........................... 6
   2. GRANSKNING AV PRODUKTER/PROGRAM/SERVICE .................. 8
    Microsoft attackerar hemmen .............................. 8
    Framtiden för Bill Gates ................................. 8
   3. FIDONET .................................................. 9
    Fidonet, Pointer, odyl ................................... 9
   4. FÖDELSEDAGAR I FIDONET ................................... 10
    Födelsedagslistan ........................................ 10
   5. FIDONET-FUNKTIONÄRER ..................................... 11
    FidoNet-funktionärer i region 20 ......................... 11
    FidoNet-funktionärer i region 20 (Hubar) ................. 12
   6. FIDONET-STATISTIK ........................................ 14
    Nodliste-statistik ....................................... 14
   7. FIDONET-BOSSLISTAN ....................................... 15
    Bosslistan ............................................... 15
   8. FIDONET-ANVÄNDARE  ...................................... 17
    Fidioter ................................................. 17
   9. INTERNET ................................................. 23
    Ericsson möjliggör gratis surfande ....................... 23
    Framtidsman får fabriksjobb .............................. 23
    Alta vista trimmar motorn ................................ 24
    Mager men nyttig konsumentsajt ........................... 24
   10.INTERNET-NOTISER ......................................... 25
    Sunet höjer kapaciteten .................................. 25
    Radio ger Boxman konkurrens .............................. 25
    Svenska Linux- och Amiganyheter på webben ................ 25
    Nyhet.nu expanderar till webben .......................... 26
    Svenskt affärssystem för euro ............................ 26
    Sammanslagning ger rätt statistik ........................ 27
    Sökmotorer ............................................... 27
   11.CARL BILDTS VECKOBREV .................................... 28
    Carl Bildts Veckobrev v42/1998 ........................... 28
   12.FILM/VIDEO/TV ............................................ 34
    Copland .................................................. 34
    Fantomen ................................................. 34
    Sista kontraktet ......................................... 35
    Rädda Menige Ryan ........................................ 35
    Titta, tre bra rullar! ................................... 36
   13.NYTT PÅ DATORMARKNADEN ................................... 37
    3Com sänker priset på PalmPilot .......................... 37
    Ny handdator med svenska tecken .......................... 37
    Palmpilot som telefon?  .................................. 38
    Compaqs billiga datorer  ................................. 38
    Maskeradkostym för dataskärmar ........................... 39
   14.NOTISER .................................................. 40
    Portabla MP3-spelare förbjuds? ........................... 40
    Scandinavia Online bantar ................................ 40
   15.KOMMANDE EVENEMANG ....................................... 41
    Kommande evenemang ....................................... 41
   16.SVENSKA FIDONEWS PUBLIKA PGP-NYCKEL ...................... 42
    Svenska FidoNews publika krypteringsnyckel för PGP ....... 42
   17.FIDONET VIA INTERNET ..................................... 43
    Adresser på InterNet relaterade till FidoNet ............. 43
   18.INFORMATION SVENSKA FIDONEWS ............................. 46
    Information om Svenska FidoNews .......................... 46


[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 1          19 Okt 1998

   =================================================================
                 ARTIKLAR
   =================================================================
   _______________________________________
   # PR fr Greenpeace 981009 - kärnkraft #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Thomas Lindgren, 2:204/254.54
   
   
   Pressmeddelande 981009
   
   Sellafield lika nedsmutsat som Chernobyl
   
   Området runt upparbetningsanläggningen i Sellafield i Storbritannien
   är lika nedsmutsat med radioaktivitet som zonen kring den
   havererade reaktorn i Chernobyl, Ukraina. Uppgifterna presenterades
   idag i Hamburg för att förmå den nya regeringskoalitionen i Tyskland
   att agera mot en fortsatt upparbetning vid Sellafield och La Hague i
   Frankrike
   
   De senaste veckorna har universitetet i Bremen analyserat prover
   tagna av Greenpeace i områdena kring Chernobyl(1). En jämförelse
   med den radioaktiva nedsmutsningen i området runt den brittiska
   upparbetningsanläggningen i Sellafield visar att vissa värden för
   radioaktivitet i Sellafield är högre än de tagna vid Chernobyl.
   
   - Sellafield är ett slow-motion-Chernobyl, en olycka spridd över de
   senaste fyra årtiondena, säger Mike Townsley på Greenpeace
   International. Medan ett område med 30 kilometer i radie runt
   Chernobyl är förbjudet för tillträde för människor och för jordbruk,
   finns det inga liknande restriktioner kring Sellafield.
   
   - Regionen runt plutoniumfabriken vid Sellafield är lika nedsmutsad
   med radioaktivitet som området kring den olycksdrabbade
   Chernobylreaktorn", säger Heinz Laing på Greenpeace Tyskland. Det
   måste bli ett slut på detta nu. Kärnkraftsindustrin och den tyska
   regeringen delar skulden för denna smygande katastrof. Inte ett gram
   mer radioaktivt avfall borde tillåtas leveras till Sellafield eller La
   Hague.
   
   Upparbetningsanläggningen i Sellafield släpper ut cirka åtta miljoner
   liter radioaktivt avfall till havet per dag. Nyligen har 140 ton
   svenskt kärnavfall upparbetats i Sellafield. Förutom utsläpp till hav
   och luft har det svenska avfallet givit upphov till 900 kg plutonium.
   Vad som kommer ske med det svenska plutoniumet är oklart.
   
   Fotnot:
   (1) Resultaten visar bl a förekomst av den radioaktiva isotopen
   americium-241. Halterna i ett markprov 800 meter från den
   havererade reaktorn i Chernobyl, innehåller cirka 1,300 becquerel per
   kilo. Markprover tagna 11 200 meter från anläggningen i Sellafield
   innehåller 30.000 becquerels per kilo av samma isotop. Vid analyserna
   påträffades även kobolt-60 (40 becquerel per kilo) samt cesium-137
   (9,400 becquerels per kilo). Samtliga prover är tagna drygt 11.000

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 2          19 Okt 1998

   meter (7 miles) från anläggningen i Sellafield.. Mätningar gjorda på
   samma avstånd från Chernobyl reaktorn visade10 becquerels per kilo
   av kobolt-60, och uppskattningsvis 7,400 becquerels per kilo av
   cesium- 137.
   
   Video och stillbilder från provtagningarna finns tillgängliga på
   Greenpeace Communications +31 20 52 49 - 543 (video) eller 580
   (stillbilder). Bakgrundsinformation fås på begäran på +31 20 52 49 546
   
   För ytterligare information:
   Mike Townsley; Greenpeace International, mobil +44 411 607 597
   Shaun Burnie, Greenpeace International, tel. +31 20 52 36 257
   Dima Litvinov, Greenpeace Norden 0706 57 65 86
   Greenpeace Presstjänst 0751 300 000

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________
   # 1998 års Right Livelihood Pris #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Wille Raab, 2:201/308.666
   
   
    1998 års Right Livelihood Pris
    hedrar aktivister för fred, hälsa och miljö
   
   
   1998 års Right Livelihood Pris, som ofta kallas det alternativa
   Nobelpriset går i år till två fredsarbetare från Kroatien, en chilensk
   miljöorganisation, en amerikansk vetenskapsman som utforskat sambanden
   mellan miljögifter och cancer samt till ett nätverk som bekämpar
   oetisk marknadsföring av bröstmjölksersättning.
   Den totala prissumman uppgår till 1,800,000 svenska kronor. En
   internationell jury har valt ut de fyra pristagarna bland över 100
   nomineringar. Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i Sveriges
   Riksdagden 9 december 1998. 
   
   
   
   Årets pristagare är:
   
   International Baby Food Action Network. IBFAN bildades 1979 som det
   första internationella nätverket i sitt slag. Juryn hedrar IBFAN "för
   dess engagerade och effektiva kamp för mödrars rätt att välja att amma
   sina barn, fria från kommersiella påtryckningar och desinformation".
   
   Samuel Epstein, professor i Yrkes- och Miljömedicin vid Illinois
   Universitetet i Chicago tillika ordförande i Cancer Prevention
   Coalition (CPC) i USA, hedras för sin "enastående forskargärning till
   gagn för mänskligheten". Genom att påvisa industriella miljögifter som
   huvudorsak till många cancerfall och kämpa för en reducering av dessa
   gifter, har Epstein och CPC satt press på både myndigheter och företag
   att ta större ansvar för produktsäkerhet och miljöskydd. Epstein har
   givit ett unikt bidrag till förebyggandet av den sjukdom som idag
   orsakar en fjärdedel av dödsfallen i industriländerna och som ökar

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 3          19 Okt 1998

   
   världen över. Juan Pablo Orrego och Grupo de Acci¢npor el Biob¡o -
   GABB (Aktionsgruppen för Biob¡o) i Chile. Orrego och hans
   organisation, har genom sin kamp för att bevara Biob¡os floddal lyft
   fram debatten kring en hållbar utveckling i det chilenska samhället.
   Den ekologiska balansen i Biob¡o-dalen hotas idag av en rad
   storskaliga dammbyggen. Orrego och GABB har framgångsrikt utmanat
   vattenkraftmonopolet och dammkonstruktörerna och spelat en avgörande
   roll i förändringen av den statliga utvecklings- och miljöpolitiken.
   Juryn hedrar Orregos "personliga mod, självuppoffring och uthållighet
   som varit avavgörande betydelse i kampen för en hållbar utveckling i
   Chile och andra sydamerikanska länder". 
   
   Katarina Kruhonja och Vesna Terselic från Kroatien med sina respektive
   organisationer: Centre for Peace, Non-Violence and Human Rights i
   Osijek samt Anti-War Campaign of Croatia i Zagreb. Ingen har tagit sig
   an uppgiften med att främja fred, rättvisa och försoning i det
   krigshärjade Balkan med större skicklighet, framsynthet och
   outtröttligt engagemang än Katarina Kruhonja och Vesna Terselic. De
   hedras "både för sina betydelsefulla insatser, och för sitt engagemang
   i den långsiktiga freds- och försoningsprocess som är förutsättningen
   för ett demokratiskt och tolerant samhälle". 
   
   
   
   Right Livelihood Priset, som ofta kallas det "Alternativa
   Nobelpriset", grundades 1980 för att hedra och stödja praktiska
   lösningar på världens mest akuta problem. Id‚n bakom priset kom från
   Jakob von Uexkull, en svensk-tysk filatelist, som sålde sina
   värdefulla frimärken för att instifta priset. Alfred Nobel önskade
   hedra personer vars arbete "gjort mänskligheten den största nyttan".
   Von Uexkull ansåg att Nobelprisen numera ignorerar mycket av det
   arbete och den kunskap som är av avgörande betydelse för vår framtid.
   Right Livelihood priset har hedrat initiativ för social rättvisa,
   mänskliga rättigheter, fred och nedrustning, miljöskydd, kulturell och
   andlig förnyelse och hållbar vetenskap och teknologi. Mer än 70
   personer och organisationer från över 40 länder har hittills hedrats.
   En presskonferens med pristagarna kommer att hållas i Stockholm
   tisdagen den 8 december - dagen före prisutdelningsceremonin. 
   
   För ytterligare information, foton av 1998 års pristagare och
   kontaktadresser, kontakta:
   Kerstin Bennett, administrativ direktör
   Right Livelihood Award, Stockholm
   Tel:   +46 (0)8-702 03 40
   Fax:   +46 (0)8-702 03 38
   E-post: info@rightlivelihood.se 
   Hemsida: http://www.rightlivelihood.se

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 4          19 Okt 1998

   __________________________________
   # PR 981012 fr.Greenpeace - skog #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Thomas Lindgren, 2:204/254.54
   
   
   Pressmeddelande 981012
   
   Greenpeace, fältbiologer och lokalbefolkning stoppar
   avverkning i statlig gammelskog
   
   På söndagkvällen inledde miljöorganisationen Greenpeace en aktion
   för att stoppa avverkningen av gammelskogen Storkamen i
   kronoparken Arvliden, fyra mil väster om Sorsele i Lappland. Även
   fältbiologer och boende i området deltar i blockaden. Ett tiotal
   aktivister blockerar skogsvägen och avverkningsmaskinerna.
   
   - Vi kommer att vakta den här skogen tills maskinerna är borta och
   Fastighetsverket lovar att skydda området, säger Ellika Hermansson
   på Greenpeace.
   
   För en vecka sedan började avverkningarna i den fjällnära
   gammelskogen som ägs av Fastighetsverket. Greenpeace och
   Fältbiologerna anser att skogen har sådana naturvärden att den inte
   bör avverkas, men hittills har skogsmaskinerna kalhuggit mellan fem
   och tio hektar. I helgen har Greenpeace vaktat skogsmaskinerna
   medan de avverkade och akut avverkningshotade skogspartierna
   inventerades av ett dussin fältbiologer. På de avverkade ytorna
   återfanns tio rödlistade arter, tex rynkskinn och rosenticka. I
   områdena runt hygget återfanns ytterligare rödlistade arter*.
   
   - Skogen består till stora delar av gammal tall, vilket är väldigt
   ovanligt i regionen och viktigt för många arter som till exempel
   tjäder. I den del av skogen som avverkades förra veckan har vi sett
   tallstubbar som varit mer än tvåhundra år och i det hotade området
   finns tallar som är uppåt fyrahundra år, säger Ellika Hermansson. Bara
   några hundra meter från hygget finns två kungsörnsbon och ett
   fiskgjusebo. 
   
   I våras beslutade regeringen att anslå ytterligare 100 miljoner kronor
   per år under en treårs-period för att skydda gammelskogar. I
   socialdemokraternas valmanifest lovar man dessutom att under
   mandatperioden fördubbla anslagen från dagens nivå (cirka 200
   miljoner kronor per år). För att den biologiska mångfalden i landet
   ska bevaras behöver alla gammelskogar skyddas och ytterligare en
   miljon hektar produktionsskog restaureras till gammelskogskvalitet.
   
