Tillbaka


 S W E D I S H F I D O N E W S -- Volume 3, Number 47  23 November 1998
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 | Elektronisk nyhetstidning |   Publicerad av: Svenska FidoNet   |
 |  för svenska FidoNet   |                     |
 |     _         |                     |
 |     / \        |       Svenska FidoNews      |
 |    /|oo \       |       ~~~~~~~~~~~~~~~~      |
 |    (_| /_)       |                     |
 |    _`@/_ \  _    |  Redaktör : Håkan Andersson 2:201/601 |
 |    |   | \  \\    |  InterNet : hka@telia.com       | 
 |    | (*) | \  ))   |  Webb   : http://home.bip.net/hk.a/ |
 |    |__U__| / \//    |                     |
 |    _//|| _\  /    |   Gårdagen kan vi inte få tillbaka,  | 
 |    (_/(_|(____/     |   men morgondagen är vår att vinna  | 
 |       (jm)      |   eller förlora.           | 
 |              |          - Lyndon B Johnson  | 
 +----------------------------+-----------------------------------------+
 |  Adress för inlämnande av artiklar för publicering: 2:201/600   |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |    Vid file request så skall nodnummer 2:201/600 användas.    |
 |  Detta beroende på att 2:201/601 inte har någon request-funktion.  |
 +----------------------------------------------------------------------+
 |   För information om copyrights, artiklar och publicering av   |
 |    Svenska FidoNews, vänligen läs slutet av denna tidning.    |
 +----------------------------------------------------------------------+

 
        Detta nummer innehåller totalt 32 artiklar                 Rubriker
                 ~~~~~~~~
   1. ARTIKLAR ................................................. 1
    981114 PR fr Greenpeace - klimat ......................... 1
    John Fitzgerald Kennedy 170529 - 631122 .................. 2
    Bestrålad grå massa ...................................... 4
   2. GRANSKNING AV PRODUKTER/PROGRAM/SERVICE .................. 7
    Cleartype trollar med upplösningen [comdex] .............. 7
   3. FÖDELSEDAGAR I FIDONET ................................... 8
    Födelsedagslistan ........................................ 8
   4. FIDONET-FUNKTIONÄRER ..................................... 9
    FidoNet-funktionärer i region 20 ......................... 9
    FidoNet-funktionärer i region 20 (Hubar) ................. 10
   5. FIDONET-STATISTIK ........................................ 12
    Nodliste-statistik ....................................... 12
   6. FIDONET-BOSSLISTAN ....................................... 13
    Bosslistan ............................................... 13
   7. FIDONET-ANVÄNDARE PÅ INTERNET (ICQ) ...................... 15
    ICQ-Listan ............................................... 15
   8. VAL I FIDONET ............................................ 18
    FTSC Elections ........................................... 18
   9. NÄT-HUMOR ................................................ 23
    Cheesus! ................................................. 23
   10.INTERNET-NOTISER ......................................... 24
    Torget köper upp Everyshop ............................... 24
    Svenskt nyhetsbrev om windowsshareware ................... 24
    Bollibompa på webben ..................................... 25
    Världens första html-virus ............................... 25
    Sida.nu fixar krångliga adresser ......................... 26
    Geocities skaffar sig webbringar ......................... 26
   11.CARL BILDTS VECKOBREV .................................... 27
    Carl Bildts veckobrev v47/1998 ........................... 27
   12.BOKTIPS .................................................. 33
    I samlarens spår ......................................... 33
   13.NYTT PÅ DATORMARKNADEN ................................... 34
    Mitac lanserar LCD-dator [comdex] ........................ 34
    Zip-drive för bärbara datorer [comdex] ................... 34
    Platta CRT-skärmar [comdex] .............................. 35
    Mpman i nya versioner .................................... 35
    Nya voodoo3-kort under 1999 .............................. 36
   14.ANNONSER ................................................. 37
    Middag och Krogrunda ..................................... 37
   15.NOTISER .................................................. 38
    Anti-microsoft konspiration? ............................. 38
    Intel störst på nätverkskort ............................. 38
    Nyckelföretag uteblir från Comdex ........................ 39
    Bitos PUL-protester biter ................................ 39
   16.KOMMANDE EVENEMANG ....................................... 40
    Kommande evenemang ....................................... 40
   17.INFORMATION SVENSKA FIDONEWS ............................. 41
    Information om Svenska FidoNews .......................... 41


[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 1          23 Nov 1998

   =================================================================
                 ARTIKLAR
   =================================================================
   ____________________________________
   # 981114 PR fr Greenpeace - klimat #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Av Thomas Lindgren, 2:204/254.54
   
   
   Pressmeddelande 981114
   
   Besvikelse efter klimatmötet i Buenos Aires
   
   Greenpeace uttrycker idag stor oro över att världens miljöministrar i
   Buenos Aires låtit nationella ekonomiska intressen få blockera
   lösningar för att komma tillrätta med klimatförändringarna.
   
   - Det här börjar likna en handels- och ekonomiförhandling samtidigt
   som klimatfrågan hamnar längre och längre ner på dagordningen, säger
   Bill Hare från Greenpeace. Handel har ersatt vetenskap som
   utgångspunkt för förhandlingarna.
   
   Det enda delegaterna har lyckats enas om efter två veckors
   överläggningar är en arbetsplan för hur arbetet ska drivas i
   framtiden. De centrala frågorna som rör ekonomiskt stöd till
   ytterligare investeringar i fossila bränslen och stöd till kol- och
   oljeindustrin har inte tagits upp. Det är frågor som regeringar kan
   agera omedelbart på och som skulle få direkt effekt på klimatet, anser
   Greenpeace. 
   
   - Att utsläppsbegränsningar och andra nyckelfrågor vid
   förhandlingarna har dribblats bort är djupt oroväckande, säger Hare.
   Det har inte tagits några reella beslut - man har bara skjutit upp
   sakfrågorna.
   
   När förhandlingarna avslutades hade delegaterna enats om följande:
   
   - Innebörd och tidsplan för introduktion av marknadsmekanismer, de
   s.k flexibla mekanismerna. Dessa kommer att förhandlas vid COP 6.
   
   - Introduktion av stöd till ren teknologi till utvecklingsländerna.
   
   - Beslut om vidare utredning av straffåtgärder för de länder som inte
   lever upp till sina åtaganden.
   
   - Angående sk. sänkor, (exempelvis skogars förmåga att binda
   koldioxid) beslöt länderna att skjuta upp beslutet till år 2000 för
   att invänta IPCC:s (Intergovermental Panel on Climate Change)
   speciella rapport om sänkor.
   
   För ytterligare information
   Bill Hare, Greenpeace International Climate Policy Director + 541
   4275503 Holger Roenitz, pressansvrig Greenpeace International i
   Buenos Aires + 541 4238136

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 2          23 Nov 1998

   Kathleen McCaughey, Greenpeace Norden 0703 40 54 14
   Greenpeace Presstjänst 0751 300 000
   

   -----------------------------------------------------------------
   ___________________________________________
   # John Fitzgerald Kennedy 170529 - 631122 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Av Michael Cronsten, 2:205/412
   
   
   John (Jack) Kennedy föddes i Brookline utanför Boston, Massachusetts,
   Förenta Staterna den 29 maj 1917. Hans far Joseph var finansman och
   skulle några årtionden senare bli Förenta Staternas ambassadör i
   Storbritannien. Jack tog studenten vid Harvarduniversitetet 1940, hans
   examensarbete var en aktuell historiebeskrivning "Why England Slept"
   om åren före andra världskriget, med det engelska folkets och dess
   premiärminister Chamberlains oförbereddbarhet inför krigshotet. Jack
   utmärkte sig i det andra världskriget på så sätt att han som kapten på
   torpedbåten PT-109 räddade livet på flera besättningsmän när fartyget
   rammades av en japansk jagare i augusti 1943.
   
   Tillbaka på amerikansk mark gick den rika och ambitiösa Jack in i det
   Demokratiska Partiet, och valdes in i Representanthuset 1946. Han
   gifte sig år 1953 med Jacqueline Bouvier, och de fick två barn
   Caroline och John junior. Jack försökte bli vald som vicepresident
   1956, men detta lyckades inte trots benägna påtryckningar från hans
   far. Han tog lärdom av detta misslyckande och satsade starkt inför
   presidentvalet 1960, med sin yngre bror Robert som kampanjledare. I
   flera tv-sända debatter mot republikanernas kandidat Richard Milhouse
   Nixon gick Jack ut som segrande av de flesta bedömare. Trots det vann
   Jack presidentvalet med knappast möjliga marginal, 0,0016 % fler
   röster än Nixon. Han blev nationens 35:e president och den första
   katolska, dessutom den yngste som valts till ämbetet.
   
   I sitt invigningstal visade han den unga framåtanda som skulle följa,
   han talade bl.a. om "Fråga ej vad ditt land kan göra för dig, utan vad
   du kan göra för ditt land". Framtiden skulle bli ljus med denne unge
   president, med nya fräscha ideer. Bl.a. skulle landets minoriteter få
   ökade rättigheter och deras samhällsproblem skulle lyftas fram i
   ljuset, något som landet sen länge talat tyst om.
   
   Kennedy ärvde dock vissa problemområden från den föregående
   republikanska presidentens styre. Det visade sig tex. att CIA hade ett
   pågående uppdrag att invadera Kuba, för att avsätta Fidel Castro. I
   april 1961 iscensatte organisationen med hjälp av kubanska flyktingar
   som summariskt utbildats av armen för uppdraget. Det s.k.
   Grisbuktsanfallet slutade snöpligt för USA, och var pinsamt för
   presidenten som personligen godkänt invasionen. Det kalla kriget
   mellan USA och Sovjetunionen pågick som mest, i augusti 1961 startade
   Östtyskland byggandet av Berlinmuren runt västsektorns del av Berlin.
   Jack svarade med att landvägen skicka amerikanska trupper från
   Västtyskland över sovjetiskt/östtyskt territorium till Västberlin.
   Detta ledde till att Öst stoppade alla transporter av bl.a. livsmedel

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 3          23 Nov 1998

   in i Västberlin, så för att klara livsmedelsförsörjningen till
   befolkningen och västs trupper i Västberlin sattes en enorm luftbro
   igång från Västtyskland till Västberlin, som ju låg långt inne i
   dåvarande Östtyskland. 
   
   I april 1962 höll Jack sitt berömda tal om att sätta en människa på
   månen före 60-talets slut (han hade redan i maj 1961 bett Kongressen
   om finansiering av ett bemannat rymdprogram). I oktober inträffade den
   s.k. Kubakrisen. Amerikansk flygspaning hade observerat att ramper för
   medeldistansrobotar höll på att uppföras på Kuba. I ett krisläge
   skulle dessa robotar kunna slå ut militära anläggningar och civila
   områden i hela sydöstra USA. Hemmaopinionen krävde nu krafttag mot
   Sovjets aktiviteter på USAs bakgård (Den sk. Monroedoktrinen
   introducerades av president James Monroe år 1823 och definierade
   mellan- och sydamerika som USAs intressesfär. Det fanns även ett avtal
   med Storbritannien och kejsardömet Ryssland om detta, allt för att
   spärra Spaniens möjligheter att behålla sina kolonier i området söder
   om USA). Tillbaka till Kubakrisen; den 22 oktober beslutade president
   Kennedy om en total blockad runt Kuba för att spärra Sovjets
   transporter av missiler dit. Han krävde att Sovjet skulle transportera
   bort missiler och bombplan som placerats på ön. Världen höll andan,
   kärnvapenkriget var nu nära. Sovjets Krustjov svarade den 28 oktober
   med att montera ner missilanläggningarna mot ett löfte från USA att ej
   invadera Kuba. Kennedy gick med på detta, världen kunde andas ut.
   
   Så blev det ett nytt år, 1963, och Jacks rättframma inrikes- och
   utrikespolitik började ge resultat. Han gjorde en bejublad resa under
   våren till Europa då han bl.a. besökte sina förfäders hemland Irland,
   och i Västberlin höll han sitt berömda tal "Ich bin ein Berliner" till
   stöd för demokrati i Tyskland och för de amerikanska trupperna i
   landet. Det kalla kriget råkade ut för ett begränsat töväder iom att
   supermakterna beslutade om ett provstoppsavtal, dvs. man skulle
   upphöra att testa kärnvapen. Man installerade även den s.k. heta
   linjen, en direkttelefonlinje mellan ledarna i Washington och Moskva,
   för att minska risken för missförstånd om misstänkta kärnvapenanfall,
   något som legat väldigt nära under Kubakrisen. Jack sa i ett tal till
   det amerikanska folket att "Vi bor alla på denna lilla planet, och vi
   andas alla samma luft. Vi vill alla ha en framtid för våra barn och vi
   är alla dödliga". 
   
