Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   399
R20_ECHO2   1379
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
R20_HIFI   0/3
R20_INFO2   892
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/56
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   42
R20_KANDIDAT   28
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/11733
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   76
R20_NET200   245
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/44
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/340
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   11
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2012
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4029
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   0/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   12107
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/1296
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   5956
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   32223
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   18774
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12609
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   3126
FN_SYSOP   40115
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/12218
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/15795
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/21287
LINUX_BBS   0/957
mail   18.68
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   766
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4723
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
PSION   103
R20_ADMIN   1104
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   12
R20_CHAT   0/890
Möte R20_FILEFOUND, 22 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 20, 122 rader
Skriven 2005-06-01 07:03:42 av Lars Wigrell (2:201/437)
Ärende: Regler för detta möte
=============================
     Möte    : Hittade filer
     EchoID   : R20_FILEFOUND
     Beskrivning : Svar från AllFix på förfrågningar i R20_FILEFIND
     Moderator  : Lars Wigrell
     Nod     : 2:201/437

                                    97-08-24

I mötet postas svar på förfrågningar i R20_FILEFIND. Skrivrättigheter i detta
möte har, förutom moderatorn, ENBART AllFix (och i den mån det finns någon
kompatibel) på de noder som har något att meddela som svar på förfrågningar
som postats i R20_FILEFIND. För övriga SKALL mötet vara SKRIVSKYDDAT.

Om inget annat anges SKALL de filer som annonseras som svar på förfrågan finnas
tillgängliga utan dröjsmål för den som gjort förfrågningen, antingen vid första
inloggning i BBSen eller på dess gästkonto, samt genom filbegäran ("file
request"). Följdaktligen skall det framgå av svarstexten var filen finns att
hämta, såväl för den som väljer att logga in som användare i en BBS (BBS-namn,
telefonnummer samt öppettider), som för den som väljer filbegäran (nodnummer).

Om det finns restriktioner, exempelvis att det krävs att användaren verifieras
eller att filerna ligger i en betal-area, SKALL detta anges tydligt i
svarstexten.

Generellt gäller reglerna i dokumentet R20_EPOL för detta möte, men med
vissa kompletteringar.

För den SysOp som vill göra det hela enklare för sina användare, finns ett par
små utiliteter för RemoteAccess, storlek ca 45 kB tillsammans. Vid filbegäran
("file request"), begär FIXDOOR från 2:201/437, eller sök efter arkiven
FIXDR220.ARJ samt FXDOR-R1.ARJ .


         Hur filsökningssystemet i AllFix fungerar
         -----------------------------------------


Introduktion:
-------------

 AllFix föddes 1991 då den introducerade filsökningskonceptet. Detta system
 erbjuder möjligheten att söka efter filer på andra BBSer via ekopost
 ("echomail"), genom att posta texter adresserade till "ALLFIX" (UTAN
 citationstecken!). De eftersökta filerna, filspecifikationerna och
 nyckelorden (som föregås av ett snedstreck, "/") skrivs på ärenderaden.
 Själva meddelandekroppen kan och bör lämnas tom.


 Exempel:

     Från : <Ditt namn>
     Till : AllFix
     Ärende: FMAIL*.* ARJ*.* /antivirus


Så här går det till:
--------------------

 På system som är anslutna till filsökningsmötet, kommer AllFix att söka
 igenom filareorna efter de eftersökta filerna, och om den hittar någonting
 som passar in på de sökargument som angetts, kommer AllFix att generera en
 svarstext, adresserad till den som gjorde förfrågningen. Svarstexten
 postas som regel i ett separat svarsmöte.

 En förfrågan kan lätt generera stora mängder post. När du gör en förfrågan
 bör du tänka på att precisera dig så noga som möjligt. Vidare behandlar
 AllFix INTE förfrågningar innehållande mindre än 3 icke-jokertecken, d.v.s.
 andra tecken än "?" och "*".

 Som SysOp bör du tänka på att ställa in AllFix så, att den INTE behandlar
 förfrågningar som är postade lokalt i din BBS. Du bör också sätta en gräns
 ungefär vid maximalt 25 träffar, samt att inte behandla förfrågningar som är
 äldre än 4-5 dagar.

 Som regel är dock postmängderna inget problem inom Sveriges gränser, men man
 kan ju ändå hjälpas åt att begränsa mängden onödig information.

 För att underlätta sökning efter filer stödjer AllFix två grundläggande
 booleska funktioner: AND och OR. Dessa funktioner kan användas mellan
 filspecifikationer och nyckelord.


 Exempel:
     /SOUND AND /32bit

 Här kommer AllFix att söka efter filer som har både nyckelordet SOUND och
 nyckelordet 32bit i filbeskrivningen.


 Exempel:
     /SOUND AND /32bit OR /SOUNDBLASTER

 I detta exempel kommer AllFix att söka efter filer med nyckelordet SOUND och
 nyckelordet 32bit i filbeskrivningen, eller efter alla filer med nyckelordet
 SOUNDBLASTER i filbeskrivningen.


 Ibland kan ett nyckelord innehålla tecknet "/". AllFix tolkar i normala fall
 det som ett specialtecken, som signalerar att efterföljande text är ett
 nyckelord. För att förhindra att AllFix gör det kan nyckelordet skrivas inom
 citationstecken. Exempelvis, när man söker efter nyckelordet OS/2,
 specificeras det som "OS/2" och INTE som /OS/2, som i detta fall kommer att
 tolkas felaktigt av AllFix.

 Slutligen, ibland kan man ha önskemål om flera ord i en viss följd i fil-
 beskrivningen, t.ex. "Hayes AT commands". Då anger man helt enkelt orden i
 den ordning man önskar, med citationstecken före och efter.

 Exempel:

     /"Hayes AT commands"

 Värt att notera att detta enbart fungerar i senare versioner av AllFix. I
 tidigare versioner fungerar det så, att även om AllFix hittar filer med en
 beskrivning med just denna ordföljd, så kommer AllFix även att hitta filer
 där minst ett av dessa ord ingår i beskrivningen.


Mvh Lars / Filfinnare

--- 
 * Origin: FrontLine BBS * Home of R20_FILEFOUND * +46 8 56444970 (2:201/437)