   - Regeringen beklagar sig över att det är svårt att hitta pengar till
   att skydda gammelskog, men sedan avverkar staten sina egna
   gammelskogar säger Ellika Hermansson. När det finns alldeles för litet
   gammelskogar i Sverige, och den biologiska mångfalden befinner sig i
   ett kristillstånd, är det en skam att Fastighetsverket avverkar
   statens egen gammelskog. Anslagen som regeringen utlovat är löjligt

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 5          19 Okt 1998

   små jämfört med behovet.
   
   Greenpeace kräver att det företag som har köpt virket och sköter
   avverkningarna tar bort skogsmaskinerna samt att Fastighetsverket
   skyddar den avverkningshotade skogen.
   
   * Listan på de rödlistade arterna kan erhållas på tel: 08 702 70 74
   eller via mail
   mats@se.greenpeace.org 
   
   För mer information samt bilder:
   Ellika Hermansson, på plats i Arvliden: 010 261 22 93 (tillfälligt)
   Gunnar Lind, Kampanjledare Greenpeace: 08-702 70 86, 010 202 70 77
   Greenpeace Presstjänst 0751 300 000

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________
   # Nobels Fredspris 1998 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Michael Cronsten, 2:205/412
   
   
   Igår fredag offentliggjorde den norska Nobelkommitten vilka som fått
   årets fredspris. Det blev de två nordirländska politikerna John Hume,
   fd. partiledare för socialdemokratiska partiet och ledamot i
   Europaparlamentet,
   och David Trimble, ledare för Ulster Unionist Party. De har
   tillsammans med Sinn Fein-ledaren Gerry Adams och amerikanen Bill
   Clinton sytt ihop fredsavtalet, som blev klart 10 april. I en
   folkomröstning i Republiken Irland och nord-Irland den 22 maj röstade
   så majoriteten av befolkningen för att avtalet skulle införas, i
   första hand genom att det gamla lokala parlamentet i Stormont,
   Belfast, skulle öppnas igen efter att ha varit stängt i ca 25 år.
   
   År 1977 fick Mairead Corrigan och Betty Williams, som hade startat
   fredsrörelsen i Nordirland, Nobels Fredspris. Det började när Maireads
   syster Anne Maguires tre barn krossades till döds den 10 augusti 1976
   av en herrelös bil där brittiska trupper skjutit ihjäl föraren. De var
   vid tillfället på väg hem från skolan med sin mor, som oxå skadades
   allvarligt.
   
   Mairead och väninnan Betty startade därför fredsrörelsen (Peace People
   Movement), och fick för detta fredspriset. Den 21 januari 1980
   hittades Anne Maguire död i sin bostad med uppskurna handleder och
   hals. Enligt polisen var det självmord. Efter de tre barnens död hade
   familjen med make och två överlevande barn flyttat till Nya Zeeland,
   men flyttat hem efter 7 månader pga. hemlängtan. Anne hämtade sig
   aldrig från barnens död, och 9-årige sonen Mark fann henne död en kall
   vinterdag 1980. 
   
   Mairead Corrigan är född 1944, Betty Williams 1943, David Trimble 1944
   och John Hume vet jag ej, han är ca 60 år. John Hume sporrades till
   sin gärning av händelserna under den Blodiga Söndagen 30 januari 1972,
   då brittiska trupper sköt ihjäl 13 katoliker som gick i ett

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 6          19 Okt 1998

   demonstrationståg för fred i nord-Irland. Hans närmaste granne var en
   av de omkomna, och John blev drivande inom katolikernas olika rörelser
   för en fredlig lösning av inbördeskriget, från 1993 tillsammans med
   Gerry Adams, född 1948. Gerry satt internerad på ett brittiskt
   fängelsefartyg 1972, och senare internerad utan rättegång åren
   1973-1977. Förutom att han blev vald till partiledare för Sinn Fein
   valdes han även till ledamot av brittiska parlamentet i London, men
   vägrade ta sin plats eftersom det då krävdes att han svor den
   brittiska drottningen sin trohet. Eftersom han är väldigt
   kontroversiell pga. sin anknytning till IRA (Sinn Fein är det
   förbjudna IRAs politiska del), är det antagligen det som gjort att han
   inte blev en av årets fredspristagare, för vilket Den Norske
   Nobelkomite fått kritik av bl.a. professor William Lafferty, Norges
   ledande nord-Irlandexpert. 

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________
   # Pr fr Greenpeace 981013 - skog #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Thomas Lindgren, 2:204/254.54
   
   
   Pressmeddelande 981013
   
   Polis mot skogsaktivister
   
   Vid 13-tiden på tisdagen ingrep 17 poliser med hundar mot de
   aktivister från Greenpeace och Fältbiologerna som stoppat
   avverkningen i gammelskogen Storkamen i kronoparken Arvliden, fyra
   mil väster om Sorsele i Lappland. Tillslaget skedde samtidigt som
   regeringen presenterade sitt förslag om höjda anslag till natur- och
   miljövård i statsbudgeten om sammanlagt 1.3 miljarder under
   mandatperioden.
   
   - Det verkar närmast farsartat när regeringen sitter och slår sig för
   bröstet för att de har höjt alldeles för små anslag med alldeles för
   lite, samtigt som man tar till polis för att komma åt att avverka en
   av sina egna gammelskogar, säger Mats Abrahamsson, kampanjchef på
   Greenpeace. Det var rena turen att vi hann dit innan skogen var nere
   . 
   
   Riksdagen slog i propositionen Den nya Skogspolitiken (Prop
   1992/93:226) fast att staten ska bära ansvar och kostnader för att
   bevara den biologiska mångfalden i skogar som inte tål avverkning.
   Regeringens miljövårdsberedning fastslog dessutom 1997 att minst 1
   miljon ha skog behöver akut skydd. Med dagens lagstifting och
   fastighetspriser skulle det kosta staten mellan 15 och 20 miljarder
   kronor. Samtidigt var 1996 det samlade exportvärdet av den svenska
   skogen 80 miljarder kronor.
   
   - När Anna Lindh var miljöminister betonade hon skogsägarnas eget
   ansvar för att bevara de sista gammelskogarna, kommenterar Mats
   Abrahamsson. Man kan fråga sig om den nya regeringen med
   miljöminister Kjell Larsson har en annan uppfattning.

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 7          19 Okt 1998

   
   Greenpeace kräver att Fastighetsverket omedelbart tar bort
   skogsmaskinerna ur området och ger skogen ett permanent skydd.
   
   Listan över de rödlistade i området finns på Greenpeace hemsida:
   www.greenpeace.se
   
   För mer information samt bilder:
   Svante Tolinsson, på plats i Storkamen 0952 120 71
   Mats Abrahamsson, kampanjchef Greenpeace: 08-702 70 73, 0751 - 13 50
   11 Greenpeace Presstjänst 0751 300 000

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 8          19 Okt 1998

   =================================================================
         GRANSKNING AV PRODUKTER/PROGRAM/SERVICE
   =================================================================
   _______________________________
   # Microsoft attackerar hemmen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   Vi har tidigare skrivit om Microsofts nya bildbehandlingsprogram
   PhotoDraw. Nu breddar man attacken mot hemmamarknaden genom att
   lansera ännu fler produkter i kategorin grafik- och layoutprogram
   för hemmabruk och småföretag. Greetings 99, Home Publishing 99,
   PictureIt! 99 och programpaketet Home Publishing Suite heter
   nyheterna, vilka kommer senare i höst. Det engelska samlingsnamnet
   för alla produkterna är Microsoft Graphics Studio.
   [AR]
   
   http://www.eu.microsoft.com/presspass/press/1998/Sept98/dsktoppr.htm

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________________
   # Framtiden för Bill Gates #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Bill Gates förutspår en ökad PC-användning i hemmen. Microsofts
   grundare och styrelseordförande ser också förbättrade möjligheter
   att från distans komma åt system och information som finns på
   jobbet. Trots att konkurrenter och myndigheter funderar i termer av
   att splittra Microsoft i flera enheter tar sig Bill Gates tid att
   fundera över framtiden. I ett 14 sidor långt e-post, The Era Ahead,
   som skickats till hundratals nyckelmedarbetare, försöker han att
   förutspå IT-framtiden. Till de nya koncepten hör "megaservern" som
   underlättar åtkomst av företags affärssystem från olika datorer.
   Som "hot" mot Microsoft nämndes Java, Sun, Oracle och Netscape.
   Resultatet av Gates tänkarmöda är det första synbara resultatet av
   att Steve Ballmer tog över ansvaret för den dagliga driften av
   Microsoft. Nu har Bill Gates tid att fundera och arbeta med
   strategiska framtidsfrågor.
   [EA]
   
   http://www.microsoft.com/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 9          19 Okt 1998

   =================================================================
                 FIDONET
   =================================================================
   __________________________
   # Fidonet, Pointer, odyl #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Jonas Öberg, 2:206/221.23
   
   
   RH> Jag förstår inte varför detta faktum skulle göra systemets innehavare
   RH> mer berättigad att t.ex. rösta i olika val.
   
   I FidoNet historiskt så har en point jämställts med en ensam användare
   som bara hämtar sin post på ett annat sätt. Om man har kvar den
   definitionen så faller det naturligt att bara noder ska ha rösträtt.
   De som driver BBSer som pointer gör i det sammanhanget altså fel
   efterssom de borde var noder istället. 
   
   FF> Frågan är hur man egentligen vill göra. Vill man höja pointernas
   FF> status, eller på något sätt "sänka" nodernas -- såvida allt inte
   FF> bara är valfläsk, vilket låter synnerligen troligt.
   
   Alla organisationer idag drar fördel av en platt struktur. Som exempel
   kan jag nämna mitt företag där vi medvetet har valt att _inte_ utse
   någon VD, just därför att hålla en platt struktur inom företaget.
   
   En del vill idag höja pointerna så att de får mer betydelse i FidoNet,
   men då är det också viktigt att se vad detta kommer att få för
   konsekvenser. Låt oss säga att alla pointer får rösträtt till valen i
   FidoNet. Detta får då till följd att också de ensamma pointer som inte
   kör BBS utan bara har en point för att tanka post, också får rösträtt.
   Och jag tror inte att någon motsätter sig att jag jämnställer dem med
   vanliga användare på en BBS. Således ser vi att för att tillåta
   pointer att rösta så måste vi också tillåta användare på BBSer att
   rösta. 
   
   Jag tror att vi alla kan hålla med om att det inte är ett önskvärt
   scenario. 
   
   Att tillåta Pvt-noder i regionen leder till lite fler frågor. Vad
   betyder egentligen Pvt-flaggan? Betyder inte det att alla som har
   pointer också kan bli Pvt-noder? Vad har vi då egentligen uträttat?
   
   Min id‚ är att höja pointers status genom utbildning. Vad betyder då
   det? Jo, man uppmanar pointer som fungerar som distributörer till
   andra (dvs ger FidoNet-tillgång till sina användare) att överväga en
   flytt upp till en nod istället.
   
   Det är så pointer var tänkta att användas, det är med den bakgrunden
   som gällande regler är författade. Bryt inte upp något som fungerar
   utan koncentrera er istället på att lära er hur det ska tillämpas.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 10         19 Okt 1998

   =================================================================
             FÖDELSEDAGAR I FIDONET
   =================================================================
   ______________________________________
   # Veckans födelsedagar från 98-10-19 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Av Peter Karlsson, 2:206/224.42, pk@abc.se 
   
   Den 19 oktober blir Henrik Juhlin <2:205/217.4> 19 år
   Den 20 oktober blir Martin Svedlund <2:201/125.125> 22 år
   Den 22 oktober blir Tomas Tornevall <2:200/213> 21 år
   Den 24 oktober blir Stefan Lindström <2:206/141.3> 19 år
   
   Låt oss fira dessa 4 personer!
   