   I sydstaterna infördes federala åtgärder för att integrera den svarta
   befolkningen i samhället, och för att dessa skulle få rätt till samma
   skolor och allmänna lokaler plus färdmedel som den vita befolkningen.
   Svarta studenter bussades till vita skolor, ofta beskyddade av militär
   (federala trupper från andra delar av USA).
   
   Hösten 1963 var det så dags för presidentvalskampanj inför det
   kommande presidentvalet. Jack reste runt i hela landet, kampanjen
   fördes på bred front med media alltid närvarande. När Jack i
   bilkortege kördes genom gatorna i staden Dallas, Texas, besköts han.
   Klockan var då 12.30 lokal tid. Färden gick sakta med två livvakter
   från Secret Service gående efter bilen. När skotten hördes ökade man
   hastigheten i den öppna bilen, en av vakterna slängde sig upp på
   bakluckan, och bilen satte av i hög fart för att få presidenten i
   säkerhet. Jack förklarades död vid framkomsten till Parklandsjukhuset,
   numera Parkland Memorial Hospital, 
   
   Några timmar senare greps en känd säkerhetsrisk och marxist, Lee

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 4          23 Nov 1998

   Harvey Oswald, som år 1959 efter en misslyckad karriär som
   marinkårssoldat "hoppat av" till Sovjetunionen, men där känt sig så
   pass ofri att han återvänt till USA. Oswald sköts i sin tur till döds
   av en nattklubbsägare Jack Ruby den 24 november när han skulle flyttas
   till länsfängelset. 
   
   Den döde presidenten fördes med tåg från Dallas till Washington, där
   han begravdes på Arlingtonkyrkogården. Vid ett kort besök där den 3
   mars hade Jack sagt att det var så vackert, med utsikten ut över
   Washington, att där skulle han kunna stanna för alltid. Begravningen
   den 25 november besöktes av bl.a. president de Gaulle från Frankrike,
   ledarna från Etiopien och Västtyskland för att nämna några, samt
   Philip prinsen av Wales. En evig låga brinner sen den dagen på Jacks
   grav. 
   
   Den 4 december 1963 flyttades även två av hans och Jackies barn till
   hans sida; Patrick som dött 4 månader tidigare, och en dotter som dött
   vid födseln några år tidigare. Den 23 maj 1994 las även hans fru
   Jackie till vila vid hans sida.
   
   Jack Kennedy dog officiellt vid framkomsten till sjukhuset kl. 13 den
   22 november 1963, han var 46,5 år gammal. Det är idag 35 år sedan, och
   många som hörde om nyheten på radio eller tv, eller via tidningar,
   kommer fortfarande ihåg vad de gjorde i just det ögonblicket. Med Jack
   Kennedy dog även hoppet om en ljusare framtid, världen syntes med ens
   grym och orättvis. Senare under 1960-talet inträffade fler mord på de
   demokratiska värderingarna i USA, hans bror Robert sköts till döds
   1968, den svarta medborgarrättsledaren Martin Luther King med flera
   dödades oxå. 
   
   Mvh Mi Cro
   

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________
   # Bestrålad grå massa #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Av Michael Cronsten, 2:205/412
   
   
   
   Det är en ökande tendens till högre frekvensområden inom
   mobiltelefontekniken och även mycket annan radioteknik. I något
   avsnitt av ST TNG kom man fram till att warpdriften vid emtrema
   hastigheter kunde orsaka rum/tidsstörningar, jag tror att vi även får
   inse att radiovågor i alltför korta våglängder kan vara skadliga för
   den mänskliga fysionomin.  

   GSM på 900 MHz-bandet kan vara skadligt om man håller telefonen intill
   hjärnan alltför länge, hur ska det då inte vara med det nya 1800
   MHz-området? Det är ju ren mikrovågsstrålning, som i hushållet i
   större doser används för att värma organiska matvaror. Även om det nu
   inte finns lediga globala frekvensområden under 500 MHz som går
   disponera för mobiltelefoni idag så tycker jag att man skulle etablera
   sådana.  

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 5          23 Nov 1998

   Tills vidare får man tillverka telefoner som attemagiskt känner av
   vilket av olika låga frekvensområden som används i det landet/området,
   och läser av antalet kanaler på ett flexibelt sätt. På så sätt bör det
   gå att hålla frekvenserna låga, iaf under 500 - 1000 MHz. Det säger
   sig självt att ju kortare våglängder, alltså mer energirika, desto mer
   ruskar dom om (oscillerar) organiska celler så att dessa värms upp.
   Rörelse+friktion ger ju värmeutveckling. 
   
   Margot hette en kvinna som gillade att sola, hon använde ej
   kärringgrill eftersom hon var rädd för strålningen utan solade
   istället al fresco. Eftersom hon tillfälligtvis var arbetslös brukade
   hon ligga och sola vid uteplatsen på det platta taket till sitt
   hyreshus. Eftersom det var en het sommar låg hon där mest hela
   dagarna, med sin trådlösa telefon och någon alkoholfrisk drink.  

   På webb-byrån ett par kvarter bort hade man fått stora problem med sin
   internetanslutning. Direktören var väldigt irriterad på sin ISP
   eftersom det alltmer ofta var störningar och totala avbrott på
   internetkommunikationen. Internetoperatören hade till sist fått mycket
   klagomål, och kunden förlorade mycket intäkter eftersom
   kommunikationen fungerade så uselt, deras webbhotell funkade oxå
   mycket dåligt. Anlitade tekniker kom och gick, men hittade inte felet.
   Någon kom att tänka på att problemet oftast inträffade när det var som
   varmast ute, en termometer placerades i skrubben där servern stod, det
   var mycket riktigt riktigt varmt. Så man installerade en
   kylanläggning, men problemen bestod.  

   På taket två kvarter bort ringde det en dag i den trådlösa telefonen.
   -Hej, Göran här du, det blev tyvärr inget jobb för dig på
   departementet. Vi får hoppas att det dyker upp nåt annat senare.
   Margot tänkte till, vilken upp-piggande känsla tänkte hon i
   förbigående, det var länge sen sist. Nåja, med den pension jag har
   kanske jag skulle ta och åka utomlands, till varmare nejder. Sagt och
   gjort, hon åkte iväg till Ceylon på ett år.  

   På taket två kvarter bort stod två tekniker och justerade en
   parabolantenn. Den var riktad mot en stor internetoperatörs
   huvudkontor i staden. Teknikerna hittade inget direkt fel, men dom
   hade justerat parabolens riktning mot ISPn, nu var verkligen
   mottagningsnivån optimal. Och tydligen räckte det, hos webbyrån tre
   våningar ner var man mycket nöjd. För första gången på flera veckor
   fungerade internetkopplingen utan problem. Allt återgick till sin
   gilla gång, visserligen hade man förlorat sin viktigaste
   uppdragsgivare, men företaget var inne i ett expansivt skede, så det
   skulle nog lösa sig.

   På Arlanda hade Margot just satt sig i den bekväma stolen ombord på
   planet mot Dubai. -Hello, this is youl captain speaking. Please, due
   to detections of ladioactive matelial onbode we al folced to evaculate
   the ailclaft immeditaly. Please to be solly fol this. Man genomsökte
   sen flygplanet men hittade inget spår av radioaktivitet, så de resande
   fick äntligen resa iväg, 3,5 timmar försenade. Margot migrämde sig åt
   sin huvudvärk, som blivit starkare dag för dag, men nu kändes det som
   den var i avtagande. Antagligen var det stressen inför väntan på
   beskedet ifall hon skulle få nytt job som tärt på henne, nu kändes
   det mycket bättre. Hon såg verkligen fram emot den långa vistelsen på
   Ceylon.

   Samtidigt, på det internationella miljöforskningscentret i Houston,
   Texas, kom nya bevis för att ozonhålet över sydpolen hade blivit
   större, det sträckte sig nu över hela området från Australien i öster
   till Sydafrika i väster, och norrut till södra Indien. Det var
   verkligen allvarliga uppgifter man fått fram, via WHO gick man ut med
   varningar mot den farliga UV-strålningen. Detta bekymrade dock inte

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 6          23 Nov 1998

   Margot där hon låg ostörd för världen på en varm sandstrand med
   Indiska Oceanens vågor piskande mot stranden. Åh så skönt att slippa
   världens alla bekymmer och vedermödor, synd bara att huvudvärken är på
   väg tillbax...

   Mvh Mi Cro
    

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 7          23 Nov 1998

   =================================================================
         GRANSKNING AV PRODUKTER/PROGRAM/SERVICE
   =================================================================
   _______________________________________________
   # Cleartype trollar med upplösningen [comdex] #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 19 november 1998
   
   
   I söndags presenterade Bill Gates den nya tekniken ClearType. Alla
   har vi väl märkt att bokstäver och andra tecken i små storlekar är
   svåra att läsa på skärmen, inte minst kursiverade sådana. Problemen
   beror på att skärmens upplösning inte är bra nog för att visa
   mindre bokstäver. Det traditionella sättet att rita ett tecken på
   skärmen förutsätter att en bildpunkt är antingen av eller på.
   Tecknet blir taggigt, eftersom det formas av ett antal bildpunkter.
   Med hjälp av mjukvara har nu Microsoft löst detta problem. Tekniken
   heter ClearType och ger ca tre gånger bättre upplösning. Hur den
   fungerar kan man spekulera i; på Microsoft är man förtegen med
   detta. Formuleringen att teknologin "addresses the area beyond the
   traditional pixel boundary" är vad som ges. Tyvärr sker bara
   förbättringen på LCD-skärmar, än så länge i alla fall. Men i vilket
   fall som helst är detta en smärre revolution, som Microsoft tänker
   sig att bygga in i framtida produkter, dock utan att närmare ange
   när. Inte minst viktig kommer denna teknik att vara för
   e-bokläsare.
   [AR]
   
   http://www.research.microsoft.com

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 8          23 Nov 1998

   =================================================================
             FÖDELSEDAGAR I FIDONET
   =================================================================
   ______________________________________
   # Veckans födelsedagar från 98-11-23 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Av Peter Karlsson, 2:206/221.0, pk@abc.se 
   
   Den 24 november blir Tomas Andren <2:201/250.20> 15 år
   Den 27 november blir Helena Ottosson <2:206/224.69> 19 år
   Den 29 november blir Peter Karlsson <2:206/221> 22 år
   
   Låt oss fira dessa 3 personer!
   
