Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
R20_INFO2   716
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/55
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   41
R20_KANDIDAT   27
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/11524
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   75
R20_NET200   244
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/43
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/340
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   10
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2006
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4008
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   0/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   10603
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/1270
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   5226
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   31833
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   18277
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12552
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   3008
FN_SYSOP   39721
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/12149
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/15773
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/21126
LINUX_BBS   0/957
mail   16.79
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   752
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4674
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
PSION   103
R20_ADMIN   1093
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   11
R20_CHAT   0/889
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   398
R20_ECHO2   1378
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
R20_HIFI   0/3
Möte R20_LOKALTRAFIK, 24 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 1, 72 rader
Skriven 2004-08-01 03:33:43 av Lars Wigrell (2:201/437)
Ärende: Regler för detta möte
=============================
     Möte    : Lokaltrafiksmötet
     EchoID   : R20_LOKALTRAFIK
     Beskrivning : Lokaltrafik i all bemärkelse
     Moderator  : Lars Wigrell
     Nod     : 2:201/437

                                   1999-11-15

 * Reviderade stycken är markerade med "|" i vänsterkanten.

För mötet gäller R20_EPOL med följande tillägg/ändringar:

MODERERING
----------

Tillsägelse       Enklare form av tillrättavisning vid smärre
            övertramp av mötets regler

Tillrättavisning    Enklare form av varning, då överträdelsen inte är
            av den storlek att en varning är lämplig. Dock ger
            två tillrättavisningar omedelbart en varning!
            (Meddelande om att tillrättavisning övergår i varning
            ges i nätbrev till syndaren)

Varning         Skarp tillrättavisning då grovt brott mot mötets
            regler skett. Vid särskilt grova överträdelser sker
            avstängning efter två varningar, men i normala fall
            efter 3 avstängningar.

Meddelandesätt:     All moderering sker i NÄTBREV, men påpekanden om ämnen
            som faller utanför mötets ämne kan komma att meddelas
            i mötet.

ÖVRIGT
------

Förbjudet:       Personliga påhopp är TOTALFÖRBJUDNA, och renderar
            omedelbart i en Varning. Samma gäller för inlägg som
            inte håller sig till ämnet.

Suffix/signaturer:   Tillägg till namnen (som "Peter Persson/Grinig") är
            INTE tillåtna i mötet, detsamma gäller signaturer som
            tar upp mer än 3 rader text.

Taglines:        Undanbedes å det bestämdaste, tar bara plats och
            förmedlar sällan något av intresse! Om "tvunget",
            _MAX_ 1 rad!

Citering:        Citerad text får vara MAXIMALT 50% av det nya
            inläggets totala storlek. Detta slarvas det otroligt
            med! Citering av Origin-rader, Tearlines, Taglines
            eller hälsningsrader/Internetadresser är inte heller
            tillåtet, allt för att minska mängden onödig text.

Originrader:      Får INTE innehålla rasistiska påhopp, åt vilket håll
            de än må vara. Uppmaningar till olagligheter eller
            uppmaningar om funktioner (ex. Ta bort filen m h a
            Format c:) som kan förstöra för den som inte är väl
            insatt i användningsområdet är inte heller tillåtna
            och renderar till omedelbar varning.


 | Tillägg:
 | --------
 | Ovanstående regler härstammar med undantag av ett par kosmetiska
 | justeringar från föregående moderator. Det mesta av "det tekniska"
 | regleras i redan gällande FidoNet-regler. Min ambition är att inom
 | den närmaste framtiden skriva om mötesreglerna så att det hela handlar
 | mer om mötet i sig än om texternas tekniska utformning.

--- 
 * Origin: FrontLine BBS * Home of R20_LOKALTRAFIK * +46 8 56444972 (2:201/437)