   Det finns 115 personer i födelsedagslistan.
   Tillägg och rättelser skickas i netmail till Peter karlsson
   på 2:206/224.42. Utdrag kan fås med netmail till BirthDayFix på
   samma adress med ärenderaden HELP.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 11         19 Okt 1998

   =================================================================
              FIDONET-FUNKTIONÄRER
   =================================================================
   ________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 289 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@get.pp.se 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20 och zon 2
   enligt nodlista NODELIST.289.  Lista Fredag 16 Oktober 1998 04:33.
   ---------------------------------------------------------------------
   ZC   : Ward Dossche      Belgium          2:2/0
   ZEC   :                         
   ZELC  :                         
   ZORG  : Postmaster       B             2:2/1002
   FTPBB  : Peter Bygden      Sweden          2:2/3005
   
   RC   : Mats Wallin      Stockholm         2:20/0
   REC   : Cristoffer Crusell   Klintehamn        2:512/2
   
   BB   : Goran Eriksson     Lidingo          2:20/10
   FTPBB  : Peter Bygden      Sweden          2:20/11
   GUUCP  : Robert Burgess (UUCP) ABC-Klubben Bromma    2:201/235
   
   NC200  : Peter Nilsson     Malmo           2:200/0
   NC201  : Goran Eriksson     Stockholm Sweden     2:201/0
   NC203  : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NC204  : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/0
   NC205  : Henrik O A Barkman   Stromsund         2:205/0
   NC206  : Thomas Tydal      Arboga Sweden       2:206/0
   
   NEC200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/2
   NEC201 : Rasmus Kjellman    Stockholm         2:201/2
   NEC203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NEC204 : Robin Malmberg     Norrkoping        2:204/2
   NEC205 : Rikard Ronnkvist    Falun           2:205/2
   NEC206 : Per Lundberg      Knivsta          2:206/2
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 12         19 Okt 1998

   ________________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 289 (Hubar) #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@get.pp.se 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20  (Hubar) 
   enligt nodlista NODELIST.289.  Lista Fredag 16 Oktober 1998 04:33.
   --------------------------------------------------------------------
   HUBAR I REGION 20
   ---------------------------------------------------------------------
   Hubar i nät 200
   ---------------
   Host200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/0
   
   Hub100 : Magnus Danielsson   Malmo           2:200/100
   Hub200 : Patrik Sjogren     Helsingborg        2:200/200
   Hub300 : Christer L Olsson   Kalmar          2:200/300
   Hub400 : Peter Nilsson     CoW            2:200/400
   Hub600 : Rikard Fors      Hassleholm        2:200/600
   Hub700 : Peter Emanuelsson   Karlskrona        2:200/700
   ---------------
   Hubar i nät 201
   ---------------
   Host201 : Goran Eriksson     Stockholm Sweden     2:201/0
   
   Hub100 : Bjorn Poppe      Vendelso         2:201/100
   Hub200 : Janne Hammar      Sweden          2:201/200
   Hub300 : Johnny Carlsson    Upplands Vasby      2:201/300
   Hub400 : Goran Eriksson     Stockholm         2:201/400
   Hub600 : Hakan Andersson    Tungelsta         2:201/600
   ---------------
   Hubar i nät 203
   ---------------
   Host203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   
   Hub100 : Dan Karlsson      Goteborg         2:203/100
   Hub200 : Mats Becker      Gothenburg        2:203/200
   Hub300 : Bjorn Kihlberg     Lerum           2:203/300
   Hub500 : Magnus Finnman     Uddevalla         2:203/500
   Hub600 : Andreas Stepan     Karlstad         2:203/600
   ---------------
   Hubar i nät 204
   ---------------
   Host204 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/0
   
   Hub100 : Reine Wahlstedt    Orebro SE         2:204/100
   Hub200 : Lennart Vogel     Linkoping         2:204/200
   Hub450 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/450
   Hub500 : Micael Bulow      Jonkoping         2:204/500
   Hub700 : Cristoffer Crusell   Klintehamn SE       2:204/700
   ---------------
   Hubar i nät 205
   ---------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 13         19 Okt 1998

   Host205 : Henrik O A Barkman   Stromsund         2:205/0
   
   Hub200 : Tony Wahlman      Hammarby         2:205/200
   Hub300 : Rikard Ronnkvist    Falun           2:205/300
   Hub400 : Michael Cronsten    Ostersund Jamtland    2:205/400
   Hub500 : Peter Lindberg     Overklinten        2:205/500
   Hub600 : Fredrik Gustavsson   Boden           2:205/600
   ---------------
   Hubar i nät 206
   ---------------
   Host206 : Thomas Tydal      Arboga Sweden       2:206/0
   
   Hub100 : Per Lundberg      Knivsta          2:206/100
   Hub200 : Thomas Tydal      Arboga          2:206/200
   Hub300 : Magnus Grabski     Enkoping         2:206/300
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 14         19 Okt 1998

   =================================================================
              FIDONET-STATISTIK
   =================================================================
   __________________________________
   # Nodliste-statistik för dag 289 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/600, hka@get.pp.se 
   
   
   HELA FIDONET    Noder Hold     Varav noder i zon
   Dag Zoner Reg Nät Total Down Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6
   --- ----- --- --- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   226:   6 74 726 23430 1138 5541 15667  519  514  97 1092
   233:   6 74 728 23353 1125 5482 15663  511  508  97 1092
   240:   6 74 724 23258 1145 5465 15583  511  510  97 1092
   247:   6 74 653 21022 995 5465 13365  495  508  97 1092
   254:   6 74 720 23070 1132 5342 15551  491  508  97 1081
   261:   6 73 720 23014 1114 5312 15535  487  502  97 1081
   268:   6 72 717 22928 1148 5278 15561  480  431  97 1081
   275:   6 72 717 22863 1175 5243 15531  480  431  97 1081
   282:   6 71 718 22786 1174 5203 15515  479  403  96 1090
   289:   6 71 715 22673 1168 5115 15496  473  403  96 1090
   
   REGION 2:20 Noder    Varav noder      Varav noder i nät
   Dag Nät Hub Total Pvt Hold Down Hold/Down 200 201 203 204 205 206
   --- --- --- ----- --- ---- ---- --------- --- --- --- --- --- ---
   226:  6 31  304  3  25  16  41    43 84 50 50 43 25
   233:  6 31  294  3  20  14  34    43 84 51 49 38 20
   240:  6 31  294  3  21  16  37    43 84 51 49 38 20
   247:  6 31  289  3  21  10  31    40 85 50 49 36 20
   254:  6 31  289  3  21  10  31    40 85 50 49 36 20
   261:  6 31  288  3  21  9  30    40 85 50 49 35 20
   268:  6 31  286  3  21  11  32    40 85 50 50 32 20
   275:  6 30  279  3  22  11  33    35 85 48 50 32 20
   282:  6 30  275  3  22  9  31    34 83 48 50 32 19
   289:  6 29  265  3  20  4  24    33 83 41 50 32 19
   
   POINTSWE        Varav pointer    Varav pointer i nät
   Dag Bossar Pointer Hold Down Unpublished 200 201 203 204 205 206
   --- ------ ------- ---- ---- ----------- --- --- --- --- --- ---
   226:  119  1086  12  0 1010 ( 93%) 144 357 290 122 104 69
   233:  119  1089  12  0 1011 ( 92%) 145 357 290 122 104 71
   240:  118  1083  12  0 1008 ( 93%) 146 357 284 122 99 75
   247:  117  1053  12  0 980 ( 93%) 146 357 253 122 100 75
   254:  115  1052  12  0 979 ( 93%) 146 357 253 124 96 76
   261:  114  1039  12  0 969 ( 93%) 141 357 255 123 87 76
   268:  114  1040  12  0 970 ( 93%) 141 357 255 123 87 77
   275:  110   996  12  0 928 ( 93%) 127 357 244 103 88 77
   282:  109   993  12  0 925 ( 93%) 123 357 244 103 88 78
   289:  106   972  13  0 906 ( 93%) 124 357 214 104 95 78
   
   
   Down/Hold- och Pvt-flaggade noder ingår i totala siffran av noder.
   Ingen dublettkontroll av noder görs.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 15         19 Okt 1998

   =================================================================
              FIDONET-BOSSLISTAN
   =================================================================
   ______________
   # Bosslistan #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   Detta är en lista över noder som vill ta emot nya points.
   
   Denna lista är manuellt framställd. Du som ev. upptäcker ett fel,
   v.v. skicka ett påpekande till Haakan Karlsson 2:200/486.11.
   
   Vill Du vara med på listan, skicka ett NetMail till 2:200/486.11.
   
   Tel.     Adress   SysOp         BBS-namn
   011 288977  204/460 ch Robin Malmberg    Haricot
   013 153983  204/223 ch Sverker Marklund   MayDay
   013 4731277 204/254 ch Jesper Sörensen    Singularity
   013 154066  204/256 ch Tomas Johansson    FlashBACK
   0150 70295  206/148 ch Robert Huselius    Solitude
   0150 19986  206/305 ch Joakim Hellstrom   Neutral Zone
   016 515209  206/233 ch Eddy L O Jansson   SaruCiTY
   016 358902  206/234 c Kristoffer Andergrim Paranoid Delusion
   0171 20586  206/302 ch Torbjorn Stabo    ThunderDome
   0171 37010  206/304 ch Niklas Udd      ULS BBS
   018 245607  206/144 ch Daniel Gustafsson   Eternal Dreams
   018 343781  206/145 ch Per Lundberg     The Gate
   019 6114119 204/161 ch Reine Wahlstedt    The EaGle BBS
   023 69010  205/348 ch Rikard Ronnkvist   Snowland
   0290 51121  205/242 ch Tony Wahlman     Molecular BBS
   0303 92083  203/203 ch Stefan Andreasson   MaSTer BBS
   031 880665  203/156 ch Stefan Adler     Ekdala BBS
   031 7073888 203/159 ch Dan Karlsson     DDT
   031 926728  203/249 ch Mats Becker      Grymmeburken
   036 718366  204/504  Per-Anders Larsson  Megatron
   040 295095  200/108 ch Magnus Danielsson   Molia
   040 924341  200/116 ch Peter Nilsson     Castle of Wizardry
   040 480693  200/134 ch Jonas Hagbard     Fandango MO
   0418 22486  200/486 ch Haakan Karlsson    MyPoint Center
   042 270676  200/233 ch Patrik Sjogren    Flash BBS
   0435 15141  200/213 ch Tomas Tornevall    FreeWare Data/2
   046 250256  200/423 c Jesper Kock      Kockens BBS
   0480 60200  200/316 ch Christer L Olsson   Clobbs
   0498 241957  204/701 ch Cristoffer Crusell  EuroCom
   0498 247727  204/706 ch Goran Andersson    Gurkans BBS
   0522 29182  203/526 ch Carl-Mikael Ahlgren  Neltus
   0528 12069  203/506 ch Henrik Lindhe     Olympia
   0531 30191  203/638 ch Thomas Lundstrom   Taxfree
   0533 689386  203/614 ch Mikael Karlsson    Viking City MO
   054 137356  203/631 ch Andreas Stepan    Mighty
   0589 10086  206/224 ch Thomas Tydal     Tydal MO
   063 133330  205/412 ch Michael Cronsten   Jamten-TCL
   08  7764968 201/125 ch Bjorn Poppe      Netland BBS
   08  343621  201/135 ch Rasmus Kjellman    Ironic
   08  53420421 201/149 ch Mathias Hermansson I Skuggan av en Hammock

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 16         19 Okt 1998

   08  58241311 201/2146ch Gerry Schlossman   The Ninpo Mailer
   08  7607126 201/293 ch Jesper Maartenson   HeathTech Systems/2
   08  59083602 201/308 h Wille Raab      The Dark Side
   08  7166959 201/319 ch Johan Bjork      Alphyddan I
   08  55630103 201/329 ch Mats Wallin      Definite Solutions II
   08  55630102 201/330 ch joaquim Homrighausen Definite Solutions I
   08  7162293 201/391 ch Johan Bjork      Alphyddan II
   08  59120969 201/506 ch Bernt Mansson     << FLOCK SHOCK >>
   08  50430611 201/600 ch Håkan Andersson    HANINGE BBS
   08  51025312 201/645 ch Martin West      ATENA
   08  7157062 206/142 c Johan Segernäs    Spammerana
   0934 40033  205/505 ch Peter Lindberg    OmenBBS
   Skall flytta 203/257 ch Martin Levin     Millenium Falcon
   
   Totalt 53 noder.    ! = Ändrad/ny uppgift sedan förra utskicket
              ? = Osäker framtid.
              c = CM-flaggad (öppen dygnet runt)
              h = Högfartsmodem (V.34 28k8 eller 33k6)
   
   Noder med ISDN:
   
   0533 689387   203/6140 c Mikael Karlsson     Viking City
   
   
   Noder på internet:
   
   Jag tar tacksamt emot synpunkter på denna del av listan så uppgif-
   terna kan presenteras på sådant sätt att de är till störst nytta.
   
    Typ av service
    Domän / IP / FidoNet nodnummer
    Kontaktadress till SysOp
   
    TransX / e-mailattach
    jesper@fidonet.pp.se 2:201/293.0 
    Jesper Maartenson 2:201/293.0
   
    ifcico / vmodem
    bean.lindesign.se 194.17.145.248 2:203/506
    Henrik Lindhe 2:203/506 henrik@lindesign.se 
   
    VModem / Telnet / FTP / BinkP
    singularity.cyd.liu.se  130.236.238.154. 2:204/254
    Jesper Sörensen 2:204/254 yeppe@cyd.liu.se 
   
    TransX / Uuencoded e-mailattach
    mk@home.se 2:203/614 
    Mikael Karlsson 2:203/614
   
   Totalt 4 noder.
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 17         19 Okt 1998