   Det finns 117 personer i födelsedagslistan.
   Tillägg och rättelser skickas i netmail till Peter karlsson
   på 2:206/221.0. Utdrag kan fås med netmail till BirthDayFix på
   samma adress med ärenderaden HELP.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 9          23 Nov 1998

   =================================================================
              FIDONET-FUNKTIONÄRER
   =================================================================
   ________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 324 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@telia.com 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20 och zon 2
   enligt nodlista NODELIST.324.  Lista Fredag 20 November 1998 11:56.
   ---------------------------------------------------------------------
   ZC   : Ward Dossche      Belgium          2:2/0
   ZEC   :                         
   ZELC  :                         
   ZORG  : Postmaster       B             2:2/1002
   FTPBB  : Peter Bygden      Sweden          2:2/3005
   
   RC   : Thomas Tydal      Arboga          2:20/0
   REC   : Cristoffer Crusell   Klintehamn        2:512/2
   
   BB   : Goran Eriksson     Lidingo          2:20/10
   FTPBB  : Peter Bygden      Sweden          2:20/11
   GUUCP  : Robert Burgess (UUCP) ABC-Klubben Bromma    2:201/235
   
   NC200  : Peter Nilsson     Malmo           2:200/0
   NC201  : Goran Eriksson     Stockholm Sweden     2:201/0
   NC203  : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NC204  : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/0
   NC205  : Henrik O A Barkman   Stromsund         2:205/0
   NC206  : Thomas Tydal      Arboga Sweden       2:206/0
   
   NEC200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/2
   NEC201 : Rasmus Kjellman    Stockholm         2:201/2
   NEC203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   NEC204 : Robin Malmberg     Norrkoping        2:204/2
   NEC205 : Rikard Ronnkvist    Falun           2:205/2
   NEC206 : Per Lundberg      Knivsta          2:206/2
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 10         23 Nov 1998

   ________________________________________________________
   # FidoNet-funktionärer i region 20 för dag 324 (Hubar) #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/601, hka@telia.com 
   
   
   Funktionärer i Svenska FidoNet. Funktionärer i region 20  (Hubar) 
   enligt nodlista NODELIST.324.  Lista Fredag 20 November 1998 11:56.
   --------------------------------------------------------------------
   HUBAR I REGION 20
   ---------------------------------------------------------------------
   Hubar i nät 200
   ---------------
   Host200 : Peter Nilsson     Malmo           2:200/0
   
   Hub100 : Magnus Danielsson   Malmo           2:200/100
   Hub200 : Patrik Sjogren     Helsingborg        2:200/200
   Hub300 : Christer L Olsson   Kalmar          2:200/300
   Hub400 : Peter Nilsson     CoW            2:200/400
   Hub600 : Rikard Fors      Hassleholm        2:200/600
   Hub700 : Peter Emanuelsson   Karlskrona        2:200/700
   ---------------
   Hubar i nät 201
   ---------------
   Host201 : Goran Eriksson     Stockholm Sweden     2:201/0
   
   Hub100 : Bjorn Poppe      Vendelso         2:201/100
   Hub200 : Janne Hammar      Sweden          2:201/200
   Hub300 : Johnny Carlsson    Upplands Vasby      2:201/300
   Hub400 : Goran Eriksson     Stockholm         2:201/400
   Hub600 : Hakan Andersson    Tungelsta         2:201/600
   ---------------
   Hubar i nät 203
   ---------------
   Host203 : Bjorn Felten      Sweden          2:203/0
   
   Hub100 : Dan Karlsson      Goteborg         2:203/100
   Hub200 : Mats Becker      Gothenburg        2:203/200
   Hub300 : Bjorn Kihlberg     Lerum           2:203/300
   Hub500 : Magnus Finnman     Uddevalla         2:203/500
   Hub600 : Mikael Karlsson    Saffle          2:203/600
   ---------------
   Hubar i nät 204
   ---------------
   Host204 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/0
   
   Hub100 : Reine Wahlstedt    Orebro SE         2:204/100
   Hub200 : Lennart Vogel     Linkoping         2:204/200
   Hub450 : Bengt-Erik Soderstrom Aby SE          2:204/450
   Hub700 : Cristoffer Crusell   Klintehamn SE       2:204/700
   ---------------
   Hubar i nät 205
   ---------------
   Host205 : Henrik O A Barkman   Stromsund         2:205/0

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 11         23 Nov 1998

   
   Hub200 : Tony Wahlman      Hammarby         2:205/200
   Hub300 : Rikard Ronnkvist    Falun           2:205/300
   Hub400 : Michael Cronsten    Ostersund Jamtland    2:205/400
   Hub500 : Peter Lindberg     Overklinten        2:205/500
   ---------------
   Hubar i nät 206
   ---------------
   Host206 : Thomas Tydal      Arboga Sweden       2:206/0
   
   Hub100 : Per Lundberg      Knivsta          2:206/100
   Hub200 : Thomas Tydal      Arboga          2:206/200
   Hub300 : Magnus Grabski     Enkoping         2:206/300
   ---------------------------------------------------------------------
   
   ZC   = Zone coordinator
   ZEC   = Zone echomail coordinator
   ZELC  = Zone echolist coordinator
   ZORG  = Zone fidonet org
   RC   = Region coordinator
   REC   = Region echomail coordinator
   BB   = Region backbone node
   FTPBB  = Region FTP backbone node
   GUUCP  = Region Internet gateway node
   NC   = Net coordinator
   NEC   = Net echomail coordinator

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 12         23 Nov 1998

   =================================================================
              FIDONET-STATISTIK
   =================================================================
   __________________________________
   # Nodliste-statistik för dag 324 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Håkan Andersson, 2:201/600, hka@telia.com 
   
   
   HELA FIDONET    Noder Hold     Varav noder i zon
   Dag Zoner Reg Nät Total Down Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6
   --- ----- --- --- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   261:   6 73 720 23014 1114 5312 15535  487  502  97 1081
   268:   6 72 717 22928 1148 5278 15561  480  431  97 1081
   275:   6 72 717 22863 1175 5243 15531  480  431  97 1081
   282:   6 71 718 22786 1174 5203 15515  479  403  96 1090
   289:   6 71 715 22673 1168 5115 15496  473  403  96 1090
   296:   6 71 712 22548 1144 5064 15455  471  371  96 1091
   303:   6 71 712 22473 1117 5029 15424  465  368  96 1091
   310:   6 70 707 22282 1086 4987 15279  461  368  96 1091
   317:   6 70 704 22209 1106 4931 15262  461  368  96 1091
   324:   6 71 709 22327 1110 4931 15382  461  366  96 1091
   
   REGION 2:20 Noder    Varav noder      Varav noder i nät
   Dag Nät Hub Total Pvt Hold Down Hold/Down 200 201 203 204 205 206
   --- --- --- ----- --- ---- ---- --------- --- --- --- --- --- ---
   261:  6 31  288  3  21  9  30    40 85 50 49 35 20
   268:  6 31  286  3  21  11  32    40 85 50 50 32 20
   275:  6 30  279  3  22  11  33    35 85 48 50 32 20
   282:  6 30  275  3  22  9  31    34 83 48 50 32 19
   289:  6 29  265  3  20  4  24    33 83 41 50 32 19
   296:  6 29  266  4  20  5  25    33 83 42 50 32 19
   303:  6 28  255  4  22  4  26    33 78 42 45 31 19
   310:  6 28  249  4  19  3  22    33 73 40 46 30 20
   317:  6 27  247  4  21  4  25    33 71 40 46 30 20
   324:  6 27  246  4  21  4  25    33 72 39 46 30 19
   
   POINTSWE        Varav pointer    Varav pointer i nät
   Dag Bossar Pointer Hold Down Unpublished 200 201 203 204 205 206
   --- ------ ------- ---- ---- ----------- --- --- --- --- --- ---
   261:  114  1039  12  0 969 ( 93%) 141 357 255 123 87 76
   268:  114  1040  12  0 970 ( 93%) 141 357 255 123 87 77
   275:  110   996  12  0 928 ( 93%) 127 357 244 103 88 77
   282:  109   993  12  0 925 ( 93%) 123 357 244 103 88 78
   289:  106   972  13  0 906 ( 93%) 124 357 214 104 95 78
   296:  106   980  13  0 914 ( 93%) 125 357 216 104 96 82
   303:  105   987  13  0 922 ( 93%) 125 357 216 112 95 82
   310:  105   989  13  0 924 ( 93%) 125 357 216 112 95 84
   317:  99   970  13  0 907 ( 93%) 125 342 213 112 95 83
   324:  99   972  13  0 909 ( 93%) 125 346 212 112 93 84
   
   
   Down/Hold- och Pvt-flaggade noder ingår i totala siffran av noder.
   Ingen dublettkontroll av noder görs.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 13         23 Nov 1998

   =================================================================
              FIDONET-BOSSLISTAN
   =================================================================
   ______________
   # Bosslistan #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   Detta är en lista över noder som vill ta emot nya points.
   
   Denna lista är manuellt framställd. Du som ev. upptäcker ett fel,
   v.v. skicka ett påpekande till Haakan Karlsson 2:200/486.11.
   
   Vill Du vara med på listan, skicka ett NetMail till 2:200/486.11.
   
   Tel.     Adress   SysOp         BBS-namn
   011 288977  204/460 ch Robin Malmberg    Haricot
   013 153983  204/223 ch Sverker Marklund   MayDay
   013 4731277 204/254 ch Jesper Sörensen    Singularity
   013 154066  204/256 ch Tomas Johansson    FlashBACK
   0150 70295  206/148 ch Robert Huselius    Solitude
   0150 19986  206/305 ch Joakim Hellstrom   Neutral Zone
   016 515209  206/233 ch Eddy L O Jansson   SaruCiTY
   016 358902  206/234 c Kristoffer Andergrim Paranoid Delusion
   0171 20586  206/302 ch Torbjorn Stabo    ThunderDome
   0171 37010  206/304 ch Niklas Udd      ULS BBS
   018 245607  206/144 ch Daniel Gustafsson   Eternal Dreams
   018 343781  206/145 ch Per Lundberg     The Gate
   019 6114119 204/161 ch Reine Wahlstedt    The EaGle BBS
   023 69010  205/348 ch Rikard Ronnkvist   Snowland
   0290 51121  205/242 ch Tony Wahlman     Molecular BBS
   0303 92083  203/203 ch Stefan Andreasson   MaSTer BBS
   031 880665  203/156 ch Stefan Adler     Ekdala BBS
   031 7073888 203/159 ch Dan Karlsson     DDT
   031 926728  203/249 ch Mats Becker      Grymmeburken
   036 718366  204/504  Per-Anders Larsson  Megatron
   040 295095  200/108 ch Magnus Danielsson   Molia
   040 924341  200/116 ch Peter Nilsson     Castle of Wizardry
   040 480693  200/134 ch Jonas Hagbard     Fandango MO
   0418 22486  200/486 ch Haakan Karlsson    MyPoint Center
   042 270676  200/233 ch Patrik Sjogren    Flash BBS
   0435 15141  200/213 ch Tomas Tornevall    FreeWare Data/2
   046 250256  200/423 c Jesper Kock      Kockens BBS
   0480 60200  200/316 ch Christer L Olsson   Clobbs
   0498 241957  204/701 ch Cristoffer Crusell  EuroCom
   0498 247727  204/706 ch Goran Andersson    Gurkans BBS
   0522 29182  203/526 ch Carl-Mikael Ahlgren  Neltus
   0528 12069  203/506 ch Henrik Lindhe     Olympia
   0531 30191  203/638 ch Thomas Lundstrom   Taxfree
   0533 689386  203/614 ch Mikael Karlsson    Viking City MO
   054 137356  203/631 ch Andreas Stepan    Mighty
   0589 10086  206/224 ch Thomas Tydal     Tydal MO
   063 133330  205/412 ch Michael Cronsten   Jamten-TCL
   08  7764968 201/125 ch Bjorn Poppe      Netland BBS
   08  343621  201/135 ch Rasmus Kjellman    Ironic
   08  53420421 201/149 ch Mathias Hermansson I Skuggan av en Hammock

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 14         23 Nov 1998

   08  58241311 201/2146ch Gerry Schlossman   The Ninpo Mailer
   08  7607126 201/293 ch Jesper Maartenson   HeathTech Systems/2
   08  7166959 201/319 ch Johan Bjork      Alphyddan I
   08  55630103 201/329 ch Mats Wallin      Definite Solutions II
   08  55630102 201/330 ch joaquim Homrighausen Definite Solutions I
   08  7162293 201/391 ch Johan Bjork      Alphyddan II
   08  59120969 201/506 ch Bernt Mansson     << FLOCK SHOCK >>
   08  50430611 201/600 ch Håkan Andersson    HANINGE BBS
   08  7157062 206/142 c Johan Segernäs    Spammerana
   0920 68084  205/624 c Ola Eriksson     Flamman BBS
   0934 40033  205/505 ch Peter Lindberg    OmenBBS
   Skall flytta 203/257 ch Martin Levin     Millenium Falcon
   
   Totalt 52 noder.    ! = Ändrad/ny uppgift sedan förra utskicket
              ? = Osäker framtid.
              c = CM-flaggad (öppen dygnet runt)
              h = Högfartsmodem (V.34 28k8 eller 33k6)
   
   Noder med ISDN:
   
   0533 689387   203/6140 c Mikael Karlsson     Viking City
   042  270676  ! 200/233 ch Patrik Sjogren      Flash BBS
   
   
   Noder på internet:
   
   Jag tar tacksamt emot synpunkter på denna del av listan så uppgif-
   terna kan presenteras på sådant sätt att de är till störst nytta.
   
