Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
R20_HIFI   0/3
R20_INFO2   716
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/55
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   41
R20_KANDIDAT   27
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/11532
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   75
R20_NET200   244
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/43
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/340
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   10
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2007
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4008
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   0/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   10680
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/1271
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   5226
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   31839
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   18303
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12553
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   3008
FN_SYSOP   39722
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/12150
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/15777
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/21141
LINUX_BBS   0/957
mail   17.735
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   754
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4677
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
PSION   103
R20_ADMIN   1093
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   11
R20_CHAT   0/889
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   398
R20_ECHO2   1378
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
Möte R20_KORSET, 18 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 1, 62 rader
Skriven 2004-11-01 04:33:49 av Lars Wigrell (2:201/437)
Ärende: Regler för detta möte
=============================
     Möte    : Möte vid korset
     EchoID   : R20_KORSET
     Beskrivning : Samtal om och kring kristen tro
     Moderator  : Lars Wigrell
     Nod     : 2:201/437

                                   1999-11-08

 * Reviderade stycken är markerade med "|" i vänsterkanten.

Generellt gäller reglerna i dokumentet R20_EPOL för detta möte tillsammans med
följande riktlinjer för mötets ämnesområde:

Korset och det som utspelade sig där är något av det mest centrala i den
kristna tron, och så även i detta möte. Mötet ska främst vara ett forum för
samtal om kristen tro, dvs där sökare och deltagare av annan åsikt kan få föra
en dialog med kristna medmänniskor. Å andra sidan kan det vara både oundvikligt
och nödvändigt att det görs avstickare åt olika håll till närliggande
ämnesområden för att föra mötet frammåt, för att öka förståelsen för den
kristna tron eller för att visa på mångfalden i den.

Du får naturligtvis tro vad du själv vill, och förr eller senare själv ta
konsekvenserna av det, men ha i minnet att mötet ska främst vara en plats för
en dialog. Osakliga uttalanden som att Bibeln är lögn, att Jesus bara är en myt
och liknande hör INTE hemma i mötet. Däremot är du välkommen att sakligt
redogöra för varför du tror som du gör men då också vara beredd på att någon
annan än du kan sitta inne med sanningen. Frågor om kristen tro hör också hemma
i mötet.

När det gäller mötets bekännande kristna deltagare så kan det bli oundvikligt
med olika syn på Bibeln, "vattenkrig" (dop eller begjutning) och liknande,
liksom allt för mycket internsnack och "Kaanans tungomål". Som syskon ska vi
repektera varandra även om vi är olika. Och samma sak gäller egentligen här:
undvik att krampaktigt vara en "trons försvarare" utan försök att på ett enkelt
och begripligt sätt redogöra för din bibelsyn m.m.

Jag hoppas också att mötets kristna deltagare då och då kan bidra till mötets
mångfald med t.ex. intressanta tidningsurklipp från t.ex. Dagen och Trons
Värld, liksom kanske en och annan text av bibelundervisning eller andakt. Men
sådana texter önskar jag gå via mig innan de postas för att undvika att det
blir allt för mycket av detta goda. Mötet är främst en plats för dialog.

Slutligen: Duster kan vara uppfriskande - om de sker på rätt sätt. :-)

   Jesu död förkunnar vi,
   och hans uppståndelse bekänner vi,
    tills den dagen han kommer tillbaka.


Fridshälsningar,
moderatorn


 Dessa riktlinjer ska inte ses som några strikta, absoluta, regler för mötet
 utan mer som intuitiva för att s.a.s. slå an tonen i mötet. Inte desto mindre
 förväntas det av varje mötesdeltagare att dessa följs efter bästa förmåga,
 samt att texter som kan anses strida mot dem kan resultera i nödvändiga
 åtgärder av moderatorn. Ovanstående riktlinjer kommer efter hand att
 kompletteras när/där/om så anses nödvändigt.

--- 
 * Origin: FrontLine BBS * Home of R20_KORSET * +46 8 56444972 (2:201/437)