   =================================================================
              FIDONET-ANVÄNDARE 
   =================================================================
   ____________
   # Fidioter #
   ~~~~~~~~~~~~
   Av Johan Segernäs, 2:206/142, johan@fun.su.se / sege@swipnet.se 
   
   Uppdaterad klockan 18:38 den 12 oktober '98.
   
   Dessa personer är ändrade/inlagda:
   Magnus har ändrad data
   likaså Zac Jansson
   och inlagd är Jakob Strasser
   
   ------------------------------------------------------------------
   Vill Du vara med i denna lista? Skriv ett brev till Johan
   Segernäs enligt nedanstående mall så är du snart med.
   ------------------------------------------------------------------
   Namn           Node/Point         Röst
   Address          eMail           Data
   Address          IRC-nick/handle      Fax
   Hemsida          Mobiltelefon        Födelsedata
   ------------------------------------------------------------------
   Johan Segernäs      2:206/142         08-7156626
   Mercuriusv 9       johan@fun.su.se      08-7157062 
   132 41 Saltsjö-BOO    Sege            N/A
   home7.swipnet.se/~w-73628 | 0739-86 81 21      80-01-25
   ------------------------------------------------------------------
   Peter Andreasson     2:203/423.23        0512-52312
   Klematisv 18  |  rai-of.sweden@essunga.mail.telia.com | 0512-52300 
   465 93 Nossebro      Morhan           N/A
   http://metallion.home.ml.org | 070-5117246      74-04-14
   ------------------------------------------------------------------
   Tomas Andren       2:201/250.20        0703-482140 
   N/A            amiga500@hem.passagen.se  033-271760  
   N/A            bUlldOZER         N/A     
   http://tompabbs.home.ml.org | 0703-482140      83-11-24   
   ------------------------------------------------------------------
   Fredrik Danielsson    2:203/638.5        0531-21000
   Kråkenäs 120       fredan@ebox.tninet.se   N/A 
   666 92 Bengtsfors    FreDan           N/A
   http://user.tninet.se/~tvt816v/ | N/A        80-03-28
   ------------------------------------------------------------------
   Patrik Edberg       2:203/423.35        070/5443008
   Torgg 14b         edberg@enbrotec.se     N/A 
   465 30 Nossebro      Edberg,Slamkryp      N/A
   www4.torget.se/users/e/Edberg | 070/5443008     74-03-26
   ------------------------------------------------------------------
   Per Edman         2:206/145.42        0457-27642
   Lindblomsvägen 116, 2tr  ia97ped@student.hk-r.se  N/A  
   372 33 Ronneby      piotrr/ooops        N/A
   www.student.hk-r.se/~ia97ped | N/A          78-06-29
   ------------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 18         19 Okt 1998

   Karin Edman        2:206/224.21        0435-52790
   Ljungaskog 138      es96kaed@klippan.se    N/A 
   286 91 Örkelljunga    Qarin           0435-52790
   www.klippan.se/~es96kaed N/A            80-12-03
   ------------------------------------------------------------------
   Martin Ericsson      2:203/631.2        0550-159 64
   Lisas Höjd 27       mse@hem2.passagen.se    N/A 
   681 43 Kristinehamn   MaEr            N/A
   hem2.passagen.se/mse   N/A            80-04-30
   ------------------------------------------------------------------
   Peter Evensen       2:206/142.303       08-7404832
   Ekholmsv 353 4tr     pevensen@usa.net      08-7404832 
   127 45 Skärholmen     plastpant(ern)       N/A
   N/A            070-6448153        80-07-15
   ------------------------------------------------------------------
   Henrik Fahlman      2:203/631.13        054-517012
   Folkungavägen 16     henk@mailbox.swipnet.se  054-517012 
   663 32 Skoghall      Henk            054-517012
   hem2.passagen.se/henkf  070-6468594        79-06-09
   ------------------------------------------------------------------
   Fredrik Fischer      2:206/224.24        0414-12455
   Dalag. 27         kinslayer@balefire.net   N/A      
   272 35 SIMRISHAMN    Kinslayer         N/A     
   balefire.home.ml.org   0708-592462        79-12-05   
   ------------------------------------------------------------------
   Erik M Forsberg      2:206/142.6        08-7764608
   Matrosv.20        elkmaster@mail.bip.net   N/A 
   136 70 HANINGE      Elkmaster         N/A
   erik-f.home.ml.org    070-739 02 31       80-10-17
   ------------------------------------------------------------------
   Christian Glader     2:200/617.11        044-320100
   Arrehill         chris-gg@algonet.se    N/A 
   290 10 Tollarp      Xeno            N/A
   N/A            N/A            80-08-29
   ------------------------------------------------------------------
   Mikael Gunnarsson     2:200/436.2        0415-12910
   Domängatan 22       5nvdmigu@berga.eslov.se  N/A 
   242 32 HÖRBY       Rockwolf          0415-13810
   http://rockwolf.home.ml.org | N/A          79-05-31
   ------------------------------------------------------------------
   David Henningsson     2:200/436.20        046-209185
   Hällestadsv 114      a@davidh.df.lth.se     N/A 
   240 10 DALBY       Diwic           N/A
   www.df.lth.se/~malinl/  N/A            80-11-20
   ------------------------------------------------------------------
   Andreas Henriksson    2:206/224.13        0581-72031
   Blixterboda Pl 90     ASh@ebox.tninet.se     N/A 
   718 92 Frövi       N/A            N/A
   hem.passagen.se/ash    070-5233026        76-01-09
   ------------------------------------------------------------------
   Mathias Hermansson    2:205/349         0243-793599 
   Studievägen 12B      herman@skenbe.net     0243-793699  
   784 54 Borlänge     Herman/Wambaugh      0243-793699 
   www.du.se/~d96mhe     070-3440000        75-02-17
   ------------------------------------------------------------------
   Robert Huselius      2:206/148         0150-70064  
   Eneby Handel       huselius@hem1.passagen.se 0150-70295 
   640 23 Valla       Klaatu, Huselius      0150-70295 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 19         19 Okt 1998

   http://i.am/your.mother/ N/A            80-11-12
   ------------------------------------------------------------------
   Helene Jansson      2:206/148.69        08-6734438
   Kungstensgatan 14     pushud@hotmail.com     N/A 
   113 57 Stockholm     Puh          N/A
   www.angelfire.com/me/PUH 070-7707832        79-11-10
   ------------------------------------------------------------------
   Zac Jansson        2:206/145.4242       0247-10056
   Övermo 5553        kojv@hem1.passagen.se   A/R,28800,V34,FP 
   793 35 Leksand      KOJV            N/A
   http://kojven.home.ml.org 010-2120612        78-10-26
   ------------------------------------------------------------------
   Erik Johansson      2:203/400 465 .42     0325-33077(helg)
   Fessingsgatan 13, 3tr   fl@erp.nu         033-155450 
   507 50 Borås       flaerp           N/A
   http://flaerp.home.ml.org flaerp@swipnet.se     80-03-18 
   ------------------------------------------------------------------
   Andreas Karlsson     2:206/142.622       08-411 10 29
   Regeringsgatn 95     syndikatet@innocent.com  N/A 
   111 39 Sthlm       N/A            N/A
   http://syndikat.home.ml.org | N/a          80-01-13
   ------------------------------------------------------------------
   Magnus Karlsson      2:204/536.23        0380-19009
   Rågången 61        emax@null.net       N/A 
   571 38 Nässjö       Emax            N/A
   tigress.com/emax     0706-61 53 59       78-03-22
   ------------------------------------------------------------------
   Mikael Karlsson      2:203/614         0533-15386
   Pilgatan 20        mk@home.se         0533-13222 
   661 33 Säffle      N/A            0533-13222
   http://surf.to/mikael   0705-151218        69-03-09
   ------------------------------------------------------------------
   Rasmus Kjellman      2:201/135         08-328468 
   Norrbackagatan 33     narnazab@hotmail.com    08-343621 
   113 41 Stockholm     Nƒrnazab          N/A
   http://members.xoom.com/ironic_bbs | 070-8419429   80-03-26
   ------------------------------------------------------------------
   Stefan Krantz       2:206/224.100       031-885108
   Hasselvägen 24      skrantz@hem.passagen.se  N/A 
   435 38 Mölnlycke     _flash           N/A
   http:/hem.passagen.se/skrantz/personal | 070-4492630 | 80-03-09
   ------------------------------------------------------------------
   Magnus Lagerstedt     2:206/142.83        08-32 72 56
   Frejgatan 50       f98-mla@nada.kth.se    N/A 
   113 26 Stockholm     Sleepy           N/A
   http://sleepyspice.home.ml.org | 070-736 34 32    79-03-06
   ------------------------------------------------------------------
   Daniel Lind        2:204/534         036-163103 
   Dalviksringen 43     santiago@i.am       036-340836 
   554 45 Jönköping     Santiago          036-719793
   http://i.am/santiago/   070-3166650        78-09-21
   ------------------------------------------------------------------
   Thomas Lindgren      2:204/254.54        N/A
   Pionjärgatan 38      thomas@i.am        N/A 
   587 34 Linköping     iamthomas         N/A
   http://i.am/thomas    N/A            75-03-25
   ------------------------------------------------------------------
   Marcus Ljungqvist     2:200/108.142       040-404367

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 20         19 Okt 1998

   Annedalsgatan 35     fahloin@rocketmail.com   N/A 
   233 33 Svedala      Fahloin          N/A
   N/A            N/A            78-02-16
   ------------------------------------------------------------------
   Per Lundberg       2:206/145         018-343327
   Tallkottsvägen 10A    peyo@coyote.org      018-343781 
   741 43 Knivsta      Plundis          N/A
   www.plundis.eu.org    070-4794213        80-09-03
   ------------------------------------------------------------------
   Mikael Lundgren      2:206/148.42        016-514734 
   Vårvägen 23 a       diverge@mail.bip.net    016-516547 
   633 54 Eskilstuna     Diverge          N/A
   crosswinds.net/orebro/~diverge | 070-7794879     78-02-06
   ------------------------------------------------------------------
   Anders Nicolausson    2:205/412.17        0647-23050
   Elektronikservice RTV   midn@hem2.passagen.se   N/A 
   83015 Duved        N/A            N/A
   hem2.passagen.se/midn   070-5275708        65-10-10
   ------------------------------------------------------------------
   Erika Nysäter       2:206/142.790       08-6600550
   Cardellgatan 3      nyseter@hotmail.com    N/A 
   114 36 Stockholm     Zmyrnia          N/A
   N/A            N/A            79-08-30
   ------------------------------------------------------------------
   Björn Olsson       2:206/142.69        0435-54268
   Husarliden 12b      bornie@tripnet.se     N/A 
   28632 Örkelljunga     Bornie           N/A
   N/A            073-995 16 16       78-02-06
   ------------------------------------------------------------------
   Johan Olsson       2:200/213.11        042-229363
   Annemongatan 57      olsson.johan@usa.net    N/A 
   253 74 Helsingborg    N/A            N/A
   www.olsson.base.org    N/A            78-11-01
   ------------------------------------------------------------------
   Helena Ottosson      2:206/224.69        042-55437
   Dalslandsgatan 2     sp95heot@klippan.se    N/A 
   265 31 Åstorp       N/A            N/A
   N/A            N/A            79-11-27
   ------------------------------------------------------------------
   Susanne Ottosson     2:206/224.22        042/55437
   Dalslandsgatan 2     susanne_ottosson@hotmail.com | N/A 
   265 31 Åstorp       N/A            N/A
   N/A            N/A            83-01-27
   ------------------------------------------------------------------
   Martin Pekkarinen     2:200/486.23        040-445032
   Kyrkoby 306        martin.pekkarinen@mail.bip.net | N/A    
   245 93 Staffanstorp    N/A            N/A    
   N/A            N/A            80-11-04
   ------------------------------------------------------------------
   Björn Poppe        2:201/100 125 .10     08-7764988
   G:a Lyckebv. 22      samo@joshua.haninge.kth.se 08-7764968 
   136 70 HANINGE      samo            08-7764988
   listen.to/samo      070-7926151        77-11-21
   ------------------------------------------------------------------
   Sebastian Rasmussen    2:200/108.3        040-136357
   Lindeborgsg 297      sebras@hotmail.com     N/A 
   215 81 Malmö       N/A            N/A
   sebras.home.ml.org    N/A            78-10-09 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 21         19 Okt 1998

   ------------------------------------------------------------------
   Rebecca Remenapp     2:203/257.16        031-480972
   Siriusgatan 32      becca@multi.se       N/A  
   415 22 Göteborg      Spoke, Lady Di       N/A 
   N/A            070-6591761        74-06-16
   ------------------------------------------------------------------
   Linus Sellberg      2:206/142.42 o 2:201/444.5 08-51241412
   Husa           [use fidogate]       N/A
   186 97 Brottby      Yxhuvud / ReeBooK / RBK  N/A  
   N/A            N/A            80-04-23    
   ------------------------------------------------------------------
   David Skeppstedt     2:203/644.99        054-510791
   Skomakargränd 1      skeppern@hehe.com     054-510507 
   66330 Skoghall      SkePPerN          054-510507
   http://hem1.passagen.se/skep | 0704-773773      80-06-02
   ------------------------------------------------------------------
   Martin Svedlund      2:201/125.125       026-39036
   Kubbovägen 41B      m.svedlund@usa.net     N/A 
   805 92 GÄVLE       Bassman          N/A       
   N/A            070-6032604        76-10-20  
   ------------------------------------------------------------------