    Typ av service
    Domän / IP / FidoNet nodnummer
    Kontaktadress till SysOp
   
    TransX / e-mailattach
    jesper@fidonet.pp.se 2:201/293.0 
    Jesper Maartenson 2:201/293.0
   
    ifcico / vmodem
    bean.lindesign.se 194.17.145.248 2:203/506
    Henrik Lindhe 2:203/506 henrik@lindesign.se 
   
   ! VModem / Telnet / BinkP
   ! singularity.cyd.liu.se 2:204/254
    Jesper Sörensen 2:204/254 yeppe@cyd.liu.se 
   
    TransX / Uuencoded e-mailattach
    mk@home.se 2:203/614 
    Mikael Karlsson 2:203/614
   
   Totalt 4 noder.
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 15         23 Nov 1998

   =================================================================
          FIDONET-ANVÄNDARE PÅ INTERNET (ICQ)
   =================================================================
   ______________
   # ICQ-Listan #
   ~~~~~~~~~~~~~~
   
   Av Rasmus Kjellman, 2:201/135
   
   
   >(info)-----------------------------------------------(98-04-25)----
   Följande format används. Först i listan ligger ett register i
   alfabetisk ordning med formatet [Nr, Namn, ICQ#]:
   
   >Nickname        FIDO      Email
   >Name          ICQ#      Homepage
   >BBS name        BBS#      Övrig info
   
   >Nr-----Namn----------------ICQ#-------------------------------------
   [007] Ahlberg Daniel    1636495
   [023] Andersson Håkan   14522720
   [018] Bengtsson Emil    4162351
   [001] Bulow Micael     5204516
   [002] Hansson Andreas   (2109134)
   [020] Hellman Mikael    6682333
   [013] Hermansson Thomas  1963480
   [016] Karlsson Magnus   (6585894)
   [004] Karlsson Mikael   (650551)
   [014] Kjellman Rasmus   (2947192)
   [009] Larsen Jens Almgren 4484331
   [011] Lindgren Thomas   (3445390)
   [022] Lindqvist Thomas   4884042
   [015] Lundstrom Thomas   2703085
   [017] Peterson Per-Erik  5431115
   [005] Sanfridsson Patrik (7540943) 
   [008] Segernäs Johan   (528646)
   [003] Selstam Andreas   891840
   [019] Stål Oscar      355113
   [012] Tegnerud Hans    3184911
   [021] Wadsten Hans     12722532
   [006] Ängelid Niklas   (1446723)
   [010] Österdahl Henrik  (1210523)
   
   >(001)---------------------------------------------------------------
   Micke         2:204/536   mb@flashback.net 
   Micael Bulow      5204516    www.flashback.net/~mb
   JAM BBS        036-135562   N/A
   >(002)---------------------------------------------------------------
   Andreas        2:204/210.1  andreas.hansson@mbox303.swipnet.se 
   Andreas Hansson    (2109134)   home2.swipnet.se/~w-24528/
   >(003)---------------------------------------------------------------
   Selstam        2:203/213.42  selstam@home.se 
   Andreas Selstam    891840     hem.passagen.se/selstam/
   >(004)---------------------------------------------------------------
   MiK          2:203/614   mk@home.se 
   Mikael Karlsson    (650551)    surf.to/mikael

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 16         23 Nov 1998

   Viking City      0533-689386  Mail Only
   >(005)---------------------------------------------------------------
   Patsa         2:204/254.4  patsa@hem2.passagen.se 
   Patrik Sanfridsson   (7540943)   hem2.passagen.se/patsa
   >(006)---------------------------------------------------------------
   Bishop         2:201/506.2  drdeath@swipnet.se 
   Niklas Ängelid     (1446723)   N/A
   Citadel        08-50028098  BBSen är fn nere
   >(007)---------------------------------------------------------------
   ALiZ          2:205/304   aliz@sunflower.se.eu.org 
   Daniel Ahlberg     1636485    aliz.home.ml.org
   >(008)---------------------------------------------------------------
   Sege          2:201/142   johan.segernas@swipnet.se 
   Johan Segernäs     (528646)    N/A
   Vita Huset (uppe snart)08-715 70 62  Kallar mig George_B på IRC.
   >(009)---------------------------------------------------------------
   JAL          2:204/536.11  larsen@audiophile.com 
   Jens Almgren Larsen  4484331    hem2.passagen.se/jensal
   >(010)---------------------------------------------------------------
   Henka         2:201/329.14  henrik.osterdahl@swipnet.se 
   Henrik Österdahl    (1210523)   home4.swipnet.se/~w-48764
   >(011)---------------------------------------------------------------
   I am Thomas      2:204/254.54  thomas@i.am      
   Thomas Lindgren    (3445390)   http://i.am/thomas
   >(012)---------------------------------------------------------------
   HasseMan        2:201/293.24  hans_tegnerud@geocities.com 
   Hans Tegnerud     3184911 www.geocities.com/SiliconValley/Park/5041
   >(013)---------------------------------------------------------------
   Ed:arn         2:203/638.7  d97th@efd.lth.se 
   Thomas Hermansson   1963480    
   >(014)---------------------------------------------------------------
   Bonka         2:201/135   rasmus.kjellman@home.se 
   Rasmus Kjellman    (2947192)   members.xoom.com/ironic_bbs
   Ironic         08-343621   
   >(015)---------------------------------------------------------------
   Tompa         2:203/638   thomas.lundstrom@swipnet.se 
   Thomas Lundström    2703085    surf.to/lundstrom
   Taxfree        0531-30191
   >(016)---------------------------------------------------------------
   Emax          2:204/254.23  emax@null.net 
   Magnus Karlsson    (6585894)   www.tigress.com/emax
   >(017)---------------------------------------------------------------
   Pekka         2:203/221:10  pekkape@algonet.se 
   Per-Erik Peterson   5431115    /snart om astronomiska avstånd/
   ASB2(tillf stängd)   031-458807   Atari 8bit only/No UL
   >(018)---------------------------------------------------------------
   emilbeng        2:204/536.5  emilbeng@algonet.se 
   Emil Bengtsson     4162351    www.algonet.se/~emilbeng
   N/A          N/A      tja, jag är ganska snäll :)
   >(019)---------------------------------------------------------------
   Oscar         2:206/301.82  osc@thepentagon.com 
   Oscar Stål       355113     http://surf.to/oscar
   >(020)---------------------------------------------------------------
   Hellman        2:206/301   hellman@psynet.net 
   Mikael Hellman     6682333    n/a
   Cathartic Rain BBS   0171-34167   n/a
   >(021)---------------------------------------------------------------
   Hans          2:203/159.12  dubl@swipnet.se 

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 17         23 Nov 1998

   Hans Wadsten      12722532    http://home7.swipnet.se/~w-75555/
   >(022)---------------------------------------------------------------
   bonnjäveln       2:204/254.242 thomas_242@hotmail.com 
   Thomas Lindqvist    4884042    w1.340.telia.com/~u34000637
   >(023)---------------------------------------------------------------
   Håkan Andersson    2:201/601   hka@telia.com 
   Håkan Andersson    14522720    http://home.bip.net/hk.a/
   HANINGE BBS      08-50430611  N/A
   >--------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 18         23 Nov 1998

   =================================================================
               VAL I FIDONET
   =================================================================
   __________________
   # FTSC Elections #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Kopierad av Goran Eriksson, 2:201/505
   
   
   Odinn Sorensen has informed us that he wants step down as FTSC
   Administrator as soon as another person is ready to take over that
   office.
   
   Furthermore, a number of FTSC Standing Members have resigned.
   
   To fill these vacancies, there will be two separate elections:
   
   1. An election for new Standing Members.
   
   Number of positions to be filled:
   Not a definite number. According to FTA-1001 the FTSC shall have
   no less than 7 and no more than 30 members. Therefore a minimum of
   0 and a maximum of 11 new Standing Members may be appointed.
   Eligibility for appointment:
   See FTA-1001.
   Nominations:
   Special nominating committees are not planned at this time. Anyone
   wishing to be nominated or wishing to nominate someone should
   therefore contact a FidoNet RC or REC of their own choice,
   soliciting support for the nomination. The nomination period
   starts immediately and ends on 1998-12-10 at 24:00 UTC. RC's and
   REC's wishing to nominate someone should do so to the election
   administrator. RC's and REC's are encouraged to send their
   nominations by crash mail. If they choose to use routed netmail
   they do so on their own risk. RC's and REC's may nominate multiple
   candidates. As well from inside their respective regions as from
   outside. The election administrator shall no later than 1998-12-11
   at 24:00 UTC publish a list of the received valid nominations in
   the FTSC_PUBLIC echomail conference. The election administrator
   shall also send a copy of this list to each nodelisted RC and REC.
   Votes:
    Only votes from nodelisted RC's and REC's will be accepted
    provided that they are received by the election administrator no
    earlier than 1998-12-11 at 00:00 UTC and no later than 1998-12-31
    at 24:00 UTC. RC's and REC's are encouraged to send their votes
    by crash mail. If they choose to use routed netmail they do so on
    their own risk. Votes for Standing Members should indicate what
    candidates each voter is supporting. Only those candidates
    obtaining support from more than 50 % of the total number of RC's
    and REC's casting valid votes will be considered successfull.
    Successfull candidates will be appointed according to the total
    number of supportive votes they have received. The one with the
    highest number of supportive votes will be appointed first etc.
    If more than one successfull candidate compete for the last

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 19         23 Nov 1998

    Standing Member position to be filled (making the total number of
    FTSC members equal to 30) with the same number of supportive
    votes, the ZCC will be requested to appoint theat Standing Member
    from among theses competing successfull candidates. If the ZCC
    has not communicated it's decision in the FTSC_PUBLIC echomail
    conference before 1999-01-31 at 24:00 UTC, that last position
    will remain unfilled.
   Results:
    The election administrator shall publish the election result in
    the FTSC_PUBLIC echomail conference no later than on 1999-01-07
    at 24:00 UTC. In case of a tie about the last position to be
    filled this result may be supplemented by the ZCC decision as
    above no later than 1999-01-31 at 24:00 UTC.
   Term of office:
    Elected candidates will be appointed for a period that ends
    2000-09-30.
   
   
   2. An election for a new FTSC Administrator.
   
   Number of positions to be filled:
   1
   Responsibilities:
   See FTA-1001.
   Elegibility for appointment:
   See FTA-1001.
   Nominations:
   Anyone wishing to be nominated or wishing to nominate someone
   should therefore contact a current FTSC Standing Member (who has
   not resigned) of their own choice, soliciting support for the
   nomination. The nomination period starts immediately and ends on
   1998-12-10 at 24:00 UTC. FTSC Standing Members wishing to nominate
   someone should do so to the election administrator. FTSC Standing
   Members area encouraged to send their nominations by crash mail.
   If they choose to use routed netmail they do so on their own risk.
   FTSC Standing Members may nominate multiple candidates. The
   election administrator shall no later than 1998-12-11 at 24:00 UTC
   publish a list of the received valid nominations in the
   FTSC_PUBLIC echomail conference. The election administrator shall
   also send a copy of this list to each current Standing Member of
   the FTSC.
   Votes:
   Only votes from FTSC Standing Members as per current version of
   FTA-1003 who have not resigned from their position will be
   accepted provided that they are received by the election
   administrator no earlier than 1998-12-11 at 00:00 UTC and no later
   than 1998-12-31 at 24:00 UTC. FTSC Standing Members are encouraged
   to send their votes by crash mail. If they choose to use routed
   netmail they do so on their own risk.
   Results:
   The election administrator shall publish the election result in
   the FTSC_PUBLIC echomail conference no later than 1999-01-07 at
   24:00 UTC.
   Term of office:
   The elected candidate will be appointed for a period that ends
   2002-12-31.
   
   

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 20         23 Nov 1998

   As election administrator for both elections, Mario Mur‚ has been
   appointed.
   
   FidoNet address: Mario Mure', 2:335/533
   Internet address: mure@sistemia.it 
   
   
   "Nodelisted RC" is interpreted as anyone in the FidoNet nodelist
   (current on 1998-12-11) shown as the operator of a system with the
   Region keyword as per FTS-5.
   
   "Nodelisted REC" is interpreted as the first person in the FidoNet
   nodelist (current on 1998-12-11) identified as the REC of her/his
   region. Identification by a REC user flag in the nodelist is the
   preferred way for identification. 
   
   If any single person occupies both the RC and the REC position for
   her/his region, she/he is entitled to two votes.
   
   FTA documents can be file requested from 2:236/77 or downloaded from
   http://www.goldware.dk/ftsc. They can also be found on a number of
   FidoNet systems as well as on a number of ftp and web servers
   worldwide. 
   
   The more important sections from FTA-1001 and FTA-1003 are reproduced
   below. 
   
   
   From FTA-1001:
   
    3.1 FTSC Administrator
    ----------------------
   
    The FTSC administrator is appointed for a four year renewable term.
   
    To be eligible for appointment, an individual must be a Fidonet
    node, be actively involved in Fidonet, though not necessarily in a
    programming context, and should have proven organizational skills. A
    candidate need not be a member of the FTSC. It is recommended that a
    successful candidate not carry any *C or *EC responsibilities during
    the term of office.
   
    A candidate for FTSC Administrator may be nominated by any Standing
    Member.
   
    The FTSC Administrator is appointed on the basis of a vote by all
    Standing Members who are defined by the then-current edition of
    FTA-1003 (FTSC Membership List). A successful candidate must receive
    approval by at least a plurality of votes.
   
    Publication of the nominations and the voting procedure shall take
    place openly in the FTSC_PUBLIC echo, and voting shall close three
    weeks after publication of the vote. Votes shall be by netmail
    ballot to an independent enumerator.
   