   Johan Svensson      2:200/617.12        044-239272
   Harängsv.34        johan@tkj.se        n/a 
   291 92 Kristianstad    Sanguine / Fluid      n/a
   home2.swipnet.se/~w-29820 0707-122831        80-03-21
   ------------------------------------------------------------------
   Jakob Strasser      2:206/142.10        08-156753
   Valhallav.73       joppe_s@hotmail.com    N/A 
   11427           salish           N/A
   www.geocities.com/Area51/Cavern/3467 | N/A      80-09-30
   ------------------------------------------------------------------
   Christer Tjernqvist    2:206/224.15        0920-211032
   Lokvägen 5        tjernkraft@bigfoot.com   0920-211032 
   973 42 LULEÅ       Boogie Man         N/A
   http://come.to/christer| 070-3683158        79-10-29
   ------------------------------------------------------------------
   Kevin Uxbridge      2:201/322         N/A     
   Sunnemob. 24       wolfbrother@hts2.org    08-948873 
   123 48 Farsta       Gangrel          N/A   
   N/A            070-7484336        80-09-23
   ------------------------------------------------------------------
   Hans Wadsten       2:203/159.12        031-967881
   All‚vägen 7        dubl@swipnet.se      N/A 
   430 91 Hönö        dub_lu/dub.lu       N/A
   home7.swipnet.se/~w-75555 N/A            77-03-12
   ------------------------------------------------------------------
   Anders Westling      2:201/129.3        N/A
   Vårby Alle 32       shinobioi@yahoo.com    N/A 
   143 40 Vårby       Shinobi/Asurmen      N/A
   hem1.passagen.se/asurmen N/A            78-09-27
   ------------------------------------------------------------------
   En uppdaterad version av denna lista postas en gång i veckan
   i R20_TRASHCAN, R20_TEEN och finns tillgänglig genom svenska
   Fidonet-news. Vill Du att jag ska posta den någon annanstans?
   Fråga mig så ska vi nog kunna lösa det! 
   
   FREQ hos 2:206/142 med det magiska namnet FIDIOT.
   ------------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 22         19 Okt 1998

   Jag tar inget som helst ansvar för det som finns i listan, om
   det är nått Du tycker är stötande så skriv ett brev, detsamma
   gäller om det är nått som är gammalt.
   ------------------------------------------------------------------
   
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 23         19 Okt 1998

   =================================================================
                 INTERNET
   =================================================================
   ______________________________________
   # Ericsson möjliggör gratis surfande #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   Ericsson Network Intelligence hjälper Internet-leverantörerna att
   bjuda på gratis nätaccess. Med hjälp av Internet Advertiser kan
   operatören distribuera reklam till surfarna. Internet Advertiser
   riktar sig till Internet-leverantörer som vill kunna erbjuda gratis
   nätanslutning. Programmet gör det möjligt att på ett intelligent
   sätt välja och distribuera reklaminslag till användarna, och på så
   sätt tjäna pengar på annonser istället för access. Programmet styr
   reklaminslagen till de användare vars intresseprofil, ålder och så
   vidare lämpar sig för budskapet. Reklam kan också schemaläggas till
   önskade klockslag. I systemet finns även redskap som sägs
   säkerställa att mottagarna verkligen tittar på reklaminslagen. BIP
   (Bottnia Internet Provider) har en liknande produkt i Infotizier.
   [EA]
   
   http://www.ericsson.se/
   http://www.bip.net/page_information.asp

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________
   # Framtidsman får fabriksjobb #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Paul Saffo har knutits till den snabbt expanderande svenska
   webbyrån Framtidsfabriken. Saffo, som är en av USAs mest citerade
   framtids- och IT-analytiker, tar plats i styrelsen. Paul Saffo är
   till vardags ansvarig för IT-analys på Institute For The Future, en
   mer än 30-årig stiftelse som hjälper företag över hela världen med
   strategisk framtidsplanering och framtidsprognoser. Saffo anlitas
   av en rad internationella storföretag såsom Ericsson, 3M, Coca
   Cola, Nokia, Telia, Hewlett Packard, Procter & Gamble och Ford.
   Volvo är en av Framtidsfabrikens största kunder. Bilia, Boxman,
   Vattenfall samt Saab-gruppen står också för en del av intäkterna.
   [EA]
   
   http://www.framfab.se/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 24         19 Okt 1998

   _____________________________
   # Alta vista trimmar motorn #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   När portalerna vässar verktygen i kriget om surfarnas gunst är
   utökat innehåll ofta högst prioriterat. Alta Vista väljer en annan
   väg: man trimmar sökmotorn. Den som ska använda Alta Vista behöver
   tacksamt nog inte längre behärska booleansk logik. Skriv in din
   fråga rakt upp och ned. Med hjälp av teknik från innovatörerna på
   Ask Jeeves jämförs din fråga med miljontals lagrade frågefraser för
   att sedan besvaras. AV Photo Finder, som hjälper dig att hitta rätt
   bland 10 miljoner bilder på nätet, är en annan vettig nyhet som
   företaget Virage står för. Knappa in dina nyckelord och tillbaka
   får du miniatyrer av de bilder som uppfyller dina sökkriterier.
   Familjefäder gläds åt den tredje nyheten, AV Family Filter, som
   spärrar sajter som inte lämpar sig för barn.
   [EA]
   
   http://www.altavista.com/

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________
   # Mager men nyttig konsumentsajt #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Att köpa IT-utrustning från små, okända och oprövade leverantörer
   kan vara ett vågspel. Målsättningen med sajten Köpa Dator är att
   sprida information om företagen. Försäljningen av datorer,
   kringutrustning, program, tomma CD-skivor med mera via Internet
   ökar snabbt. Många av de företag som säljer via denna kanal är små
   och förhållandevis okända. Vissa kräver dessutom betalning i
   förskott. Köpa Dator-guiden är avsedd att ge konsumenterna bättre
   kännedom om hur de olika leverantörerna sköter sig. Användare ska
   kunna lägga in sina omdömen, bra eller dåliga, och affärsidkarna
   kan om de vill bemöta eventuell kritik. Dessutom finns det
   information om företagens bolagsform med mera. Pappan till sajten
   heter Claes Wikdahl, och projektet ser lovande ut. Än så länge är
   innehållet väldigt magert, men det växer säkert till sig.
   [EA]
   
   http://www.arbete-it.oval.se/kopadator/index.html

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 25         19 Okt 1998

   =================================================================
               INTERNET-NOTISER
   =================================================================
   ___________________________
   # Sunet höjer kapaciteten #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   Banverket Telenät förstärker det svenska universitetsdatornätet.
   Redan den 1 december kan svenska högskolor och universitet
   kommunicera med 155 Mbit/s.
   
   http://www.data.medstroms.se/pcextra/nyheter/1998/42/sunet.shtml

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________
   # Radio ger Boxman konkurrens #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   Det kommersiella radionätet NRJ ämnar att under första kvartalet
   nästa år ta upp kampen med Boxman. Då öppnar man en elektronisk
   skivhandel på Internet.
   
   http://www.data.medstroms.se/pcextra/nyheter/1998/42/boxman.shtml

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________________________
   # Svenska Linux- och Amiganyheter på webben #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   De som vill hålla sig   jour om alternativa operativsystem har
   tidigare fått söka sig till internationella digitala kölvatten. Nu
   har dock svenska X-Files Media dragit sitt strå i stacken, och
   lanserat en nyhetssida på webben. Här kan du läsa det senaste om
   Linux och Amiga, levererat från tidningarna Amiga- och LinuxInfo. I
   framtiden kommer förmodligen rapporter om fler OS, bland annat
   PalmOS.
   [TkJ]
   
   http://www.xfiles.se/amigainfo/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 26         19 Okt 1998

   ___________________________________
   # Nyhet.nu expanderar till webben #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   Nyhet.nu skickar dagligen ut TT-nyheter via e-post. Nu satsar
   FL-Net, företaget bakom tjänsten, på att även publicera nyheter på
   webben.
   - Anledningen är att öka värdet för besökarna och placera oss på
   kartan som en dagstidning på nätet, säger Michael Ländin på FL-Net
   till Uppsnappat.
   Nyhet.nu är gratis att prenumerera på, har idag över 15000
   mottagare och finansieras med annonser.
   [TkJ]
   
   http://www.nyhet.nu/

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________________
   # Svenskt affärssystem för euro #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   I januari nästa år kommer ett flertal EU-länder knyta sig till den
   gemensamma valutan Euro. Det här innebär problem för svenska
   företag som har kunder i Euro-länderna. Nu har dock Navision
   lanserat en Euroversion av sitt affärssystem Financials. Programmet
   innehåller moduler för försäljning, lager, inköp, redovisning,
   personal, resurser med mera. Navision Financials, som körs under
   Windows 95/NT, går att integrera med Microsoft Back Office, för
   kopplingar till Internet.
   [TkJ]
   
   http://www.navision.se/produkt/NFinancials.htm

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 27         19 Okt 1998

   _____________________________________
   # Sammanslagning ger rätt statistik #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Media Metrix och RelevantKnowledge slår sig ihop. Båda dessa
   företag har specialiserat sig på den svåra uppgiften att mäta
   människors surfvanor. Det sammanslagna företaget, som ska verka
   under namnet Media Metrix, blir ett av branschens största i sitt
   slag. Sammanlagt har företaget 250 kunder, till vilka bland annat
   America Online, IBM, Intel, Microsoft och Yahoo hör. Luttrade
   statistikköpare hoppas att affären ska resultera i förbättrade
   mätmetoder. De båda företagen har nämligen mätt samma sak på olika
   sätt. Nu senast är flera av de webbplatser som Media Metrix anser
   höra till de 25 mest besökta inte ens med bland de 25 i topp hos
   Relevant Knowledge, vilket med rätta konfunderar många köpare av
   reklam på Internet. Sifo Interactive Media har hittills
   representerat Relevant Knowledge på den svenska marknaden.
   [EA]
   
   http://www.relevantknowledge.se/

   -----------------------------------------------------------------
   ______________
   # Sökmotorer #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Tommy K Johansson
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   Något vi uppenbarligen aldrig kan få nog av, allt eftersom webben
   växer så det knakar, är sökmotorer. Utan dessa finurliga tjänster
   hade det varit omöjligt att hitta någonting på nätet. Libris har
   nyligen lanserat en ny svensk söktjänst vid namn Svesök. Svesök ska
   fungera som en katalog och sökmotor över svenska webbsidor, och är
   helt okommersiell - vilket i praktiken betyder att det inte finns
   några banners på webbsidorna. Du hittar Svesök på:
   
   http://www.svesok.kb.se/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 28         19 Okt 1998

   =================================================================
             CARL BILDTS VECKOBREV
   =================================================================
   __________________________________
   # Carl Bildts Veckobrev v42/1998 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Syster/Broder,
   
   Förstasidorna på tidningarna denna måndag visar amerikanska bombplan 
   som landar i Storbritannien, redo för insatser mot Serbien. Åter står 
   spänningarna på Balkan i centrum. 
   
   Men jag tror att det finns förutsättningar för en uppgörelse, 
   åtminstone i det korta perspektivet. De sex punkter som 
   kontaktgruppens utrikesministrar enades om i London i torsdags, och 
   som är basen för Richard Holbrookes samtal i Belgrad och Pristina, 
   borde vara möjliga att få accepterade, lite beroende på hur de i sina 
   detaljer definieras. 
   
   Därmed skulle det också kunna sägas att man uppfyller de krav som 
   ställs i resolutionen 1199 från FN:s säkerhetsråd. 
   
   Men det räcker inte med detta. Det krävs två för att dansa. Och 
   splittringen i det kosovoalbanska samhället är ett högst reellt 
   bekymmer såväl när det gäller att komma fram till en uppgörelse som 
   när det gäller att steg för steg genomföra den. Medan det i Bosnien 
   1995 fanns en betydande krigströtthet som gjorde det lättare för oss, 
   finns det i stora delar av dagens Kosovo snarare en fredströtthet som 
   har sin grund i det förtryck man varit utsatt för under lång tid. 
   
   Brytpunkten i de förhandlingar som nu pågår rör med all sannolikhet de 
   fredsstyrkor som på ett eller annat sätt måste komma till Kosovo för 
   att säkra att ett interimsavtal för de kommande tre åren genomförs. 
   
   Här ställer omvärlden tydliga krav på inte minst det mandat som dessa 
   måste ha, medan Milosevic har mycket stora, också inrikespolitiska, 
   svårigheter att acceptera någonting som kommer ett internationellt 
   protektorat för en del av Jugoslavien utomordentligt nära. 
   
   Och här har problemen också andra dimensioner. Den amerikanska 
   administrationen är mån om en politiskt ledande roll i dessa 
   ansträngningar, men avser uppenbarligen att säga nej till varje form 
   av amerikansk militär markinsats i området. Det är möjligt att det 
   därmed kommer att handla om någon form av robust civil fredsinsats med 