    Responsibilities:
   
    1. Ensuring FTSC Mandate is adhered to.

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 21         23 Nov 1998

    2. Facilitating communications links between members.
    3. Maintaining document distribution links.
    4. Coordinating all membership nominations and voting.
    5. Developing Working Groups as required.
    6. Ensuring that the FTSC seeks, accepts and responds to public
     input.
    7. Assigning FSP numbers to new Standards Proposals.
   
   
    3.2 FTSC Standing Members
    -------------------------
   
    FTSC members are appointed for a two year renewable term. [50 % of
    appointments on initial formation of the FTSC shall be for a 3 year
    renewable term, to ensure continuity of the Committee on expiry of
    the terms.]
   
    To be selected as a FTSC member, an individual must be a Fidonet
    node, and should be actively involved in Fidonet. Examples include
    having put out a Fidonet-related product or having updated a product
    in the preceding two years, or having experience as a Coordinator,
    Echomail Coordinator or mail or file Hub.
   
    Standing members may be nominated Fidonet-wide by all of the
    following methods:
   
    1. Any RC or REC.
    2. A nominating committee established for the purpose by the FTSC.
    3. A nominating committee established for the purpose by the ZCC.
   
    A nominating committee may not consist of any current member or
    officer of the FTSC.
   
    Standing members are appointed on the basis of a vote by all RCs and
    RECs who are nodelisted as holding those positions at the time the
    nominations are published. A successful candidate must receive
    approval by a majority of votes.
   
    Publication of the nomination and the voting procedure, and posting
    of RC and REC votes, shall take place openly in the FTSC_PUBLIC
    echo, and voting shall close three weeks after publication of the
    vote.
   
   
   From FTA-1003 (indications as to what members have resigned have been
   added): 
   
   1. FTSC Administrator
   ---------------------
   
    Odinn Sorensen, 2:236/77, appointed until 01 Dec 2001.
   
   
   2. FTSC Standing Members
   ------------------------
   
   Name         Node    What     Appointed until
   --------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 22         23 Nov 1998

   Richard Bash     1:231/45          01 Oct 1999 Resigned
   Ron Bemis       1:124/1113         01 Oct 1999
   Mike Bilow      1:323/107  FP-OS/2    01 Oct 2000
   Craig Box       3:774/950         01 Oct 2000 Resigned
   Tobias Burchhardt   2:2448/400 FastEcho    01 Oct 2000
   Goran Eriksson    2:201/505         01 Oct 1999
   Bjorn Felten     2:203/208         01 Oct 1999
   Zorch Frezberg    1:205/0          01 Oct 1999
   Joaquim Homrighausen 2:201/330  Frodo     01 Oct 2000
   Rune Johansen     2:210/20          01 Oct 2000 Resigned
   Peter Karlsson    2:206/221  Announcer   01 Oct 1999
   Andreas Klein     2:2480/47  Imail     01 Oct 2000
   Michael McCabe    1:297/11  FNS      01 Oct 1999
   Gary Price      1:3607/26  TriBBS     01 Oct 1999
   Carlos Fernandez Sanz 2:341/70  CFRoute    01 Oct 2000
   Tom Schlangen     2:2450/10  BT-XE     01 Oct 2000 Resigned
   Benjamin Schollnick  1:2613/477 QuickBBS    01 Oct 2000
   Odinn Sorensen    2:236/77  GoldED     01 Oct 2000
   Jason Steck      1:285/424  Jmail     01 Oct 1999
   Robert Szarka     1:320/42  WaterGate   01 Oct 2000
   Francois Thunus    2:270/25          01 Oct 1999 Resigned
   Colin Turner     2:443/13          01 Oct 1999
   Thomas Waldmann    2:2474/400 BT-XE     01 Oct 2000
   Mats Wallin      2:201/329  FDAPX     01 Oct 2000 
   
   
   
   Any assistance in bringing this message to the attention of all
   concerned/interested parties would be appreciated. Cross-posting in
   any relevant echomail conference is encouraged.
   
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 23         23 Nov 1998

   =================================================================
                NÄT-HUMOR
   =================================================================
   ____________
   # Cheesus! #
   ~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Av Bror Hellman, 2:201/368
   
   
   
   
   - Vet du vad mössens motorcycklar heter ??
   
   - Ostbågar !!
   
   
   
       /Från R20_ROLIGAs arkiv.
   
       Inga kommentarer i det här mötet.
       Måste du kommentera, posta ett inlägg i R20_CHAT.
   
   

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 24         23 Nov 1998

   =================================================================
               INTERNET-NOTISER
   =================================================================
   ______________________________
   # Torget köper upp Everyshop #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   PostNet och Torget förvärvar Everyshop, som är en portal till
   svenska onlineaffärer. Över 1000 Internetbutiker finns registrerade
   hos Everyshop, och genom uppköpet blir Torget ännu större. I ett
   pressmeddelande säger Postens VD Ulf Dahlsten att Torget kommer
   satsa på att få en ökad fokus på onlinehandel. Everyshop är en
   relativt ny tjänst som lanserades för ett par månader sedan av
   företaget Cell.
   [HS]
   
   http://www.everyshop.se/
   http://www.torget.se/

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________________
   # Svenskt nyhetsbrev om windowsshareware #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 17 november 1998
   
   
   Elektroniska nyhetsbrev är ett ständigt återkommande ämne. Det är
   alltid lika hett, bland annat för att det är så enkelt. Tänk att få
   en hel liten textbaserad tidning skickad direkt till din
   e-postadress, utan att du betalar ett öre. Uppsnappat själv är ett
   levande bevis på att konceptet är glasklart. Nu har ytterligare ett
   svenskt nyhetsbrev lanserats. Det heter WindowsNytt och utkommer en
   gång i veckan. I varje nummer presenteras en handfull nya
   shareware- program, tillsammans med nyheter och drivrutiner. Trots
   att den engelska sharewaremarknaden naturligtvis är många gånger
   större än den svenska, försöker man även hitta bra svenska program.
   [TkJ]
   
   http://www.windowsnytt.nu/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 25         23 Nov 1998

   ________________________
   # Bollibompa på webben #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   Sveriges Television lanserar nu en sajt för den yngsta generationen
   av surfare. Det är barnprogrammet Bollibompa som även fått sin
   plats på nätet. Här kan barnen träffa sina idoler från
   TV-programmen, spela lärorika spel och skicka in teckningar. Bland
   spelen finns Björnes pussel samt korsord med Kossan Doris och
   Grävlingen Gösta. Du kan naturligtvis även se när de olika
   programmen sänds.
   [TkJ]
   
   http://www.svt.se/barn/bollibompa/
   

   -----------------------------------------------------------------
   ______________________________
   # Världens första html-virus #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   Som om makro-, fil- och bootsektorvirus inte är nog.
   Antivirustillverkaren Central Command har upptäckt vad som allmänt
   betraktas som det första HTML-viruset. Enligt upptäcktsmännen
   drabbar detta virus, som man kallat för HTML.Internal, endast
   användare av Internet Explorer. När surfaren hälsar på hos en
   smittad webbplats aktiveras ett Visual Basic-skript som söker upp
   och infekterar HTM- och HTML-dokument i surfarens dator. Från
   Microsofts sida säger man sig inte planera någon patch för att
   kurera detta säkerhetshål. Orsaken är att webbklienten faktiskt
   reagerar och varnar, men det är ju inte ovanligt att
   säkerhetssystemet kopplas bort eller att varningar ignoreras.
   Central Command har uppdaterat sitt AntiViral Toolkit Pro att
   reagera på detta nya virus. Så vitt det går att utröna är
   HTML.Internal det första av sitt slag.
   [EA]
   
   http://www.avp.com/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 26         23 Nov 1998

   ____________________________________
   # Sida.nu fixar krångliga adresser #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   Har du drabbats av en krånglig adress till din hemsida och e-post?
   Då finns det bot att finna i ett flertal tjänster på nätet. Senast
   i raden är sida.nu, som ger dig en egen domän enligt formeln
   whatever.sida.nu, där du ersätter whatever med vad du än behagar,
   bara det inte innehåller några lustiga tecken. Dessutom får du en
   e-postadress med whatever@sida.nu. Priset för kalaset är 
   överkomliga 90 kronor per år. Tjänsten påminner ganska mycket om
   just.nu, som ligger i samma prisklass.
   [TkJ]
   
   http://sida.nu/
   http://just.nu/

   -----------------------------------------------------------------
   ____________________________________
   # Geocities skaffar sig webbringar #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   Nätsamhället GeoCities växer vidare genom förvärvet av Starseed.
   Detta relativt okända företag står bakom det betydligt mer kända
   begreppet WebRing. WebRing, som uppfanns och startades av Sage
   Weil, representerar en god möjlighet för specialiserade sajter att
   attrahera en större publik. Genom att gå samman med andra sajter
   som har liknande inriktning och publik i en webbring kan fler
   upptäcka just din sajt. Samtliga sajter i webbringen har länkar
   till varandra. Surfaren kan välja att gå till föregående eller
   nästa sajt i ringen alternativt till en slumpmässigt vald sajt. I
   dag har WebRing inte färre än 66 000 ringar. GeoCities betalar
   ungefär 15 miljoner kronor för Starseed och utlovar att företaget
   även framgent ska drivas som en fristående enhet och under
   nuvarande ledning.
   [EA]
   
   http://www.webring.com/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 27         23 Nov 1998

   =================================================================
             CARL BILDTS VECKOBREV
   =================================================================
   __________________________________
   # Carl Bildts veckobrev v47/1998 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Syster/Broder,
   
   Att detta veckobrev är ett dygn försenat har sin grund i en 
   kombination av hektiskt schema och komplicerade tidsskillnader. Dessa 
   rader skickar jag från Taipei på Taiwan. 
   
   En föregående vecka som för min del började med Nordiska Rådet i Oslo 
   med dess diskussioner om inte minst eurofrågan, har sedan dess också 
   fört mig bort till Ostasien med dess fascinerande kombination av 
   problem och möjligheter. 
   
   Men först Norden och Norge. Samarbetet med de länder som är våra 
   grannar är trots allt viktigast. Ändå är det tydligt att det förlorat 
   i vikt och betydelse. 
   
   I början av 1990-talet var vi några stycken som i ett skede där det 
   europeiska samarbetet tydligt accelererade också ville förstärka det 
   nordiska. Tyngdpunkten låg på regeringarna, och med inspiration från 
   EU införde vi roterande s k aktiva ordförandeskap där olika regeringar 
   tog ansvaret för att formulera ett program och sedan föra samarbetet 
   framåt. 
   
   I Oslo var det tydligare än tidigare att detta till stor del runnit ut 
   i sanden. Vid sessionen i Helsingfors för ett år sedan hann Göran 
   Persson knappt avsluta uppläsningen av det som skulle vara programmet 
   för det svenska ordförandeskapet innan han störtade hem till 
   Stockholm. Oslo lämnade han praktiskt taget innan sessionen startat 
   och innan det efterföljande isländska ordförandeskapet - i form av 
   statsminister David Oddsson - ens hade äntrat talarstolen. 
   
   Engagemanget för det nordiska samarbetet verkar ligga på mycket låg 
   nivå. Och det är beklagligt. Fokus i de viktigare sakfrågorna ligger 
   förvisso i EU. Men det gör det snarare än viktigare med den typ av 
   informellt samråd som samhörigheten i Norden ger möjlighet till. 
   
   Till president för Nordiska Rådet under det kommande året valdes Gun 
   Hellsvik. Jag hoppas och tror att hon kommer att ha möjlighet att ge 
   den del av samarbetet som hon har möjlighet att ha inflytande över mer 
   av kraft och inspiration. Med sin bakgrund som justitieminister och 
   nuvarande position som ordförande i riksdagens justitieutskott har hon 
   en god inblick i det nordiska lagstiftningssamarbete som under 
   decennierna betytt mycket för att föra våra länder närmare samman. 
   
   Korridorerna i Stortinget vimlade under dessa dagar inte bara av 
   nordiska parlamentariker och ministrar. Här vimlade också de klungor 
   som följer det allt skarpare norska regeringsdramat. Ett drama som 
   kommer att gå mot en kulmen under de allra närmaste dagarna. 
   
   Mittenregeringens svårigheter har blivit allt tydligare. Inte minst är 

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 28         23 Nov 1998

   det senterpartiets interna svårigheter med de ställningstaganden som 
   regeringsansvaret kräver framförallt en stram ekonomisk politik och en 
   konstruktiv samarbetspolitik med EU som skapar allt starkare 
   spänningar. Det är allt färre som i dag betraktar den norska 
   regeringen som en borgerlig regering. 
   
   Att bilda en genuint borgerlig, norsk regering finns det inte 
   förutsättningar för idag, och det trots att det råder icke-
   socialistisk majoritet i stortinget. Motsättningarna, inte minst i de 
   frågor jag nämnde, är för stora med en tydlig ytterkantsposition från 
   senterpartiets sida. När det således finns en risk för att den norska 
   versionen av mittens rike kapsejsar, blir alternativet med allra 
   största sannolikhet en minoritetsregering under arbeiderpartiet. 
   
   Att ta sig från Oslo till Stockholm visade sig vara en något svårare 
   operation än vad man kunde tro. Den nya storflygplatsen Gardermoen är 
   en imponerande stilren och vacker skapelse, men förefaller ännu ej att 
   i nämnvärd grad vara inriktad på att låta flygplan anlända och starta 
   i tid. Ett antal timmar sittande och väntande i ett flygplan på 
   Gardermoen inbjuder till reflektioner om det mänskliga samhällets 
   förmåga till ordning och reda. 
   
   Hemma i Stockholm var det med ödmjukhet som jag mottog rapporten från 
   den analysgrupp om Estonia-katastrofen som Peter Örn lett på ett så 
   förtjänstfullt sätt. 
   
   Jag läste rapporten från pärm till pärm i ett sträck. Där återfinns 
   också vad jag hade att säga i riksdagen den 15 december 1994: 
   
   "Jag har, liksom många i denna kammare här i dag, under en lång tid av 
   politisk verksamhet haft att hantera och ta ställning till många och 