   ett omfattande mandat. Hur denna fågel kommer att se ut återstår dock 
   att se. Det finns - det vet alla - åtskilligt att lära från misstag 
   och framgångar i Bosnien. 
   
   Hur det än går i det omedelbara perspektivet är det överväldigande 
   sannolikt att det kommer att krävas en betydande internationell insats 
   i och kring Kosovo under de kommande åren. 
   
   Jag har många gånger pekat på vikten av att EU och andra formar en 
   långsiktig regional politik för detta område, och det behovet framstår 
   sannerligen inte som mindre i dag. 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 29         19 Okt 1998

   
   Och det kommer att handla om insatser under betydande tid. Efter 
   Dayton-avtalet om fred i Bosnien förkunnades att NATO-trupperna skulle 
   dras ut ur landet efter ett år. Det var självfallet naivt redan då. I 
   dag -snart tre år senare - finns fortfarande ca 30.000 soldater från 
   olika länder i landet, och det är svårt att hitta någon som tror att 
   den närvaron kan avvecklas i sin helhet inom en mycket nära framtid. 
   
   I Kosovo kommer det förr eller senare att handla om ett s k 
   interimsarrangemang för de kommande tre åren, d v s till fram mot 
   slutet av 2001, och därefter finns det förhoppningar om att det skall 
   vara möjligt med en mer slutgiltig lösning. Oavsett om man tror att 
   denna då kommer att vara lätt att åstadkomma eller inte, är det 
   alldeles säkert klokt att räkna med en internationell närvaro under t 
   ex två år därefter också. 
   
   Europa och USA kommer således att vara tvingade till kostsamma och 
   långsiktiga åtaganden för att förhindra krig och konflikt i denna 
   region. I detta avseende finns knappast något alternativ. Men alldeles 
   avgörande är att man på ett realistiskt sätt strävar efter att 
   åstadkomma förhållanden i regionen som är långsiktigt stabila, och som 
   för sin fortlevnad inte kräver massiva internationella insatser av den 
   typ vi i dag ser i Bosnien och nu med hög sannolikhet är på väg att få 
   i Kosovo. 
   
   Här ligger, enligt min mening, den alldeles avgörande uppgiften för 
   den gemensamma europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är en 
   livsnödvändighet för den Europeiska Unionen att man under de närmaste 
   åren tar mer bestämda steg i denna riktning. 
   
   Att Europa under denna konflikt och dess olika förhandlingar varit mer 
   frånvarande än kanske någon gång tidigare måste vara mer än bara ett 
   memento i de europeiska huvudstäderna. Europa har abdikerat på ett 
   sätt som leder till allt allvarligare frågor för framtiden. 
   
   Den nu sannolika interimsuppgörelsen om Kosovo kommer att ställa krav 
   också på Sverige. En medverkan i en fredsstyrka i Kosovo måste 
   självfallet prövas noggrant. Men hela frågan reser dessutom längre 
   gående frågeställningar om såväl styrkan i vår europapolitik som 
   inriktningen av vår försvarspolitik. 
   
   I dag måndag lägger överbefälhavaren Owe Wiktorin fram sina förslag 
   inför den s k kontrollstationen om försvaret kommande vår. 
   
   Det försvarsbeslut som socialdemokraterna och centern kokade ihop 1996 
   har i grunden havererat. Att tala om det som nu förestår som en s k 
   kontrollstation är i grunden hyckleri. Det är ett nytt genomarbetat 
   försvarsbeslut som krävs. 
   
   Och ett sådant måste politiskt diskuteras och förberedas. 
   Socialdemokraterna och centern har inte längre majoritet tillsammans i 
   riksdagen. Socialdemokraterna måste ge signaler om de vill driva 
   försvarspolitik med rödgrön eller med mer borgerlig bas. Den gamla 
   basen finns inte längre, och dess politik har havererat. 
   
   Då krävs också snabbt en försvarsberedning värd namnet. Den nuvarande 
   leds av en tjänsteman på statsrådsberedningen. Så kan det inte vara. I 
   ett sådant arbete tror jag inte vi kommer att finna det meningsfullt 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 30         19 Okt 1998

   att medverka. 
   
   De tre alternativ som ÖB nu presenterar utgår samtliga från en 
   uppfattning om försvarets ekonomi som den rödgröna politiken riskerar 
   att underkänna. Det finns signaler som tyder på att regeringen anser 
   att det finns ca 8 miljarder kr mindre i ramarna under de närmaste 
   åren än vad ÖB gör. Situationen blir då än mer besvärlig att hantera. 
   
   ÖB:s tre alternativ är ett uttryck för att det inte längre är möjligt 
   att begära att försvaret skall göra allt samtidigt. Han begär att 
   regering och riksdag skall välja. 
   
   Det är rätt och riktigt. Många kommer att tala om att internationella 
   insatser skall prioriteras högre. Jag tror att det långsiktigt är 
   rätt. Men detta leder till omfattande nedläggningar i 
   försvarsindustrin liksom till att vi måste inse att en nedprioritering 
   av uppgiften att försvara Sverige kommer att kräva en omläggning av 
   säkerhetspolitiken i dess helhet. 
   
   Hur detta skall kunna ske med rödgrön bas är svårt att se. Här finns 
   samma grundläggande problem som i Europapolitiken. Och som vi börjar 
   att se också på andra områden. 
   
   När den nya näringsministern Björn Rosengren i lördags intervjuades av 
   radions ekoredaktion var han påtagligt vag i konturerna när det gällde 
   vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för 
   tillväxt, men där han hade någonting att säga, gled han mycket 
   påtagligt åt höger. 
   
   Mest konkret var han när han höll med om vad jag sade i valrörelsen om 
   att återgå till 30/50 vad gäller inkomstskatter. Och han höll dessutom 
   med om att de var rätt att avskaffa dubbelbeskattningen på 
   riskkapitalet. 
   
   Detta var onekligen pikant. Efter det att socialdemokraterna genom 
   hela valrörelsen drivit agitation mot vad vi moderater sagt om behovet 
   av sänkta skatter för nya jobb, håller så plötsligt den nya 
   näringsministern med oss. Mitt i den rödgröna regeringsröran upptäcks 
   en moderatmumlande minister. 
   
   Att det sedan inte kommer att bli så mycket av det hela är en annan 
   sak. Socialdemokraterna band sig hårt mot 30/50 i valrörelsen - de 
   vill ha högre skatter. 
   
   Successivt kommer sannolikt verklighetens tryck att göra sig gällande. 
   Under helgens regeringsförhandlingar i Bonn enade sig SPD och de gröna 
   om sänkta inkomstskatter under de närmaste åren. Den högsta 
   skattesatsen sänks från dagens 53 procent till morgondagens 48,5 
   procent, medan skattesatsen för låginkomsttagare sänks från dagens ca 
   26 procent till ca 20 procent. 
   
   Bilden av Sverige utomlands har sannerligen inte förbättrats av 
   kombinationen av rödgrön politik och Ericssons flyttning av 
   finansfunktion och europahögkvarter till London. 
   
   I sitt senaste nummer skriver Business Week - sannolikt världens mest 
   betydelsefulla affärstidskrift - om Sveriges "unfriendly business 
   climate", med "sky-high tax rates and stringent labor laws" och säger 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 31         19 Okt 1998

   mot bakgrund av bl a Ericsson-beslutet, att "unless the country’s 
   business climate improves, more jobs, capital and talented workers 
   could flee." 
   
   Jag vet inte om Göran Persson, Erik Åsbrink och Björn Rosengren läser 
   Business Week. En stor del av världen i övrigt gör det dock. Och drar 
   sina slutsatser om Sverige. 
   
   Det som hänt sedan valet har, enligt min mening, visat hur det behövs 
   en tydlig och klar oppositionspolitik. De rödgröna spänningarna är 
   tydliga, och det blir också allt tydligare att det är i vår riktning 
   som realistisk politik måste bedrivas. 
   
   Nu läser man också i de socialdemokratiska tidningarna, att det är 
   Europafrågorna och tillväxten som måste sättas i centrum. Det är en 
   moderat agenda som kommer att kräva moderat politik för att lyckas. 
   
   Hur oppositionen i övrigt kommer att agera återstår att utreda. När vi 
   ställde misstroendeförklaring mot Göran Persson för att han inte 
   avgick efter valet och öppnade upp för en normal 
   regeringsbildningsprocess valde de övriga icke-socialistiska partierna 
   att hålla med i sak men att inte vilja rösta på det sättet. 
   
   På sina håll har detta tolkats som att de vill hålla en dörr öppen för 
   Göran Persson. Jag tror att det i detta läge är en övertolkning. Men 
   det är uppenbart att deras intresse av att medverka i en samlad 
   oppositionspolitik lämnar en del övrigt att önska. Och det är en 
   signal av intresse även den. 
   
   Detta kommer för min del inte att leda till slutsatsen att 
   oppositionspolitiken skall mildras för att anpassas till den 
   tveksamhet som kan finnas i det ena eller det andra mittenpartiet. 
   Tvärt om lägger det ett ökat ansvar på oss moderater att driva en 
   kraftfull, klar och konsekvent alternativ politik till det som den 
   rödgröna röran kan åstadkomma. 
   
   I den andan skrev jag i fredags ett brev till statsminister Göran 
   Persson och föreslog att den informationskampanj om förintelsen och 
   nazismens offer som bedrivits under senare år nu skall föras vidare 
   med en motsvarande informationskampanj om kommunismens offer under 
   detta århundrade. 
   
   Alla de miljoner som förlorat livet under kommunismens förtryck och 
   förföljelser glöms allt för lätt bort och problemet sopas under 
   mattan. Vi har en moralisk skyldighet mot såväl dem som mot våra barn 
   att berätta och att lära på precis samma sätt som när det gäller 
   nazismens illdåd. 
   
   I regeringsförklaringen i förra veckan talade statsministern med 
   tydlighet mot fascism, nazism och rasism. Men kommunismen verkade 
   plötsligt att ha glömts bort. Så får det inte vara. Jag avser att 
   driva denna fråga med kraft. 
   
   Nu på tisdag lägger regeringen fram sitt förslag till statsbudget för 
   1999. Inom ramen för de utgiftsramar som fastställdes av riksdagen i 
   våras kommer här förslag som rimligen i vissa detaljer påverkats av 
   den rödgröna samverkan. Det är dessvärre en säker prognos att 
   propositionen inte innehåller någonting av den politik för tillväxt 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 32         19 Okt 1998

   och jobb som kommer att behövas. 
   
   Störst intresse kommer sannolikt de ekonomiska bedömningarna att 
   tilldra sig. Som jag konstaterade i mitt extra veckobrev förra veckan 
   med anledning av regeringsförklaringen har man redan skruvat ner 
   prognoserna en del. Frågan är nu bara om detta räcker. Och vilka 
   slutsatser man är kapabel att dra. 
   
   Efter de finansiella toppmötena i Washington förra veckan är det 
   snarare en dystrare bild av den globala ekonomin som träder fram. Vi 
   har också sett den svenska kronan skvalpa extremt mycket, samtidigt 
   som världens börser upplevt en sällan skådad turbulens. 
   
   I Ryssland finns en månad efter regeringen Primakovs tillträdde ännu 
   ingen ekonomisk politik. I USA publiceras nu prognoser som talar om en 
   mycket betydande avmattning i ekonomin nästa år. Och i Europa ser vi 
   nu början till en allt tydligare diskussion om räntepolitiken inför 
   eurostarten vid årsskiftet. 
   
   När jag möter företagare i Sverige - små som stora - ger de alla en 
   bild av starkt ökad försiktighet. Man är inte beredd att ta risker 
   eller göra satsningar i detta läge. Snarare drar man försiktigt ned, 
   konsoliderar, avvaktar. Vi börjar att se tidningsrubriker om varsel om 
   uppsägningar igen. 
   
   Jag undrar vilken beredskap den rödgröna majoriteten har för en sämre 
   ekonomisk utveckling. Hela den socialdemokratiska valrörelsen var ju 
   en enda lång sång om att den uppåtgående konjunkturen skulle lösa allt 
   och ingenting behövde göras. 
   
   I det omedelbara perspektivet går det sannolikt att låtsas som om det 
   regnar, göra ingenting och hoppas att allt ordnar sig. Ett antal 
   rödgröna kackel om maxtaxor och annat kommer knappast att rubba detta. 
   Men om utvecklingen viker kommer dramatiken snabbt att infinna sig. I 
   vår skall utgiftsramar framöver fastställas, och då kommer också 
   sanningens stund när det gäller politik för jobb och tillväxt. 
   
   Bilden av den globala ekonomin är sammansatt. Finansiella spänningar. 
   En tydlig avmattning. Men samtidigt en fortsatt revolutionerande 
   omvandling och snabba strukturomvandlingar. 
   
   Euron och informationsteknologin är en del av detta. Stora 
   företagsfusioner börjar också komma allt tätare. 
   
   Nu talas om att British Aerospace och Deutsche Aerospace kommer att gå 
   samman i ett gemensamt företag, som av skatteskäl kommer att få säte i 
   Holland. Sammanslagningen skulle också komma att omfatta Saab i 
   Sverige och Casa i Spanien. Franska Aerospatiale borde vara med, men 
   den franska regeringens ovilja till privatisering - känns det igen 
   från Volvo/Renault-affären? - bromsar den möjligheten just nu. 
   
   Och IT-revolutionen fortsätter. I förra veckan höll de 29 länderna i 
   industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation OECD en stor 
   ministerkonferens i Ottawa i Canada om hur arbetet med den 
   elektroniska handeln skall underlättas. Man kom överens om att några 
   nya skatter på Internethandeln blir det inte - bra! - men lyckades 
   inte överbrygga en del av motsättningarna om dataskydd mellan USA och 
   Europa - mindre bra. 

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 33         19 Okt 1998

   
   I slutet av denna vecka reser jag till Lyon i Frankrike för att delta 
   i en id‚konferens om det globala informationssamhället som organiseras 
   av Europakommissionen och leds av dess vicepresident Martin Bangemann. 
   Det handlar om att diskutera ramar och förutsättningar för nästa stora 