   även svåra frågor. Det ligger i det politiska ansvarstagandets natur. 
   Men ingen har nog berört eller plågat mig så mycket som denna om allt 
   ändå hade gjorts för att förhindra en katastrof, om alla som kunde 
   räddas verkligen kom att räddas, om allt det som möjligen kunde göras 
   verkligen gjorts för att lindra den sorg och saknad som i grunden 
   aldrig går att lindra." 
   
   Jag var avgående statsminister natten när katastrofen inträffade, 
   därmed med det fulla ansvaret för att se till att allt som kunde göras 
   under de dygn jag fortfarande hade ansvaret också blev gjort. 
   
   Jag skall inte här kommentera rapporten eller dess slutsatser. Det är 
   klokt att vi reflekterar över dess resonemang och rekommendationer. 
   Det beslut som regeringen har att fatta i början av det kommande året 
   blir tungt, alldeles oavsett vilken innebörd det har. 
   
   På en punkt har jag dock anledning att komma med ett milt 
   tillrättaläggande. Kommissionen skriver att det inte förekom samråd 
   mellan den avgående och den tillträdande statsministern om de 
   uttalanden som gjordes. 
   
   Jo, Ingvar Carlsson och jag talades vid också om detta under den tunga 
   dagen efter den tunga natten, vilket jag också berättat för 
   kommissionen. Jag ville då avråda honom från att binda sig vid en 
   bärgning av fartyget, eftersom jag inte trodde att en sådan skulle bli 
   möjlig, och förordade i stället de formuleringar om stora 
   ansträngningar för att bärga de omkomna som kommissionen redovisar att 

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 29         23 Nov 1998

   jag använde. 
   
   Men detta är nu historia. För många av de efterlevande är det 
   viktigaste vad som skall hända nu. Jag hoppas och tror att Mona Sahlin 
   har möjlighet att hantera den frågan med större inlevelse än vad 
   hennes företrädare på posten dessvärre klarade av. 
   
   Regeringen har förvisso gott om bekymmer. Med torsdagens utnämning av 
   Lars Engqvist har vi lyckats att ha fyra socialministrar på mindre än 
   två månader Margot Wallström som inte ville vara med längre, Anders 
   Sundström som inte heller ville vara med längre, Maj-Inger Klingwall 
   som möjligen ville men inte fick och så Lars Engqvist som blev så illa 
   tvungen oavsett om han ville eller inte. 
   
   Hur det kommer att gå med detta återstår att se. Det tog mindre än ett 
   dygn innan den biträdande socialministern förklarade att hon inte alls 
   var enig med socialministern. Kombinationen av de påtagliga 
   svårigheterna med att över huvud taget få fram en socialminister - och 
   den uppenbara förvirringen om vad politiken när det gäller de stora 
   välfärdssystemen skall inriktas på - är ett tydligt tecken på att det 
   stora partiet har förlorat fotfästet i den fråga som historiskt sett 
   har varit deras kanske allra största. 
   
   Och andra frågor är inte mindre svåra att hantera. I fredags kom 
   rapporten från Överbefälhavaren om konsekvenserna för försvaret av de 
   nya förändrade förutsättningarna för dess ekonomi som den successiva 
   socialdemokratiska vanskötseln av försvarspolitiken lett till. Det 
   handlar om en dramatisk urholkning av varje form av rationell 
   försvarsambition. 
   
   Från regeringens sida har man sagt att man är angelägen om samtal, 
   samråd och prövning av möjligheten till överenskommelse med också oss 
   i dessa frågor. Jag har välkomnat det. Kan vi åstadkomma någonting som 
   ger säkerhets- och försvarspolitiken stadga över tiden och styrka i 
   dess riktning vore detta självfallet bra för Sverige. 
   
   Om detta kommer att vara möjligt eller ej återstår att se. Seriösa 
   resonemang om hur dessa frågor kan lösas kan självfallet inte föras 
   utan konsekvenser också för statsbudgeten. Och då återstår att se hur 
   regeringen klarar av en ekvation där budgeten i dess helhet skall 
   hanteras med den rödgröna basen medan en del av den, som inte minst 
   genom utgiftstaken, påverkar också andra delar av budgeten skall 
   diskuteras och beslutas i en helt annan konstellation. 
   
   Det osäkra rödgröna regerandets svagheter riskerar att illustreras med 
   ny skärpa. Men min förhoppning är att det skall vara möjligt att bryta 
   vanskötseln av försvarspolitiken. Om socialdemokratin verkligen är 
   redo för och kapabel till det återstår dock att se. Tiden är kort - 
   och problemen är mycket stora. 
   
   Det var länge sedan jag var i Ostasien. Sverige och Europa har varit 
   mina arbetsfält under senare år. Men innan dess försökte jag med viss 
   regelbundenhet att på ort och ställe följa den imponerande dynamiken i 
   denna del av världen. 
   
   Men i fredags landade jag i ett annorlunda Hong Kong för sammanträde 
   med utrikeskommitt‚n i vår internationella samarbetsorganisation 
   International Democrat Union (IDU). Det röda Kinas flagga vajade över 

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 30         23 Nov 1998

   den fantastiska nya flygplatsen - tillsammans med sina tillfartsvägar 
   världens största infrastrukturinvestering under senare år. Jag åker in 
   mot staden förbi världens största containerterminal, där 44.000 
   containrar lastas och lossas varje dag. Jag tror att den största 
   terminalen i Europa ligger kring 9.000 per dag. 
   
   Den asiatiska krisen präglar i dag den globala ekonomin. I Hong Kong 
   är butikerna inte lika fulla av turister, och skyltfönstren talar om 
   nedsatta priser. Det finns plötsligt ett arbetslöshetsproblem i det 
   som nu kallas den Speciella Administrativa Regionen inom ramen för den 
   kinesiska folkrepubliken. 
   
   Men politiskt har Hong Kong klarat sig bättre än vad jag fruktade. När 
   jag äter lunch med Emily Lau - Hong Kong-politikens färgstarkaste och 
   tydligaste oppositionsröst mot allt det som Beijing står för - ger hon 
   också en bild där bekymren förvisso finns, men där det faktiska läget 
   vad gäller politiska rättigheter dock inte markant vridits till det 
   sämre. Och i tidningarna är öppenheten vare sig mindre eller större än 
   under Chris Pattens nu lätt legendomspunna år som "the Last Governor." 
   
   Ekonomer ger olika bilder av hur läget är i de olika länderna. Är 
   botten nådd eller inte? Jo, kanske, säger vissa. Nej, inte riktigt, 
   säger andra. Men desto tydligare träder bilden fram av orsakerna till 
   kriserna och av de vägar som måste beträdas för att reformera de olika 
   politiska och ekonomiska systemen. 
   
   Ju mer av rättsstat med ett öppet politiskt och ekonomiskt system som 
   de olika länderna haft, ju bättre har de klarat sig genom krisen. Men 
   ju mer av enpartidominans, brister i demokrati, centralstyrning och 
   svågerekonomi som funnits, desto allvarligare har konsekvenserna 
   blivit. Så slutsatsen blir entydig - tydligare rättsstat, öppnare 
   demokrati, klarare marknadsekonomi. 
   
   På sina håll försöker man med politisk och ekonomisk återreglering. I 
   Malaysia har premiärminister Mahatir återinfört valutareglering 
   samtidigt som han satt sin vice premiärminister och sannolike 
   arvtagare Anwar Ibrahim i fängelse. 
   
   Men det kommer bara att bära utför. Jag känner Anwar som en av det nya 
   Asiens mest öppna och inspirerande politiska ledare. Jag vågar mig på 
   gissningen att Malaysia kommer att avskaffa både valutareglering och 
   Mahatir, och att framtiden tillhör Anwar och det som han står för. 
   
   Men jag hoppas innerligt att det kan ske utan det våld vi nu ser på 
   Jakartas gator. För ett halvt år sedan dödades ca 1.400 människor när 
   stadens kineskvarter attackerades och brändes. Nu ser vi på nytt hur 
   politiska motsättningar leder till att människor dödas. 
   
   Taiwan har klarat sig bättre än alla andra under detta år. Tillväxten 
   och tillväxtprognoserna ligger fortfarande på 5-6%. Med alla sina 
   speciella drag är Taiwan dock ett område där demokratin och öppenheten 
   är tydlig och imponerande, där rättsordningen ridit spärr mot 
   subventioner och svågerpolitik, och där ekonomin, 95% av landets ca 
   900.000 företag små och medelstora visar, både utvecklings- och 
   motståndskraft. 
   
   Här i Taipei sammanträder under måndagen och tisdagen IDU:s 
   exekutivkommitt‚ för att diskutera aktuella globala politiska frågor 

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 31         23 Nov 1998

   men också för att vi skall lära oss mer om utvecklingen också i denna 
   del av den kinesiska världen. 
   
   På vårt program står sammanträffanden med den samlade politiska 
   ledningen på Taiwan. Men självfallet träffar vi också oberoende 
   bedömare och debattörer för att få en så bred bild av utvecklingen som 
   möjligt. 
   
   Vårt internationella samarbete är inte uppbyggt som någon gigantisk 
   byråkratisk organisation. I Europa fungerar European Democrat Union 
   (EDU) som den bredare familj som också har medlemmar i länderna 
   utanför EU, och i Stilla Havs-området finns Asia Pacific Democrat 
   Union (APDU). Och förenande dem och andra finns IDU. 
   
   Vår exekutivkommitt‚ sammanträder ca två gånger om året förra gången i 
   Moskva i början av året. Med möten med utrikeskommitt‚n samt 
   självfallet EDU, mer regelbundet däremellan. 
   
   Det är ett informellt och starkt nätverk som förenar de partier som 
   aldrig tummat på bekännelsen till demokratin, det öppna samhället och 
   den fria ekonomin. Och det är också ett nätverk som varit 
   exceptionellt framgångsrikt under de ca 15 år som det existerat i sin 
   nuvarande form. 
   
   Medan den socialistiska internationalen kört fast i revolutionära 
   drömmar och tvetalan när det gäller inställningen till socialistiska 
   diktaturer, har vi kunnat se hur våra id‚er vunnit terräng. När vi vid 
   det första partiledarmöte som jag var med om i egenskap av partiledare 
   stod vid muren i Berlin och sade att den måste bort, blev vi i 
   vederbörlig ordning avhånade i socialdemokratisk press. När vi började 
   att tala om demokrati i Ryssland var det ingen som tog oss på allvar, 
   och vi är fortfarande den enda internationella politiska 
   organisationen med tydlig förankring i reformkrafterna i Ryssland. Och 
   den öppna marknadsekonomi vi alltid talat om har nu blivit närmast 
   allmängods över världen. 
   
   Det är av samma skäl som vi just nu är på Taiwan. Vi är vänner av 
   Kina, och vi är vänner av demokrati i Kina. 
   
   Det på Taiwan styrande partiet Kuomintang knackade länge på vår dörr. 
   Men det var först när demokratiseringen av Taiwan, som KMT drev fram, 
   blev fast och tydlig som den öppnades. Under dagarna här har det 
   berättats om hur vår inställning då spelade en viktig roll för att KMT 
   skulle fatta de avgörande beslut som ledde till demokratiseringen av 
   Taiwan. 
   
   Nu vill vi ge denna kinesiska demokrati vårt stöd. Det är viktigt för 
   dess möjligheter att utvecklas. Men det är inte minst viktigt som en 
   signal till Kina i dess helhet. 
   
   Den uteblivna demokratiseringen av Kina förblir en av 1990-talets 
   stora besvikelser. Skotten på Tiananmen i juni 1989 satte stopp för 
   det som såg ut att bli början på en demokratisering. Och även om det 
   nu förekommer halvfria val på bynivå i Kina och den kinesiska 
   kommunistledningen är beredd att diskutera också tidigare förbjudna 
   frågor, som t ex mänskliga rättigheter och Tibet, förblir landet en 
   diktatur i detta ords alla bemärkelser. 
   

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 32         23 Nov 1998

   Den kinesiska kommunistledningen har sedan 1978 successivt 
   liberaliserat landets ekonomi på ett sätt som säkert fått många 
   ideologer att sova mycket dåligt om natten. Och där marknadsekonomi 
   ersatt kommandoekonomi har resultaten ofta varit spektakulära. 
   
   Men framgången har sina begränsningar. Halva industrin är fortfarande 
   statsägd och brottas med gigantiska förluster. Och dessa grävs ner i 
   ett banksystem som därmed blir allt mer ihåligt och i en statsbudget 
   som därmed inte får råd med mer avgörande insatser t ex på det sociala 
   området. Det blir en haltande ekonomi. 
   
   Utvecklingen runt om i Ostasien under detta dramatiska år har på nytt 
   visat att ett samhälle inte kan vara till hälften fritt och till 
   hälften ofritt. Finns det inte en fungerande rättsordning när det 
   gäller politiska rättigheter så kommer det inte heller att kunna 
   finnas en sådan när det gäller ekonomiska möjligheter. Och utan en 
   sådan är riskerna för att ekonomin går fel, begränsas eller drabbas av 
   återkommande kriser högst påtaglig. 
   
   Exemplet Malaysia är viktigt. Premiärminister Mahatir har talat om en 
   "asiatisk" eller "tredje" väg. Men den leder nu till valutareglering 
   och politiska fångar. Och den politiska ofriheten kommer alldeles 
   självklart att vara förödande för de ekonomiska möjligheterna. 
   
   Samma sak gäller Kina. Utan ett fungerande politiskt system också för 
   maktväxling och en fast rättsordning riskerar den ekonomiska 
   framgången förr eller senare att stanna upp. Men i den ekonomiska 
   framgången ligger självfallet också fröet till de politiska 
   förändringar som måste komma. 
   
   I det stora Kina bor ca 1.400 miljoner människor. Men det är inte 
   oväsentligt om 6 miljoner kineser i Hong Kong kan uppleva en fast 
   rättsordning och viss demokrati, och att 22 miljoner kineser på Taiwan 
   har möjlighet att fullt ut förverkliga sina politiska rättigheter och 
   sina ekonomiska möjligheter. 
   
   Förr eller senare kommer demokratin också till Kina. Kanske kan de 
   insatser IDU och dess partier då gjort för att ge stöd till demokratin 
   även här ha visat sig vara av betydelse. 
   
   Men snart styr kosan alldeles självklart tillbaka till Sverige. 
   Viktiga möten och avgöranden väntar. Mer om detta nästa vecka. 
   
   Taipei den 17 november 1998 
   
   Carl Bildt 

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 33         23 Nov 1998

   =================================================================
                 BOKTIPS
   =================================================================
   ____________________
   # I samlarens spår #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Av Sarah Geijer, 2:206/224.59
   
   
   Har just sträcktläst av Jeffery Deaver, som tidigare skrev
   "Tyst vittne".
   
   Ruggigt bra bok, lite för detaljerad på sina håll dock. Jag läser
   medicin - och jag fick ändå lägga ifrån mig boken vid de värsta
   avsnitten. Men spännande, det var den. Rekommenderas till alla som
   gillar thrillers/deckare med vissa..blodiga inslag.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 34         23 Nov 1998

   =================================================================
             NYTT PÅ DATORMARKNADEN
   =================================================================
   _____________________________________
   # Mitac lanserar LCD-dator [comdex] #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 19 november 1998
   
   
   På årets CeBIT-mässa fick svenska MultiQ pris för sin LCD-skärm med
   inbyggd dator i skärmfoten. På Comdex visar taiwanesiska Mitac upp
   en produkt som följer samma koncept. Mitac-datorn har beteckningen
   Avena LP 6613, och den är utrustad med en 15-tums LCD-skärm (17 tum
   vid en jämförelse med en CRT-skärm). Skärmen är fäst i datorns
   systemenhet, som alltså är placerad bakom skärmen. På detta sätt
   sparar man en hel del skrivbordsutrymme. Datorn är utrustad med en
   PII-processor på upp till 450 Mhz, och ett internminne som kan
   byggas ut till maximalt 256 MB. Datorn kan vidare utrustas med
   hårddiskar på upp till 6,4 GB, och den har som standard en 24X
   CD-ROM-spelare. För den ljudintresserade kan nämnas att datorn även
   är utrustad med högtalare. Avena LP 6613 är redan lanserad i Japan.
   Om allt går i lås så sker Europalanseringen någon gång i december
   98, eller senast januari 99 ­ allt enligt de representanter från
   Mitac som PC Extras redaktör träffade på Comdex.
   [DH]
   
   http://mitac.mic.com.tw/

   -----------------------------------------------------------------
   __________________________________________
   # Zip-drive för bärbara datorer [comdex] #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 19 november 1998
   
   
   På Comdex visade företaget Microtech upp sin Zip-enhet för bärbara
   datorer. Iomega vill få ut Zip-enheter till så många användare som
   möjligt, och erbjuder därför andra tillverkare att förädla
   Zip-enheten på olika sätt. Microtechs enhet är både mindre och
   snyggare än Iomegas motsvarande enhet. Faktum kvarstår dock ­
   Microtechs enhet, som bär beteckningen "Mii Zip 100 Drive" är inte
   mycket större än själva Zip-skivan. Då Microtech i första hand
   vänder sig mot användare som har behov av att ansluta sin Zip-drive
   till en bärbara datorer så erbjuder man PC Card-anslutning. Enheten
   finns även i en USB-variant. USB-kabeln köps separat, och på
   Microtech säger man att man i de allra flesta fallen inte behöver
   någon extern strömadapter till den sistnämnda lösningen. Dock så
   skickas en dylik adapter med tillsammans med USB-kabeln då det har
   visat sig att vissa datorer helt enkelt inte klarar att driva
   enheten via USB-kabeln. Värt att nämna som avslutning är att även

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 35         23 Nov 1998

   Iomega visade upp en USB-variant av Zip 100-enheten på Comdex. Är
   man dock ute efter en snygg och slimmad USB-Zip så rekommenderas
   Microtechs variant.
   [DH]
   
   http://www.microtech-pc.com/

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________
   # Platta CRT-skärmar [comdex] #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 19 november 1998
   
   
   Platta CRT-skärmar? Hur är det möjligt? Ja, sanningen är förstås
   att det är själva skärmytan som är helt plan och det är flera
   företag som presenterar sådana. ViewSonic är ett av dem, med sin
   PT795. Förutom det uppenbara, att skärmen inte buktar som brukligt
   är, blir det mindre blänk och reflexer från skärmen. Denna
   19-tummare är dessutom företagets första som uppfyller TCO'99. Den
   klarar 1600x1200 i 87 Hz (max 1920x1440), har USB och kommer att
   kosta 999 dollar här i USA. Nöjer man sig inte med detta, plockar
   ViewSonic fram P817, kallad XtremeMonitor, ur rockärmen. Den är en
   21-tumsskärm som visserligen inte är helt platt, men bjuder på
   imponerande 2048x1536 i 85 Hz. 1 700 dollar är priset på gatan.
   Samsung kontrar med sin Dynaflat, som man anser vara det mest
   avancerade bildröret i världen. Dynaflat är dessutom på inte mindre
   än 29 tum.
   [AR]
   
   http://www.viewsonic.com/
   http://www.samsung.com/

   -----------------------------------------------------------------
   _________________________
   # Mpman i nya versioner #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   Det har varit mycket rabalder om MP3-spelare på senare tid. Diamond
   Rio har fått branschorganisationen RIAA att gå i taket och man har
   kunnat få uppfattningen att det är Rio som är både först och
   störst. Så är emellertid alls inte fallet. Koreanska mpman har
   funnits ett bra tag och nu lanserar tillverkaren Saehan fyra nya
   varianter. MP-F10 heter modellen som funnits ute tidigare, med 32
   eller 64 Mb flash-minne. MP-F20 ser likadan ut, men erbjuder
   ytterligare lagringsutrymme tack vare en lucka för ett
   SmartMedia-kort. Sedan är förändringarna större. MP-F30 heter
   modellen som utöver 32 eller 64 Mb minne erbjuder upp till fyra

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 36         23 Nov 1998

   timmars röstinspelning och lagring av 1 024 telefonnummer eller
   minnesanteckningar. Men det är ju musik vi vill ha en mpman till!
   Med MP-H10 har Saehan tagit fasta på detta och gett modellen en
   inbyggd 2,5" hårddisk. MP-CL10, slutligen, har istället en billig,
   utbytbar Clik-disk från Iomega. Framtiden kommer alltså att ge ännu
   större möjligheter för musikälskare att ladda ner musik från
   Internet. MP3-spelarna är här för att stanna!
   [AR]
   
   http://www.mpman.nu/

   -----------------------------------------------------------------
   _______________________________
   # Nya voodoo3-kort under 1999 #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   3Dfx Interactive släpper nya kort i succ‚serien Voodoo, Voodoo3
   2000 och 3000. Då har så äntligen konkurransen blivit så stor och
   kvaliteten så hög att 3Dfx Interactive insett att de inte kan
   tillverka separata 3D-kort längre. Voodoo Banshee som under hösten
   tampas med TNT, Savage och G200 får en efterföljare i Voodoo3 som
   enligt 3Dfx Interactive ska ha egenskaper från både Voodoo2 och
   Banshee. Det nya kortet ska bli en benknäckare och krossa
   motståndet totalt. Här kan nämnas en RAMDAC på 350 MHz, stöd för
   nya AGP 4x och Win 95/98/2000 Mac OS, Linux och UNIX. Kortet, som
   ska finnas tillgängligt under andra kvartalet, kommer att finnas
   tillgängligt i två versioner. Voodoo3 2000 för integration och 3000
   för spelentusiaster.
   [TS]
   
   http://europe.3dfx.com/europe/invitation.htm

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 37         23 Nov 1998

   =================================================================
                 ANNONSER
   =================================================================
   ________________________
   # Middag och Krogrunda #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601, [hka@telia.com] 
   Av Björn Poppe, 2:201/125.10
   
   
   Vi i hubområde 100 har enväldigt bestämt att det skall bli middag och
   krogrunda för Fidofolk. Detta äger rum den 27/11 (alltså på fredag)
   klockan 19:00. Vart vi skall gå och äta är inte bestämt än, så var vi
   skall träffas är inte helt klart. Dock blir det någonstans inom
   tullarna (Stockholm alltså, för er lantisar =). Alla med bra förslag
   på matställen som kan ta ett sällskap på kanske 20 personer eller
   liknande och inte kostar skjortan bör höra av sig till mig omedelbart
   så att något kan bestämmas. 
   
   De som absolut inte kan tänka sig hänga med på middag kan givetvis
   sluta upp senare på kvällen, det kommer att finnas möjlighet att ringa
   någon av oss som är på middagen och höra efter vart vi tar vägen och
   när. 
   
   Alla som kan tycker jag att skall följa med på detta. Skicka
   (halvbindande) anmälan till mig så att jag vet hur många vi behöver
   boka bord för på middagen. Skicka även, som sagt, förslag på lämpliga
   restauranger. 
   
   Mvh Björn
   
   2:201/125 eller voice 08-7764988 (dock under rimliga klockslag tack)
   samt mobil 070-7926151

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 38         23 Nov 1998

   =================================================================
                 NOTISER
   =================================================================
   ________________________________
   # Anti-microsoft konspiration? #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 19 november 1998
   
   
   Microsofts juridiska team anklagade, under den pågående rättegången
   mellan Microsoft och Amerikanska staten, på onsdagen IBM för att
   bunta ihop sig med fem andra företag för att bekämpa mjukvaru-
   giganten. Under korsförhör av IBMs John Soyring, försökte Microsofts
   advokat Steven Holley, att måla upp företaget som måltavla för en
   plan att bunta ihop sig emot Microsoft. Holley citerade ett PM
   daterat 13:e augusti 1997, från IBMs John Thompson, som föreslog
   till Netscape Communications, Sun Microsystems och IBM, att de
   skulle förena sig med Oracle, Novell och Apple Computer, för att
   "sätta Microsoft på defensiven".
   [HS]
   
   http://www.microsoft.com/

   -----------------------------------------------------------------
   ________________________________
   # Intel störst på nätverkskort #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 190 - 19 november 1998
   
   
   Processorjätten Intel är numera nästa lika framgångsrika med sina
   nätverkskort som processorer. Nya siffror visar att de gått om
   självaste 3Com. 3Com har tidigare mer eller mindre varit en
   standard för nätverkskort men har nu fått ge vika för Intel. "The
   Dell`Oro report" presenterar siffror där Intel har ökat sin
   försäljning av 10/100 Mb Ethernetkort med mer än 80%. Det är dock
   ganska jämnt mellan 3Com och Intel. 43% respektive 45% av
   marknaden.
   [TS]
   
   http://www.intel.com/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 39         23 Nov 1998

   _____________________________________
   # Nyckelföretag uteblir från Comdex #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   På måndag inleds Comdex/Fall, PC-branschens största och mest
   betydelsefulla mässa. Men några av de mest välkända företagen finns
   inte representerade på mässgolvet. Förr i tiden var Comdex/Fall i
   Las Vegas mässan som ingen kunde, eller vågade, utebli från. I år
   är det delvis annorlunda. Flera stora PC-företag har ingen egen
   monter. Att visa sina produkter hos partners blir vanligare. En
   annan lågprislösning är att hyra några rum på Las Vegas Convention
   Center eller på något av stadens många hotell för att visa sina
   produkter. Till de monterlösa hör Advanced Micro Devices, Compaq,
   Dell, IBM, Intel och Micron Electronics. Det publika intresset för
   mässan går dock inte att ta miste på. Arrangerande ZD Events räknar
   med 220 000 besökare. Som av allt att döma kommer att få se
   spännande datorer i det lilla formatet samt mycket av alternativen
   på operativsystemsmarknaden, Linux och nya BeOS 4.0.
   [EA]
   
   http://www.comdex.com/

   -----------------------------------------------------------------
   _____________________________
   # Bitos PUL-protester biter #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Insänd av Håkan Andersson, 2:201/601
   Hämtat ur: Uppsnappat nr 189 - 17 november 1998
   
   
   Protesterna från bland annat Bitos mot nya personuppgiftslagen har
   varit många och högljudda. Datainspektionen avser att tolka lagen
   liberalt. Branschorganisationen Bitos har samlat in omkring 38 000
   namnunderskrifter från personer som vill protestera mot PUL
   (personuppgiftslagen). Denna EU-anpassade lag, datalagens
   efterträdare, trädde i kraft den 24 oktober och har debatterats
   sedan dess. Även om Bitos-namnlistan ännu inte överlämnats till
   myndigheterna har byråkrater och lagstiftare av allt att döma tagit
   intryck. Datainspektion låter meddela att man avser att tolka
   personuppgiftslagen liberalt. Regeringen tycks dock inte vilja
   "peta" i den omdebatterade lagen. Istället har man givit
   Datainspektionen i uppdrag att föreslå regler för hur nu gällande
   lag ska tillämpas. Även IT-kommissionen har via sitt IT-rättsliga
   observatorium reagerat genom att kalla till samtal.
   [EA]
   
   http://www.bitos.org/kampanj/index.html
   http://www.pul.nu/

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 40         23 Nov 1998

   =================================================================
              KOMMANDE EVENEMANG
   =================================================================
   ______________________
   # Kommande evenemang #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   1 Dec 1998
    Femtonde årsdagen av Fido version 1, av Tom Jennings.
    
   1 Dec 1998
    Årets adventskalender av Hasse Alfredsson startar.
    
   9 Dec 1998
    Svenska FidoNews fyller 2 år.
    
   1 Jan 1999
    Endast ett år kvar tills Internet "kraschar" :)
    
   11 Aug 1999
    När solen förmörkas detta datum sitter europ‚erna på första parkett.
    Redan nu börjar det bli svårt att få hotellrum i sydvästra England.
    För vetenskapsmän och amatörastronomer är en total solförmörkelse
    något alldeles extra.
    
   15 Sep 2000
    Sommarolympiaden i Sydney (Australien) öppnas.
    
   -----------------------------------------------------------------
   Om Du har något framtida evenemang som Du vill se här, så skicka
   ett brev till SFNEWS, så kommer det automatiskt med.
   
   På ärenderaden skriver Du %EVENT.
   Varje årtal Du skriver in skall föregås med ett &-tecken.
   På så sätt kan Du i samma brev skriva in flera händelser som Du
   vill ha med. Texten efter varje årtal kan bestå av flera rader.
   
   From : Kalle Kula
   To  : SFNEWS
   Subj : %EVENT
   -----------------
   &1999-12-24
   Julafton!
   Då kommer Jultomten! :)
   &2000-01-01
   Nytt år och och nytt sekel.

   -----------------------------------------------------------------

[R] Svenska FidoNews 3-47    Sidan 41         23 Nov 1998

   =================================================================
            INFORMATION SVENSKA FIDONEWS
   =================================================================
   ___________________________________
   # Information om Svenska FidoNews #
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   ---------------- SVENSKA FIDONEWS KONTAKT-INFORMATION ----------------
   _______________
   # Redaktionen #
   ~~~~~~~~~~~~~~~
   Redaktör..... Håkan Andersson
   Adress....... FidoNet 2:201/601
   BBS.......... 46-8-50430611 
          1200/2400/14400/33600/V32bis/HST/V32T/VFC/V34+
   Request...... FidoNet 2:201/600
   InterNet..... hka@telia.com 
   URL.......... http://home.bip.net/hk.a/
   