   utvecklingsfas av den europeiska och den globala ekonomin. 
   
   Det är här frontlinjerna mot framtiden dras upp. Internationalisering. 
   Individualisering. Informationssamhället. 
   
   Andra tycker annorlunda. Jag såg att Göran Persson i sitt tal i TV4 i 
   anslutning till regeringsförklaringen återkom till sin formulering om 
   ett "grönt folkhem" för att försöka att beskriva vad han vill göra. 
   
   För mig låter det rasande föråldrat. Själva begreppet folkhem låter 
   instängd och trångt i en värld som utvecklas så snabbt över 
   nationsgränserna som vår. Och när det sägs att folkhemmet är grönt 
   låter det för mig snarast som att det blivit mögelskadat. 
   
   Sverige på väg in i 2000-talet måste våga och vilja långt mer än att 
   bara sätta grön stämpel på ett redan mossigt begrepp. 
   
   Stockholm den 12 oktober 1998 
   
   
   Carl Bildt 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 34         19 Okt 1998

   =================================================================
               FILM/VIDEO/TV
   =================================================================
   ___________
   # Copland #
   ~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Mats Johansson, 2:204/701.32
   
   
   Jag har sett Harvey Keitel, Sylvester Stallone, Ray Liotta
   och Robert De Niro i en och samma film. Det är en farlig
   kombination.
   
   Filmen heter COPLAND och handlar om tvivelaktiga poliser i
   ett samhälle i New Yorks utkanter. Stallone är en fet sheriff
   som ser mellan fingrarna, men inte länge till...
   
   Skrämmande, spännande, otäck, gripande, sorglig. Bra helt
   enkelt. Först retade jag mig på de ohederliga poliserna,
   men sedan fann jag filmen trevlig och behaglig att se, trots
   otrevligheter karaktärerna emellan.

   -----------------------------------------------------------------
   ____________
   # Fantomen #
   ~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Micke Andersson, 2:203/423.36
   
   
   I går såg jag "Fantomen" på Canal+.
   
   Fantomen har alltid varit min barndomsidol och jag hade faktiskt vissa
   förväntningar på filmen.
   
   Men ack så besviken jag blev. Istället för min hjälte fick jag se en
   korsning mellan Tarzan och Agent 007. Tillockmed Fantomenlegenden var
   ändrad. Besviken kan man säga att jag blev.
   
   Inte nog med att han inte alls fyllde ut dom lila trikåerna, dom hade
   mönster också, rent fult. Dessutom gök hans far, den 20:e Fantomen upp
   titt som tätt och talade med honom! Han kutade även runt utan vare sig
   mask eller mörka solglasögon vid ett flertal tillfällen. Troligen
   kommer alla som såg honom då att gå en fruktansvärd död tillmötes.
   
   Måste sätta två betyg på den här filmen.
   
   Som ren actionfilm om man struntar i Fantomenlegenden: 3/5
   
   Som Fantomenfilm: 1/5

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 35         19 Okt 1998

   ____________________
   # Sista kontraktet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Mats Johansson, 2:204/701.32
   
   
   Hej, jag har sett filmen som bygger delvis på mordet av Palme.
   Persbrant verkar, sedan BECK-filmerna, vara den nye filmsnuten.
   
   Det är väl Persbrant han heter? Vad mer har han gjort på film?
   
   Pernilla August är, som vanligt för snutfruar och övriga fruar i
   filmer och böcker(Hamiltons Tessie), helt ointresserad av att
   förstå att han inte kan berätta om sitt jobb.
   
   Bra intrig och trovärdig orsak till mordet hade skapats.
   Syndabock fixades :-).
   Frågan är om slutet var en eftergift för oss svenskar?

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________
   # Rädda Menige Ryan #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Andreas Magnusson, 2:201/329.10
   
   
   Tom Hanks spelar en kapten i USA:s styrkor som intar Normandie, och
   får sedan i uppdrag tillsammans med ett par andra män hitta James
   Ryan, en av tre bröder, den enda som fortfarande finns i livet. Ryan
   ska hem, och jakten börjar.
   
   Under sökandet efter Ryan konfronteras gruppen med tyskar lite här och
   där i mycket välgjorda krigsscener.
   
   Jag tycker att filmen kanske var lite för lång, knappt tre timmar.
   Detta kunde nog klippts ner till drygt två.
   
   Den inledande scenen i filmen det pratats så mycket om var väldigt
   stark och välgjord. Den ska tydligen vara så realistisk som det bara
   kan bli. Det är mycket möjligt.
   
   Man börjar tänka, att man gnäller över mycket, men frihet har vi
   alltid tagit för givet, men så har det inte alltid varit, och är inte
   i vissa delar av världen. Kanske vore värt att komma ihåg nästa gång
   man klagar på höga skatter eller något liknande.
   
   Betyg: 7/10

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 36         19 Okt 1998

   __________________________
   # Titta, tre bra rullar! #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Av Marcus Blomqvist, 2:203/159.11
   
   
   Tre bra filmer på en vecka.. inte illa.. 
   
   Såg i helgen "Sphere" som jag blev positivt överaskad av.
   Nog för att dom stjäl ungefär lika mycket i hollywood som dom gör
   i musikbranchen nuförtiden men jag tyckte ändå spherestoryn var en
   ny fräsch vinkel på gammla konstverk.
   Betyg: 6/10
   
   Såg sedan igår tisdag "Saving Private Ryan"
   men jag kan inte kommentera den så mycket mer än jag gjorde i mitt
   förra brev.. 
   
   .. och senast såg jag idag "Spawn" som verkligen var den som
   överaskade mest av de tre. Min inställning var ungefär: 'Grejt!
   Ännu en kostymfilm!' ..och det var väl inte helt tokigt gissat.
   Men Spawn piskar verkligen den luggslitna fladdermusens arsle 
   bigtime. 
   Det enda jag har att klaga på är djävulen som ver ungefär lika 
   elak som kermit. Avsaknad av tyngre handling kan man inte irriteras
   över i en sådanhär rulle och tungbrutal serieaction kompenserar
   verkligen för den.
   
   Spawn får 6 motorsågar av 10 möjliga.
   
   Tre bra sevärda rullar. Saving Private Ryan bör ses på bio!

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 37         19 Okt 1998

   =================================================================
             NYTT PÅ DATORMARKNADEN
   =================================================================
   ___________________________________
   # 3Com sänker priset på PalmPilot #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   3Com sänker priserna på två PalmPilot-modeller. Santa
   Clara-företaget sänker priset på Palm III med 30 dollar. Efter
   prissänkningen kostar den 369 dollar. Palm III har 2 megabyte
   minne och sex inbyggda applikationer för de mest nödvändiga
   almanacks-funktionerna.
   [DS]
   
   http://www.palm.com/

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________________
   # Ny handdator med svenska tecken #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   ZX-10 heter Canons nya satsning på marknaden för handdatorer. Det
   är första gången Canon lanserar en handdator av PDA-typ.
   Programvaran heter ZX-10 Desktop och informationen skriver du in på
   den tryckkänsliga skärmen med det virtuella tangentbordet och den
   inbyggda specialpennan eller via tangentbordet på en vanlig PC.
   Exempel på fiffiga funktioner i ZX-10 är en "att göra-lista",
   tidsplanering, adressbok, klocka med alarm och en miniräknare.
   Dessutom kan du naturligtvis tanka över dokument och information
   från din PC. Viktigast av allt är kanske ändå att den klarar
   svenska tecken. ZX-10 kommer att kosta runt 2 200 kronor inklusive
   moms.
   [AJ]
   
   http://www.canon.se/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 38         19 Okt 1998

   __________________________
   # Palmpilot som telefon? #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   IBM annonserar möjlighet att konstruera en apparat som kombinerar
   PalmPilot och telefon. Den förbättrade tekniken som använder
   silikon/germanium kan erbjuda integrerade chip med möjligheten att
   hantera trådlös kommunikation med hög bandbredd. Sådana chip går
   att bygga in i allting, enligt IBM.
   [DS]
   
   http://www.palmpilot.com/

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________
   # Compaqs billiga datorer #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Compaq Computer Corp lanserar en ny Presario-serie vars pris börjar
   på 699 dollar. Modell 2266 innehåller Cyrix M II 300 MHz processor,
   64 MB RAM och en hårddisk på 4 GB. Compaq har annonserat samtidigt
   prissänkning för många modeller ur sin Armada notebook-serien.
   Priserna sänks med upp till 8 procent.
   [DS]
   
   http://www.compaq.se/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 39         19 Okt 1998

   __________________________________
   # Maskeradkostym för dataskärmar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Nej, höstens hetaste datortillbehör är vare sig någon ny skrivare,
   bildläsare eller digital kamera. Ska man vara riktigt inne bör man
   istället äga en "Monimal" - ett vansinnigt fult tygdjur som kan
   sättas över en dataskärm! Ett inslag i ett TV-program om datorer
   satte fart på trenden. I England och Tyskland råder just nu rena
   "Monimals-hysterin" där datorägare tävlar om att klä ut sina
   dataskärmar till kor, älgar eller lejon. En poäng är att man inte
   bara köper tygdjur till sin dator. Med varje djur följer också en
   diskett med en skärmsläckare som hör ihop med det djur du valt. Klä
   ut din dataskärm till lejon och slå på skärmsläckaren, så börjar
   datorn ryta som ett lejon och mysiga lejon seglar runt på skärmen.
   Knäppt så det förslår med andra ord.
   [CR]
   
   http://www.monimals.com/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 40         19 Okt 1998

   =================================================================
                 NOTISER
   =================================================================
   __________________________________
   # Portabla MP3-spelare förbjuds? #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 179 - 13 oktober 1998
   
   
   Skivindustrin fruktar MP3-formatet. Man agerar med kraft för att
   stoppa Diamond Multimedia från att lansera en portabel MP3-spelare.
   RIAA (Recording Industry Association of America) försöker få en
   domstol i Kalifornien att stoppa Diamond Multimedias planerade
   lansering av MP3-spelaren Rio. Försäljningen av denna ultralätta
   spelare, som väger under ett hekto, väntas påbörjas om några
   veckor. Orsaken till dessa brösttoner är att piratkopierad musik
   ofta sprida i MP3-format. Trots att det finns stora mängder
   "legala" MP3-titlar försöker RIAA stoppa spelaren med motiveringen
   att leverantören bryter mot Audio Home Recording Act. Från Diamond
   Multimedias sida konstaterar man dock att Rio är avsedd för
   uppspelning och inte för inspelning. Därmed är sagda lag inte
   tillämpbar. Sägas kan att Diamond Multimedia inte är först med Rio.
   Det finns redan MP3-spelare i det lilla formatet på marknaden.
   [EA]
   
   http://www.riaa.com/
   http://www.diamondmm.com/rio/

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________
   # Scandinavia Online bantar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 180 - 15 oktober 1998
   
   
   Multimediaföretaget Clockwork växer när Scandinavia Online bantar.
   Det är Scandinavia Onlines konsultverksamhet, Carbonate, som
   avyttras. Det 15 medarbetare starka Carbonate, som grundades 1995
   och som då var en del av Telia InfoMedia, är Clockworks tredje
   företagsförvärv i år. Clockwork är inne i en expansionsfas och har
   tidigare i år köpt Bonnier Interactives webbyrå Hothouse och
   multimediaföretaget X-Com. Köpen har skett med eget kapital, vilket
   är ovanligt inom multimediabranschen. Genom köpet förstärker
   Clockwork sin kompetens inom kommunikations-, strategi- och
   teknikområdet. Enligt Magdalena Bonde har Clockwork tecknat ett
   antal långsiktiga samarbetsavtal med flera stora kunder under den
   senaste och i det perspektivet är denna förstärkning välkommen.
   [EA]
   
   http://www.clockwork.se/nyhetsbrev/main.html

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 41         19 Okt 1998

   =================================================================
              KOMMANDE EVENEMANG
   =================================================================
   ______________________
   # Kommande evenemang #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   1 Dec 1998
    Årets adventskalender av Hasse Alfredsson startar.
    
   1 Dec 1998
    Femtonde årsdagen av Fido version 1, av Tom Jennings.
    
   9 Dec 1998
    Svenska FidoNews fyller 2 år.
    
   1 Jan 1999
    Endast ett år kvar tills Internet "kraschar" :)
    
   15 Sep 2000
    Sommarolympiaden i Sydney (Australien) öppnas.
    
   -----------------------------------------------------------------
   Om Du har något framtida evenemang som Du vill se här, så skicka
   ett brev till SFNEWS, så kommer det automatiskt med.
   
   På ärenderaden skriver Du %EVENT.
   Varje årtal Du skriver in skall föregås med ett &-tecken.
   På så sätt kan Du i samma brev skriva in flera händelser som Du
   vill ha med. Texten efter varje årtal kan bestå av flera rader.
   
   From : Kalle Kula
   To  : SFNEWS
   Subj : %EVENT
   -----------------
   &1999-12-24
   Julafton!
   Då kommer Jultomten! :)
   &2000-01-01
   Nytt år och och nytt sekel.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 42         19 Okt 1998

   =================================================================
          SVENSKA FIDONEWS PUBLIKA PGP-NYCKEL
   =================================================================