   Medarbetare.. Peter Karlsson (Födelsedagar)
   Adress....... FidoNet 2:206/221
   InterNet..... pk@abc.se 
   
   Medarbetare.. Håkan Karlsson (Bosslistan)
   Adress....... FidoNet 2:200/486
   
   Medarbetare.. Andreas Henriksson (Fidonetanvändare)
   Adress....... FidoNet 2:201/329.12
   InterNet..... ash@ebox.tninet.se 
   
   Medarbetare.. Rasmus Kjellman (ICQ-listan)
   Adress....... FidoNet 2:201/135
   InterNet..... rasmus.kjellman@home.se 
   URL.......... http://members.xoom.com/ironic_bbs
   ----------------------------------------------------------------------
   
   Svenska FidoNews publiceras varje vecka av och för medlemmar i 
   FidoNet. Tidningen ges endast ut då det finns material för utgivning. 
   Därför kan det ske att någon eller några veckor blir överhoppade för 
   utgivning. Tidningen distribueras i filekot SWEFNEWS. 
   
   Svenska FidoNews publicerades för allra första gången måndagen den 09 
   december 1996. 
   
   FILNAMNETS UPPBYGGNAD.
   
   SFNEWS.
      ³  ³
      ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Volymnummer; 1 - 999.
      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Utgivningsnummer; 1 - 52 veckor.
   
   Volymnumret ökas på med 1 för varje år.
   År 1996 hade tidningen volymnummer 1.
   
   SFNEWS*.Z01 vid request, ger samtliga tidningar för år 1996.
   SFNEWS*.Z02 vid request, ger samtliga tidningar för år 1997.
   SFNEWS*.Z03 vid request, ger samtliga tidningar för år 1998.
   
   REGIONALT ELEKTRONISKT AMATÖRPOST-SYSTEM.
   Artiklarna är inlämnade av medlemmar i svenska FidoNet region 20, som 
   är inlämnade till redaktören via textfiler i ett format specificerat 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Dessa dokument är tillgängliga för 
   request på redaktionen av Svenska FidoNews på nodnummer 2:201/600. 
   Magiskt namn ARTSPEC och ARTSPSWE. Artikelfilerna lämnas in crash 
   eller via filekot ARTIKLAR. Detta fileko ARTIKLAR, finns tillgänligt 
   på backbone-noden 2:20/10 för distributörer som har förbindelse med 
   denna nod. 
   
   Du får gärna bidra med debattartiklar, egengjorda intervjuer, tips på 
   intervjuoffer, insändare, klagomål, beröm, rykten, personnytt och 
   annat smått och gott. Det kommer färre tips än du tror. 
   
   Artiklar kan även skickas in via nätbrev där mottagarnamnet skall vara 
   SFNEWS. På ärenderaden skriver man det filnamn som man vill att redak-
   tionen skall lägga ned texten i enligt de extensionnamn som redovisas 
   enligt ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. Artikeln skrivs i nätbrevet enligt 
   ARTSPEC.DOC/ARTSPSWE.DOC. 
   
   Om man sänder ett nätbrev till SFNEWS och i textdelen skriver %HELP så 
   får man i retur en liten hjälptext. 
   
   Artiklarna är kompilerade till en sammanställning i denna elektroniska 
   tidning. Redaktören ansvarar för sammanställningen av SFNEWS, men an-
   svarar inte för innehållet i artiklarna. Redaktören förbehåller sig 
   rätten att välja material för publicering i tidningen. 
   
   Skribenten behåller copyright på de egna skrivna artiklarna i annat 
   fall, Svenska FidoNews copyright 1997 redaktören. 
   
   Duplikat av texter av andra upphovsmän än den som inlämnar artikeln 
   publiceras endast om tillstånd för detta finnes. Kommersiellt material 
   publiceras icke i tidningen. 
   
   Publicering av denna elektroniska tidning får endast ske i Fidonet. 
   Tillstånd fodras i annat fall från redaktören. 
   
   Denna tidning är skapad och sammanställd av programvaran FNEWCOMP. 
   FidoNews Compiler 1.00 Copyright (C) 1996-1997 Håkan Andersson. 
   
                 =*=*=*=
   Some english stuff
   ------------------
   SUBMISSIONS: You are encouraged to submit articles for publication in 
   Swedish FidoNews. Article submission requirements are contained in the 
   file ARTSPEC.DOC and ARTSPSWE.DOC, available from the Swedish FidoNews 
   Editor, file-requestable from 2:201/600 as file ARTSPEC and ARTSPSWE. 
   All Zone Coordinators also have copies of ARTSPEC.DOC. Please read 
   it. 
   
   "Fido", "FidoNet" and the dog-with-diskette are U.S. registered trade-
   marks of Tom Jennings, P.O. Box 410923, San Francisco, CA 94141, and 
   are used with permission. 
   
          "Disagreement is actually necessary,
           or we'd all have to get in fights
           or something to amuse ourselves
           and create the requisite chaos."
                    -Tom Jennings
   
          "Fidonet's activities are social,
           its operation is technical.
           The failure to understand this has
           led to more problems within FidoNet
           than everything else combined."
                    -Ron Dwight

   End of Swedish FidoNews -- Volume 3, Number 47  23 November 1998
   -----------------------------------------------------------------

[R]