   ______________________________________________________
   # Svenska FidoNews publika krypteringsnyckel för PGP #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Om denna nyckel kopieras ut till fil så måste filen editeras
   så att all text startar vid kolumn 1 för att PGP skall kunna
   läsa av filen.
   
   Typ Bits/ID    Datum
   pub 1024/217F73D9 1997/01/24
   
   Användar-ID
   Svenska FidoNews Redaktionen <2:201/601@FidoNet>
   Swedish FidoNews Editor <2:201/601@FidoNet>
   
   -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
   Version: 2.6.3ia
   Comment: Elektronisk digital signatur är en autentisk SFNEWS
   
   mQCNAjLoXHAAAAEEALz1t7QVjUC3OV3SjGlGvMtnOt4vEIocp0sxM/HOXLmGj5TS
   EnoNSx+Q6dKi0xZjSvWycauhyuaDf8VO6EU4d/WALX0G8a+AE+d7T0PHhtEEHyIg
   wD7Yyd4CzDNe8phDF0ykPYzbIw7jx+KzuiPwMVWA7MAlsR3OOIdLqmghf3PZAAUR
   tDBTdmVuc2thIEZpZG9OZXdzIFJlZGFrdGlvbmVuIDwyOjIwMS82MDFARmlkb05l
   dD6JAEUCBRAy6GAc7VRO3xS/w7sBAWH8AX0ddIJB9r0nIRS15+JkKiS6xcBb+Yar
   iBrMB72bTw5w/HSEqE0+Jci7S7G2PySd6/aJARUCBRAy6F40khID9brj0z0BAV3L
   B/wMcGx8b2vU39uD8bP/UO4OVCgEhB8WuPWH+q2QO1esobESfT69cwncKsGJFBKn
   TYoj9P250zY4EfRromUtkYBloiBOSFD7m9RkdGVIUone0onFvbiv57HyQ8X9qVnu
   XJ9cQsk0/v5n2gNg+uXolow/tosZg6rNW+d4xv+iwYFpgOpmw+CTvdkmtdaPUpCl
   Ssen77EzBfWjrHf7cCR1K6VAc1SxyoG9cEDabjqrpxvsrhvLEm53HJTpGIJgmJS4
   LO762rVybfCvFMvAwzvN/J+N8d+et+9B41Uf9IE3KS7xUYnOaJpHaYNbnx5aqT6p
   UTI6eUXO3IdKM3I4NsAlW4qgiQCVAgUQMuhccodLqmghf3PZAQGdFwP+PhfrZXQm
   drS5GxtiW0fYxuww4iT2f/EBt7BTQuMWBmQ4/avg/24ZMC50vMOBqiiWmjdIW4+K
   YSDwAl5sLqdAWSbZSzFpvI42qeZDYNEdoKN4W4xpQcPcfCJJo9jF2cJ/hsWOqh4K
   lq3d1uQorZpIinqrXhadgoaDZlSTLL6OXU60K1N3ZWRpc2ggRmlkb05ld3MgRWRp
   dG9yIDwyOjIwMS82MDFARmlkb05ldD6JAEUCBRAy6GAJ7VRO3xS/w7sBAagvAX9w
   Fy0LbAEILKymVGlAFu/o9KDz0vCMVNPzCTECYQ0XhUm/0WvxphrK2cdujACQIw+J
   ARUCBRAy6F9UkhID9brj0z0BATHtCACcpNg0t8kkrY9ILsF6IsvuCS0+ZmJJJKC6
   D73OUGJugW5juM5mcj4Als4JabisffvTIZdF7ZhIKCoJWTwhroEeHgtDwhNerPIB
   J/An5Z3J5fOJJ1fDKCpodO78Ey6j9Z60CSdC2O40W7YgscPaSoXTddF4KMteZ8BX
   1fl+3H4ZuDWonLEs1vcS+kLcC0+ZDkKqU+glMWgdKmEPvIf2cidy/pEB1AiIEe1R
   QHG4FB6fIJCDMqDco4CYgVs8tbLgEdW6Zf+cUFXtceJQ6/9BI+BdvQEXqjY0nYb1
   S+k915I/XN6/ZWiKD5CnwUh3XMgMRnT18oZ726vokYWf7TSxJFX5iQCVAgUQMuhd
   qodLqmghf3PZAQFTgAP/Q3u4NaLJ7tGxjlAT4TIwP5viOITl24w/kidpuXfkwqiA
   11eS5Q79wymiZB+QkNFEYq7PwNQQGp9TM9v/Ad+JZ3QEGmkOv8e2PpJWBaO6omZW
   VCUDIDJg9xW85RhvJ585eDwDz2gcCRcexibVMsnDKIHVdPwUACUt8uxXmUXxF6c=
   =9Z5J
   -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
   
   Nyckeln finns även för request under namnet SFNEWS.ASC eller via
   PGPfix beställas på nodnummer 2:201/600.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 43         19 Okt 1998

   =================================================================
              FIDONET VIA INTERNET
   =================================================================
   ________________________________________________
   # Adresser på InterNet relaterade till FidoNet #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   FidoNet:    
           
   Homepage    http://www.fidonet.org
   FidoNews    http://www.fidonews.org       [HTML]
           http://209.77.228.66/fidonews.html [ASCII]
   WWW sources   http://www.scms.rgu.ac.uk/students/cs_yr94/lk/fido.html
   FTSC page    http://www.goldware.dk/ftsc
   Echomail    [pending]
   WebRing     http://ddi.digital.net/~cbaker84/fnetring.html [TFN]
   General     http://owls.com/~jerrys/fidonet.html
           http://www.trak-one.co.uk/foti
           
   ============
   
   Zone 1    : http://www.z1.fidonet.org
   
   Region 10  : http://www.psnw.com/~net205/region10.html
   
   Region 11  : http://oeonline.com/~garyg/region11/
   
   Region 17  : http://www.nwstar.com/~region17/
   
   Region 18  : http://techshop.pdn.net/fido/
   
   Region 19  : http://www.compconn.net
   
   Zone 1 Elist http://www.baltimoremd.com/elist/
   
   ============
   
   Zone 2    : http://www.z2.fidonet.org
   
   ZEC2     : 
   Zone 2 Elist : http://www.fbone.ch/echolist/
   
   Region 20  : http://www.fidonet.pp.se (in Swedish)
   
   Region 23  : http://www.fido.dk (in Danish)
   
   Region 24  : http://www.swb.de/personal/flop/gatebau.html (German)
   Fido-IP   : http://home.nrh.de/~lbehet/fido (English/German)
   
   Region 25  : http://www.bsnet.co.uk/net2502/net/
   
   Region 26  : http://www.nemesis.ie
   REC 26    : http://www.nrgsys.com/orb
   
   Region 27  : http://telematique.org/ft/r27.htm
   

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 44         19 Okt 1998

   Region 29  : http://www.rtfm.be/fidonet/ (French)
   
   Region 30  : http://www.fidonet.ch (German)
   
   Region 33  : http://www.fidoitalia.net (Italian)
   
   Region 34  : http://www.pobox.com/cnb/r34.htm (Spanish)
   REC34    : http://pobox.com/~chr
   
   Region 36  : http://www.geocities.com/SiliconValley/7207/
   
   Region 38  : http://public.st.carnet.hr/~blagi/bbs/adriam.html
   
   Region 41  : http://www.fidonet.gr (Greek/English)
   
   Region 42  : http://www.fido.cz
   
   Region 48  : http://www.fidonet.org.pl
   
   Region 50  : http://www.fido7.com/ (Russian)
   Net 5010   : http://fido.tu-chel.ac.ru/ (Russian)
   Net 5015   : http://www.fido.nnov.ru/ (Russian)
   Net 5030   : http://kenga.ru/fido/ (Russian & English)
   Net 5073   : http://people.weekend.ru/soa/ (Russian)
   
   ============
   
   Zone 3    : http://www.z3.fidonet.org
   
   ============
   
   Zone 4    : http://www.altern.org/zone4
   
   Region 90  : http://visitweb.com/fidonet
   Net 903   : http://www.playagrande.com/refugio
   Net 904   : http://members.tripod.com/~net904 (Spanish)
   
   ============
   
   Zone 5    : http://www.eastcape.co.za/fidonet/index.htm
   
   please make use of ip address:196.37.151.41 until all
   the DNS entries have been rectified.
   
   ============
   
   Zone 6    : http://www.z6.fidonet.org
   
   Region 65  : http://www.cfido.com/fidonet/cfidochina.html (Chinese)
   
   ============
   
   Pages listed above are as submitted to the FidoNews Editor,
   and generally reflect Zone and Regional Web Page sites. If
   no Regional site is submitted, the first Network page from
   that Region is used in its place. Generally, Regional pages
   
   should list access points to all Networks within the Region.

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 45         19 Okt 1998

   
   TCP/IP accessible node access information should be submitted
   to the FidoNews Editor for inclusion in their Region or Zone.
   
   Fidonet Via Internet Hubs
   
   Node#   | Operator     | Facilities (*) | Speed | Basic Rate
   -----------+-------------------+----------------+-------+-----------
   1:12/12  | Ken Wilson    | FTP      | T1  | $24mo.
   1:13/25  | Jim Balcom    | FTP      | 56k  | $20mo.
   1:124/7008 | Ben Hamilton   |FTP,VMoT,F2I,UUE| 64k  | $10/$20mo.
   1:140/12  | Bob Seaborn    | FTP      | T1  | $5/$20
   1:270/101 | George Peace   | FTP      | T1  | $30mo.
   1:271/140 | Tom Barstow    | F2I      | ???  | $2mo.
   1:275/1  | Joshua Ecklund  | UUE,F2I    | 28.8 | $10/yr.
   1:280/169 | Brian Greenstreet | FTP      | 33.6 | $2mo.
   1:2401/305 | Peter Rocca    | FTP,UUE    | T1  | unkn
   1:2424/10 | Alec Grynspan   | FTP,VMoT    | T1  | $1mo.
   1:2424/3121| Earl Clark    | UUE      | 33.6 | n/c
   1:2604/104 | Jim Mclaughlin  | FTP,VMoT,UUE  | 33.6 | $1mo.
   1:2624/306 | D. Calafrancesco | VFOS      | 33.6 | $15yr.
   1:345/0  | Todd Cochrane   | FTP      | T1  | n/c
   1:346/250 | Aran Spence    | FTP,UUE    | T1  | $10mo.
   1:342/1022 | Steve Steffler  | UUE,F2I    | 33.6 | n/c
   1:3651/9  | Jerry Gause    | FTP,VMoT    | 33.6 | $3/$6
   1:396/1  | John Souvestre  | FTP,VMoT    | T1  | $15mo.
   2:2411/413 | Dennis Dittrich  | UUE      | 64k  | n/c
   2:33/505  | Mario Mure    | VMoT,UUE    | 64k  | n/c
   2:335/610 | Gino Lucrezi   | UUE      | 33.6 | n/c
   2:469/84  | Max Masyutin   | VMoT      | 256k | n/c
   2:2474/275 | Christian Emig  | UUE      | 64k  | unkn
   2:2490/5170| Lenny Murphy   | F2I      | ???  | n/c
   5:7104/2  | Henk Wolsink   | FTP      | 28.8 | n/c
   --
   + VMoT = Virtual Mailer over Telnet (various)
   + F2I = Fido2Int (W95)
   + UUE = uuencode<->email packet transfers
   
   compiled by C. Ingersoll, 1:2623/71, (609)814-1978, fbn@dandy.net 
   Posted on the 1st of every month in FN_SYSOP, R13SYSOP and Fidonews.
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-42    Sidan 46         19 Okt 1998

   =================================================================
            INFORMATION SVENSKA FIDONEWS
   =================================================================
   ___________________________________
   # Information om Svenska FidoNews #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   ---------------- SVENSKA FIDONEWS KONTAKT-INFORMATION ----------------
   _______________
   # Redaktionen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~
   Redaktör..... Håkan Andersson
   Adress....... FidoNet 2:201/601
   BBS.......... 46-8-50031125 
          1200/2400/14400/33600/V32bis/HST/V32T/VFC/V34+
   Request...... FidoNet 2:201/600
   InterNet..... hka@haninge.mail.telia.com 
   URL.......... http://home.bip.net/hk.a/
   
   Medarbetare.. Peter Karlsson (Födelsedagar)
   Adress....... FidoNet 2:206/221
   InterNet..... pk@abc.se 
   
   Medarbetare.. Håkan Karlsson (Bosslistan)
   Adress....... FidoNet 2:200/486
   
   Medarbetare.. Johan Segernäs (Fidonetanvändare)
   Adress....... FidoNet 2:206/142
   InterNet..... johan.segernas@swipnet.se 
   ----------------------------------------------------------------------
   
   Svenska FidoNews publiceras varje vecka av och för medlemmar i 
   FidoNet. Tidningen ges endast ut då det finns material för utgivning. 
   Därför kan det ske att någon eller några veckor blir överhoppade för 
   utgivning. Tidningen distribueras i filekot SWEFNEWS. 
   
   Svenska FidoNews publicerades för allra första gången måndagen den 09 
   december 1996. 
   
   FILNAMNETS UPPBYGGNAD.
   
   SFNEWS.
      ³  ³
      ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Volymnummer; 1 - 999.
      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Utgivningsnummer; 1 - 52 veckor.
   
   Volymnumret ökas på med 1 för varje år.
   År 1996 hade tidningen volymnummer 1.
   
   SFNEWS*.Z01 vid request, ger samtliga tidningar för år 1996.
   SFNEWS*.Z02 vid request, ger samtliga tidningar för år 1997.
   SFNEWS*.Z03 vid request, ger samtliga tidningar för år 1998.
   
   REGIONALT ELEKTRONISKT AMATÖRPOST-SYSTEM.
   Artiklarna är inlämnade av medlemmar i svenska FidoNet region 20, som 
   är inlämnade till redaktören via textfiler i ett format specificerat 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Dessa dokument är tillgängliga för 
   request på redaktionen av Svenska FidoNews på nodnummer 2:201/600. 
   Magiskt namn ARTSPEC och ARTSPSWE. Artikelfilerna lämnas in crash 
   eller via filekot ARTIKLAR. Detta fileko ARTIKLAR, finns tillgänligt 
   på backbone-noden 2:20/10 för distributörer som har förbindelse med 
   denna nod. 
   
   Du får gärna bidra med debattartiklar, egengjorda intervjuer, tips på 
   intervjuoffer, insändare, klagomål, beröm, rykten, personnytt och 
   annat smått och gott. Det kommer färre tips än du tror. 
   
   Artiklar kan även skickas in via nätbrev där mottagarnamnet skall vara 
   SFNEWS. På ärenderaden skriver man det filnamn som man vill att redak-
   tionen skall lägga ned texten i enligt de extensionnamn som redovisas 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Artikeln skrivs i nätbrevet enligt 
   ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. 
   
   Om man sänder ett nätbrev till SFNEWS och i textdelen skriver %HELP så 
   får man i retur en liten hjälptext. 
   
   Artiklarna är kompilerade till en sammanställning i denna elektroniska 
   tidning. Redaktören ansvarar för sammanställningen av SFNEWS, men an-
   svarar inte för innehållet i artiklarna. Redaktören förbehåller sig 
   rätten att välja material för publicering i tidningen. 
   
   Skribenten behåller copyright på de egna skrivna artiklarna i annat 
   fall, Svenska FidoNews copyright 1997 redaktören. 
   
   Duplikat av texter av andra upphovsmän än den som inlämnar artikeln 
   publiceras endast om tillstånd för detta finnes. Kommersiellt material 
   publiceras icke i tidningen. 
   
   Publicering av denna elektroniska tidning får endast ske i Fidonet. 
   Tillstånd fodras i annat fall från redaktören. 
   
   Denna tidning är skapad och sammanställd av programvaran FNEWCOMP. 
   FidoNews Compiler 1.00 Copyright (C) 1996-1997 Håkan Andersson. 
   
                 =*=*=*=
   Some english stuff
   ------------------
   SUBMISSIONS: You are encouraged to submit articles for publication in 
   Swedish FidoNews. Article submission requirements are contained in the 
   file ARTSPEC.DOC and ARTSPSWE.DOC, available from the Swedish FidoNews 
   Editor, file-requestable from 2:201/600 as file ARTSPEC and ARTSPSWE. 
   All Zone Coordinators also have copies of ARTSPEC.DOC. Please read 
   it. 
   
   "Fido", "FidoNet" and the dog-with-diskette are U.S. registered trade-
   marks of Tom Jennings, P.O. Box 410923, San Francisco, CA 94141, and 
   are used with permission. 
   
          "Disagreement is actually necessary,
           or we'd all have to get in fights
           or something to amuse ourselves
           and create the requisite chaos."
                    -Tom Jennings
   
          "Fidonet's activities are social,
           its operation is technical.
           The failure to understand this has
           led to more problems within FidoNet
           than everything else combined."
                    -Ron Dwight

   End of Swedish FidoNews -- Volume 3, Number 42  19 October 1998
   -----------------------------------------------------------------

[R]